kraks vejviser 1940 handelskalender

Vaskerier

VII — 4061

Fag-Register for Danmark

Vaskeriet Toftegaard v. Peter Jensen Tofte- gaards Allé 15 Valby ff Vb. 1346 Vaskeriet Toften v. Frknrne A Svendsen & I Thiel Dortheav. 73 I nv I ff Ta. 4702 Vaskeriet Vodroffsplads v. H Dahlby, Carl Plougs V.7E| V 1466x Vaskeriet Ydun v. Johanne Winther Ydunsg. 10 [N] ff Tg. 2395x Vaskeriet Øresund v. H J Jørgensen Øre ­ sundsv. 3 [S] ff Am. 103y Vesterbros Mønster Vaskeri v. Curt Jensen Istedg. 18 E X V 2588 Viking v. Anna Christensen Norrebrog. 51 HI ff N 5251 Virklund v. Fru A M Andersen Østerbrog. 57 El ff 0 4253 Vodroffslund v. N Petersen & A Larsen V odroffsv. 22 A E ff V 5323v Voldkvarterets Vaskeri v. N Christensen G o- thersg. 150 E ff By 6483 Voxen Richard Sommerstedg. 15 E ff Ev. 4429 Wraa Chr. B Borger g. 71 K ff Palæ 907x Øresund v. S H Hansen Koldingg. 6 El ff 0 7701 Østerbro ’ s elektriske Vaskeri v. S A Ras ­ mussen Fakseg. 5 El ff 0 1029 * Aabenra a: Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann ff 544 Aalborg: Aalborg Dampvaskeri, Kay Becker Frede riciag. 13.15 ff 239 (3 Lin.) Dampvaskeriet Solvang Solvangsv. 4 ff 1648 Fjordgades Dampvaskeri,ChristiansenNiel- sen Fjordg. 2 ff 5677 Nord jyllands Dampvaskeri ved C Moller Christensen Holbergsg. 16 ff 5612 Aarhus: Aarhus Dampvaskeri & Jens An ­ dersen ’ s Garderobefarveri, Akts. Læssøeg. 22 ff 4004 (3 Lin.) Central-Dampvaskeriet ved A Pedersen GI. Munkeg. 6 ff 7036 Jysk Dampvaskeri Victoria, Akts. Vester ­ bros T. 8 ff 1522 Petersen Boje Klosterport 7 ff 1588 Aarhus elektriske Vaskeri. A- ars: Aars Dampvaskeri, Alma Johansen ff 148 Asnæs: Asnæs Dampvaskeri, Folmer Lar ­ sen ff 126 Assens: Assens Dampvaskeri, Georg Jør ­ gensen ff 323 Ballerup: Ballerup Dampvaskeri ff 103 Brøndersle v: Eriksen J S ff 75 Esbjerg: Central-Vaskeriet Danmarksg. 8 ff 783 Esbjerg Dampvaskeri ved S Pedersen Fin- landsg. 65 ff 223 Vaskeriet Vestjyden, P Senius Andersen Kongensg. 60 ff 2330 Faaborg : Faaborg Damp vaskeri ved I Hansen ff 132 B a ^ se: Fakse Dampvaskeri, P M Brasen ff 111 Fredericia: Fredericia Dampvaskeri,Svend Kisling Vendersg. 63A ff 149 Frederikshavn: Central vaskeriet, Georg L Lassen ff 99 Frederi kssund: Damp vaskeriet Norden, I Møller Jensen ff 237 Glostrup: Glostrup Dampvaskeri ff 136 Gr a a sten: Graasten Centralvaskeri, A Nielsen Grenaa: Grenaa Dampvaskeri, Farveri & kem. Tøjrenseri v. P O Wulff ff 223 Grindsted: Grindsted Dampvaskeri ff 6 Haderslev: Haderslev Dampvaskeri & Badeanstalt, Akts. Badstueg. 12 ff 215 Hadsund: Hadsund Dampvaskeri ved Jens Pedersen

Vaskeriet Bjornen ved S Pfeiffer Reverdilsg. 6 E ff V 8723 Vaskeriet Brahes Hus v.H Jensen Keplersg. 15 [S] ff Am. 4399x Vaskeriet Buster v. Anton Arup Sandv. 47-53 Soborg ff So. 1783 VaskerietCentral vedOLarscn BlaagaardsPl. 4 ® f N 727u . Vaskeriet Den hvide Flip v. L J Knudsen Holmbladsg. 56 [s] ff Am. 6280 Vaskeriet Edelweiss v. Fanny Bentsen Kohavev. 17 Vedbæk ff Trørod 70 Vaskeriet Elba v. S Ebbedal Elbag. 9 [S] ff Am. 2624 Vaskeriet Eva v. Frk. Anna Nielsen Haders- levg. 3 E X 1 Eva 4818 Vaskeriet Fremtiden v. R Rasmussen Nyelandsv. 18 IB X 1 Gh. 2570 Vaskeriet F.ven v. A Sylvest Hansen Clas- sensg. 47 El ff 0 7101 Vaskeriet Genforeningen v. Charles Nielsen Vibev. 50 iNVlff Tg 3072 Vaskeriet Isafjord v. Fru Anna Pihl Isa- ijordsg. 12 Él ff Am. 1265y Vaskeriet Jomsborg v.Alma Pedersen Joms- borgv. 21 Hell. ff Hell. 5919 Vaskeriet Jyden v. I Hoick Jægersborgg. 55 [Ni ff Tg. 3548v Vaskeriet Jægerspris v. N Christensen Rømersg. 25 Kl ff By. 6203 Vaskeriet Kildevæld v. Otto Nielsen Venne- mindev. 65 El ff Ryv. 5298 Vaskeriet Klaus v. A LercheSørensenKlaus- dalsbrov. 92 Søborg ff Søb. 2097 Vaskeriet Lindeborg v.TW Pedersen Linde- gaardsv. 17 Charlottl. ff Ordr. 203 Vaskeriet Linden v. J Sorensen Aalekistev. 173 Vanl. ff Damsø 3334 Vaskeriet Lykken v. N Jensen Genforenings ­ pi. 49 IB ff Tg. 5252 Vaskeriet Mariendal ved Villiam Sørensen Mariendalsv.2B IB ff Gh. 1130 Vaskeriet Mollegaarden v. Poul Nielsen Amageifælledv. 27 [s] ff Am. 2159 Vaskeriet Nobel v. Fru S M Nielsen Rath- sacksv. 2 E ff V 2252x Vaskeriet Nordhavn ved A Slidsborg Hjør- ringg. 1 El ff 0 8715 Vaskeriet duNord vedHHansenGraabrødret. 12 K ff C. 15273 & By 2012 Vaskeriet Nygaard v.E Peterson Nygaardsv. 3 A El ff Ryv. 5081x Vaskeriet Odeon v. Aa. Mikkelsen Bagge- sensg. 21 INI ff N 8531 Vaskeriet Perfekt v. Fru M K Andersen Bentzonsv. 51 IB ff Gh. 9843 Vaskeriet Perfekt v. Frk. A K Andersen st. Kongensg. 108 IS ff Palæ 27v Vaskeriet Pilen v. C Løvgren Pile Allé 19A Eff/8941 Vaskeriet Præcis v.jEErikssonReykiaviksg. 3 El ff Am. 3875 Vaskeriet Reform v. E Nielsen Lundtoftev.4 Lyngby ff Lyngby 274 Vaskeriet Regina v. H Nielsen Viborgg. 79 El X 0 2873x Vaskeriet Reno v. Fru A Giudsted Korsg. 19 Kl ff N 4624 Vaskeriet Rosenvang v. G Henriksen Rosen ­ gade 2A Kl ff Palæ 2572y Vaskeriet Salling v. N A Jensen Baldersg. 63 Hl ff Tg. 1394 Vaskeriet Skjalm Hvide v. C Sørensen Skjalm Hvides G. 2 f7] ff V 9743 Vaskeriet Solskin v. Lilli & Valborg Peter ­ sen, Holger Danskes V. 69 IB ff Gh. 4109 Vaskeriet Solveig v. Reinholdt Bentin Sallingv. 6 [B ff Gh. 7267 Vaskeriet Standard v. Frk. Maren K Ander ­ sen Aaboulevard 78 El ff N 325 Vaskeriet Stavanger v. Edith Knudsen & Knud Dehn Drejøg. 2 El ff Ryv. 805u Vaskeriet & Strygeriet New York, Im. Pe ­ tersen N-Frihavnsg. 104 El ff 0 7664 Vaskeriet Søfryd v. Otto M Rasmussen Øresundsv. 46 [S) ff Am. 839 Vaskeriet Takstgrænsen v. Frk. A Jensen & Fru E Westh Frederiksborgv. 171 KB ff Sob. 2224 I

Rasmussen Elisabeth Revalsg. 11 E ffV9867 Rasmussen M N-Fasanv. 131 !E ff Gh. 799 Rasmussen Rasmine Turesensg. 16 E ff By 5721x Ravnsborg v. A T Erwolter Søgaardsv. 58 Gjentofte ff Gjent. 62 Ring-Vaskeriet v. Carla Larsen Lundtofteg. 118 Kl ff Tg. 6348 Rose Lise Lindenovsg. 6H $ 0 2380 Rose Blanche ved Jacob Knap Ingerslevsg. 124 E ff V 4210 Ronnow C Th.Skoleholderv. 26 IW1 ff C. 6431 & Be. 3599 Sander Hanibal, Akts., Emdrupv. I nv ] ff -fr C. 605(5 Ledn.) ^Hannibal Sander EMDRUPVEJ NV ZTLF. ★ CENT. 605 (5 LEDN.) DAMPVASKERIER FARVERI OG KEM.TØJRENSNING Sankt Paul v. H Bayer, Olfert Fischers G. 45 K ff Palæ 1247 u Simonsen F Oehlenschlægersg. 79 E ff V 9254x SimonsenNiels St. Markus Allé 4E f N 5443 Simonsen ’ s R Vaskeri Colbjørnsensg.18 E ff V 2600x & V 3118 Sjølin Anna Guldbergsg. 9 Hi ff N 4863v Skule C Nordbaneg. 6 EJ ff Tg. 1076x Solvej Vaskeri v. Laurits Lyster Solvej 7 E ff Gh. 5223x Sommer Rainer Enighedsv. 20 Charlottl. ff Or. 1049 Sorttevit ved Brodr. Ree Andersen Søborg Hovedg. 27 Søborg $ ★ Søb. 740 Sparlund Dagm. Østerdalsg. 7 (S) ff Su. 2168 Specialvaskeriet v. Il Sørensen Aabenraa 13 Kl ff By 4971 Stadion Vaskeriet v. Anna Rasmussen Aal- borgg. 2 El ff 0 6306 Stender I Kofoed Ribeg. 14 El ff 0 4689 Storm Carl, Peder Skrams G. 22 K % By 74 Strandvejens Dampvaskeri v. Martin Jensen Nygaardsv. 16 El ff Ryv. 240 & Ryv. 2801 Struve M Hedemannsg. 6 (øl JQ 0 6024 Sundby Central vaskeri v. Fru O Andersen Amagerbrog. 160 [S] ff Am. 2787 Sundby Dampvaskeri v. Lavrids Larsen Brigadev. 47 [S] ff Am. 2188 Svenson Olivia St. Hans G. 21 OK) ff N 1424 Svinget v. P Johansen Nybrov. 351 Lyngby ff Lyngby 1117 Sødal ved D Christoffersen Søbakkev. 30 Holte ff ★ Ho. 72 Søgaard Viggo Aalekistev. 172 Vanl. ff Damsø 1365 Søgaards Dampvaskeris Eftf., Brodr. Zøllner Jensen Rodosv. 6 El ff Am. 3690 Søndre Strandborg Vaskeri v. Herta Nielsen Hessensg. 36 El ff Am. 3743 SørensenMoritzLangagerv.7 V alby ff Vb.2616 Taarnby Vaskeri v. F Hansen Englandsv. 280 Kastrup ff Kastrup 505 Thøgersen A & A Frederiksgaards Allé 1 IB ff Gh. 6131 Tip Top v. A II Breddal Finsensv. 47 El ff Gh. 6817 Tjader V & Co. Dr. Abildgaards Allé 2 E ff N 4818 Tonnesen E Fragariav. 17 Hell.ff Hell.4357y Ulrich Kirstine Krusaag. 13 E ff Eva 384v Valby Ex presvaskeri v.FruHRasmussenRug- havev. 7 Valby ff Vb. 927y Valby Vaskeri v. K Strate Bachmann Val ­ borg Allé 32 Valby ff Vb. 455v Waldzus G Jyllingev. 36 Vanl. ff Damsø 850 Vanløse Landvaskeri v. Chr. Møller Bog ­ holder Allé 33 Vanl. ff Damsø 874 Vaskeriet Aaen v. Vilh. Jensen Ingemannsv. 30 E D N 6251 Vaskeriet Annet ved Jørgen Brandi Ro ­ senørns Allé 10 E ff N0437

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker