kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 4058

Varme- og Ventilationsanlæg, App, og Art. til

København (Fortsættelse): Pi per Arne Trommesalen 4^lYl j)jC. 5459 SATCHWEJLL TEMPERATURKONTROL Termostater, motorstyrede ’ ’ .Ventiler, Kontrolkasser m.nt The Rheostatic Company Ltd. Slough Bucks., England Generalrepræsentant for Danmark: ARNE PIPER N0ENI0RFORRETNING TROMMESALEN 4 - KØBENHAVN V. TELF. C. 5459 Reck C F Bispev. 1 ® jl C. 2753 Rorfittings & Maskinfabr. Standard, Akts., Glentev. 59 I nv I $ Tg.2935 & Tg. 5635 Salgsorganisationen V ulcan for moderne Varmeteknik, Akts., Vesterbrog. 10 13 j) Eva 4752 Skandinavisk Knærørfabrik, Chr. Sorensen Lodsv. Hvidovre Valby $ Hv. 696 SonessoD Wilh. & Co., Akts., Nørre Fari- magsg. 13 S3 jl ★ C. 8363 Skjold Kedler og Radiatorer. Suhrke Herman Aug. Gasværksv. 14 [S j} ★ Cent. 5225 - Norrahammar Kedler. Suplex, Akts., Ny Kongensg. 20 E l}By4405 Aarhus: Dahl Brødrene, Akts. Jydsk Afdeling Grønneg. 56 7000 (7 Lin.), Stats $ 28 E Is mark pr Nordborg: Dansk Køleau toma Hk & apparat Fabrik ved M Clausen $ Havnbjerg 55 & 56 donfoss IDANSkKØLEAUTOMATIK

PURELLA COMPANY KØBENHAVN KRONPRINSENSG. 9 E TLE* C.1 3.983 FLERE LEON. DANMARKS billigste, helautomatisk« - mest solgte HUSHOLDNINGS'' VASKEMASKINE.

Vaskemaskiner. Washing Machines — Machines i laver — Wasch- maschinen København: Elektrovask, Akts., Bernhard Bang Allé 17 [F] D C. 15707_^ S 4^ d <. _ £

KOMBINEREDE ELEKTRISKE VASKE- & VRIDEMASKINER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

DANMARKS bedste, lydløse,transpor table CENTRIFUGE.

DANSK ARBEJDE.

Fabrikernes Salgskont.V-Voldg.10 C. 5004 Industri Eksport Selskabet Balticum Akts. H C Ørsteds V. 52 A E f C. 273 & 4038 Telegramadr. „Danbalt “ . Jensen Frederik Fenrisg. 2 K) $ Ta. 7783 Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 1§] $ ★ Cent. 9043 - Se Vaskerianlæg. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. MEYER M I, Akts., Ny Toldbodg. 27 E $ ★ Cent. 670 - MIMA Vaskemaskiner. Neerskov Alfred E Andemosev 18 I nv I ® Sø. 1545 Norva Maskinfabrik Akts. Skafferv. 6 [ nv | D ★ C. 1462 Specialfabrik for Vaskemaskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Nyborg Jernstøberi, Hans L Larsen & Co., Akts.,V-Voldg.2 E) ® ★ Cent. 3871 Nyborg elektriske Vaskemaskiner med direkte koblet Motor, ingen Smøring. Kgl. dansk Patent. Tørre-CentrifugerMuldestrygemaskiner. Purella Company, Akts., Kronprinsensg. 9 Kl f ★ C. 13983 Se næste Spalte, øverst. Simplex Vesterg. 3 Klf) C. 9295 Elektriske Vaskemaskiner. Velo-Vaskemaskine Co., ved Bisgaard Fredh. Kan. 1 S3 f By 4613 „Vølund*, Akts., Øresundsv. 147 [Blfl^Cent. 5522 „Vøllind" Vaskemaskiner.

DANMARKS eneste 100%-virkende

STRYGEMASKINE.

&APPARAT FABRIK INGENIØR M CLAUSEN ELSAAARK po . NORDBORG

Silkeborg: Matthiesen Chr. £! 863 Ulstrup; Ulstrup Maskinfabrik, Andreas Nielsen $ 30 ULSTRUP MASKINFABRIK

Stue- og Kedel- TERMOSTATER

Randers: Boldsen ’ s Chr. Eftf., Akts. 1)18,19,219 &220 Skan derborg: S kanderborg J ern- og Zinksoldefabrik, Akts. Dl- Perforerede Plader. Slagelse : Hillers Brodr. Løveg. 9,11 ® 1605 (4 Lin.) Svendborg: Svendborg Kedel- og Beholderfabrik ved G Jensen Fannasv. 3 D 1352

ANDREAS NIELSEN . ULSTRUP TELEFON 30

ELEKTRISKE

DANSKARBEJDE

Vadum: Thomsen J $ 2

. Vaskemaskinen „FREJA" for Haand- og elektr. Drivkraft. Aarlig Produktion ovor 2000 Maskiner over 46000 i Brug. J. THOMSEN — VADUM

Vaseline en gros. Vaseline, wholesale — Vaseline en gros — Vaseline, Grosshandlungen København : Chesebrough Manufacturing Company, ’ Con ­ solidated Aarhusg. 88 løl ai 0 5965

Brobyværk : Nielsen N Chr. $ 67

Vaskepulver. Soap Powder — Lessives — Waschpulver

Vaskeblaat.

København: Becher ’ s J Chr. Eftf. Stockholmsg. 37 (øj $ Cent. 664 Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Lyngbyv.il [ø] j} ★ Cent.8612Stats$555 Noma, Fabriken, Akts., Islands Brygge 59 T? f ★ Cent. 707 Fredericia: Loehr ’ s C fabriker (Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts.) $ 96 & 596

København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 I nv I $ C. 1372 PojeBIaafBJ

MED ELEKTROMOTOR OG UNDERFYR for $moo oq store HJEM samt paa HOTEL ­ LER, VASKERIER, BØRNEHJEM, ALDER ­ DOMSHJEM O. lignende. LEVERES ogsaa tfiarurpoLizA«/ til VASKEFORENINGER op UDLEJN. N. CHR. NIELSEN b ro byvæ r k L_ ____________________ __________________ Kalundborg: Rasmussen Carl D 225 &A85 Fair?! atiev af Vaskemask. „Benvask*.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker