kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 4089

Dansk Æg Eksport ved Anker Larsen Ran- dersg. 23 |ø| j C. 15126 Dorrec Akts. Gersonsv. 7 Hell, j -fcC. 9505 Forenede Ætrexportører, De, Akts., Christi- ansg. 9 E j ★ C. 1333 Frederiksen M & Co. ’ s Eftf. ved N F Reher V-Boulevard 36 E jl C. 14395 & Palæ 295 Hansen Gustav Vald. Bavnevangen 7 Brh. jj Be. 2866 Hassenkam Aage Prinsesse Maries Allé 11E f Cent. 1681 Jacobsen Svend Mitchellsg. 21 E jl Pa. 8023 Jensen Niels, Akts., Kødbyen Flæsketorvet 1 E jl ★ Cent. 966 Telegramadr. „Eggspoultry 1,1 . Jørgensen M Absalonsg. 33 E j Eva 1139 Kolstrup Joh. Hauserg. 13 E j By 6687 Kbhvns Æg-Export,Akts., Syndergaardsg.5E jl ★ C. 4547 Larsen N Blaagaardsg. 14 INI j) N 5474 Layton John & Co., Ltd., England, Uden ­ landsk Akts., Filial Kbhvn. Anker Hee- gaards G. 3 E jl ★ Cent. 1854 Nielsen H C, Herluf Trolles G. 2 E j) By 1397x Nielsen Johs. E Kløverprisv. 7 Hvidovre Valby j Hv. 839 Nordjysk Fedt- & Ægkompagni,Akts.(Johan Romer Akts.) Glasv. 6 É/l j irC. 15540 Odense Ægforretning, A/S., Bomholmsg.l E j) ★ C. 7598 & 16421 Stats jl 220

Schacke Harry Vermlandsg. 75 [s] j Cent. 10269 & 10369 HARRY SCHACKE Telefon Cent. 10269 & 10369 Telegramadr. „Pickles" Kontor: Vermlandsgade 75 [s] Eksport af friske og preserverede Æg. Kummer udlejes. SCHEPLER CARL Ravnsborgg. 12 ED j) Cent. 6214, 6962, 6237, 8183, 4464 & 4434 Stats jl 76. - Telegramadr. „Coperirma u . Skandinavisk Ægeksport, Akts., Vesterbrog. 4A Ej C. 14694 SorøÆgsalg,Albert Schmock J M Thieles V.3- E j * C. 15671 Taffelæg-Depotet ved Th. Kahler Gammel- toftsg. 24 E j By 4505 Wolthers Chr. Raadhusstr. 1 E j ★ Cent. 8841 (5 Lin.) Østsjællands Ægeksport v. Fru Maren Petersen N-Voldg. 21 E j> 0. 13308 Aabenraa: Aabenraa Ægeksport,Indeh. H J Christoffersen j 788 Ægeksport Sonderkøb, Akts, j 97 Aalborg: Aalborg Æg-Export, Borgerg. 3 j 862 Christiansen Anton Latinergyden j 4875 Duhn N C Rantzausg. 19 jl 1176 Hønseriernes Ægexport,E Sørensen Vester ­ bro 33 j 1730 Nordjydsk Ægeksport, Akts. Ved Stranden 10 j 2321 & 2322 Aalestru p: Huus j ens | 109 Aarhus: Aarhus Ægforretning, I F V Jensen Sva- lev. 7 j 265 Jysk Æg & Fjerkræ AndelsselskabVesterg. 48 j 7950 Mærsk Peter Studsg. 20 j) 4468 Pedersen Schultz & Søn,Niels EbbesensV.2O j 1991 Assens : ~ assens ægeksport , Akts, j 437 Ba aring pr. Asperup: "/Stadsen Anton & Son ’ s Ægeksport j A 104 Bjerringbro: Jydsk Ægeksport, N Si ­ monsen j 45 B onnet: Sørensen Kjeld j 26 Brande: Midtjyllands Ægeksport ved A Tornvig Jensen j 84 & 185' Brædstrup: Brædstrup Ægeksport ved Herlev Herlev- sen j 99 _____________________________ BRÆDSTRUP ÆGEKSPORT ved Herlev Her levsen Tlf. 99 BRÆDSTRUP Tlf. 99 Direkte Opkøb og Eksport. Opkøb af Huder og Skind. Esbj erg: Esbjerg Ægeksport, Akts. Nørreg. 38 j 17 Greig David Nørreg. 22,24 j 323 Hedegaard N Borgerg. 6 j 2 Telegramadr. „Hedeg aar d “ , Esbjerg. Ladefoged L Nielsen & Co., Ltd. Nørreg. 95 ffi 124, Stats jl 21 Telegramadr.: „Jutox “ . Poulsen P, Peder Gydes V. 60, Boldesager jl E 2390 Fjerritslev: Han Herreders Ægexport, V Johannessen jl 45 Frederikssund: Frederikssund Andels-Svineslagteri j 533. (3 Lin.) Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Zinkhvidt-Fabrikker.

København: Zinkhvidtfabrikken Smelting, Akts., Strandg. 25 Kl f ★ Cent. 15305 Zinkhvidtfahrikken t ,Smelting “ 7s Kontor: Strandgade 25 E Tlf. »Cent, 15305 Telegramadr.: „Zinkhvidt". Fabrik: Amager Strandvej 298 Kastrup Tlf. Kastrup 527.

Zinkplader.

København: Ludvigsen M V st.Kongensg.72E jl^C.8154 Mest velassort. Lager.

Zinkstøbere.

Københ avn: Rasmussen Lauritz Raadmandsg. 16 Kl jl Cent. 5762 & Tg. 1325

Zinktryk.

København: Atelier Alfa ved Marius Pindborg Frederiks- borgg. 1 Kl jl By 7237 & By 3514 Atelier Elektra Kompagnistr.22 jl -A-C. 10717 Dansk Lyskopi, A/S. Kronprinsesseg. 54 E D Cent. 1976 & 7629 Falkenberg Hartvig Studiestr. 3 E jl C. 9127 Tutein & KochFarverg. 8 E $ ★ Cent. 4740 Zinktryk & Lyskopi. Aalborg: Holst Adolph, Akts, j 2712 (8 Lin.) Aarhus: Aarhus Lys- & Zinktryksanstalt, A Højring & L Karkov Frederiks Allé 60 j. 5003 Damgaard-Jensen K T Rosenkrantzg. 12

Eksp. & Imp. Eggs — Oeufs — Eier

Artikler for Ægforretninger se i Slutningen af dette Fag.

København: Belin V Vanløse Byv. 24 Vanl. jl Damsø3398 Christensen N SGothersg. 150 E j) By 6483 Christiansen ’ s Johan Ægforr., Akts., Ger- sonsv. 7 Hell, jl -fcC. 9505 Danish Egg-Export Comp., The, Akts.,Ger- sonsv.7 Hell, j) ★ C. 9505 Danmarks Ægexport, Akts., Christiansg.9 E jl ★ C. 1333 Dansk Andels Ægexport Vesterbrog. 4 A E j) *O. 11126,2126 & 11138 Dansk-Russisk Produkt Kompagni, Akts., Emdrupv. 28 El j) ★ C. 5427 Dansk Smør- & Æg-Kompagni, Akts., Ny Toldbodg. 35 E $ Cent. 6254

Pedersen P C Køllegaardsv. 22 Herlev j Y rSci 76 Præstrud Charles, Akts., Bernstorffsg. 23 E jl C. 6285 & 14485 QvistCPThorsg. 127 IH jC. 8624,8677 & Tg. 2529 Robinson, Andersen & Co., Akts., Gersonsv.7 Hell, j ★ C. 9505 Rømer Johan, Akts., Glasv. 6 [N] j) -^C. 15540

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker