kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Brodersen Chr. st. Kongensg. 112 K J) Palæ 144 Brodersen Hans II Toftegaards. Pl. 2 Valby • f Va. 2693 Brodersen H V Blaagaardsg. 4 El J) N 5735 Bruhns K Jægersborgg. 25 [N] $ Tg. 2875x Bruun E Strandv. 9 [ø] J) Ryv. 2287 Bronnich-Hansen A Bentzonsv. 23 E $ Go. 679 y Buch Osvald Freder ikssundsv. 323 Brh. JI Bella 605 Bugge UC O Overg. o. V. 30 IS JI Am. 4364v Buhl Henry Tagensv. 112 El J) Tg. 535 Bundgaard Thorv. Slesvigsg.33E JlEva2483 Burkal L Istedg. 43 E J) V 4903 ByrgesenE & Aage Berner Norrebrog.l66EJ JJ Ta. 7264 Bogebæk Axel Fælledv. 19 El $ N 8625 Cappelen Carl Johan, H C Ørsteds V. 42 E f N 1142 Carlsen Chr. & Vilh.Dybbolsg.22 0 J) V7635 Carlsen E Præstøg. 2 A IS $ 0 1472x Carlsson Orla Overg. o. V. 30 [K] $ Am. 9879 Charcuteriet Moster ved HACaspersenGodt- haabsv. 86 E f Gh. 2457 & Gh. 2957 Charcuteriet Øresraard v. Carl V Jensen Strandv. 130 D Hell. J) Hell. 3420 Chemnitz B Jernbane Allé 90 Vanl. J) Damso 49 Christensen Børge Gl. Jernbanev. 19 Valby J) Vb. 1754 Christensen C Vangcdev. 129 Gjentofte J) Gjent. 2617 Christensen Chr. Nansensg. 59 IS $ By 6826 Christensen E. Strandv. 189 Hell. Ji He. 1514 Christensen E Valby Langg. 120 Valby $ Vb. 707y Christensen Ebba Svendborgg. 2 (S J} 0 3710 Christensen ’ s Emil Flæskeudsalg, Akts., Skinderg. 41 [K] Jl Palæ 3900 Christensen Fr. SoTlerodv. 54 Holte JI Holte 694 Christensen Gudmund Frederiksborgv. 48 El fl Tg. 2899 Christensen H Brogaardsv. 15 Gjentofte ® Gjent. 520 Christensen Helmer Lyong. 12(S] J} Am. 5400 Christensen Henning Buddingev. 68 Lyngby j) Lyngby 1834 Christensen I Amagerbrog. 6 [s] J) Am. 668 Christensen Iris Vanløse Allé 98 Vanl. Ji Damso 991 Christensen Ludv. Frederikssundsv. 61 El DTg. 5111 Christensen M Oehlenschlægersg. 6 E Jj V Christensen N Vangedev. 31C Gjentofte £ Gjent. 212 Christensen 0 & B Vennemind§v. 43 IS J) Ryv. 446 Christensen Poul Falkoner Allé 110 E $No. 4937y Christensen Ragnar Rantzausg. 40 El J} No. 2938u Christensen Rina. Søborg Hovedg. 123 So- borg J) Søb. 768 Christensen Th. Jægersborg Allé 5 Char- lottl. J) Ordr. 240 Christensen Th. Slagelseg. 18 IS H 0 9449 Christiansen Astrid 0-Farimagsg. 71 (øj 0 9225 Christiansen Ella Annebergv. 7 Brh. J) Be. 4022 Christiansen Gustav Borups Allé 205 [Nvj D Tg. 5206y Christiansen H H Vesterfælledv. 86 E $ V 291 8y Christiansen L P Estlandsg. 5 E JI V 3597 Christiansen Otto & Oscar Larsen st. Kon ­ gensg. 74 [K] j) Palæ3972 Christiansen T E Falkoner Allé 67 E ® Gh. 1565x Christiansen VRandersg. 61 [0] fl 0 7509 Christoffersen Heinrich Dyssegaardsv. 57 Søborg $ Sob. 1242 City v. Finn Meier Jensen Lyngby Hovedg. 40 Lyngby $ Lyngby 1845 Corneliussen J Amagerbrog. 124 E ffi Am. 4802

Ventilatorer

VII — 4-066

Brohusværk, Carl Jiirgensen ’ s Elektromotor- og Apparatfabrik Brohusværk Gjentofte Ge. 1480

Dansk Viklebræt Industri, Henning Raack- mann J) 555 (2 Lin.)

C/aétcÆ Zot elek^tis-kje. VÆG/

VENTILATORER

HENNING RAACKMANN FREDERICIA PRINSESSE.pADE 39 TÉLEGRAMADR.

LOFT/

VENTILATORER

ÆL&rcHaluTn. - R A_A c K HANN" VIKLEBRÆTTER a-RØR m/e. u . TRYK KUNSTBRÆTTER VINDUESDEKORATION. ^££0.

BORD*

VENTILATORER

Dansk Elektromaskinfabr. Glaciset 44 A J) Ly. VVVZÆldsteSpecialfdbr. f.Smaamot. DanskJVentilator Co., Akts., Vesterport E $ C. 15770 / — — — DANSK VENTILATOR CO.%

Viktualiehandlere. Provision Doalers — Charcutiers — Viktuålienhand- lungen

Artikler for Viktualiehandlerø so i Slutningen af dotto Fag. (se tillige Fedevarer).

VESTERPORT TLF. C. 15770

Telegramadr:Ventilatof.

Københ avn: Aarre A P Ryesg. 87 [ø] 0 6447 Albertsen Th. Saxog. 116 E $ V 7720 Albrechtsen Oda Fensmarkg. 27 El $ N 7410 Almstrup N Ryesg. 76 [ø] f N 176 Alsing HFrimesterv. 5 IW] j) Tg. 4192 Andersen A Frederikssundsv.27[NY] Ji Tg. 1686 Andersen Alb.Wilh. Strandv. 34 Hell. J) Ryv. 3031 Andersen Anna & Ella Salzwedel & Varna Petersen Vesterbrog. 1080 J) V 3159 Andersen Carl Ryparken 122 [ø] J) Ryv. 2119 Andersen Carla Borups Allél27EJ f) Gh.3666 Andersen C M Karensg. 3 Valby D Vb.3268x Andersen Erik Østerbrog. 47 [ø] $ 0 4005 Andersen Evald Flensborgg. 24 OVe.9451y Andersen Georg Godthaabsv. 179 E J) Gh. 8672 Andersen H C, Soborg Hovedg. 93 Soborg | Søb. 1657 Andersen Holger Smalleg. 23 E J) Gh. 1123y Andersen I Klitrose Allé 22 Kastrup J) Kastrup 184 Andersen Ida Vesterbrog. 178 S ® V 9885 Andersen Ida Vesterbrog. 175 E J) V 7861 Andersen John E Jagtv. 9 0 f Gh. 2126 Andersen Niels UtterslevTorv23®WBe.3968 Andersen N J Istedg. 19 0^ V1886x Andersen P, P Knudsens G.l Ev. 5406 Andersen Peter, C M LarsensAlié 4 Kastrup D Kastrup 277 Andersen Steen Flensborgg. 28 O $V1728v Andersen Th. Frederiksborgv. 8 I nv I $ Ta. 2298 v Ankersen Anker Østerbrog. 156 [ø| $ 0 6810 Asvid H Husumg. 17 El J) Ta. 4696 AxelsenKingo Stationsv. 16 Vedbæk $ Vedbæk 160 Baag Poul Frankrigsg. 27 [S] |1 Am. 8193 Bach Kirsten Holsteinsg. 52 lal $ 0 3479 Bagger Rob. Haraldsg. 16 B El $ Ta. 7672 Bang-Rasmussen Olga Strandv. 161 Hell. f Hell. 323 Beauvais ’ J D Udsalg ved Robert Larsen Vimmelskaftet 47 KI J) Cent. 5779 Beck Th. P Blaagaardsg. 31 El J} No. 7829 Bekker ’ s tidl. Johan Viktualieforr. Blaa ­ gaardsg. 7 E) j) C. 14782 Berg O Dybbølsg. 55 M $ V 1509y Bernard Martha Birkeg. 11 El $ N 4344 Birkebæk Ellen Aarhusg. 19 [0] $ 0 9949 Blaa Stempel, Det, Hakon Pedersen Istedg. 107 E f V 4412 Borgstrøm J Amager brog. 130 [S] $ Am. 6103 Brandt I Graabrødret. 11 KI $ By 1559x Bredgaard A Viborgg. 19 IS D 0 7479 Brene C A Borups Allé 176 ® J) Tg. 3278v Brockdorff-Sønderup Ebba Halfdansg. 28 [S] £ Am. 7517

VENCO VENTILATORER

Jysk Afdeling Inq. Gersner Aaboulevarden 5 Aarhus TIf. Aarhus 7290 _________________________________ A GLENT & Co. V-Boulevard 4 El ★ Cent. 13900 Kjøbenhavns Elektromotor Fabrik ved H M Nielsen Finsensv.29 E Jl-A-C12088&r2285 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. KROGER I, Akts., Christiansg. 22 Kl & ★ Cent. 4726 Se Ann. u. Varme- & Ventilationsanlæg. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor* Fabrik, Akts, J) 1423 (4 Lin.) Neckelmann ’ s Emil Maskinfabrik, Akts. f 248, Stats J) 45 EMIL NECKELMANN ’ S MASKINFABRIKS TELEFON 248 Q E E STATS TLF .45 Ventilatorer af enhver Art for Skibsvenfilaforer Axialvenfilaforer Ventilations ­ anlæg tii Motop l og Remd pift. KONTOR i KØBENHAVN: ST. KONGENSO. 23« TLF. C • 1O8N8 . KONTO R: AARHUS,KYSTVEJ 55, TLF. 39M8. Thirslund V (M. Ing. F.) Klareg. 25 f) 7988

Whisky. (se tillige Vine 2, Vinagenturer).

København: Langhoff ’ s S L Eftf., Niels Juels G.7 E $

Cent. 199,14799 & By 6360 Telegramadr. „Vinlanghoff*

Hoveddepot for P Mackenzie & Co. Reffs Carl W Østbaneg. 19 El f ★ Cent.7723 Bepr. f. Danmark f. Haig Whisky.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker