kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4085

Fag-Register for Danmark

Værktøj 2

Boel Jens Lundtofteg. 100 INI $ Tg. 775 Dahl Otto Flensborgg. 55 El $ Eva 2349 Dansk Auto-Værktøjsfabr. ved J Boel Lundtofteg. 100 [N] $ Tg. 775 Dansk Staal Industri, Akts, af 1933, Paral- lelv. Kongens Lyngby $ Lyngby 410 &510 DANSK STAAL INDUSTRI A /s AF 1955 KONGENS LYNGBY. HOVEDKONTOR: VESTERBROGADE 123 0 TLF. CENT. 5904 TELEGRAMADR.„KURIL." Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Engelhardt; & Co. Sølvg. 32 Kl $ C. 14585 & 14515 Snit-, Stanse- og Prægeværktøj til ethvert Formaal (35 Aars Erfaring) fremstilles med Garanti samt Udstansning og Prægning af Masseartikler. Hansen Børge Studiestr. 16 Kl $ By 1693x Specialitet: Snit og Stanser. Jensen ’ s H F Værktøjsfabrik Agersøg.24[0|$ ★ C. 3875 * Clou Gevindskæreværktøj. Larsen <&>Beyer Tranev. 21 [ nv I $ Tg. 1889 Larsen H P, Carl Jacobsens V. 19 Valby $ Cent. 1072 & 5153 Grundlagt 1880 - Værktøjsfabrik for Entrpr. Jernbaner, Stenhuggeri etc. Madsen J & Søn Middelfartg. 3 El $ Ryv. 2273 Værktøj for Maskinsnedkerier. Maskinfabrikken Form-Tools 11 , A/S. Dortheav. 45 | nv ] $ Tg. 4177 Forme for Fremstilling af Bakelite-Varer. Miiller Rich., Aktø., Metalvarefabrik, Raad- mandsg. 55 INI $ -AC. 4604 Stanseværktøj - Massefabrikation af pressede Metalvarer. Møller ’ s Rud. Værktøj- & Metalvarefabrik Carlsg. 3 IH $ Am. 4589 Olsen H, Holger Danskes V. 32,34 E $ ★ C. 15565 Rasmussen H P & Son Lykkesh. Allé 5 El $Eva3622 - btanseværktøj, press Metalv. Scales, A/S,Borups Allé 128 Kl $ Tg. 2498 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. SCHUCHARDT&SCHUTTE, DANSK Akts., Nørreg. 7 IH $ ik-Cent.7531 (3 Lin.) Silldorff, Steffin& Co., Akts., Flintholm Allé 24 E $ C. 11592 & 11502 Spiralborfabriken Jenco ved E Buclileitner Baldersg. 46 Kl $ Ta. 4040 ’ Sprehn O V Istedg. 89 & 91 El $ V 322 Thurmer & Co. St. Knuds V. 41 El $ Cent. 27 & 11027 Spec: Thiirmers Patent Snittøj. Walter Jos. Frankrigsg. 32 (s) $ Am. 7069v C JOS. WALT Hl KAutiatZon af: SNIT OG STANSER Sjæcåa&UL: KOMB. VÆRKTØJER fA-, BIJOUTERIE. BLIKEMBALLAGE, GALANTERI, METALVARER. MASSEFABRIKATION. Værktøjsfabr. Trio v. Anton Jensen Viger- slevv. 274 Valby $ Vb. 5150 Aarh us: Fabrikken Pol vedH Chr. Han ­ sen Vesterg. 30 $ 2035 Fredericia: Fredericia Gravør- & Stanse ­ værktøj sfabrik ved Nielsen & Jepsen Prin- sesseg. 11 $ 881 Hedehusene: Clausen S $ 69 Høng: Pedersen Vilh. $ 55 Specialfabrik for Fræsemaskiner.

Randers: Henriksen P Vestergrave 22 $212 Roskilde : Kelp P $ 109 - Telegr. Adr.: „Kelp “ . S vendbo rg: p e dersen P Ørkildsg. 8$ 209 Vejle: Nellemann P $ 170 & 171 Decimalvægte samt Diskvægte. Petersen D C & Sen ’ s Eftf. Dæmningen 33

HO RASMUSSEN 8 MASKIN- OG VÆGTFABRIK J J KASTRUPS Eftf. Stubmøllev. 35 El tidligere kaldet Enghavevej 337 Tlf. Cent. 4146. Jernbane-, Vogn-, Kreatur-, Skydelods- og Decimalvægte. Alle Slags VÆGTE Største Lager i

Værk. Oakum — Étoupe — Werg

København: DanskTvistfabrik, Akts.,HaabetsAllé29Brh. $ Bella 1447 - Skibs-og Bygningsværk. fh. Engholm Carl Nyhavn 47 É $ Cent. 1672 Kjersgaard S & Co. l.Strandstr. 20 Kl $ ★ Cent. 12388 (5 Linier)

Skandinavien. Reparationer

Fabriksmærke. udføres. Automatiske Viservægte med og uden Pengeindkast.

Værktøj. Tools — 0 util 8 — Werkzeug 1. Udsalg. 2. Værktojsfabrikker.

(Artikler for Værktøjsfabrikker). 3. Værktøj en gros. 1. Udsalg.

Justervæsenets aut. Forhandler.

København : Boeck Carl J GI. Kongev. 23 El ® C. 9196 & 14391 Clausen Victor Nørrebrog.220 INI $ Cent.9965 Dau Niels Griffenfeldtsg. 22 Hl $ N 6198 Importøren, Akts.. St. Peders Str. 28 Kl $ ★ C. 7888 & 10788 Jacobsen ’ s Chr. Eftf. Nansensg. 73 Kl ffiBy 7873 Jensen Axel Landemærket 49 Kl $By3491 Klitten Erik Jagtv. 127 INI $ Tg. 580 Madsen Joh. st. Kongensg. 103 Kl $ C.4735 Nielsen Henry Helgesensg. 22 [øl $ 0 2096v Olsen H Gothersg. 44 Kl $ C. 15780 & 4749 Aarhus: Hansen HC Vesterg. 30 over Gaarden$2035 Assens : Krull & Jepsen $ 47 & 308 Plums Handels-Aktieselskab $ 150 Maribo: Hansen Tycho $ 165 Randers: Randers Værktøjsmagasin, An ­ ton Andersen Middelg. 14 ® 1470 & 1471 R ønn e: Bornholms Værktøjsmagasin $ 327 Slagelse: Nielsen Johannes Bjergbyg. 5 $842 Svendborg: Krøyer's H J Enke Møllerg. 24 $ 27 & 1827 - Grundlagt 1767. Værktøj, Isenkraml Viborg: Værktøjslageret ved V Darling Vesterg. 3 $ 816 _______________ • ■■ )/ \ Køb enhavn: Arrestrup Brødr. S & K Aabenraa 15 Kl 4445 Beinthin & Co. Borgerg. 67B Kl $ Palæ 3528 Snit og Stanseværktøj . Bennetsen B J Bjørnsonsv. 2 Valby $Vb.l95 Spec: Kedelrensnings- & Slibeværktøj. 2. Værktøjsfabrikker.

Aarhus: Aarhus Vægtfabrik ved A C Petersen &Søn Frederiksg. 40 $ 3713 Abrahamsen JP&Sønner Vesterg.52 $2419 Bruun ’ s Væ ét tf abrik, ART Bruun S-Allé 48,50 $ 1731 Jensen J Hjelmensg. 2 B $ 7854 Vægtfabrikken Ideal ved H J Andersen Holbergsg. 2,4 $ 2021 Assens pr. Mariager: Brandstrup V $ Cementcentralen 19 , Esbjerg: Borkfelt Emil Borgerg. 50 $ 847 & 827 Se Ann. u. Slagterimask, og -værktøj. Esbjerg Vægtfabrik ved J Jacobsen Norgesg. 9 $ 1396 Frederi cia: Fredericia V ægt fabrik ved Holger Sorensen Bjergeg. 96 $ 806 Herning: Herning Vægtfabrik,M Sørensen $ 362 Fabrikation af Standard - Vægte. Holbæk: Chemnitz Martin Villakvarteret 49 $ 889 II olstebro : Holstebro Vægtfabrik, M Andersen $ 777 Alt i Vægte - Reparationer udføres. Hellerup : Hellerup Vægtfabrik, Lauridts Hansen $22 Automobil-, Kreatur-, Decimal-, Skydelods-, Korn- Vægte. Kolding: Kolding Vægtfabrik, Th. Wål- sted Dalbyv. 6 $ 1417 Odense: Nørrebros Vægtfabrik ved Ghr. Petersen Nørrebro 83 $ 527 Odense Vægtfabrik ved Bjerregaard-Larsen Pantheonsg. 3 $ 191 Alt i Vægte - Reparationer udf.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker