kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register ior Danmark Nielsen Carla Vesterbrog. 164 E $ V 5001x Nielsen Edith Bentzonsv. 18 [ f ] $ Gh. 3689y Nielsen F FredensV. 37 A Charlcttl. $ Or. 4036 Nielsen J, P Knudsens G. 31 E $ Ev. 5020 Nielsen Johanne Forchhammersv. 2 E $ N824y Nielsen Louis Margrethev. 1 Hell. $ He. 4882 Nielsen N R, Adolph Steens Allé 2 E $ N 1126y Nielsen Thora Mimersg. 35 [Nj $ Tg. 2724x Nissen Arthur Frdbg. Allé 27 E $ V 8335 Nissen J Tordenskjoldsg. 13 E $ By 8777 Nomét v. Paul & Frida Jensen,HenrikRungs G. 2 El $ N 1284y Noia v. H Mikkelsen, Peter Fabers G. 43 El $ N 420x Nordby Marie N-Frihavnsg. 94 El $ 0 352x Ny Holte Vaskeri v. P M Petersen Ellensv. 3 Holte $ Holte 65 Ny Rosenborg Vaskeri v. H I Hansen Elle ­ gaardsv. 54 Gjentofte $ Sø. 2435 Nye Dampvaskeri,Det, v.V KLarsen Istedg. 34 E $ Eva 1330 NØRREBROS DAMPVASKERI & FARVERI SAMT KEM. TØJRENS- NINGSETABL. Vald.Thorup Hejrev. 5 [w] $ ★ Cent. 5397 & 12427 I icl I ct * Elmegade 4 Tlf. Nora 2754x Borgergade 68 llf. Palæ 1868x Wildersgade 31 Tlf. Cent. 9470. Nørrebros nye Vaskeiiv. C Rasmussen Bjelkes Allé 3 El $ Ta. 4021 Nørrebros Vaskeri v. A Christensen Mei- nungsg. 12 El $ N 3429y Nørre Central Vaskeri v. John Olsen Holteg. 13 El $ Tg. 4458 Olsen A Strandboulevarden 131 El $ 0 6821 Olsen D Colbjørnsensg. 5 E $ V 2646 v Olsen Ernst Slagelseg. 16 El $ 0 2396 Olsen O M Borups Allé 108 El $ Tg. 3181 y Ordrup Klpbg. Vaskeri v. N J Gudmundsen -Vestre, Ordrupv. 85 Charlottl. $Ordr.817 Overlund M Lyong. 3 [s] $ Am. 2215y PascheDora Amagerbrog.165 El$Am.2280v Patricia v. Robert Pedersen, St. Jakobs G. 11 El $ 0 5749 Paulsen S GI. Kongev. 15 A E $ Eva 2581 & Eva 2585 Pedersen Helga Priorv. 1 Ej $ Gh. 9086 Pedersen Jens Amagerbrog.l96[§] $Am.451O Pedersen J Johs. Enghavev. 3 E $ Ve. 4426 Pedersen M Rantzausg. 74 El $ N 4808x Pedersen Oda Kapelv. 17 El $ N 2957x Pedersen Otto Egilsg. 12 rsl $ Am. 2633 x Pedersen Robert Jagtv. 79 El $ Ta. 987 y Perfekt v. H P Olsen GI. Kalkbrænderi V. 21 El $ 0 4847v Petersen Charlotte Hostrupsv. 5 E $ N956y Petersen Erna Landskronag. 43 (øj $ Ryv. 4101y Petersen Frida, Lyngby Hovedg. 72 Lyngby $ Lyngby 212 Petersen G E Holmbladsvange 12 [s] Am. 8787 Petersen H Valdemarsg. 37 E $ Eva 1551 Petersen II A, St. Peders V. 1 Hell. $ Hell. 3554 Petersen Johanne Kroghsg. 5 El $ 01756x Petersen K Forhaabningsh. Allé 7 E $ V 1965y Petersen Lauge, Lauggaards Allé 17 Søborg $ Søb. 433 Petersen Nielsine & Anna Larsen Bagerstr.8 E $ V 1554y Poulsen K M, Olfert Fischers G. 1 Kl $ Palæ 1191x Poulsen Thora Aarhusg. 25 El $ 0 273 ly Prima v. Th. Jensen Baggesensg. 36 El $ No. 17x Privatvaskeriet ved G A Christensen N-Fasanv. 173 E $ Gh. 8014 Randrup Paul, Herluf Trolles G. 12 EJ $ By 6968 Rasmussen Anna Tordenskjoldsg. 22 Kl $ By 896

Vil — 4060 Korsor Vaskeriet v. Marie Hansen Korsørg. 17 El $06039 Kristensen Aage Frederikssundsv. 218 Brh. $ Bella 1853 Kristiansen E, Søborg Hovedg. 61 Søborg $ Søb. 256 Kbhvns Dampvaskeri, Akts., Emdrupv. iNVl $ Ryv. 4190 & Ryv. 4191 Landvaskeriet Annex v. H Alfastsen Veroni- kav. 2 Rødovre Vanl. $ Rødovre 378 Landvaskeriet Axbo v. A Borno Clausen Hannedal 6,8 Soborg $ -A-Søb. 2000 Land vaskeriet Bangsbo v. OC Knudsen Jyl- lingev. 19 Vanl. $ Damsø 754 '■ Landvaskeriet „Fredelighed" J Olsen&Søn Toftebæksv. 11 Lyngby $ Lyngby 115 Landvaskeriet Gulnare ved Anna Norrby Klokkemagerv. 28 I nv I $ Tg. 4640 Landvaskeriet Hiortespring ved Carl Olsen Hjortespring Herlev $ Yrsa 8 Landvaskeriet Nybro v. Svend Madsen Ny- brov. 298 Lyngby $ Lyngby 182 Landvaskeriet Renax v. B Jul. Hansen Taa- strupv. 7 Brh. $ Be. 3441 Landvaskeriet Solhøj ved Kr. Henriksen Kongelysv. 8 Gjentofte $ Gient. 1559 LarsenA Korsg. 43 El $ N 8136 Larsen A Slotsv. 20 Charlottl. $ Ordr. 1295 Larsen Axel Ulrikkenbc rgv. 77 Lyngby $ Lyngby 1775 Larsen C Sankelmarksg. 18 E $ V 9241u Larsen E Jydeholmen 8 Vanl. $ Damsø 467 Larsen H Gladsaxev. 89 Soborg $ Søb. 622 Larsen I A, Niels Finsen s Allé 5 Soborg $ Søb. 1328 Larsen Ingeborg Johnstrups Allé 2 E $ N 4262 Larsen J F P Forhaabningsh. Allé 35 E $ V 7481 Larsen L P Lykkesh. Allé 5C E $ V 6588v Larsen M Skinderg. 21 E $ By 2236 Larsen R Enghave PI. 9 E $ V 1586x Lassen AnnaStrandboulevarden7El$0 5182 Lassen Søstr. L & F Jenslovsv. 1 Charlottl. $ Ordr. 568 Laursen Marie Vendersg. 16 E $ By 5183y Lavendel Vaskerietv.IC Weiland Mikkel- bryggersg. 10 E $ By 1819y Lorentzen J Taarbæk Strandv. 83 Klpbg. $ Bvu. 235 Lunow R Runebergs Allé 39 Søborg $ Søb. 2925 Lyneborg Vaskeri v. A M Pedersen Lyne- borgg. 30 [S] $ Am. 2230y Lyngbyvang Vaskeri v. G V Johansen Æbeløg. 29 Løj $ Ryv. 2559 Lyngbyvejens Vaskeri v. VII Aabro Lyngbyv. 34 El $ Ryv. 1900 Læssoe v. Magda Olsen Randersg. 59 El $ 0 1768x Maagen v. Johanne Mogensen Toldbodg.9E $ Palæ 2856 Mader F H Matthæusg. 14 E $ V 2596x Madsen E V Vangedev. 155 Soborg $ Sob. 1343 .. Madsen Søstr. A & M Øverødv. 19B Holte $ Holte 397 Matzen A, Bianco Lunos Allé 9 E $ V 5825 Matzen H P St. Hans G. 1 El $ N 899y Spec: Herrelinned. 1steKlasses Arbejde. Metropol v. Fru J S Lund Halmt. 20 E $ Eva 1932 Meyer Thorkild V-Voldg. 96 E $ By 1187y Mollerup A Guldbergsg. 84 E) $ N 5811 Moltzen E Strandboulevarden73 El $04636x Mortensen M Bryggervangenll01$Ryv.l437 Mouritzen Arnold N-Frihavnsg. 27 El $ 0 6326 Mønstervaskeriet Roli v.SE Schmid tRolfsv.7 E $ Gh. 182 Mønstervaskeriet 10,450 ved Buch-Hansen Vesterbrog. 112 E $ C. 10450 Mørk K S-Boulevard 65 E $ V 5665x Nielsen A Lyngby Hovedg. 55 A Lyngby $ Lyngby 334 Nielsen Anna Jægersborgg. 22, 24 El $ Tg. 1422 Nielsen C Dalgas Boulevard 72 El $Gh.512v Nielsen C Brysselg. 2 [S] $ Am. 3921

Vaskerier København (Fortsættelse):

Hansen.N J Ahornsg. 1 EJ $ N 4844x Hansen Peter St. Jørgens Allé 3 E $ V 2768v Hansen R Meyer Dannebrogsg. 35 E $ V 6981x Hansen S Baggesensg. 13 El $ N 8794 Hansen S Kronprinsesseg. 76 K) $ Palæ936 Hansen Sofie, Ole Bruuns V. 3 Charlottl. $ Ordr. 1216 Hartmann J Skovv,15Gfjentofte $Ordr.ll89 Hauge ’ s Dampvaskeri Allég. 31 [Ej $ Go. 4292 Hellerup Dampvaskeri, Akts., Rygaards Allé 11 Hell, $ * Hell. 1630 & Hell. 630 Ingeborg Køhier $ -fcHell. 1630 Indleveringssteder :

Ordrup vej 57$ Ordr. 2444 Strandvej 317 $ Ordr. 2412 Løvenborg Allé 7 $ Gjent. 108 Sigridsvej 1 $ Hell. 4724 Hindegade 3 $ Palæ 2083x Hjørringgade 27$ Øbro 6196 N-Fasanvej 246 $ Tg. 2702 Vesterbrogade 98 $ Eva 2757y Holbergsgadel3 $ By 1811v

Carl Johans Gade 13 $ Øbro 1513v Vanløse Allé 55 $ Damsø 2721x Ellegaardsv. 25 $ Gjent. 2155 Hellerup elektriske Vaskeri ved Chr. Poulsen Esthersv. 28 Hell. $ Hell. 875 Hertz A Absalonsg.28E $ V 9808 Hjemmevaskeriet Bakken v. Emma Palm Bakkedraget 4 Søborg $ Søb. 2008 Hoberg H Skaaneg. 4 [S $ Am. 2762 y Holger Danske v. Th. Nielsen, Holger Dan ­ skes V. 23 E $ Gh. 3147 v Holm Max, S-Boulevard 100 E $ V 9575y Hovedstadens nye Dampvaskeri v. E Hol- gerson & Gunner Folmer Petersen Mose- dalv. 17 Valby $Vb. 176 Hovedstadens Vaskeri ved Th. M Christian ­ sen Brigadev. 47 [Sj $ Am. 8192y Husum Landvaskeri v. A Hyldequist Peder ­ sen Frederikssundsv. 280 Brh. $ Bella 524 Hvid Vaskeriet v. Anna Petersen, L I Bran ­ des Allé 1 E $ N 1694 Højgaard v. Ellen K Petersen Holsteinsg. 47 EJ $ 0 4047y Industri-Vaskeriet v. A H Christensen Nat- tergalev. 53 Evi$ Tg. 4903v Isted Vaskeriet v. Chr. Bernbom Hansen Oehlenschlægersg. 42 E $ V 9097y Jacobsen Chr. M, Molbechsv. 14 Valby $ Vb. 2238 Jacobsen L Mariev. 22 Vedbæk $ Vedbæk 264 Jacobsen Th. Herlev Hovedg. 12-18 Herlev $ Yrsa 177 Jensen A E Gladsaxev. 88, 90 Søborg $ Søb. 575 Jensen Erik Bachersv. 80 [sj $ Am. 1541 JensenM &M, N-Fasanv.44 É $ Gh. 3121x Jensen N Chr. Sundholmsv. 83 l'Sl $ Am. 6345 Jensen N P Ovcrgaard Ringstedg. 5 |ø ’ $ ø 7143 Jensen Ottilia, J M Thieles V.12 E$N 4189 Jensen S Kastrupv. 29[S] $ Su. 20 Jensen Selma Overg. o.V.26 E $ Am.5119v Jensen Søstr. Karen & Marie Blaagaards PI. 26 El $ N 7004 Johansen V FUlrikkenborgv.114 Lyngby $ Lyngby 757 Juncker Peter Jansen Bentzonsv. 54 Ej $ Gh.853v Jønsson Albert Øselsg. 13,15 [S] $ Am. 132 Jørgensen Gunild, Henrik Ibsens V. 1 E $ V 1766y Jørgensen Ingeborg St. Peders Str. 49 E $ By 4538 Kildevang v. Elis Strid Hornemansg. 1 A El $ Ryv. 706 Klingl.erg W Kroghsg. 6 [øj $ 0 5487 Knudsen Aage Ryesg. 103 C El $ 0 3003x Kolding v. Th. Gariy Fælledv. Pass. 4 El $ N 1402y Korn M Nørrebrog. 44 A El $ N 576

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker