kraks vejviser 1940 handelskalender

Vejbygningsmaterialer

Fag-Kegister for Danmark Aarhus: Laigaard M Mejlg. 38 $ 139 M. LAIGAARD J

VII — 4063 DANSK GOUDALITE Akts.Uraniav. 1 Ef C. 12118 DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE ­ KOMPAGNI, Akts., Gyldenløvesg. 11 E $ *0.14788 Stats $45 Fabriken Pankas, Akts. Hans Nissens V. 12 Kastrup $ *Ka. 1228 Forenede Granitbrud, Sandstensbrud &Sten- huggerier paa Bornholm, De, Akts..Frdbg. Allé 76 E $ C. 12223 & 15723 og Skovs ­ hoved Havn $ Grdr.3504 Kblivns Vejmaterialefabrik, Akts., Vesterg. 10A K C. 2150 Phønix Tagpapfabriken, Akts., Dansk Vej ­ materialefabrik Vesterg. 10 É $Cent. 2150 Poulsen H & Co., Akts., KalvebodBryggeGas- værkshavnenE $ C. ’ , 4729,8636 & 14729 HSSiiiSiSfiS H Poulsen ti Co. AKTIESELSKAB GASVÆRKSHAVNEN 156 0 TLE CENT. 4729*8636^14729

NIELS RASMUSSEN & H.SCHIØTZ INGENIØRER OG ENTREPRENØRER MYNSTERSVEJ 19 0 TLF. CENT. 5230 8/ 0080 ASFALTBETON RESAS c. RESPHALT KOLDBELÆGNING BASALIT

AARHUS MEJLG. 38 VEJBYGNINGSMASK NER SNEPLOVE. Marquart M Silke borgv. 108 $ Aab 356 Brønderslev: Pedershaab Maskinfabrik, Akts. $ 450 (4 Lin.) - Afdeling i Kblivn. Fugle- bakkevej 108 IHJ $ * C. 14066. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Vejbygningsmaterialer. Road Building Material — Matériaux routiers — Strassenbaumaterialien København: Aktieselskabet for kemisk Industri Amalieg. 15 Kl $ ★ C. 12912 & *C. 16960 Fabrik ­ ken i Kastrup $ Kastrup 156 Amaliegade 15 Tlf. *C. 12912 & ★ C. 16960 Telegramadr. „Kemindu". Fabrikker: Kastrup Strandvej Tlf. Kastrup I56 Aalborg Rordalsvej Telefon 5010 Vejle Strandgade Telefon 1286 Vejtjære - Asfalt - Emulsion Colas Vejmateriale, Akts., Kampmannsg. 4 E tø $ *C. 13440 Colas Vejmateriale % Kompmannsgade 4V-T* C.1344O Vej tjære Cu£back''Asfalt Dansk Cement Central, A/S., V-Farimagsg. 31 E $ *C. 5696 Stats $ 695 & 696 DANSK DAMMANN-ASFALT, Akts. r Amalieg. 15 Kl $ * C. 6388 Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co.,Akts. Shell-Huset Kampmannsg. 2,4 E $ ★ Cent. 9838

BASALTSKÆRVER

• ■" 1

ih

1

GRANIT SKÆRVER BROSTEN KANTSTEN

Villadsen s Jens Fabrikker, Akts., Kalvebod Brygge 2 E $ * Cent. 9706 (5 Lin.)' Akts. Jens Villadsen ’ s Fabrikker Kalvebod Brygge 2 E Tlf. * Cent.L9706 (5 Lin.) Icobit - Icobeton Tarox - Taroxas Staalslaggeasfalt Stahlas - Kvartsit Stahlas I Aaljborg : [Nordisk Vejmateriale Fabrik, Akts. Havnen $ 221 Aarhus: Jydske Skærvefabriker, De, Akts, $ 10699 Nybo-rgY Danske Gasværkers Tjære Kompagni, Akts. $657 Odense Fy n gVejmaterialefabrik(Mexas), A kts. Pjentedamsg. 49 $ 683 (2 Lin.) Nielsen P C & K emp$ 95 (5 Lin.) priv.3395 Randers: Randers Asfalt- og Tjærefabrik, Akts. $ 2099 Ringe: Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, LNBKlausen $331 Rønne: r Forenede Granitbrud. Sandstensbrud og Stenhuggerier paa Bornholm, De, Akts, ffi 110 & 223 Brosten, Kantsten, Skærver, Stenmel.

— —

1

Rasmussen Niels & H Schiotz Mynstersv. 19 E $ C. 5230 & 8080 Se næste Spalte, øverst. Sapolite, Akts., Kemoteknisk Fabrik Myn- 1 O rm ff) P ROOA .Pr QAUfl

SPRAMEX, MEXPHALTE.

Taras, Akts., Amager Strandv. 286 Kastrup $ *Kastrup 665

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker