kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4090

Fag-Register for Danmark

r Randers: I Moller L, Søren Møllers G. 22 $ 3210 Randers Æg-Eksport, Akts. Jernbaneg. $ 2368 & 568 Randers Æglager, K P Jensen, Strømmen $ R 3366 Thordahl E B Mariagerv. 65 $ 1063 Ringkøbing: Ringkøbing Æg-Export, A Chr. Henriksen $ 38 Rode pr. Haslev: ø s tsjællandsÆg- & Smør Kompagni, O Petersen $ Ulse45 Ros k ilde: Roskilde Andels-Svineslagteri Køgev. $1800 Silkeborg: Friis ’ Hans Eftf., $ 31 Midtjydsk Ægexport ved Ole Nielsen $ 799 & 800 Silkeborg Æg- & Produktforr., Akts. $ 658 Skanderborg: Bruun Oscar & Co. $ 4 & 15 Skern: Skern Ægeksport ved Jens Peter Havskov Berthelsen $ 244 Skive: Skive Ægexport ved Johs. Kruse $ 125 Skydebjærg pr. Aarup: Skydebjerg & Omegns Ægeksportforretning $ Aa 56 Slagelse : Slagelse Andels-Svineslagteri $ 1707, Stats $ 6 Slagelse Ægforretning, Akts. Absalonsg. 15 $163 S P j a 1 d : Hansen J Bech $ 31 Store Heddinge: Æg-Eksp. og PræserveringsanstaltenStevns v. Chr. Richter og Laurits Nielsen $ 115 &205 Stubbekøbing : Stubbekøbing Ægeks ­ port, Akts. $ 1096 Svendborg: ASSENS ÆGEKSPORT ’ s FILIAL $ 1111 Fynske Købmænds og Ægopkøberes Æg ­ eksport Møllerg. 88 $ 1285 Jensen ’ s Jess Ægeksport, Akts. Møllerg. 99 $ 154 Sæby: Sæby Ægeksport, Akts. $ 182 Sø nderborg: Dragsted I $ 323 Th isted: Jørgensen Chr. $ 256 — Thisted Ægeksport, Akts. $ 169 Tinglev: Tinglev Ægeksport $ 4030 Tørring : Tørring Ægeksport, J GrothAn- d ersen $ 95 Vamdrup: yamdrup Ægeksport, M A Chri ­ stensen $ 153 Ve J eP: Briiel ’ s Ægforretning $ 278 Vej l e: Vejle Ægkompagni ved Chr.Nis ­ sen Horsensv. 39 $ 213 Østjyllands Ægeksport, Chr. Tarp Hansen Ko-sg. 7, 9 $2006 Vejn b: Vemb Ægforretning ved Anton An ­ dersen & P Nicolajsen $ 52 Viborg: Møller N C Set. Mathias G.35 $ 762 Vordingborg: Vordingborg Ægforret ­ ning, Akts., Masnedsund $ V586 Artikler for Ægforretninger. København: Hartmann Emballage Kommanditselskab Kanalv. Lyngby $ -k Lyngby 726 Maskinimporten ved H Båth Toldbodv. 12 E $ Palæ 3411 x Sorterings - Maskiner.

Nordisk Papirvare fabrik (FV Jarmer ’ s Eftf.) GI. Kongev. 33 E$ Cent. 15117 ________ • Nordisk Papirvarefabrik GI.Konøev. 33 - Tlf. Cent. 15117 Paprammer til Ægtransportkasser, Aarhus: Jyllands Papir-Værk, A/S $ 7878 (3 Lin.) I JYLLANDS PAPIR VÆRK a / s AARHUS IÆGÆSKER Vejle: Bundgaard Andersen ’ sEftf.,VejlePapvare- Fabrik$1912(2Lin.)-Neu.ÆsÆe/ 'abrikker.

Gramsminde pr. Vejen: Olesen Carl $ Maltbæk 6 Grindsted: Grindsted Ægpakkeri,Akts. $9 Gørding : Erhvervshønseriernes Sammenslutning $ 55 Haderslev: SønderjydskÆgeksport ved Th. Nissen & Chr. Nissen Lindedal 22 $ 1 Hadsten: Hadsten Ægeksport ved A Boj- lesen & R P Sørensen $ 189 Hadsund: Hadsund Ægeksport ved P & C Jensen $29 Johansen A $ 31 Hammel: Hammel Ægeksport, CarlJensen 5 56 Haslev: HASLEV ANDELS-SVINESLAG ­ TERI $555 (3 Lin.) Hedeh usene: NorholtB $206 Hedensted : Hedensted Ægeksport v. OTh. Christensen $ 77 Herning: Aagaard-Jensen N S $ 81 Hillerød : Hillerød Ægeksport,Akts. $ 740 Hjørring: Storm Jørgen $ 79 Hobro : Hobro Ægeksport $ 552 Horsens . Honum Brødr. Kyradserv. 31 $ 2577 H Q r u p : Thylands Æghandel, Akts. $ 151 Højby S. : Højby Ægforretning, L N Mad ­ sen $ 36 Jordløse : Lehrmann Niels R $ Haarby 170 Kerteminde: Hansen ’ s Niels Sønner ’ s Ægexport ved Math. Hansen $ 431 Kolding: Sydjydsk Ægeksport ved Kruse 6 Koch Piledamsv. 70 $ 959 Kolind: Kolind Æg- & Produktforretning, Akts. $115 Lemvig: Kier L $ 75 & 76 Løgten: østjydsk Ægeksport,Poul Lading $56 Marslev: Knudsen P $ 11 N akskov: Landmændenes Andels-Eksport-Slagteri $ 45 - Telegramadr. „Farmers^ . ^ e ^ sg: fh. Berg ’ s PÆgforretning, Akts. $140 Nyborg: Nyborg Ægforretning, Akts. $ 347 Østfyns Ægeksport ved Peter Christensen $ 706 Nykøbing F,: Madsen N Langg. 8 $ 52 Nykøbing S.: Odsherreds Ægforretning, Akts. $ 43 Næsby pr. Glumsø: Danske Producen ­ ters direkte Ægeksport, M Christensen $ G 37 Næstved: Næstved Ægeksport, Akts.$ 138 Nørre-Nebel: Sydvestjydsk Ægeksport $59 Odense: DanaÆgexport ved ASønderlund H C Andersens G. 66 $ 6428 Dansk Ægkomoaeni, Brødr. Clausen Bene- diktsg.30, 34 $ 1247 & 1254 Frumentaria, Akts.Nørrebro 54 $326(3Lin.) Fyens Ægeksport, Akts. Vindeg. 110 $ 440 Hærsø H C Aaløkkeg. 15 $ 8528 Jensen ’ s Jess Ægeksport, Akts. Rugaardsv. 15 A $ 381 Pandrup : Pandrup Ægeksport,LCLarsen $36 Præstø: Præstø Ægeksport, Akts. $ 43

Æg, tørrede. Dried Eggs — Oeufs séchés — Trockensier

København: Dansk Tøræg Fabrik Akts.,Gersonsv.7 Hell. $ ★ 0. 9505 JAKOBSEN JAKOB & Co., Nytorv 7 E $ Cent.10248 - Telegramadr. „Spray “ Æggeblommer og Æggehvider.

Æggeblommer. (se tillige Æg, tørrede).

København: Handelskompagniet Hallas & Co., Akts., Amalieg. 8 E $ ★ Cent. 3842 Telegramadr. „Hempaturi “ . Æggeblommer Æggehvider. - Direkte Import af alle Ægprodukter. JAKOBSEN JAKOB & Co., Nytorv 7 E $Cent. 10248 - Telegramadv. „Spray “ Æggeblommer og Æggehvider. Jensen Niels,Akts.,Flæsketorvetl $ TlrC.966 Petersen & Groth Jansv. 3 O $ Am. 169

Ægkasser.

Horsens: Horsens Trælasthandel, Akts. $ 115, 116 &117, Stats$15 - Telegradr.*Trælasten*.

Ærmeblade.

København: Christensen J L, Akts., Holger Danskes V. 87 E $ C. 14027 & Fa. 1427 Nordisk Ærmebladefabr. v. Sv. Michelsen Krusaag. 12 E $ Eva 1014 Ærfa, Akts., Ager s øg. 11 [S $ Ry. 1035 Aarhus: Danske Ærmebladefabrik, Den, ved M Foersom Fredensg. 28 $ 7084

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker