kraks vejviser 1940 handelskalender

Vulkanisering

Fag-Register for Danmark

VII — 4083

Strandholt Tage Mide Fischersg. 2 $ 459 Strandholt Th. Stemannsg. 5 $ 2915 Westergaard Victor Frederiks PI. 8 $ 1603 Ribe: Nedergaard & Sorensen $ 366 Ribe Vulkaniseringsanstalt, Chr. Lassen $348 Ri n ff e: Jespersen Sofus $ 65 Ringsted: Christensen Børge $ 633

Viborg: Pedersen E Gravene 19 $ 1393 Viborg Vulkaniseringsanstalt, E Morten ­ sen Gravene 30 $ 235 Vordingborg: Vulkaniseringsanstalten, C J Poulsen $ 568

Holstebro: Holstebro Slidbanefabrik, I M Christensen $ 104 Holstebro Vulkaniseringsanstalt, M Søren ­ sen $ 814 Horsens: Christensen R Jessensg. 8 $2457 EdelholtCarl Jernbaneg. $ 1454 Hansen H Farverg. 10 $ I960 Horsens Vulkaniseringsanstalt ved Mott ’ s Eftf., M K Bonet Torvet 6 $ 673 Jacobsen Arne V Sonderbrog. 21 $ 141 Jacobsen Chr. Aaboulevarden 49 $ 2157 Hørsholm: Hørsholm Vulkaniseringsan ­ stalt, Martin Nielsen $ 452 d ^ as b ; Madsen Ejner $ 140 Jyderup: Jyderup Vulkaniseringsanstalt ved S Aa. Klyn $ 174 Kalund borg: Kristensen J P $ 366 Kerteminde : KertemindeVulkaniserings- anstalt, I Høyrup $ 455 Kolding: Jørgensen M C Fredericiag. 10,12 $1461 Kolding Slidbanefabrik, Johs. Rasmussen Laas byg. 62 $ 1009 Schroder G W Tønderv. 20 $ 2353 Sydjydsk Vulkaniseringsanstalt, H Thom ­ sen Rendebauen 9 $ 1045 Korsør: Nielsen H R $ 727 Kraghave pr. Nykøbing F.: Larsen Emil $ N 1250 . Køge: Gummi Børsen, Vald. Emil Børge- sen $ 425 Koge Vulkaniseringsanstalt, Chr. Jensen $773 Petersen Kaj $ 606 Lemvig: B jerre p Løgstør: Hansen Jens $ 144 ■Maribo : Maribo Vulkaniseringsanstalt, A V Rasmussen $ 466 Middelfart: Mott Viggo Larsen $ 14 Nyborg: NyborgVulkaniseringsAnstaltved N Nielsen $ 777 Nykøbing F. : Autoparken vedNielsJuul Blandebjerg Strandg. 9 $ 1248 Engelsk-russisk Vulkaniseringsanstalt ved Ejner Nielsen Slotsg. 54 $ 911 Larsen P Friseg. 50 $ 76 Nykøbing F. Vulkaniseringsanstalt ved Carl Høj Skoleg. 11 $ 889 Nykøbing M.: Morse Vulkaniseringsan ­ stalt ved Carl Pedersen & Co. $ 322 Nykøbing S.: Andersen Knud P $ 190 Nysted: Gieie p ou i Westrup $ 1032 Næs tve d : Gummi-Centralen, Fr. Pedersen $1129 Handberg Valdemar Martin $ 212 Hansen Søren $ 658 Vulkaniseringsanstalten Aktiv, Eigil C Nielsen $ 1267 Nørre Aaby: Vulkaniseringsanstalten Vestfyn, Th. Nielsen $ 123 Odense: Andersen Viggo Vesterbro 59 $ 2154 Fyns Luftringefabrik, Th. Nissen Albanig. 24,26 $925(2 Lin.) - Slidbanefabrikation. Spec.: Teknisk Vulkanisering. Gummi-Centralen, Svend Jensen Ø-Stati- onsv. 40 ?1613 Holmtoft Theodor E Nørrebro 43 $ 7822 Jørgensen AageEmil S-Boulevard 46$ 1209 Nørrebro Vulkaniserings-Anstalt, Nørre ­ bro 102 $ 6969 Odense Vulkaniseringsanstalt, Anders An ­ dersen Nederg. 9,11 $ 4717 Vulkaniseringsanstalten Gloire ved H Chri ­ stensen Krogh Albanitorv 5 $ 3733 & 3833 Vulkaniseringsanstalten Jyden, Vald. Pe ­ dersen Kochsg. 1 $ 2228 O tterup: Autogaardens Vulkanisering, Mourits Andersen $ 177 R an É ers i Blom Chr. EHospitalsg. $ 2660 Gerlach F W S-Boulevard $ 1660 Linnemann S Frederiks PI. 7 $ 2741 Nielsen N P Carolineg. 5 $ 1250

Nielsen Th. $ 321 AV issing H $ 319 Risskov: JensenM $ 9559 Roskilde:

Artikler for Vulkaniseringsanstalter.

København: Auto-Gummi Industri v. E SalomonRejsbyg. 8 El $ Eva .1460 Stræklærred - Indlægskapper. Sindby H & Co., Akts.,Reventlowsg. 12 E $ ★ C. 7110 „Seal-Fast “ Produkter. Thomsen William Raadhusstr. 4 E$ C11864 Nov ex Vulkaniseringsapparater og alle Slags Vulkaniseringsmaterialer. Odense: « Fyns Luftringefabrik, Th. Nissen Albanig. 24,26 $ 925(2 Lin.) Vulkanisering sapparater, Kompressor ­ anlæg, Slibeapparater, alt iVulcagummi og Lærred etc. Wiinblad A Nyborgv. 128 $ 6330 & 8200

Jørgensen Troels Set. Peder Str. 2 $ 1034 Roskilde ny Vulkaniseringsanstalt, A An ­ dersen Algade 15 $ 764 Roskilde Vulkaniseringsanstalt og Lade ­ station vedHansPPedersen Allehelgensg. 16 $ 1506 Rudkøbing: Blandebjerg Peter Wessel $ “ 410 ~ Rø db y: with Chr. $ 1010 Rønde: Rønde Vulkaniseringsanstalt, K Knudsen $ 81 R ønne: Rønne Vulkaniseringsanstalt, E Løvgreen $ 861 Silkeborg: Pedersen Ejnar $ 614 Vejlgaard Martinus $ 690 Sindal ; Andersen AK Skanderborg: Jensen Ole Peter $ 11 kkern: PedersenPKr. $ 262 Skern Vulkaniseringsanstalt, Emanuel Pe ­ dersen $ 56 Skibby: Hansen Aksel $ 6 kki ve : Skive nye Vulkaniseringsanstalt, Niels Pedersen $ 191 Vulkaniseringsanstalten Vulcano, Chr. Jensen (Boel) $ 813 Slagelse: Slagelse Vulkaniseringsanstalt, R P Olsen Slotsg. 29 $ 231 Sørensen Wilh. Gammeltorv 3 $ 1783 Vulkaniseringsanstalten Para, E Larsen Brede^. 60$ 1204 Vulkaniseringsanstalten Vulkan, J E Lar ­ sen Fisketorvet 4 $ 1518 S° rø: Sorø Vulkaniseringsanstalt, Jobs. Nordkvist $ 432 Stege : Møens Vulkaniseringsanstalt, Erh. Rasmussen $ 4360 Sten løse: Stenløse Vulkaniseringsanstalt ved C B Hansen $ 70 Store Merløse : Christiansen Jørgen $M106 Svendborg: Hansen L V Dronningemaen 80 $ 1723 SvendborgV ulkaniserings-Anstalt, AVRas- mussen Brogade 26 $ 1430 Sydfyns Dampvulkanisering, H Ewald Møllerg. 65 $ 1615 Sæby : Hansen II N Sønderborg: Gummicentralen,NChri ­ stensen $ 241 Pedersen Hans $ 593 Taastrup: Jensen Arnold $ 442 Pedersen Oluf $ 404 T hi3ted; Nielsen Vald. $ 495 Tønder: Rasmussen A J $ 453 SchuldtJ Vamdrup: V amdrup Vulkaniserings-An- stalt ved P A Sørensen V a rde: Varde Vulkaniseringsanstalt, H O H Christensen $ 142 V 0 j Gn: Magnussen Rich. $ 106 V ej l e: Christoffersen August Sønderg. 28 ® 2359 Rohde H Sonderbrog. 5 $ 1136 Sørensen Strøjer Tønnesg. 2 $ 1458 Vejle Slidebanefabrik ved Th. Christensen Biegbanken 7 $ 748 Vek sø: Sørensen Carl $ Søsum 27

Vurderingsforretninger.

Odense: Christensen Jørgen $ 2727, Stats $ 54

Risskov: California-Stucco ved K Severinsen Hor- liavev. 5 Risskov $ 9685

København : BETON II 7 1/S Trondhjems PI. 3 El $ C. 4160 & ★ C. 16535 BoasWilliam, Akts.,NyToldbodg.l5 $-*-0236 Evers & Co. Fredh. Kan. 6 EJ $-A-Cent,10470 Eneforhandlere for Villeroy & Boch, Siegersdorf og The Campbell Tile Co. Garding Carl Tølløsev. 64 Brh. $ Bella2578 Ingemann Petersen & Brink-Jacobsen Ny- Toldbodg. 5 E $ ★ O. 9886 Kbhvns Væg-&Gulvfliselager, Akts., Vodroffsv. 26 E $ C. 7890 & 12590 Meyer V, Niels Juels G. 9 E $ *C. 6096 & 9629 - Danske glasserede Forblendere Skillerums- & Badeanstaltssten. „Rako “ anerkendte Fabrikat. ,, Grohn" anerkendte Fabrikat. Monberg P Skt. Annæ PI. 28 E $ Cent. 2787 [mF] Meissner- & c engelske Vægfliser. Prior Axel,Akts.,Bredg.33 E$ ★ C23&5877 Schliitter Chr., Ilareskovv. 10 Bagsværd fl Ba. 556

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker