kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 4070 Levinsky M & Co. Østerg. 38 E $ ★ Cent. 3686 & 2586 Rasmussen Viktor Skinderg 31 E f C.6815 Sønderbys! ’ hr.G Eftf..Akt,s.,st Kirkestr. lE $C2582

Vildt, 1 København (Fortsættelse): Nielsen Anders Bredg. 10 E $ Cent. 1983 & 1ste Klasses Vildt. Frugt og Fjerkra. Nord ’ s Ai na Eftf. v. Christoffersen & Jensen N kolaj P1.26E X C. 1177 &Pa. 7156 Rasmussen's P Eftf. st. Kongensg. 14 E $ Cent. 1425 Sømod Martin GI. Kongev. 84 E $ ★ Cent. 2990 Vaarstø Mogens Blaagaardsg.3 [N] $ C. 7235 Nørrebros største Specialforretning i Vildt og Fjerkræ. Vildt- & Frugtforr. i Hotel Phønix v. Ede Creagh - Bornholdt Bredg. 37 E $C.3375 Aalborg: Larsen Ebba Vesterbro 55,57 $ 5301(2Lin.) NielsenR Kryger, Jens Bangs G. 5 $ 4503 Nordjysk Fjerkræslagteri og Vildtcentral v. Laurits Madsen Strandv. 10 $ 7164 Haderslev: Bi c h Anton Storeg. 69 $ 928 Randers: Langkilde Erik E Frederiks PI. 6 $1875 Salling Ludvig Nytorv 2 $ 134 København: Jensen Niels, Akts., Flæsketorvet 1 El $ ★ Cent. 966 Vildt købes og sælges. Møller & Melgaard Brola ggerstr. 3 E $ C. 2998,6858,1536 & 11536 Olsen Karl Syndergaardsg. 3 E $C. 4451 & 14951 Russisk Import Flæsketorvet 39 EJ $ ★ C. 6480 & 8854 - Telegramadr. „Serimner*. VENDSYSSELS CENTRALKOM ­ PAGNI, Akts., GI. Strand 42 E $ ★ C. 167 & 4745 Wolthers Chr. Raadhusstr. 1 E $ ★ Cent. 8841 (5 Lin.) Aalborg: Skibsted A H Algade 23 $ 250 & 3592 Ode nse: KongensgadesFiskeforr.,P Andersen ’ s Eftf., Albert Svendsen Kongensg. 55$342(2Lin.) Stats $ 12 Thisted: Christensen P Smed $ 65 Palæ 1983 - Grundlagt 1887. Telegramadr. ,. Vildtbred' 1 . 2. Vildt en gros,

Vinduesdekoration.

København: Bredsgaard Hansen Sv. R ngstedg. 6A ED Danmarks D< korator Skole st. Kongensg. 31 E $ Palæ 2534 Dekoration og Skilteskrivning. Elm-Jensen H Bellahøjv. 112 E $ Be. 3838 Eltorp Bertel Vesterfælledv. 58 M $ Cent. 13200 Hansen Eigil Ryparken 66 ED $ Ry v. 445Su Jensen G Odin Borups Allé 209IWI9I Tg.5B67 Vindues Dekoratørers Fagskole Vesterbrog. 69 E $ Eva 3677 & Eva 3611 Aarhus: Hove Poul, Dalgas Avenue 1 $480 Jyllands Dekoratørskole v. OLings Aagade 21, 23 $6017 Vinduesglas en gros. Window Glass, wholesale — Verres åvitres en gros — FenBterglas, Grosshandlungen København: MEYER M I, Akts., Ny Toldbodg.27 E $ ★ Cent. 670 Lager af Vinduesglas, folieret Spejl ­ glas og Spejlglasruder. Nordisk Glaskompagni, Akts.,(IIP Lillelund , Akts.,) Peder Hvitfeldts Sir.7E $ C. 1143 Alle Sorter Vinduesglas pol. Spejlglas og Spejlglasruder. Pens H st. Kongensg. 92 E $ ★ Cent. 8577 Spejl gi as ruder og alle Baaglassorter. Roper- Petersen W Overg. n. V. 45,47 E $ Cent. 9260 & 13060 Telegramadr. „Spejlrøper*. Slomann ’ s J D Eftf. Fiolstr. 7 E $ Cent. 339 & 523 Stenfeldt Hansen Vesterbrog. 97D E $ ★ C. 5800 Storr Edvard Livjægerg. 17 ED $ ★ C. 3513 Vitroglace ved K Guhle Hillerodg.30E] $ C. 9476 & 9497 Aal borg: Gade Vilh. & Søn Gravensg. 11 $ 674 Pedersen Thorvald, Akts, llolbergsg. 15 $ 2400 (3 Lin.) Aarhus: Alstrup J A, Akts. Studsg. 5,7 $3100 Assens: Plums Handels-Aktieselskab $ 1 Kolding: Pedersen Thorvald,Odense, A/S $ 177&178 Middelfart: Hansen A C jun. $ 10 & 11 Nykøbing F.: Hansen Axel Nygade 26 $ 257 & 2 AXEL HANSEN NYKJOBING F. TLF. 2,57 &. 2, Spejlglasruder, Vinduesglas og Spejlglas en gros. O dense : Pedersen Thorvald, Odense, Akts. Kon ­ gensg. 38 $ 288 (5 Lin.), Stats $ 37 Svendborg: Møller M Vesterg. 8 $ 731 Spejlglas og Vinduesglas en gros.

Vin. (se Vine).

Vindmotorer. Windmills — Moteurs å vent — Windmotoren (se tillige Motorer). Kobenhavn: Kbhvns Vindmotorfabrik v. Vald. Jensen Frederikssundsv. 278 Brh. $ Bellal886 Vindmotorlabr. „Lykkegaard “ $ F 16 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Frederik ssu n d : Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabr., Akts. $ 32 (2 Lin.) Redsted Mors: Vilsgaard S $ Øster Hvidbjærg 15 K øbenhavn: Binzer E August de Frey Østerbrog. 88 B [ø] $ C. 9893 Jacobsen Emil Frederiksborgg. 46 E $ Cent. 6383 EMIL JACOBSEN FREDERIKSBORGG. 465 tlf . cent . 6383 Patent Vinduesaabneren „Frisk Luft u Dalmose : Jørgensen A $ 25 Ferritslev pr. Ullerslev: Vinduesaabnere og -holdere. Nielsen J Norrebrog. 32 EU $*C 6631 J. NIELSEN NØRREBROGADE 32 VINDU ES-AABN EREN I VINKEL VINDUES-HOLDEREN. Passer til alle Slags Vinduer. Ingen Snore. Ingen Støj.

Vildtskind. Deer Skin — Sauvagines — Wildh&ute

København: Christensen I Birger, Levinsky ’ s Eftf. Østerg. 38 E $ ★ C. 15575

LEVINSKY? EFT.

38 Østergade København K

Telefonnummer Central 15.575

GOLDSTEIN J & SØN Kong. Nyt. 8 E $^Cent.l438Telegramadr.„Furgoldstein “ Opkøber alle Slags Skind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker