kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4053

Fag-Register for Danmark

Vaaben 2

Æblestiens Koloniallager, Akts., Æblestien 2 El jl Am. 7801 Øbrolageret v. Axel Wiis N-Frihavnsg. 7 El j) 0 1924 v Øholt S, Kiærs Allé 16 Søborg jl Søb. 1007 Ølundhus Købmandshdl. v. Alva Andersen GI. Køge Landev. 254 Hvidovre j) Hv.241 Øresundsvejens Koloniallager v. K Hansen & V Pedersen Øresundsv. 8 EJ jl Am. 6202 Ørsted P Bogholder Allé 41 Vanl. j Damsø 2264 Ørum A M Hørsholmsg. 6 EJ j Tg. 1099 x Ørum Carl Risbjerggaards Allé 58 Hvidovre Valby jl Hvidovre 83 Østerbro Coloniallager ved Aage Bern ­ hardt Holsteinsg. 30 El j) 0 5883 Østerbros Kolonial- & Kaffehus ved G Wiin- holt Ryesg. 115 EJ jl 0 4998 Østergaardens Koloniallager v. K Tetzsch- ner Vognmandsmarken 56 El j Ryv. 2405 Øverød Kolonialmagasin v. L M Hansen Øverødv. 79 Holte jl Holte 100 Provinsen se Fag-Registret under Købmænd.

Trøjaborg K, Hiort Lorenzens G. 2 |N] $ N 1066 y Tuborgvejens Kolonialhdl. v. Fru R Nielsen Tuborgv. 15 Hell, jl Hell. 379.V Tvermoes Harry Aalborgg. 20 E] jl Øb. 5421 Tonnesen Th. Valdemarsg. 32 [S j)Cent.5324 Ullerup Købmandshdl. v.EG Petersen Ullerup st. Magleby jl Magle 2 Unger Tb. GI. Køge Landev. 246 Hvidovre Valby jl Hvidovre 10 Urtekram-Centralen ved N O Jensen Keplersg. 11 EJ j) Am. 3654 Utterslev Koloniallager v. Johs. Jensen UtterslevTorv31 I nv ] jl Be. 4030 Vagnbo B Toftegaards Allé 6 Valby jl Vb. 3063 Valby Koloniallager, Vald. A Hjælm Valby Langg. SO Valby jl Vb. 302 Waldorff C Støckholmsg. 13 [0] jl 08573 Valtrup II Vestmannag. 6 [S] jl Am. 514 Wama ved Mackeprang & Wartenberg Nørrebrog. 223 [N] jl Tg- H21 Vangede Koloniallager v. V Christoffersen Vangedev. 33 Gj en tof te jl Gjent. 2244 Vangede Købmandshdl. v. E Jorgensen Van ­ gedev. 1 Gjentofte j Gjent. 637 Vanløse Koloniallager ved Kr. Jensen Bog ­ holder A llé 28 Vanl. jl Damsø 123 Vanning C Thorsg. 118 EJ A Tg. 5740 Wayruska W Violinv. 33 Herlev jl Yrsa 73 Weber Berthel AaIekistev.204Vanl.jl Damsø 364 Vedelstorp ArneSallingv. 24 Vanl.- jl Gh. 9234 Weidemann Chr. Rungsted PI. 2 EJ jl Tg. 90 Wellendorph V Højstrunv. 82 Brh. j! Be. 79 Wessman Anna, Niels Finsens Allé 37 Søborg jl Søb. 2454 West Knud Østbaneg. 113 EJ jl 0 1337 x Vesterfælledvejs Koloniallager v. Rex Jørgensen Vesterfælledv. 14 EJ jl V295y Westergaard L Apollov.8Vanl. jlDamso2013 Westergaard O S Haabets Allé 3 Brh. jl Bella 201 Vester Varehus, Akts., Istedg. 60 E jl V 3540 Westh Kaj Alléen 38 Kastrup j Kastrup 28 Westmark E Eriksg. 15 El j V 5706 Vestre Koloniallager, Akts., Sundevedsg. 2 EJ jl Eva 21 Via v. Kaj Christensen Korsg. 7 [Hl jl N 8582 Vibehusenes Kolonialmagasin v. Fru Gerda Mortensen Hillerødg. 72 El jl Tg. 1900 Wieder Gustav Amagerbrog.l74[g] $ Am. 146 Vig Anton Smalleg. 40 E jl Gh. 2823 Viktoriagades Koloniallager v.Aksel Heiden Viktoriag. 6 El jl V 7020 Wilhjelm K Ryesg. 100 El j 0 2319 Windfeldt Peer Eigil Rantzausg. 44 El j) N 4041 Vingnæs Helge Hvidovrev. 43 A Hvidovre Valby jl Rødovre 880 Vinkelgaardens Kolonialmag. v. Kaj Nobel Tomsgaardsv. 83 I nv ] jl Tg. 2700 Vin- & Kolonial Lageret Go-Va ved Poul' Hansen Strandv. 35 E) jl Ryv. 350 Winther TheodoraWengFrederikssundsv. 153 Brh. jl Bella 138 Virkelyst Købmandshdl. v. Sv. Aa Andersen Englandsv. 164 EJ j Am. 6096 Virum Koloniallager v. H Bjerregaard Jen ­ sen Frederiksdalsv. 21 Lyngby jl Fr. 6454 Virum Kolonial- &Vinforr. ved Gjerdingft Henriksen Virum Torv 4 Lyngby j) Fr. 401 Virum Købmandshdl. v. V Hansen Virumv. 101 Lyngby jl Fr. 6020 Voldkvarterets Sukkerhus ved Knud Kjems Nansensg. 62 Kl jl Cent. 7052 Wonsyld P Hansen Flensborgg. 38 EJ jl V 2897x Voss Thoi vald Valbvgaardsv.58VaIby jl Vb. 552 Wright Harold Husumg. 43 Ei jl Tg. 7358y Værnedamsvejens Coloniallager v. Johanne Sprogøe Værnedamsv. 5 El jl V 78x Værum K Frederiksborgv. 187E3 jl Søb. 510 Zirk Jacob Dyssegaardsv. 18 Hell, j Gjent. 1390

Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan.4 E j ★ C. 3789 Omst. til alle Afd. Lagerexpedition: Vandkunsten 5 jProvins 46 eller * C. 3789, Lokal 95 - Exportlager Frihavnen jl Ryvang 1446 - Repr. f. Fabrique Nationale Herstal., Liege. Aalborg: Bach Petersen J ernbaneg. 21 j 37 & 38 Aarhus : Guldmanns Julius Eftflg. Guldspiedg.24,26 jl 1442 Vaaben en gros. Se u. Korsør. Assens: Krull STjepsen jl 47 & 308 Korsør: Guldmanns Julius Eftflq. j) 167 &469 JAGTVAABEN SALONGEVÆRER

SKIVESKYDNINGSRIFLER BØSSE MAG E RVÆRKTØ J

JULIUS GULDMANNS EFTFLG. KORSØR TLF. 167 ’ 469 KUN EN GROS . R anil ers: Wittorff Octavius Østerg. 4 jl 1213

Artikler forUrtekræmm e r e. København: Jørgensen A & Co. Jagtv.157 El jl ★ Cent. 9593 - Se under Kaffemøller.

Vaffelfabrikker. Wafers Manufacturers — Fabr. de gautiettes — Waffel fabriken

Vaaben. Arms — Armes — VVaffen (se tillige Bøssemagere). 1. Vaabcnhandlere. 2. Vaaben, Agenturer og en gros. 1. Vaabenhandlere.

Artikler for Vaffolfabrikkor se 1 Slutningen af dette Fag.

København: Aargaard ’ s fh. & Kbhvns Vaffelfabr. v. A Haure- Petersen S-Boulevard 35 A El jl Eva 493 Aladdin v. C Dræger Drogdensg. 6 El jl Am. 4785 Doesburg Fr. van Aarhusg. 88 El jl C. 11923

København: Bahnsen Ferd. S, Dansk Vaabenlagerog Kjø ­ benhavns Sportsmagasin st. Kongensg. - 40 El jPalæ361y Jagt- & Fiskerimagasinet ved Ludvig Svend ­ sen Studiestr. 48 El j C. 12648 Jensen P G & Son Købmagerg. 59 Kl jl By 2859 - Bøssemagere, Ammunition. Sportsmagasinet F. I. B., Akts, og Harald Børgesen Akts.,Amagert.l 132 jlCent. 689 & 14758 - Se u. Sports- og Jagtrekvisitter. Koldin g : Anholt J P Laasbyg. 28 j 1263 Odense: Frederiksen Carl Dronningensg. 12 A jl 2940 O tterup: Schultz & LarsenGeværfabrik f 282 Svendborg: Thimann Aksel Gerritsg. 32 fil 548 Yejle: Frandsen E Torveg. 10 jl 416 Viborg: Laursen Niels Vesterg. 13 j 505 2. Vaaben, Agenturer og en gros. Kehenh avn: ( Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts., Frihavnen El j) ★ C. 10045 ----------- — ..... — ........... .... ,1,

AARHUSGADE 88-KBHVN.Ø TLF. CENTRAL11923 Jørgensen Jul. A, Akts., Nyhavn 31 KJ jl Cent. 13693 Kailow ’ s K Vaffelfabrik, Akts., Skjulhøj Allé 23 Vanl. jl Da. 3954 Kicrulff ’ s HA Biscuitfabrik Aarhusg. 88 El jl C. 11923 Se Annoncen tinder Biscuit fabrikker. Pogge J Rodosv. 15 EJ jl Am. 3063 Skandinavisk Vaffelfabr. v. A Bille Jørgen ­ sen Nansensg. 23 Kl jj Pa.6959 Vaffelfabr. Hedeby v. Vald. Winther Absalonsg. 26 El jl V 8326 Aarhus: Aarhus Vaffelfabrik, Th. Jen ­ sen Rosenkrantzg. 23 jl 7367 Hollandsk Dansk Bisquitfabrik ved Jul. A Jørgensen, Herluf Trolles G. 9 jl 3095 &3096 Køg e : Vaffelfabrikken Køge Bro, S Jør ­ gensen j 644 Odense: Fyens Vaffelbageri, Ejner Han ­ sen Vesterg. 100 j 5448 Silkebor g: Silkeborg Vaflelbageri, O C Renberg jl 813

DANSK INDUSTRI SYNDIKAT COMPAGNIE MADSEN A /s FRIHAVNEN 0 TLE* CENT. 10045 FRIHAVNEN© <7//. * Cent. IOO 07éiegramadr. u CyndUzaf: u

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker