kraks vejviser 1940 handelskalender

Vine 1

Fag-Beøister for Danmark

VII — 4073

Karmel. B Slor Lavendelstr. 1,3 E j) Cent. 9087 & 11729 Kierkegaard Aage Gl.Kongev.l653fl V3788 Egne udsøgte Vine. KJÆR & SOMMERFELDT Gammel Mønt4 E ★ Cent. 11305 i Kjær S Sommerfeld! Kgl. Hof-Vinhandler Grundlagt 1875 Kontor og Lager:

Gerner ’ sAug. Eftf. Dronn.Tværg.6 K fl Cent. 7574 & 7074 Aug. Gerner ’ s Eftf. Indehaver: Fru Rigmor Boesen Dronningens Tværgade 6 nr. Cent. 7574 & 7674 Telegramadr. „VINGERNE R “ . Etableret 1874

■v |J£NS IIELMBÆlé FRANSK-DANSK VINIMPORT

VESTERBROG.12-14V TLF. CENT. 6844 6.14644 PRIVAT BOPÆL: ROSENØRNS ALLE18V TELEFON NORA 5693 SOMMER: FURESØVEJ 131 TLF. FREDERIKSDAL 6050

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ * ★ ★ ★ ★ * ★ s ★ « ★ ★ * * <6 * ★ * *

Gammel Mønt 4 Telefon Central 11305

TarhariclLsr'ja^:

-Os.

Alle Vine og Spirituosa. Hovedoplag en gros

AALBORG ©TAFFEL AKVAVIT.

Rhin Og Mosel Vine

3)jen, zyamLe, GnøUzeJzesbMer ' KARL E JENSEN VODROFFSVEJ 19 TLF. VESTER 7910 AAGE FRIIS MARKMANDSGADE 2 TLF. AMAGER 644-3

af de landskendte

prokurist :

repræsentant :

Frugtvine.

Bedste Aargange i egne og originale Aftapninger.

★ * ★ * *

Gigas ’ V Vinlager ved Otto Sandberg ’ s Eftf. Aage Suenson ’ s Eftf. Eiolstr. 28 Kl (Tidl. Krystalg. 22) f C. 3266 & 4325 Girotti Alfred Nørrebrog. 30 El No. 3956 Grøndalskvarterets Bodega ved Goosniann & Co. Hulgaardsv. 5 lE) fl Gh. 4590 Hansen Holger Frdbg. Vin-Tmport Godt- haabsv. 29 A El $ Gh. 1249 HelmbækJens Vesterbrog.l2,14[V] JlCent.6844 Se næste Spalte, øverst. Hertz Anna Lyngbyv. 60 [g] fl Ryv. 1833 Holm Andreas P, GI.Kongev. 152(3 £l ★ Cent. 755 Høeg Aage F Finsensv. 48 El f) Gh. 4631 Ingstrup-Hansen Logstørg. 37 [g] $ 0 2085 International Wine Agency, Akts., Anders Henriksens G. 1 [S] f) Am. 7804 Jacobsen ’ s Carl Vinhdl. Østbaneg. 3 [g] $ C. 4072,3903 & 11672 Jansen Joh. & Co. ’ s Eftf. Herluf Trolles G. 23 E ® ★ Cent. 3301 Jensen Edouard Bredg. 6E | ★ Cent. 2800 Jensens Marius Vinhdl., Akts., Kronprin- sesseg.6 E $ C. 1161 & 7707 Jensen Martin Dronn. Tværg. 6 E f}Cent.858 Jensen Niels & Co. Ny Toldbodg. 7 E f Cent. 6344 Grundlagt 1821. Jensen ’ s Soren Eftf. ved A Hilmar Jensen Gothersg. 101 E j) Cent. 1223 Juhl & Friis Bredg. 6 E Cent. 2800 Juul ’ s S Bodega, Akts., Værnedamsv.15 I3f Cent. 1329 & 1379 Se næste Spalte, nederst. Jørgensen Asger Frdbg. Allé 1 IV1 $ V 8845 Jorgensen C V Vesterbrog. 22 E D C. 5801 JørgensenHans&Co. ’ sEftf. st. Strandstr. 9E f C. 12333 Jørgensen Knud Strandv. 100 Hell, $ ★ Hell. 6500 JørgensehVald. & Co.Bredg.6Ef! ★ C. 2800

fh.Akts. Kjær ’ s Vilh.F Vinhdl. (Charles Bag ­ ger ’ s Eftf. - Vilh. Foss ’ Eftf.) ved Golf & Lauemøller Stormg. 12 E $ C. 840 Konow ’ s Wm. Vinimport, Akts Bredg. 10 E f C. 3433 Krumbak Carl & Co. Vesterbrog. 69,71 El H Cent. 3409,4519 & Eva 2109 Se næste Spalte, øverst. Kriiger R Scheel Ny CarlsbergV.273 ® Cent. 13309 Kbhvns kontrollerede Vinhdl. ved E Holst Jernbaneg. 3,5 E |Cent.101, 118 & 10086 Kbhvns Vinimport ved L Povelsen st. Kon- gensg. 21 E j) Cent. 10496 Lange ’ s P G Eftf., Akts., Dosseringen 4 El D Cent. 2098 Langhoff ’ s S L Eftf. Niels Juels G. 7 E H S L Langhoff ’ 3 Eftf. Niels Juels Gade 7 E Tlf. Cent. 199, Cent. 14799 og By 6360. Postkonto 21560 HOVEDDEPOT for: PETER MACKENZIE Whisky P. MACKENZIE & Co. Lentz Oluf Nørrebrog. 61 E $ Cent. 7201 Lohse ’ s G GEftf. Bredg.6 E $*Cent.l2333 Cent. 199,14799 & By 6360 Telegramadr. „ Vinlangboff*.

TELEFON CENTRAL 1329 1379 Fri Nofering paa begge No.

MONTANET <2^ FORNEMME RØDVIN TIL DEN RIGTIGE PRIS. Pr. HELFLASKE Kr. “ 2.75

„DE HAR ALDRIG SMAGT SAA HERLIG EN RØDVIN TILSAA BILLIG EN PRIS. Sendes overall, oqsaa enkelte Prøve flasker.

S. JUULS BODEGA VINHANDEL • VÆRNEDAMSVEJ 15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker