kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Vægfliser

VII -4084

van Berkel ’ s Patent, Maskinfabrik, Akts., fe GI. Strand 46 Kl g ★ Cent. 588

Aabenraa: Cimbria Tømmerhandel, Akts. g2006&2007 Aalborg: Betonit, Interessentskab Bakkelyvej Hasse ­ ris g Aa 1 688 & 2< *81

Vægte. Fabr. og Forhdl. Scales & Weights — Balances — Wagen

København: Andersen & Jensen ’ s Vægtfabrik Classensg. 7 [0] g Cent. 1650 ANDERSEN & JENSEN Classensgade 7 lal Tit. Cent. 1650. Alle Sorter Vægte. Jernbanevægte. Ny Specialitet: Automatiske Vægte for Korn, Kartofler, Kul eto. Justervæsenets autoriserede Forhandlere. Dansk Arbejde. Andersen P Bose Hyskenstr. 9 IB $ By. 4815 Reparation af alle Slags Vægte. Anra Maskin- & Vægtfabrik, Andersen &. Ras ­ mussen Dagmarsg. 17 |N] g Ta. 7777 nf * REPARATIONER^ .JUSTERINGER & UDFØRES.

Dansk Automatvægt-Fabrik ved C Ankerskov & Jens Nipper StKnudsV. 34 0 gi V 4938

AUTOMATISKE PERSONVÆGTE

Aarhus: BETONIT I/S Kystvej 27 g 4646 Christensen & Nielsen Vesterg. 48 g 3378 Assens: Plums Handels-Aktieselskab g 1 Holbæk : Hotaco, Akts. g 1213 (4 Lin.) Købenliavns-Kontoret g ★ Cent. 6913. Hovedforhandler af. EKEBY-FLISER Horsens: Svendborg Støbegodslager ved Aage Pedersen Hestedamsg. 23 g 1900 (2 Lin.) Humlebæk: Humlebæk Flisefabrik g 211 & 233 HUI 1LEB £K FLIS EFÅ 3RK 'ERAb IISKE VÆ.GF LISE! F 1 IVIDE 4DUS1 'RIFL SER, [ \LLE >EKO FAR\ IERE ER, DE. HUt ILEB £K TU :2iii ■233 Knabstrup: Knabstrup Teglværk, Akts. g 61 & 62 Københavns Kontor: Frederiksborgg. 21 Kl g ★ C. 7458 KNABSTRUP TEGLVÆRK AKTS. GLASS. VÆGFLISER HVIDE OG KULØRTE Kolding: Brandorff ’ s J O Eftf., Akts. g 81 & 82 Direktelmport. StørsteLager iProvinsen. Odense: Andersen Knud Nørrebro 87 g 146 & 5500 Hein N H Østerg. 58, 60 g 5180 & 5199 Vejl e: Christensen Christian g 2095 (2 Lin.)

TLF. V. 4938 TELEGRAMADR. „DANAVÆ.GT".

Frdbg. Vægtfabrik,MaxKuppers, St. Knuds V . 18 0 g} Eva 210 Grundtvig Knud Ved Glyptoteket 6 0 gi By 3210 Henriksen J P, V-Boulevard 10 0 g By 4892 Stort Lager af brugte Udregningsvægte. Inventarlageret,Svend Aage Jensen Knabro- stræde 26 Kl g Cent. 2307 Jensen Henrik Gullandsg. 24 [S] g C. 13067 med Omstill. DI VUS VÆGTE I HENRIK JENSEN 1 Sc m w gn w ■. t o ?! muj w hpj uxt Kierulffft Holger Nielsen, Akts., Helsing- borgg. 16 [0] g C. 12300 & 12471 - „Rex “ Vægte - Kødhakkere - Paalægsmaskiner. Nielsen Jacob & Co. ’ sEftf. v. Brødr. Olaf Petersen & S Aasberg - Petersen Adelg. 17 Kl g C. 986 Nielsen O P Vesterg.4 & 6 Kl g Cent. 2209 & 14175 Rasmussen H 0 Stubmøllev. 35 0 g C. 4146 Se næste Spalte, øverst. Vægtcentralen v. V v. Benzon Fortunv. 74 Charlottl. g Ordr. 3526 ZiirsenHans,Steen BlichersV.22 [F)g C.13044

FABRIKATION af ALLE SLAGS VÆGTE AUTOMATISKE VISERVÆGTE FOR INDUSTRI OG LAGER TIL ALLE BELASTNINGER. JERNBANE- og VOGNVÆGTE/^g^x BELASTNING FRA l »IB)

MASKIN-oc VÆGTFABRIK ANDERSEN RASMUSSEN DAGMARSGADE 17 0 TLF. TAGA nn

AUTOMATISKE PERSONVÆGTE TIL 5 og 10 ØRES INDKAST MED OG UDEN UDLEVERING VÆGTKORT.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Arbo-Båhr & Co., Akts., Vodroffsv. 4&6 0 g ★ Cent. 4600 & 4606 Postkonto 144 Vægte spec, for Apoteksbrug. Bang & Tegner, Akts., Sigurdsg. 34 Hl g C. 319,4319 & ★ C. 13219 Spec.: Apotekervægte og almindelige Diskvægte. Personvægte. Berg W J & Th. Marstrand ’ s Eftf., Akts., Ørnev. 71 iNVl g C. 2661^ WJ Berg Vægtfabrik.

Aalborg: Aalborg Vægtcompagni, Hede- gaard & Larsen Algade 11 g 4687 Aalborg Vægtfabrik, G Steffensen Kong Frederiks V. 8, Hasseris g Aa 556

Vægpropper. (se Rawlplugs)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker