kraks vejviser 1940 handelskalender

Vine, Art. f. Vinhandlere

Fag-Register for Danmark

VII — 4076

Hj ørring: Hjøring Halmvarefabrik — Flaskehylstre Horsens: Schur F& Co., A/S Aahoulevarden 33 ® 173 & 1373 Spec.: Vinetiketter. Salgskontor for Kø ­ benhavn Vesterport 121 Tlf. C. 9019. Roskilde: Roskilde Halmvarefabrik $ 980 Flaskehylstre (Eksport).

Victors Bodega Østerbrog. 2 [øl® Cent. 7384 Vimmelskaftets Bodega v. PoulSorensen Hy- skenstr. 2 KJ ® C. 2696 Windsor Bar Frederiksbergg. 25 KI ® Cent. 12414 Vinstuen Gl. Kongev. 90 E ® Cent. 10490 Wonder Bar Studiestr. 69 13 ® Cent. 11766 & Palæ 4626

Schulz ’ s F C Eftf. Normasv. 31 Valby ® Vb. 1036x Siegvardsen Ernst & V Pedersen Fredh. Ifavnev. 5 IVI ® Ev. 5495 Simonsgaard Brdr. Jagtv. 155 B ® | Cent. 8911 & 8910 Telegramadr. „Champion 14 BRDR. SIMONSGAARD - JAGTVEJ 155 B [N | TLF. CENT. 8911 & 8910 Specialfabrik for Transportvogne. Sækkevogne Perronvogne Jern - Hjulbore Haand-Transportvogne af enhver Art. Altid stort Lager. Sørensen Wilh. R Tømmerup pr. Kastrup ® Magle 141 Tilling Jul. H Islandsg. 14 [S] $ Am. 6200 Vognfabr. Selandia ved Hj. Svensson & J Thorholm GI. Køge Laudev. 229 Hvidovre Valby ® Hv. 855 Kontor og Salgsafd. Edv.FalcksG.5E®Pa. 896 - Alle Typer Vogne fra 1 til 20 Tons. Transport- og Mælkevognsfabriken„Nord- jyden 44 . Indius Pedersen, ved Limfjords ­ broen ® 1451 Se Annoncen u. Transportvogne. Anle: Jensen Søren £147 Aalestrup : Nielsen N A $ 57 Aarhus: Hansen J P GI. Munkeg. 11 ® 1504 A ars: Aars Vognfabrik ved M E Sørensen ®63 Larsen I C ® 197 A arup: Jørgensen Bertel ® 217 Aastofte pr. Asnæs: Petersen Ludvig ® Asnæs 83u < Aastrup pr Pejrup: Hansen Knud ® Faaborg 84 Aasum pr. O" ense : Petersen Emanuel ® Marslev 127 A bildto rpe pr. Nakskov. Niels« n P 1,1 N 349y Aborg pr. Assens: Benediktson H ® As 391 Agersted: Jensen Chr. ® 30 Allerslev : Larsen Carl ® Enghave 33 A llingaabro: Jacobsen P B J) 100 Alslev pr. Karise: Pedersen N P ® K 46v Alstrup pr. Nørre Alslev: Pedersen Villi. ® Øster Kippinge 31 y Andebølle pr. Bred: Aabybro ; Knøsgaard P ® 38 Aagaard: Petersen Jørgen ® 84 Aakirkeb y : Nielsen Emil ® 169 Aalborg: Aalborg Mælkevognsfabrik ved Iiulius Pedersen Ved Limfjordsbroen ® 1451 Andersen A M & Søn, Theodor Andersen Norres. 14 ® 618 Madsen S P Set. Jørgens G. 1 ® 2183 Egmose S ® Hindevad 127 Arden: Clausen Alfred Asnæ s: Nielsen Zacharias ® 178 Assens: Rasmussen ’ s A N Enke ® 202 Asserballe pr. Augustenborg: P; ulsen Asmus ® Notmark 6 k Asserballeskov pr. Fynshav: Bladt Peter ® F >8u Attrup pr. Ryomgaard: Jensen S T ® Rosmus 30 Avnslev pr. Hjulby: Rasmussen Georg ® Skalkendrup 4 Ballerup: athiasen Chr. 97 Bar I ose pr. A ssens: Andersen J P |J »albrovad 110 Beder: Pedersen H V ® 26

Violinbyggere. Violin Makers — Facteurs do violons — Geigenmacher

København: Andersen Carl Kattesund 2 KI $ By 1703 Dahl Hans Slotsg. 7 [N] ® N 47u Frost J N Strandboulevarden 35 [0]$0 6293y Hjorth Emil & Sønner Frederiksbergg.l2Kl ®Cent. 3989 Forretningen grundlagt 1789. Største Lager i Norden af gamle Mester instrumenter. Strengehandel. Merling Pauli Vesterg. 3 Kl ® By 7800 Spec.: Strygeinstruments Strengehandel. Rasmussen Anders, Peder Hvitfeldts Str. 12 E® Palæ4972y Aalborg: RossmeislFranz Lærkev. 2, Vejgaard JJ A a 5429 Aarhus: Pedersen P Frederiksg. 75 $4601 Rasmussen A & Co. Ryesg. 26® 1230 Horsens: Sørensen Søren PGraven2® 1250 Odense: Thomsen Anders Slotsg. 26 f 8414 Vognfabrikanter og -forhandlere. Carriage Builders & Merchants — Carrossiers — Wagenfabriken und -handlungen (se tillige Automobilkai osserier). København: Andersen Jens Nørgaardsv. 2 A Lyngby ® Lyngby 287 Andersen Viggo Enghavev. 108 ffl | V 7014 Brædder O Eskildsg. 5 E ® V 92 Buchner H, Viberup st. Magleby ®Magle236 Christensen Brødr. C & P Blaagaardsg. 36 M ® N 3660v Davidsen E S Ordrupv. 116 Charlott!® Ordr. 426 Frederiksen ’ s Jac. Eftf., JP Petersen Tiet- gensg. 73 E Gloy H & Son ’ s Eftf. N-Farimagsg. 67 E ® Cent. 630 Hansen ’ s J Eftf. ved Poul Pedersen Pilestr. 52C E | By 1586 Holbæk Limousettefabrik, Finsensv. 37 IF1 ® Gh. 6688 Jensen Charles E Landskronag. 25EJ fRyv. 1258 Jensen H F Sydhavnsg. 1 E ® Cent. 399 Jensen Nicolai GI. Kongev. 66 E $ V 564 Jørgensen A Lyngby Hovedg. 88 Lyngby $ Lyngby 36 Knudsen L Strandv. 81 (ØJ $ Ryv. 3939 Kbhvns Vognfabrik ved A & V Nielsen Eng ­ havev. 4 E ® V 4334 Malling Helmuth Vodroffsv. 17 E $ V 1772u Meyer Brødr. Fr. & C Vibev. 9 | nv ] ® Tg. 18 &Tg. 4108y Nielsen H & Søn Vognfabrik Aldersrog. 37 ® | *C. 5814 Nielsen Jens Sundholmsv. 31 O ® Am. 4282 Pedersen Ludvig Frdbg. Bredeg.16 El ® Gh. 5584x Petersen J C Erichsensv. 2 Gj en to fte ® Gjent. 177 Qvist J P Finsensv. 14 El ® Gh 8216 Schaufus ’ H Eftf. V Pedersbn Pilestr. 63 Kl ® Pa. 8184

Vingær. Wine Ferment — Levure do vin — Weinhefe. Københ avn: Bie & Berntsen Læderstr. 28 [Kl ®Cent.l2352 B B Vingær. Dansk Fabrikat. Egense Einar Teglværksg.33 SI ® ★ C. 1182, 8295 & 13295 - Bacchus Vingær.

Vinrestauranter.

København: Stadils Vinrestaurant Vesterbrog. 1 E ® Cent. 1749,2749 & 13949 UngarskVinhus ved L Wimmer Valkendorfsg. 16 Kl $ ★ Cent. 7379

Vinstuer & Bar ’ er.

København: Aladdin Vinstue Strandg. 20 E ® Cent. 9414 Allékrydsets Vinstue Allég. 26 (K) ®C. 1554 Astor Bar Mikkelbryggersg. 2 K®Cent.7O66 Axelborg Bodega Axelt. 1 B | Cent. 10<*»38 Bryggens Vinstue Islands Brygge 11 [S] ® Cent. 7894 Gustavson ’ s Bar & Vinrestauration Skinderg. 36 Kl f C. 836 Halmtorvets VinstueHalmt.l2E®Cent.l2553 Helmbæk Laur. GI. Kongev.60, 62 E ®Cent. 15251 Helmbæk ’ s Vinstue GI. Kongev. 29 B E ® Cent. 5374, 5384 & 5394 Hviid ’ s Vinstue Kong.Nyt.19 Kl ® Cent. 1064 & 1065 Indisk Bar Vesterbrog. 5 B E ® C. 10626 Jensen Frederik Rolighedsv.10 E ®No.6944 Lottenborg Bodega Ny Adelg. 3 Kl ® Cent. 13493 Miki Bodega Rømersg. 20 E ® Cent. 12177 Ny Teaters Vinstue GI. Kongev. 27 E ® Cent. 1804 PanoptikonBodega Vesterbrog.5BE ® Cent. 7401 & 7478 Park Hotellets Vinstue JarmersP1.3 E ® Cent. 13066 Petersen Carl Fælledv. 4 [g] $ C. 9268 & 14252 Renaissance Vinstuen Ved Amagerport 1 E ® Am. 6008 Sans Souci Madvigs Allé 15 E ® Cent.15426 Strøgets Vinstue Badstuestr.6E$Cent.l4984 Søvig Arnold Gothersg. 2 E $ C. 5486 & 10809 Teater-Bodega Hovedvagtsg. 2 E® Cent. 12910 Teddy-Bar Stenosg. 1 INI ® C. 13715 Trocadero-American-Bar Jernbaneg. 6 E Cent. 10010 Westend Vinstue Westend 2E $ C. 869 Victoria Bodega Gammeltorv 24 Kl ® Cent. 7810 & 7940

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker