kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Beg ister for Danmark

VII -4071

Vinduespolering

Canada Vinduespoleringsbureau v.EB Lyng- bye, Edv. Storms V. 1 E g Eva 2979 Cap v. Chr. A Pedersen Norrebrog. 156 El g Tg. 203 '• Carlsen Jens Rytterskolehøj 4 Brh.gBe.3400 Central-Kompagniet for Spejl- & Vindues ­ polering ved Holger Olsen & Niels Olsen Rosenborgg. 7 Kl g C. 4802 Charlottenlund & Ordrup Vinduespolering v. Georg Rasmussen Hyldegaardsv. 32 A Charlottl. g Or. 1876 Charlottenlund ’ s Vinduespoleringsbureau v. Margr. Lindegaard Wernersv. 6 Charlottl. g Ordr. 1255 Christensen A Baggcsensg. 6 El g No. 6843 Christensen Aage Rubjergv. 17 Vanl. g Dam sø 4420 Christensen B Humlebækg.22 El g Tg.2416y Christensen Carl Frederiksgaards Allé 20 E g Gh. 6668 Christensen Georg Istedg. 36 E g Ev. 4462 Christiansen S Klædebo Parkallé 61 |ø] City Central Comp. v. O Petersen Dronn. Tværg.57 Kl g Palæ 381u Clausen Zwaeika Prinsensg. 12 E g Pa. 6537 Danielsson Gustav Præstelængen 11 [ nv ] g Tg. 4510 Dansk-Amerikansk Kompagni for Metal- & Vinduespolering v.KHansen Vimmelskaf- tet36 Kl g Cent. 11655 Dansk Kompagni for Metal- & Vinduespole ­ ringved AlbertPeterscn Raadhusstr.4BE g Cent. 9633 Danske Polerings Central, Den, v. Detlef Witt, Peter Bangs V. 44 E g Gh. 2285 Djernov Kai Allég. 23 E g Gh. 1210 Erno C E Kabbelejev. 28C Brh. g Bella 1257 Fischer Thorkild Willemoesg. 52 [ø] g Øb. 1995 Frdbg. Spejl- & Vinduespoleringsanstalt ved Johan F Andersen GI. Kongev. 101 E g V1758 Frdbg.Vindues-Pudsekompagni ved Axel Muller Taarnborgv. 10 E g Cent. 1573 & 1553 Frederiksen Knud Frederiksborgv. 56 I nv I g Tg. 4303 Frem v. Aage Pedersen Bjarkesv. 8 E g Gh. 7336 Giese F Husumv. 51 Brh. g Bella 1748 Gjentofte ny Vinduespolering v. Chr. Skou Gjentofteg. 110 Gjentofte g Ge. 2464 Glæsner O Kurlandsg. 17 É g Su. 80 Godthaabs Vinduespoleringskompagni v. G Johansen Bellahojv. 108 E g Gh. 6614 G uldborgVinduespoleringskomp.v.S Schmidt Frcderiksv. 42 E g Gh. 6841 Gustafsson Knud J Enghave PI. 17 A E g Ev. 4062 Hafnia v. C Jørgensen St. Jørgens Allé 4 E g Ev. 2990 Handelsstandens Spejl-&Vinduespolering v. Viggo Sørensen Vimmelskaftet 42 A E g C. 5452 Handelsstandens Vinduespoleringskompagni v. Tony Andersen Rigensg. 6 E g Palæ 1926u Hansen Aage Holsteinsg. 10 [0] g 0 7747 Hansen Peter Sibbernsv.6 Valby ®Vb.l902u Hanssoh Axel Frimesterv. 14 [NV] g Ta. 6881v Hansson John Prinsesse Charlottes G. 32 El g No. 3J30x / Hartmann Kjeld Holsteinsg. 8 S g Øb. 6214 & Øb. 3666 Havborg J Hillerødg. 8 El g Tg. 2576 Heinze Vilh. Hyltebjerg Allé 64 Vanl. g Da. 1295 Hellerup & Omegns Vinduespoleringskomp. ved Kartin Petersen Hartmannsv.19 Hell, g Hell. 414 Henriksen C Ellegaardsv. 2C Gjentofte g Ge. 3194 Hovedstadens Kompagni for Metal- & Vin ­ duespolering v. Lindegaard Købmagerg. 63, 65 Kl g C. 8702 Husmoderens Vinduespolering v. W LP Larsen Smalleg. 44 A E g Gh. 7551

Jacobsen A Lyovej 21 E g Go. 7304 Jacobsen Alf. Lerche Aalekistev. 90 Vanl. g Damso 4370 Jensen C Husumg. 34 El g Tg. 4513 Jensen E O Viborgg. 55 [øl g 0 4511x .lensen J Holsteinsg. 4 [ø] g Øb. 9835 Jensen Jes Marathonv. 3 [s| g Am. 5998 Jensen Johan Strandparksv. 20 Hell. ® Hell. 2069 Jensen Oscar 1. Strandv.2A Hell. gHell.2855 Jensen P Godthaabsv. 18 C E g Gh. 6802 Jensen V Nansensg. 90 Kl g By 3487 Jensen Villy Valkyrieg. 9 El g'Tg. 1909 Jespersen H Læssoesg. 9 EJ g No. 8441 Johansen A Rødovrev. 2 Rødovre Vanl. g Rø. 611 Johansen Poul Ancher st. Mølle V. 12 [s] ® Su. 1210 Jonsson Johs. Brostykkev. 140 Hvidovre Valby g Hvidovre 686 Jørgensen H E Godsbancg. 10 E g Ev. 1687 Kai mer C Roarsv. 34 E g Gh. 4707 Kompagniet for Spejl- og Vinduespolering Direktør Frants L Olsen Vesterg. 6 Kl g C. 1296 Kvik v. B Grahndin Schubertsv. 8 E»g Va. 3547 Kbhvn. Hellerup Vinduespolerings Forret ­ ning v. Richard E Larsen Lundtofteg. 92 ® g Ta. 3782u Kbhvns Poleringskompagni ved C Bergstrøm N-Farimagsg. 35 Kl g By 3624 Kbhvns Spejl- & Vinduespolerings-Bureau Abel Cathrines G. 1 E gV2827 Larsen A V Njalsg. 54 E g Su. 898 Larsen E Sommerstedg. 11 E g Eva 2289 Larsen E Lauiav. 20 Valby g Va. 2354 Larsen Einar Stenløsev. 105 Brh. g Be. 2325 Larsen Martin Agersnap Svanev. 29 I nv I g Ta. 7882 Larsen Otto & Carl Petersen Overskousv. 3 Valby g Va. 4526 Lillienfryd H Frederiksborgv. 85 [ nv ] g Tg. 6553 Lund Axel Viborgg. 13 ® g 0 5766 Lyngbye Rich. Bøggild Sibbernsv. 4 Valby g Vb. 3100 Månsson Th. Valdemarsg. 37 E g V 8143 Magnussen Einar S-Boulevard 90 E g Ev. 4074 Middelgrunden v. H Knudsen Amagerbrog. 133 E g Am. 9546 Mikkelsen H Parmag. 26 [s] g Su. 2322 Mikkelsen H R Holsteinsg. 36 [ø] g 0 9649 Nielsen Aage Baggesensg. 19 El g No. 8821 Nielsen C Kongev. 107 B Holte g Ho. 1454 Nielsen H C S-Boulevard 94 E g V 3825 Nielsen Henrik Merkur Allé 8 Kastrup g Kastrup 1135 Nielsen Richard Sydhavnsg. 6E g Ev. 5195 Nielsen Sv. Maltag. 21 [s] g Am. 3382 Nielsen Willy Langelandsv. 5E g Gh. 2516 Nora Comp. v. Chr. Hansen Tullinsg. 25 E g Eva 257 v Nordisk Spejl- og Vinduespolering v. Poul Christiansen Fredericiag. 49 C Kl g Pa. 2995 Nørre Central v. Chr.Rasmussen Hvidkildev. 1 E g Tg. 3152 Olsen Chr. Maglekildev. 8 E g Ev. 639y Olsen Chr., Peter Bangs V. 116 E g Damsø 583 OlsenVilh., Thomas LaubsG.16ISgRyv.2116 Olufsen A Danmarksg. 20 E g V 8715 Ottosen Frede Istedg. 77 A E g Eva 4863 Pedersen Bernhard Struerg. 19 [S g 0 1320 Pedersen E Gullandsg. 18 ® g Su. 2081 Pedersen S Lykkesh. Allé 5C E g Eva 4583 Petersen Axel Vasbyg. Haveforen. Ørsted EgC. 5438 Petersen Harry A Schønbergsg. 12 E g Cent. 11278 Petersen Hj. Kjeldsgaardsv. 25 C Valby g Vb. 5006 Petersen Sigurd Aagaard Hostrups Have 15 E g No. 6731 Petersen V L, Rudolph Berghs G. 6 IS g Ryv. 2722 ‘ Poulsen F Landgildev. 7 E g Su. 813

Vinduespolering. Window Cleaners — Polissage de vitres — Fensterreinigung

København: Aa-aclo Komp. v. C Gabriel Christensen GI. Mønt 39 Kl g By 5434y Aa-al Vinduespolering'skomp. v. Chr. Chri ­ stensen Jægerg. 5 [Nj g C. 10666 Aabac Vinduespoleringskomp. v. A Knudsen Adelg. 23 Kl g Palæ 3552 Aabak v. OAnderberg Vesterbrog. 47 E g V 1977 x Aabal Vindueskompagni Bangsbov.25 Vanl. g Damsø 2691 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 El g r Pg. 4204 Aabybolm Vinduespoleringsbur. v. Paul Sundstrup N-Frihavnsg. 72 [0] g 0 7787 A adal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Olsen Ved Klosteret 19 [o] g Ryv. 2786 Aaland Vinduespoleringskomp. v. Rich. Wagner Pedersen Jagtv. 177 [øl g Ry. 4650 A.B.C. Comp. v. A B Christensen Gammel ­ vagt 1 Kl g Palæ 6404 Abonnements-Vinduespoleringen v. HPeter- scn Ryparken 126 [ø] g Ryv. 4632 Akan v. J E Frandsen Hillerødg. 85 El g Tg. 6765 Akselstad Andelsselsk. Wesselsg. 4 El g C. 5955 Aladdin Vinduespoleringskomp. v. Leonhard Tølløse Elbag. 22 B [Bl g Am. 5953 Alaska v. Viguo Nielsen, Harald Kiddes V. 2 Valby g V b. 346 Alby Spejl- & Vinduespoleringskomp. v. Fru A Lind, Ole Suhrs G. 25 Kl g Palæ 108 Aldan v. Chr. Sørensen Ellemosev. 5 Hell, il Sø. 3276 Alex Poleringscomp. v. Vilh. Espensen Polensg. 16 fs] g Am. 7009 Alliance-Kompagniet v. Chr. Jorgensen, Hans Tavsens G. 37 El i N 8835 Alliance Vinduespoleringskomp. v. A Knud ­ sen Morsøv. 63 E g Go. 8375 Altidklar Vinduespolerings Compagni v. V Moller Fiskedamsg. 30 EJ g Øb. 7634x Amager og Byens Vinduespoleringskomp. v. E Petersen Prags Boulevard 50 [sj g Am. 8395 Amager Centralkomp. f. Vinduespol. v. M Merkelsen Telemarksg. 8 [S] g Am. 5566 Amager Pudsekomp. v. M Møller Jensen Øresundsv. 17 El i Am. 5474 Amager Vinduespoleringskomp..v. S A Dal- holt Brigadegaarden 4 [S] g Am. 7807 Amager ’ s gamle Vinduespoleringskomp. v.HP Jensen Lerfosg. 1 EJ g Am. 2039 American Vinduespolerings- Comp. v. H K Andersen Westend 3 E g V 8113 Augustin Vinduespolerings-Koinp. v. O Vestlund, Henrik IbsensV.51 E ®V5001v Axel, Vinduespolerings Comp. ved O Nielsen & C Nielsen Holsteinsg. 24 [ø] g 0 5887 Bach M Dannebrogsg. 7 0 | V 366 Balders Vinduespoleringskomp. v. S Morten ­ sen St. Hans G. 14 El g N 6768 Bertramsen H, Hans Olriks V. 18 E g Ev. 207 Bien, Spejl- & Vinduespoleringsforr. ved Westerberg Rosenv. Allé 2 [Øj g 0 1464 Bjerregaard L & Walther Ewers St. Jørgens Allé 10 E g V 1809v Bjørneborg E Holbergsg. 17 Eg By 6450 Blaagaard-Kompagniet for Spejl- & Vinduespolering ved V F Rosenvold & Co. Blaagaardsg. 23 A El® N 5939 Blanch J Aarhusg. 39 [øj g 0 421 Boston Vinduespolerings Komp. ved Madsen & Fornitz, I E Ohlsens G. 19 [ø] g 0 3592x Bugge ’ s Vinduespolerings Komp. v. WBugge- Hansen N-Frihavnsg. 58 DS g 0 8332 Byens Vinduespoleringskompagni ved Ras- mussen&Olsen Kompagnistr. 9EgBy7372 Bækmark Viggo Svanholmsv. 14 B E $ Eva 3775

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker