kraks vejviser 1940 handelskalender

Varme- og Ventilationsanlæg, App. og Art. til Bang&PingelGl.Kongev.66Elg^Cent.6286 Kedler og Radiatorer. Birkedal & Storm Stormg. 16 Kl g Cent. 9695 Automatiske Oliefyr for Varmekedler. Buch Hans & Co. Havneg. 53 Kl g ★ C. 3724 FR. SAUTER A.-G. BASEL Apparater for enhver Art automatisk Regulering af Varme- og Luftkondi- tioneringsanlæg. Cérac Kedler og Forsatsfyr Østerg. 16 Kl glC. 2185 Eneforhandler Akts. Hans Pedersen & Co. Østerg. 16 Kl g C. 2185 Se under Centralvarmekedler. Clorius Odin Vesterport IS gi Cent. 8013, 8018 & 8818 Varmemaaleren Calorius. Salg til Oktober 1939 240,000 Stk.Maalere til 3700 Ejendomme. Varmeregulatoren Temperator. Dahl Brodr. Akts. Vesterbrog. 1 [V] g ★ Cent. 6585 * DanskStoker & VarmekedelKompagni, Akts. Brcdg. 58 Kl g C. 12179 & 14809 Aarhus Afdeling: Ny B aneg aar dsg. 45 Aarhus g Aarhus 8516. Se Ann. u. Centralvarmekedler. Dansk Ventilator Co.,Akts.,VestérportElgp. 15770 - SeVarme- og Ventilationsanlæg. Dikkers G & Co. Julius Thomsens G. 12 El g Cent. 12304 - Tclegramadr. „Dikkersco*. Hall V, Akts., Vesterport 13 g C. 15685 . ■ Hassenkamm Karl Reventlowsg.lOKlgCent. 13808 - Kompensatorer og Pumper. Ingeniørfirmaet Constantin Brun, Akts., Hambrosg. (i E | *C. 6532 & 5313 Varmemaalere for Radiatorer og Varmtvandshaner. Jacob F C Glasteknik Hauser PI. 18 Kl gBy3591 - Termometre, Vandstandsglas. JohansenBrødr.A&O Vesterg. 16 Kl g ★ Cent. 8296 Kemp & Lauritzen V-Voldg. 9E| ★ C 936 Varmemaalere for Centralvarmeanlæg Micrometer ved J C Philipsen, Kong Georgs V. 23 m g Cent. 11676 & Gh. 8576 Muller Rich., Akts., Metalvarefabrik Raad- mandsg. 55 INI g ★ C. 4604 Radiatorskærme. Perforerede Plader. Miinster G & Co.Peter Bangs V. 157 EJ g Damsø 4441 Moller & Rasmussen Halnit. 16 [V] g ★ Cent. 8502 Gøta Kedler. Normalfyring, Akts., Stokeren Norfyr Ved Stranden 2 Kl gC.11296 - Se u. Appa- rater og Artikler til Centralvarm eanlæg Nyborg Jernstøberi, Hans L Larsen & Co. 7' Akts., V-Vold g. 2 [V] g ★ Cent. 3871 Jalousi- og Klapventiler. C SixialpladÆhedle^ QXawnhranAsW TXouidAKWmeFe I oms -V. HALL £ VESTERPORT E) 5 TLF. CENT. 15685

Fag-Register for Danmark Poulsen Mark & Rønne Frdbg. Allé 37 (v) g C 8533 C E Ronne Peter Bangs V. 60 |F1 g Gh. 162 KAWestergaard Kathrinev.l g Hell. 3005 Reck C F Bispev. 1 [ nv | g C. 2753 Scheuer Edg. T Godthaabsv. 268 El g ★ Gh. 8040 Se under Centralvarmeanlæg . Selding A Vesterbrog. 5 [V] g Palæ 935 Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Norre- brog. 68 [NJ g ★ Cent. 803 Stromann G Jægersborg Allé 11 Charlottl. g Ordr. 305, Ordr. 1492 & Ordr. 5599 Opvarmningsanl. og sant.Installationer . Thomsen K & Co. Studiestr. 35 Kl g) C. 6223 6223 6223 ‘ < > Varmeanlæg ■ é* I K.Thomsen &Co. ■ Tilbud gratis. | Thorbrogger H & Co. Nørreg.43 Kl gi C. 5108 „VØLUND, Akts. “ , Øresundsv. 147 [S] f ★ Cent. 5522 Aalb org: Lindholm P & Ryø Østerbro 3 g 2227 & 2207 Aarhus: Askøe K F W Raadg. Ing. Parkallé 9 g 4516 & 4550 BRUUN & SØRENSEN, A/S g 4364, 4362 & 4363 - Se: Centralvarmeanlæg. Asperup : Roar-B Fabrikken, Jorn Høgsbro g 134 Ventilation af Landbrugs- og Indu ­ striby gn. Spec: Stalde og Frugtlagre. Helsingør: Dalsborg Brødrene ved H & 1 Dalsborg Suderg. 16 g 725 & 93 Herning : Schmidt Paul g 661 Kolding: Jensen & Larsen Klosterg. 27 g 107 Sørensen ’ sN Chr.Isoleringsforretningfll370 Odense: Mengel G Ingeniør, Cand. polyt. (F. R. I.) Filosofgangen 23 g 1726 Raadgivende og projekterende Ingeniør for Varme- og Ventilationsanlæg. Thirslund V Klareg. 25 g 7988 V. THIRSLUND Ingeniør (NI. Ing. F.) Ventilations- og Luftanlæg. Sugeanlæg for • Sliberier og Savværker. Moderne Tørrestuer. Roskilde:

Trækregulaforer Temperatur ­ regulatorer i&wurtixctisk xigAæde Blandeventiler TIL VARMEANLÆG Blandebeholdere FOR VARMT OG KOLDT VAND | DANSKE PATENTER

AASTRUP & SØRIG ROSKILDEVEJ 73 TELF. * VALBY 1046

TITANGADE 1 TLF. TAGA 4246 C. 4298 „AJVA “ BEHOLDERE

MED FORVARMER DANSK PATENT

Burup N P Helligkors v. 12 g 99 „Roar B u — Staldventilation. S onder borg:

Christensen P g 904 Gydesen Peter g 917 Nielsen Georg g 330 Vib org: Kalhave Niels 1. Set. Hans G. 15g592&593 Philipsen A & Co. g 532 & 1064

dnip. af wr fetyJar: MINDSTE BRÆNDSELSFORBRUG MINDSTE PLADS./MINDSTE UDGIFT ^ar/nb>

Apparater og Artikler til Varm e og Ventilationsanlæg. København : Aastrup & Sørig Roskildev. 73 Valby g^Vb 1046 Se næste Spalte, øverst. Andersen Chr. & N Jensen, Akts., Titang. 1 ED g Tg. 4246 & Tg. 4298 Se næste Spalte, nederst.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker