kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Andreasen & Henningsen Dyrkøb 3 El g Cent. 8646 Andreasen, Ulving & Bennike Ingeniørforr. Trium Glentev. 71 I nv I g -Ar. C. 13018 TRIUM Ventilationsanlæg. BONNESEN & DANSTRUP Frederiks- borgg. 54 El g C. 733,3323 & Palæ 2288 BRUUN & SØRENSEN, Akts., Inge- nioier Niels Ebbesens V.20 [vj g C. 5036 Byrn G Company Vimmelskaftet42 BE g C. 4487 Dansk Carrier Luftkonditionering Vesterbrog. 5 E g Pa. 935 Dansk Trykluft Komp., Akts., Betn.storffsg. 21 EgC. 1993 - G. S. T. Apparater f. autom. Fugtigheds- og Temper atur-Re ­ gulering (Ltiftkonditioneringsanlæg. ) Dansk Ventilator Co., Akts., Vesterport [v] g C. 15770 DANSK VENTILATOR CO.% Jysk Afdeling Inq. Gersner Aaboulevarden 5 Aarhus Tlf. Aarhus 7290 ________________________________ 7 GLENT & Co., V-Boulevard 4 E g ★ Cent. 13900 Hansen Fred. St. Hans G. 2 Hl g N6393 & N7153 - Raadg. Ingeniør. Hansen Storm & Co. Indehavere E C Hansen & K L Rohweder Glentev. 51 I nv ] g C. 13640 & 13807 Holm Oluf Vesterfælledv. 6 E g V 8327 Hhttemeier A Holbergsg. 7 El g By 4546 Raadgivende Ingeniør. Kriiger I, Akts.Christiansg.22Elg'ArCent.4726 Ventilation, Luftkonditionering, Aeroterm- apparater, Ventafonhætter, Olikafiltre, Lamelvarmeflader, . Friskluftventiier, Exitventiler, Ventun-Ventilationsradiatorer. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Lieth Axel v. d., Stormg. 20 E g Cent.1127 Ludvigsen & Hermann Nørrebrog. 39 Hl g Cent. 602 & 2302 Olsen Chr. & Meilgaard Mortensen Vodroffs Tværg. 6.E g Cent. 3778, 15337 & V 8912 Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings ­ fabrik, Akts.. Kandestoberv. 1A I nv I g Tg. 2588 & Tg. 5466 Fabr. N H Petersen Bolig Lyngvigv. 6 g Damsø 849 Ing. Cand. polyt. H Olsen Bolig Schiiffer- gaardsv. 7 Gjentofte g Gjent. 324 Konsul Ing. Cand. polyt. P O Jensen Rysensteensg. 14 g C. 15563 Centralvarme og Varmtvandsforsyning Reparationer af enhver Art udføres. VESTERPORT TLF. C. 15770 TelegrornadriVenlilator. I VENCO VENTILATORER

Vandværksanlæg Holbæk:

VII — 4056

Holbæk Motorfabrik, Fr. Dahlgaard g) 230 Holbæk Motorfabrik Tlf. 230 Fr. Dahlgaard Tlf. 230 Hydria-Pumper for Grund og Dybvand er anvendt ved 1200 Vandværker og 4000 private Anlæg i Danmark. Forlang Tilbud.

Varemærkeregistrerlng. (se tillige Patentbureauer).

København : De Danske Patent-Agenters Forening _____ De Danske Patent-Agenters Forening Budde, Schou & Go. Dansk Patent Kontor, k/s. Hofman-Bang & Boutard Chas. Hude Internationalt Patent-Bureau, A/s. Københavns Patent-Bureau P O Langballe Adresser: Se Patentbureauer. Giersing O Stormg. 35 IV) g C. 412 Jensen ’ sMagnusEftf.Vandkunsten5gC15849 Nordisk Patentbureau Torveg.50 g Am. 4467

H øj s le v : Christiansen Poul gi 9

Poul Christiansen

Tlf. 9 Tlf. 9 Projekterer og anlægger alle Slags Vandværker samt udforer artesiske Boringer i enhver Storrelse og Dybde. Højslev

Kalundborg: Hjorth E Hartmann ,Akts g 644

Næstved: Jeppesen P K & Søn g) 250 Vandværker , -snegle,-skruer og Pumper. Odense: Dansk Elektricitets Compagni, Akts. Ve- sterg. 37 gi 1855 (3 Lin.) Gustavsen M A Frederiksg. 18 g 4785 Knudsen K T, Akts. Slotsg.21 gl065&6095 Risskov: Jørgensen Knud Ing.Cand. polyt. Hørhavev. 11 g 9719

Varietébureauer. (se Teater-, Koncert- og Varietébureauer).

Varietéer. (se Forlystelsesetablissementer).

Silkebor g: Haarup Svend g 671

Varmemaalere.

København : Ingeniørfirmaet Constantin Brun, Akts.,Ham- brosg. 6 E g ★ C. 6532 & 5313 Constantin Brun ’ s komplette Varme-Maaler-Anlæg Radiator-Varmtvands- og Ledningstem- peratur-Maalere samt Fyrings-Kontrol- registratorer. Store Kalorie-Maalere. Varme- og Ventilationsanlæg. Heating' & Ventilating Engineers — Construction de chauffage central et ventilation — Heizungs- und Ventilationsanlagen Apparatør og Artikler til Varme- og Ventilationsanlæg se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Centralvarmeanlæg; Ventilatorer). København: Amager Opvarmningskompagni ved Th. C Møller Norgesg. 25 O g Su.435 Andersen & Heegaard ’ s Ingeniørforr., Akts., Havne g. 37 El g -Ar Cent. 2237 Andersen & Heegaard ’ s Ingeniørforretning A/S Havnegade 37 Tlf. ★ Central 2237 Dir. Ing. A M ANDERSEN Bopæl AdolphsveJ 33 Gjentofte Tlf. Gjent. 2637

Vanille.

København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 iNVl g C. 1372 B&T Pulver-Vanille. Iversen&LarsenAkts.,Fiolstr.36Klgl-A-C1885 Melchior Moses & Søn G Strandg. 34 El g Cent. 104,11004 & 8720 Superfine & Extrafine Kvaliteter. Seer up & Hamburger ’ s Eftf. GI. Kongev.131 E g ★ C. 15262 Fuerte Vanille Ekstrakt Stau C & Co. Kronprinsesseg. 14 El g -ArCent. 332, 6032 & 13732 Torsleff Valdemar & Co. Kronprinsesseg. 36 El g ★ Cent. 15242 Aarhus: Petersens P Chr. Eftf., Akts, g 313, 314& 1094, Stats g 69 Østjydsk Krydderistøderi, M Franck Ran- dersv. 104 g 5692 - Grundlagt 1909 Stødning af Vanillesukker.

Centralvarme- og Ventilationsanlæg.

Varemæglere. (se Mæglere).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker