kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Vaskerier

Vil — 4059

Amager Dampvaskeri ved L Hansen Backersv. 15 [S] JQ ★ Am. 665 Amager Vaskeri v. Holg. Christoffersen Amagerbrog. 12 [S] $ Am. 3698 Andersen AM Absalonsg. 40 E Andersen Anna Thorsg. 105 [N] $ Tg. 375 Andersen E F, Carl Johans G. 3 lø) J} Øb. 7605 AndersenEmma N-Farimagsg.31Kl $ By7187 Andersen Poul Hyldegaardsv. 54A Charlottl. $ Ordr. 2019 AnderssonAlbert Vølundsg. 2 INI $ Tg. 187x Arbejdshjem f. døvstumme Piger Løn- gangstr. 21 K D C. 5559 & 15738 Bagsværd Landvaskeri v. J Johansen Paral- lelv. 18 Bagsværd $ Bagsværd 295 Bella Vaskeri v. Anna Hansen Fiederiks- sundsv. 178 Brh. jl Bella 439 Bentin Reinholdt st. Kongensg.106 Kl $ Palæ 71 Bentsen A P Gothersg. 151 Kl i By. 1951 v Bien v. K A Hansen Gasværksv. 8 B E $ V 292v Bispeengen v. M Jensen N-Fasanv. 183 INI ® Tg.2202y Blegdammen v. Marie Nielsen Irmingersg. 15 [01 £ 0 8337 Bleggaarden Dampvaskeri v. Georg Storch Nørgaardsv. 28 Lyngby $ Lyngby 266 Borring Ellen Lilleg. 3 Valby D Vb. 1374y Borsing Aage Slangerupg. 8 El $ Tg.7422 Boserup Osvald Lundtofteg. 82 El JlTg.2009 Boskov Carl Rebekkav. 31 Hell, f) Hell. 849 Brandt N Mariendalsv. 31 EJ fl Gh. 582y Brinkmann Bertha Lykkesborg Allé 8 Søborg D Søb. 22 Brouer H Strandlodsv. 110 [S] J) Am. 7937 Brun J C Forchhammersv. 20 IVI |l N 1785 Brønshøj Landvaskeri v. Fru J Jensen Ar- nesv. 1 B Brh. $ Bella 1575 Brønshøj Villaby Vaskeri v. Aage E Johan ­ sen Degnemose Allé 65 Brh. $ Bella 90 Buddinge Landvaskeri v. A E Petersen Buddinge Hovedg. 18 Søborg Søb. 632 Bundgaard Aage Tranegaardsv. 48 Hell. ® Hell. 3164 Busk Jensen Carla Stampesg.2E ffi Ve. 2631 y Carlsen A Roskildev. 142 Valby g) Damsø 56 Centralvaskeriet ved M Christiansen Lyng ­ by v. 170 El f ★ C. 3592 Depot : Nørreg. 35 KJ gi C. 3565 Centrum v. Alfr.Lynggaard Brønshøjh. Allé 3 Brh. gi Bella 298 Christensen Alma Aarhusg. 3 El g) 0 8268 Christensen Elfrida Livjægerg. 32 É ffl 0 1349 y Christensen Herm. Holteg. 13 El gi Tg. 4458 Christensen N Tranev. 2 ® gi Tg. 1556 Chrsthvns elektr. Vaskeri v. L P Larsen Holmbladsg. 62 [S|g) Am. 5307 Cito Vaskeri v. R Johansson Prinsesse Char ­ lottes G. 47 El g) N 7713 Daél Christine Ryesg. 30 B El f N 3594 y Damgaarden v. Sophie Larsen Bramslykkev. 35 Valby $ Vb. 439 x Dampvaskeriet Aalykke v. Helga Jensen ' N-Farimagsg. 17 Kl & By 8252 Dampvaskeriet Absalon ved Carl Andersen Frederikssundsv. 131 Brh. g ★ Bella88 Dampvaskeriet Adam v. Jens Olsen Rente- mesterv. 66® g Tg. 2368 Dampvaskeriet Alfa ved J C Andreasen Allersg. 4 El g Tg. 2

Dampvaskeriet Renova v. H V Mathiesen Mølleg. 10E) g N 6942 Dampvaskeriet Sydhavn v. JEKrauseJensen Fredh. Havnev. 2 E g Ev. 5345 Dampvaskeriet Thor, Akts., Thorav. 7,9,11 ® g ★ Cent. 9770 Dampvaskeriet Volga ved Johs. Christiansen Emdrupv. ® g Ry. 4190 & Ry. 4191 Danielsen I Fredensv. 50 Charlottl. g Ordr. 578 Dehn ’ s Gustav Dampvaskeri GI. Kongev.23 E g C. 3334 Dehn ’ s N L Dampvaskeri Buddingev. 298 Søborg g ★ Sob. 2288 Filial: Ø-Farimagsg. 16 B El. Dybbøl Vaskeriet v. G & E Flittner Gods- baneg. 13 E g V 3577 Dybdal Paula Guldbergsg. 7A El g N5908 Egesø Carl Nørrebrog. 14 C El gNo. 3772 y Egger tsen W Jacoby s Allé 4 ® $ V. 5576y Elegance Vaskeriet v. ILauritzen Rolfsv. 30 E g Gh. 6509 Elegant v. C S Christiansen Duntzfelts Allé 1 Hell. g Hell. 907 v Elite Vaskeriet v. Charles Nielsen Ravns- borgg. 7 El g N 3774x * Emdrup Dampvaskeri & Sodafabrik, Akts., Emdrupv. 44 ® g Ryv. 2, Ryv. 360 & Ryv. 361 Engel Maryta, Prinsesse Maries Allé 1 B E Kl Ve. 1032 Enghaven Vaskeri v. A Helmer Vesterfæl- ledv.33 E g V4979 Esperance v. M Albinussen N-Frihavnsg. 57 El g 0 2365y Esrom v. E Jensen Esromg. 7 El g Tg. 667y Fischer H J Horsekildev. 5 Valby gVb.1523 Flor v. W Hult Florsg. 7 El gNo. 1645y Forenede Dampvaskerier, De, Akts., Rød- ovrev. 218 Rødovre Vanl. i) ★ Rødovre 558 la France v.P H M AndersenFrdbg.Allél2 E g Eva 2270 Frdbg. Centralvaskeri v. E Andersen Lyk- kesh. Allé 2 A E g V 8062 Frdbg. Dampvaskeri ved Søren Peter Søren ­ sen Edisonsv. 4 E f C. 7680 Frederiksen Marie Mathildev. 15 E $ Gh. 8855 Frederiksholms Dampvaskeri ved A Madsen Klosterrisv. 11 El g Ryv. 2211 Frem v. Chr. P Hansen Husumg. 50 El gTa. 1731 Fremad v. Valborg Hansen Ærøvej7 EgGh. 1936y Fremtiden v. A Andersen Laurav. 1 Valby g Vb. 3494 Fremtiden v. O Nielsen Brorsonsg. 10 E 1 Eva 4782 Fuglevad Vaskeri v. A Nielsen Møllev. 10 Lyngby g Lyngby 168 ' Fælled Cæsar Stockholmsg. 1-3 El g 0 1795v GEISMAR ’ s DAMPVASKERI, Akts., Peter Bangs V. 28 E Ekspedition g ★ C. 2092&5159, KontorgC.3269 Gentleman Vaskeri v. Olga Andersen Møn- terg. 10 Kl g By 5714y Geyser v. Helga Gud mundsen Petersborgv. 2 El g 0 928x Giese Vilh. Smalleg. 38 C E SI Gh. 2615 GjentofteVaskeri v. EmmaHansenMitchells- str. 30 Gjentofte g Gjent. 69 Gormsen H Aarestrupsv. 1 Valby g Vb. 2024 GriffenfeldtsgadesDampvaskeri v. OBruuns- gaard Griffenfeldtsg. 15 El g N 6652 Gudenaa v. K V Poulsen Eskildsg. 3 E g V795y Gunlund Karl Callisensv. 5 Hell. g Hell. 945 Haagensen V Westend 8Ef V 843 y Hansen Alfred, Niels Ebbesens V. 20 E g V 9379y Hansen Anna GI Jernbanev. 2 Valby g Va. 186 y Hansen H C Dybbølsg. 43 E g V 734x Hansen Johanne GI. Kongev. 148 E ® V 5203y Hansen M Frdbg. Allé 66 E 5} V5266x Hansen Margrethe Fakseg. 10 El g 0 2409y Hansen Marie Strandparksv. 2 Hell. g Hell. 514v

Vaske- og Rengøringsmidler. (se tillige: Rense- og Rengøringsmidler; Skurepulver). København: BUlow F & Co. Tolbodv. G Kl Jp * C. 1720

RENSEMIDLER FOR ________ INDUSTRIEN ________ Fabriken Ilka, Akts.,Bispev. 5®|1 ★ C.8081 Zyma Vaskepulver.

Vaskerianlæg.

København: Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 El $ ★ Cent. 9043 ÆEM. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Meyer M I, Akts.,Ny Toldbodg.27 $ ★ 0670 MIMA Vaskerimaskiner. Norva Maskinfabrik Akts. Skafferv. 6 I nv I jl*C. 1462 Special fabrik for Vaskemaskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind Thor ’ s mekaniske Værksteder, Akts., Thorav. 15 I nv I $ Ta. 252 „Vølund “ , Akts., Øresundsv. 147 EJ jl ★ Cent. 5522 „Vølund “ s „Minor". Aarhus: Bruun & Sørensen, A/S D 4364, 4362&4363 Se: Centralvarmeanlæg. København: Aabro Ingeborg Jagtv. 193 El Ryv. 613 Aagaard LE Thingvalla Allé 11 (Si Am. 4 Aagren Marie GI. Mont 27 Kl D By 2752y Aakcsson Laura Kildeskovsv. 42 Gjentofte $ Gjent. 1410 Aavang v. Bartholdy Norby Klokkemagerv. 28 ® $ Tg, 4640 Activ v.Agnes Happel, PeterBangsV. 93E $ Damsø 1231 Adil v. Margrethe Olsen Adilsv. 4 E § Gh. 1433 Adlon v. S Aa. Mouritzen Ilaraldsg. 96 El ® Ryv. 226 Aktiv v. Robert Sandell Brigadev. 28 [S] f Am. B842v Aladdin Kvarterets Vaskeri v. Anna Peter ­ sen Burmeistersg. 3 Kl D Am. 5702y Alstrøms Vaskeri v. HC Hansen Frdbg. Allé 60 K] I V 8856 Vaskerier. Lanndrios — Blanchisserie« — Wåscliereien

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker