kraks vejviser 1940 handelskalender

Værktøj 2

VII — 4086

Fag-Register for Danmark

Eskilstunakontoret, Otto Roug Ved Volden 13 Kl $ Su. 1138

Langaa: Eriksen Brødr. ff 54 Langeskov: Jorgensen ’ s Lars Værktøjsfabrik ff 47 Odense: Bendixen Joh. P Astrupv. 32 ff 1510 Bota ved J Chr. Petersen Dronningens". 21 $970 Randers: Andersen M Vestergrave22ff 687 priv.ffl807 Fabrik for Snit- og Lokkeværktøj,K.lup pe, Snitbakker og Snittappe etc. Værktøjsfabrikken Fix ved P Thomsen Frederiksbergv. 10 ff 1892 Sæby: Fabriken Pluto, Brødr. Larsen $ 178 Specialfabrik for Trykluftværktøj. Vollerup: Muller Brødr. ff Sønderborg 694 v Ørslev pr. Vordingborg: Sydsjællands Skovl og Værktøjsfabr., P-J Ellevang $ 0 12 Artikler f o r V æ r k tøj sfab ri k k er . K øbenha vn: Berendsen Sophus, A/S. „Ørstedhus “ $ V-Fariinagsg.4113$ tilKontor^Cent.8500 Der findes et Marathon Værktøjsstaal for ethvert Formåal. Boeg-Thomsen S, P Skrams G. 7 ff ★ By8809 Grønbech M J & Sønner Amalieg. 9 Kl $ -Ar Cent. 342 Stats ff 82 M J Grønbech & Sønner Amaliegade 9 København K. Tlf. -fa Cent. 342 Stats Tlf. 82 Lagerplads Sydhavnsgade 26 Tlf. Cent. 16942 Repræsentant for Brukskoncernens Værker: Fagerstaverken - Dannemoraverken Staal for alle Slags Værktøj. ” SECO ” Skæremetal. København: Andersen & Nielsen Reventlowsg. 28 13 ff C. 15845 & Eva 1545 „Virax “ Rørkluppe. Andresen Johannes Akts., (fh. Nielsen & Winthers Handelsafd.) Trommesalen 7 13 $ ★ 0.8575 Arrestrup Brødr. Aabenraa 15 Kl $Palæ4445 Fremstilling og Salg af: Pladesaksen EZISHEER Lokketangen TRIX Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bach&Bonne ’ s Eftf., Paul Aagaard Rigensg. 23 Kl $ Cent. 12521 Ventil fræseapp. for Motorer, Damp- og Vandventiler. Pakkasselukkeren „Bollmops a m. Tilbehør. Bisgaard Kai Classensg. 19B E) ff Øb. 4333 Boeg-Thomsen S, P Skrams G. 7ff^ By8809 Christensen FMSt.JakobsG.3Elff Cent.7576 Eskildsen H J, Henrik Ibsens V. 12 El $ V 2905y 3. Værktøj en gros.

Nielsen Robert Købmagerg.50 E Kl$ ★ Cent. 15933 Petersen Viggo, Chr. d. 9. G. 5 Kl $Cent.3664 & 13964 - Telegramadr. „Viffgop" Rørbøjemaskinen „FLEX “ . Petersson G Ny Østerg. 32 Kl ff Cent. 15033 & 15063 Værktøj for Jern- og Metalindustrien Rahlff Frederik V-Boulevard 42 13 $ ★ C. 11819 DORMER Spiralbor og Savblade DESOUTTER Elektrisk- 8. Luft- Værktøj Rom C Th. & Co. ’ s Eftf. Axéltorv 113 ff Cent. 625,10625 & 8625 Sonesson Wilh. & Co., Akts., Nørre Farimagsg.13 Kl ff ★ C. 8363 Sørensen H J Petersborgv. 3B El $ 0 8682 Thiirmer & Co. St. Knuds V. 41 (3$ Cent. 27 & 11027 Wadtland Willy Studiestr. 39 Kl $ Palæ 3280 Zuckow E M Sølvg. 103 Kl ff By 7300

E.A.BERGS- fabriksab .

ESKILSTUNA

Fabriksmark«.

Færch S, Akts., Værktøjs- & Maskinforr. af 1934 Dronningensv. 11 fFl ff Go. 773 & Go. 7731 Groth C J V-Voldg. 102 S $ C.8869 Herstad C A, Akts., Gutenberghus Vogn- magerg. 7 Kl $ ★ C. 12986 &-12972 Jensen Helmuth A, Bernhard Bangs Allé 21 E ff Gh. 2413 Johansen R C, St.MarkusAllé 3 13 ff C.13830 & 15220 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Jung-Jensen Robert N-Farimagsg. 52 Kl ff Palæ 5753 E R obert J ung -J ensen N-FAR1MAGSGADE 52 TLF. PALÆ 57 53

High Speed Bor, Rivaler, Skibsrivaler &. Fræsere for rustfrit Staal. og vanskelige Materialer. HOVEDFORHANDLER AF § SIEMENS Elektriske Haand- &. Bænkboremaskiner.

Aalborg: Vorbeck ’ sMA Eftf. Slotsg. 3 ff 1488 & 1489

Aarhus: Aarhus Værktøjsmagasin, Jo ­ hannes Hansen Sønderg.70 $3890 (5 Lin.) Herms Axel S-Allé 39 ff 2268 Lind Janus A Fredensg. 54 ff 9400 (3 Lin.) Schourup Hans, Akts, ff 7500 (6 Lin.) Esbj erg: Pedersen Henning, Akts. $ 873 & 1173 Eneste Specialforretning i Værktøj.

Maribo: Hatten P & Co., Akts, ff 26 & 126

Odense : Hansen ThorvaldMunkemøllestr. 11 $ 4734

Kvalitetsmaskiner. Alt Haandværktøj

Jørgensen Martin, Carl Langes V. 47 Valby ff Va. 574v Kierulf-Lange J Ingeniør- & Maskinforr. Sortedamsdoss. 99 El ff 0 2012 Kirschstein Bruno Ny Toldbodg. 37 Kl ® 0.12911 & 6405 Kofod L Vesterport 3 $ C. 14385 Lange L S Værktøj og Maskiner, Kbhvn., Akts., V-Voldg. 102 Kl $ C. 11340 Lassen Emil, Chr. d. 9. G. 8 K $ C. 9112 & Palæ 47 51 Meisterlin& Møller, Akts., Studiestr. 40 Kl $ Cent. 5263 Moller & Hellstern, Akts., Studiestr. 14 K $ C. 933 & Palæ 4044 Nielsen Alfred V Blegdamsv. 60 El ff ★ C. 1043 Telegramadr. „Fair play “ Alle Arter af Værktøj og Værktøjs ­ maskiner for Jern- og Metalindustrien. Nielsen Holger J Studiestr. 14$ ★ Cent. 5238 Værkt. f.elekt. Install.. Jsr nstøb.,Maskin f. Mekan., Gørtl., Blikkensl., Guldsm. eic.

Værktøjsmaskiner. Machine Tool« — Machines-outils — Werkzeugmaschinen 1. Fabrikker. 2. Forhandlore. 1. Fabrikker.

København: Johannessen & Lund Ryesg. 51 El ff ★ C. 225 Johannessen

& Lund Ryesgade 51 Tlf. * Cent. 225

Fabrik for Værktøjs- og Specialmaskiner. Afdeling for Projektering og Konstruktion af Specialmaskiner efter Opgave. Præcision ved Svend Jensen Emdrupv. 28 El $ Cent. 284

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker