kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4041

Fag-Register for Danmark

(Sjælland) Urmagere

Kbhvns Urmagerværkst.v.NielsCorneliussen Antonig. 7 KJ g By 1793v KøhlerA Frost ’ s Eftf. ved Søren JustsenPile- str. 46 Kl g By 2373 y Lange P Sværteg. 9 Kl g By 5285y Larsen C Borups Allé 180 IÉ3 g Tg. 1558v Larsen Hakon Sommer Godthaabsv. 54 [El g Gh.6908 Larsen Heinrich,Peter Bangs V. 55 [F] g Gh. 4782 Larsen Jens, Ø-Farimagsg. 11 Kl g By 6067 Larsen M Nørrebrog. 154 Hl g Tg. 802y Larsen Morten Jagtv. 9 Hl g Gh. 3350x Larsen Vilhelm Østerbrog. 95 |0) g 0 6294 Larssen Laur. Nørrebrog. 228 [N] g Tg. 3706v Lehmann Fritz Nikolaj Pl. 1 Kl g By 3568 Lenzing A Stationsv. i4 Vedbæk g Ved- bæk GI Lindgren Oskar A (Wich ’ s FHEftf.)Torveg. 33 OS g Am. 4484 Ur- og optisk Instrumentmager. Lorenzen J II Aarhusg. 2 [ø] g Øb. 5897 Lund Ch. Marstalsg. 6 [0] g 0 4927x Madsen F H Valby Langg. 183 Valby g Va. 5283 Mehr ’ s Chr. Eftf. v. C M Jensen Kronprin- sensg. 12 KJ g Palæ 5802y Mikkelsen Thorv. Lyngbyv. 56[ø] gRyv.2047 Mikkelsen Villy Ryesg. 131 [Øl g 0 4190y M olin Johan Esromg. 71 jl Tg. 24 Mortensen Amond Langelandsv. 6 E g Gh. 7116 Moller Eli A Hyltebro 4 Hl g Ta. 895 Nielsen A P Ordrupv. 103 Charlottl g Ordr. 3423 Nielsen Axel Egilsg. 26 [S] g Am. 7371y Nielsen Carl Lindegaardsv. 21 Charlottl. g Ordr. 2684 Nielsen Georg Østerbrog. 56 [g] ffi 0 31 & 0 5924 Nielsen J, H C Ørsteds V.20 A E g V 7305 Nielsen Johs. & Søn N-Fasanv. 46 E W Gh. 638u Nielsen J P Valby Langg. 52 Valby g Vb. 136x Nielsen Knudsen Frederikssundsv. 185B Brh. f Bella 2801 Nielsen Lars & Søn Strandv. 94 Hell. ff He. 486 Nielsen Leo Jernbane Allé 37 Vanl. g Dam sø ■2573 Nielsen Marius Værnedamsv. 4 B E g Ve. 9200 y Nielsen M F v. Frk. Oda Nielsen Strand ­ boulevarden 21 El gø 2621v Ur- og optisk Instrumentmager. Nielsen N GI. Kongev. 153 El gV1653x Nielsen N Ravn Frederiksborgg. 4 Kl gi By 8545 Nielsen P Th. & Søn Nørrebrog. 53A El g N Konsolure og Armi)aandsure etc. Nielsen Robert B Klareboderne 6 Kl ffl By 1032 v S Nielsen Vald. Vesterbrog. 163 Kl g) V 9763 Nordholm A N-Farimagsg. 57 Kl ff ★ Cent. 7038 Nutidens UrlagervedEMathiasen Absalonsg. 25 m g Ve. 8819 Nybroe ’ s Ferd. V Eftf. v. A Andersen GI. Kongev. 162 A 13 g V 2892 Nørgaard Albrecht, Ø-Farimagsg. 12 El g 0 5254 ! Offersen Niels Kronprinsensg. 1 Kl gBy7150 Ohlsen JB Frederikssundsv.681|NY]gTg.5O33 Olsen F Jægersborg Allé 28 Charlottl. g Ordr. 3048 Olsen Hagen & Knud Hansen Ny Østerg. 9 Kl g By 6798 Olsen Rasmus & Søn Frederikssundsv. 29 iNVi gi Tg. 4800 Pedersen E K Aaboulevard 3 E g N 7732 Pedersen Jens, H C Andersens G. 5 B KJ g Palæ 6179y Pedersen K Bak Enghavev. 56 EJ g Ev. 1827 Petersen Ernst Østerbrog. 100 [øl Petersen Johs. Rantzausg. 6 El g N 2945y Petersen Julius Strandv. 39 |ø] g Ryv. 284x

Petersen Sv. Carlo Vigerslevv. 37 Valby g Vb. 2184 Pileborg Jens Bagerstr. 613 g Ve. 7426 Poulsen Fr. Fiolstr. 31 Kl gBy5512x Ranch ’ s Carl Eftf. Vimmelskaftet 30 Kl g By 3185

CARL^ |KGl HOF i pneal | kkohomhekfabriraht | RANC FT VIMMELSK AFTET 30 ■ KØBENHAVN K TELEFON BY 3185 KGL. HOF-UR- og KRONOMETfR- FABRIKANT. Rasmussen E Borger Gasværksv. 4 El g Eva 2468y Rasmussen Edv. & Søn H C Ørsteds V.8 E g Eva 1011 Rasmussen Fritz Godsbaneg. 2 E gEva366O' Rasmussen J Chr.Smalleg.45ElgGh .7043 Rasmussen ’ s NielsEftf.,v.OJørgensenFalko- ner Allé 31 E g Gh. 67 y Schmidt Julius Classensg. 4 0] g 0 1227x Schmidt L Aarhusg. 87 El g Øb. 730 SchytteB E Istedg. 112 E g V 7497 Selvig Johs. Helgesensg. 12 El Skaarup Jakob Griffenfeldtsg. 4 Hl g N 664B & N 257y Skotner M Godthaabsv. 30 E g Gh. 1916 Slamberg ’ s CarlEftf., Chr.Nielsen Frederiks ­ borgg. 3 Kl g By 3060 Sodemann Aage Strandv. 169 Hell, g Hell. 1169 Stubye Vilhelm, Vald. Holmers G. 26 [ø] g Ry v. 84 x Suhr Frederik Helgolandsg. 4 E g V 2766 Søbirk Villy Tingv. 10 [S] g Su. 1319 Sørensen A Lykkesh. Allé 9 A IY) g V 8610 Sorensen ’ s Palle Eftf. ved Sigv. Hansen & Paul Sørensen, Ø-Farimagsg.4 ElgØ 3690' • Taarnhøj Hjalmar Frederiksborgg. 26 Kl gBy2828y Thagaard-Nielsen J st. Kongensg. 3 Kl g Palæ 184 Thalmay J Vesterbrog. 94 |v] g V 3970 Thomsen K W Ryesg. 90 [ø] g ‘ 0 3384v Thorsen H, Akts., Elmeg. 6A i J N 5079 Thygesen Karl st. Kongensg. 39 É g Palæ 1821 Tik-Tak ved V Dahl Nielsen Viborgg. 1 El g 0 4352x Urlageret Isted ved G Christensen Istedg. 89 ’ E g Ve. 7862 Urlageret, Jagtvej 64 ved Brødr. Bech Niel ­ sen Jagtv. 64 Hl g N 5318 Vedsmand Kjeld Badstuestr. 11 Kl g Palæ 6478 Wendt A & E Amagerbrog. 86 [S] g Am.6810 Vester V Amagerbrog. 156 [s] g Am. 3677 Wiboe O P, Indeh. Gunnar Wiboe Falkoner Allé 47 E g Fa. 265 Wich ’ s F H Eftf. ved Oskar A Lindgren Torveg. 33 Kl g Am. 4484 Aakirkeby : Brøndum Osvald g 47 Henriksen M g 102 Allinge: Hansen Conrad g 140 A snæs: Larsen Poul g 74 Birkerød: Hansen Carl g 548 - Hansen Chr. g 3 1 4 — Staunstrup C H g 380 Boru P- Pedersen N g 63 Damme p r. Askeby: Jensen P g D4

ER LANDETS STØRSTE OG FØRENDE UR- ETABLISSE ­ MENT, DER LØSER ALLE UR-TEKNISKE OPGAVER.

FAGMÆSSIG LEDELSE OG UBETINGEDE GARANTI - SERVICE BYDER DE STØR ­ STE FORDELE I EN TILLIDSSAG.

ENORME LAGER OMFATTER MERE END 6000 URE AF FORNEMME VERDENS ­ MÆRKER.

ER MED STØRSTE GLÆDE TIL DERES DISPOSITION

ETABLISSEMENT for KVALITETSURE FRE DERIKSBERGGADE 210 TELEFON CENT. 4721 • POSTGIRO 1460

Jonsén Carl Amagert. 31 Kl g By 7754 CARL JONSÉN KGL. SVENSK HOF-LEVERANDØR. SPECIALFORRETNING URE. Jllpuia. PfnitOHfU hr*. Tørste Masses Repanationsuærksted. Jiirgensen Urban & Sønners Eftf. Ny Østerg. 3 Kl g Palæ 1743 Jæger Aksel Lyngbyv. 21 [ø] g Ry v. 5150 Jæger G A Købmagerg. 23 Kl g By 3033 Jonsson ’ s A T E Eftf. v. P Hyldtoft Søborg Hovedg. 58 Søborg g Søb. 441 Jørgensen J R Amagerbrog. 24 [S] g Am. 1911 Jørgensen N Nørrebrog. 51 El I* No 3884y Jørgensen N M Borgerg. 55 Kl g Palæ 523y Jørgensen O Nørrebrog. 232 INI g Tg. 4543 Jørgensen Vilh. Frederikssundsv. 165 Brh. g Bella 292 Jørgensen Wilh., Holm.Kan.30 Kl g By 3067 Grundlagt 1896. Lager af antikke Ure og Lommeure. Kaasbøl Karl, Abel CathrinesG.18Eg V1657v Kallerup H C Dybbølsg. 42 E g V 1709x Kastrup W L Smedeg. 20 [NI Kirkegaard Harald Bagsværd Hovedg. 176 Bagsværd g Bagsværd 233 Kleist Holger st. Kongensg. 95 Kl g Palæ 1732y Klestrup ’ sEli Eftf. v. Carl Sørensen Lyngby Hovedg. 26A Lyngby g Lyngby 337 Kristiansen F Vesterbrog. 47 fvl $ Ve. 4207 Kristiansen F Væmedamsv. 1 13 g Ve.688y Krogh Ad. Lyngby Hovedg. 50 Lyngby g Lyngby 331 Kromann C L Ryesg. 47 [0] Kruckow Kai GI. Kongev. 128 ® | V 8551 Kiilper R Jagtv. 73 Hl g Tg. 271y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker