kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4087

Fag-Register for Danmark

Værktøjsmaskiner 2

Aarhus: SCHOURUP HANS,Akts.$7500(6Lin.) Odense: Hansen Thorvald Munkemøllestr.ll $4734 Værktøjsmaskiner for Jernindustrien.

Aabyhøj: Danish Machine Company ved J E Rasmussen $ Aarhus 1623 ...... "■ »!>■» ». SPECIALFABRIK FOR :

Fog Kai Skinderg. 32 E $ Cent. 11110 Grew ET Ilaadmandsg. 43,45 S) $ ★ Oent.7 447 Herstad 0 A, Akts., Gutenberghus Vogn- rnagerg. 7 [S $ ★ C. 12986 & 12972 Jarmon Christian & Sønner Westend 10 SI $ Cent. 8872 Kierulf-Lange J Ingeniør- & Maskinforr. Sortedamsdoss. 99 IS $ 0 2012 Kofod L Vesterport SJ $ Cent. 14385 Nielsen Alfred V Blegdamsv. 60 (S $ ★ C. 1043 Telegramadr. „Fairplay 11 Alle Arter af Værktøj og Værktøjsma ­ skiner for Jern- og Metalindustrien. Petersson G Ny Østerg. 32 $ C15033& 15063 G. Petersson Ny Østergade 32 Tlf. Cent. 15033 & 15063 Scandinavian Steel & Shipping Agency ved a Lonberg-Holm Toldbodv. 40 E $ ★ Cent. 14150 SCANDINAVIAN STEEL & SHIPPING AGENCY ved Å LØNBERG-HOLM TOLDBODVEJ 40, KBHVN. K. TLF. ★ C. 14150 repræsenterer bl. a.: KOPINGS MEK. VERKSTADS A/B Drejebænke Fræsemaskiner A/B ARBOGA MASKINER Elektriske Boremaskiner KITCHEN & WADE, LTD. Radialboremaskiner Horisontalboremaskiner HANCOCK & Co. (ENG.s) LTD. Autogenskæremaskiner EUMUCO A. G. Presser, Lufthamre Smedemaskiner MASCHINENFABR. GERMANIA Gevindskæremaskiner Revolverbænke Telegramadr. „Maskinpetersson 11 Værktøjsmaskiner for Jern- og Metalindustrien. ENDVIDERE KØB OG SALG AF BRUGTE VÆRKTØJSMASKINER Schuchardt & Schiitte, Dansk Akts., Nørreg. 7 E $ ★ Cent, 7531 (3 Lin.) Schuchardt & Schutte Dansk A /s

VÆRKTØJS ­ MASKINER DREJEBÆNKE

SHAPING MASKINER RUNDSLIBEMASKINER SPECIALMASKINER PLADEBEARBEJDNINGSMASKINER DANISH MACHINE J.E.RASMUSSEN rAAADAklV TELEFON: Jr k AARHUS1623 AABYHØJ j Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Aalborg: Pedersen Thomas Jfr. Ane Gr. 23 $ 3950, 3951 & 4049

Væve og Væveredskaber.

Aarhus: Als-Vævenv. M Engelbregtsen Østerg. 29 $ 5654 - Haandvæve i alle Størrelser samt Vævegarn og Tilbehør. Askov pr. Vej en: Lervad Anders & Søn $ A 70 Alle Slags Haandvæve og Tilbehør. Hornslet: Hornslet Trævarefabrik, S Laursei^$ 49 „Djurslandsvæven “ , Rammevæve i alle Størrelser. Sønderborg: Nordiske Kamgarnspinderi, Det, Akts. $ 2001,2002,2003 & 2001 Vævegarn og Tønder Rammevæve.

S. 8. N.M. i Fabrik for elektriske Søjleboremaskiner, Slibemaskiner og Haandboremaskiner. N. 6 Wibroe F W, Jfr. Ane G. 25 $ 1111 Drejebænke - V værktøjsmaskiner. Aarhus: Seest M, Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. $ 9642 (2 Lin.) - Se Ann. u. Boremaski ­ ner og Automobiltilbehør. Barrit: Stenhøj Sigurd $ 4 Herning: Johansens W Enke Maskinfabrik ved Marie Johansen $200 - Seunder Boremaskiner. Junget J, Interessentskab $36 Lem: LemPuinpefabrikvedBrødr.ØUgaardJensen $ 5 - Smergelslibe- og Polermaskiner. Sla gelse: Alliance Jernbaneg. 15 $ 19 Fræsemaskiner. 2. Forhandlere. København : Andresen Johannes Akts., (fh. Nielsen & Winthers Handelsafd.) Trommesalen 7 13 $ ★ 0.8575 JOHANNES IlF a*575 T

Væverier. Weavers — Tissorand cries — Webereien Anlæg af og Artikler for Vævorior se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Bomuldsvæverier).

København: Amage r Væveri v. J Schultz-Hansen Eng- landsv. 90 (ÉJ $ Su. 2004 Berg Alfred Klausdalsbrov.44-52 Søborg $ Søb. 16601 1 Jjj DANSK GARDIN- & TEKSTIL™ FABRIKjHasselbalch&Co. Kejserg. 2 E $ ★ Cent.380 Telegramadr.,, Gardinfabrik" Hvidev arer. G ardiner. Dansk Kunstsilke, Akts.. Kontor Amalieg.43 E $ ★ C. 14611, Fabrik og Lager: Islands ^Brygge 37 [S] $ ★ C. 12570 Dansk Schweizisk Silkevæver! Akts?, Up- landsg. 54 [S] $ C. 1141 Dansk Silkeindustri J de la Porte Uplandsg. 54 OCent. 1141 Fabrikation afSilkebaando g Silkestoffer Dansk Silkevæveri ved Knud Abildgaard-El- ling Nerikeg. 4,6 Hl $ Cent. 7604 & 2897 Drewsen Brita & Gudrun Clemens, Akts., Kongevejen 110 Lyngby $ ★ Lyngby 2010 Fabriken Soer Aabenraa i5 E $ Palæ 6843 Flensburg Carl & Sebbelov Løngangstr. 16 E $ Cent. 360 & 9660 Fabrik Kastrup $ Kastrup 40 Flensted A & Co., Akts., Bakkegaards Allé 10 3 $ C. 15624 GEISMARS VÆVERIER - C F GEIS- MAR & Co., Akts., Udsalg: Peter Bangs V. 26 IE $ ★ C. 390 aaben 9-6 Udsalg : Amagert. 13 E $ ★ 0.8373, aaben 9-6 Johansen ’ s Holger Væveri Flintholm Allé 10 E $ Gh. 258 & Gh. 2711 Krause ’ s mekaniske Væveri, Akts., Vogn- magerg. 7 E $ ★ C. 3426 Specialfabrik for Filterdug & Pressedug, m. m. Lyngby Kjoletøjsfabr., Akts., Parallelv. 15, 17 Lyngby $ Lyngby 1530 Maage O C & Co. ’ s Eftf. GI. Kongev. 2313 $ Ev. 4427

ANDRESENS ’ JS t K csl NIELSEN t. WINTHERS HANDELSAFOEUNG.

VÆRKTØJSMASKINER TROMMESALEN 7 .

Boeg-Thomsen S, P Skrams G. 7 $ ★ By8809 BOTVED A P, N-Voldg. 16 Kl $ C. 10320. - 12820 Oruse Jørgen Bang, Dantes PI. 33 Kl $ By. 7669 Eriksen Axel & Co., Farverg. 10 S3 $ ★ C. 14203 & 14260

Nørregade 7, København Tlf. ★ Central 7531(3 Lin.) Telegramadr. „Initiativ 11 .

KOa, SALG OG ByTTE AF BRUGTE MODERNE VÆRKTØJSMASKINER AXEL ERIKSEN ^CQ.

FARVERGADE 10 TLF.* CENT. 1U2O3 TLF. CENT. 1U-26C

Sehested JEW Bredg. 25C E $ C. 8616 Thomsen Manufacturing Company, The, Raadhusstr. 4 E $ C. 11864 Cylinderboremaskiner.

ALTID CA. 350 MASKINER PAA LAGER. ÆLDSTE FORRETNING I BRUGTE MASKINER.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker