kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark ARP VIGGO N-Frihavnsg. 22 [ø] ® Cent. 8879 & 0 803 Kontrolure, Signalure. Elektriske Uranlæg. Bech M I, Akts., Vognmagerg. 2 Kl gi -jicCent. 4107 & 13368

VII — 4039

Ure og Urlurniturer en gros

Simonsen H Berglund V-Voldg. 21 3 f By 3913 Skat-Rørdam Th. V-Boulevard 11 3 g By 3132 ____________________________

P. RUGAARD AMAL1EGADE 35 KØBENHAVN K TLF. ★ CENT. 1460

Th. Skat-Rørdam

f —

---- >

V-Boulevard II V.

Tlf. Byen 3132

Lomme- og Armbaandsure Stilure — Bordure Vægure — Kukure Elektriske Ure Metalurarmbaand Kun til Gro s s i s t e r. Thomsen Th. Silkeg. 11 Kl g By 6911 Thogersen Th., Henrik IbsensV.5 [3 g V3180 Times Watch Co., Akts., Amalieg. 35 Kl g-^- C. 1480 Urlageret Argus ved Hermann Sørensen N-Voldg. 90 Kl g C. 7135 & Pa. 7877 Vecht V Ellemosev. Ill Hell, g Gjent. 3614 Westh Carl Købmagerg. 55 E g ★ jP- 10139 Viskum Henrik Raadhuspl. 77 13 g Cent. 8175 & By 8107

k ______________ ____ : ______________ J

----------------------- ■ ’ iiiHuminiiiFniiiiiin/' ’

, MØNTERGAARDE N" ’ iiiiiiiiiiiiililii 1 VOGN MAGERGADE 2 HJlir TELEFON * CENTRAL 4107-13368 TELEGRAMADR.-.ClTYBECH ’ GRUNDLAGT 1884

Caspersen Viggo Westend 5 S g C. 14467 Chronos Handels-Akts., Købmagerg. 62, 64 Kl g Cent. 12168 Dansk Urbaands Fabrik Ny Østerg. 3 Kl g Cent. 899 & By 4722 Eterna, Akts., Vesterport 13 g Palæ 2933 Fabricius Johs. Frederiksborgg. IB Kl g Pa. 7214 Ferie Uret, O Henriques Badstuestr. 17 [K] g C. 13601 Filtenborg I C, Akts., Kronprinsensg. 8 Kl g ★ Cent. 57 Se Annoncen u. Aarliusi\ Frederiksen Aage Gasvær.ksv. 11 13 g Eva 4534 Gottschalk & Sørensen Gothersg. 31 Kl g Cent. 7004 Griin Hugo & Co. Raadhuspl. 45 13 g ★ C. 9918 &9418 - Telegramadr. „Perlgriin* Se u. Guld- & Sølvvarer en gros. Import-Depotet v. Vald. Hansen Gl.Kongev. 74 [3 g Ev. 4030 Jacobsen Chr. Nørreg. 30 Kl JO Palæ 5594 Kiens & Nielsen Købmagerg. 14 OS) g By6263 Knudsen H B, H C Ørsteds V. 48 !3gN8009 Lanco Ure, Akts., st. Kongensg. 70 Kl g Pa. 5438 Langdal Olaf Larsbjørnsstr. 5 Kl $ C. 12540 Larsen C Ring Ringstedg. 8 [ø] g Tr. 120 R ing Mx LARSEN Larsen KKA Gl.Kongev. 76 EJ gi C 9487 Madelung H B Frihavnen Dampfærgev. 3 EJ g) C. 12170 - Ure en gros. Meier Carl Marskensg. 2 [ø] g Øb. 5721 Mortensens H Eftf., E Møller Kompagnistr. 9 Kl g C. 9850 Nielsen Helge Vesterg. 5 Kl g Palæ 6358- Pedersen N P Nedergaard Rosengaarden 14K1 g Palæ 1357 Prytz Holger Raadhusstr. 11 Kl gi C. 13223 „Servisto* Synkron - Ure. „Ser visto* Batteri • Ure. Riecke Otto Sydkærsv. 92 Hvidovre Valby g Hvidovre 492 Rodian Orla & Co. Østerbrog. 72 [ø] g) 07709 Rugaard P Amalieg. 85 El gi ★ C. 1460 Se næste Spalte. Siduna, Akts., Frihavnen Dampfærgev. 8 [øj g ★ C. 16580- Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 É gi ★ C. 8448 § SIEMENS Elektriske Uranlæg ■ Taarnure Signalure - Synkronure med direkte Tilslutning til Vekselstrømsnet.

POSTKONTO 22301.

rif. Cent. 8175 & Byen 8107.

Raadhusplodsen 77 KØBENHAVN V.

Ure-Fur nil urer- Oplik og Værkløj en gros .

ALLE SLAGS URE i alle Prislag: Dame- og Herre-Armbaandsure Lomme-Ure Sports-Ure - Stop-Ure - Vandtætte Ure Knaphuls-Ure Chronografer etc. Vække-Ure Stil-Ure

WiskumPNy Østerg.3 ISglCent.899&By4722 P.W18MKM1 NY ØSTERGADE 3 0 TLF. CENT. 899 a BY 4722 POSTKONTO <1-889. URE og URFURNITURER EN GROS. JUNGHANS HUS-SALON - KONSOLURE VÆKKEURE,NIPSURE, LOMMEURE OG ARMBAANDSURE SAMT ENEFORHANDLING AF :

Køkken-Ure Bureau-Ure Konsol-Ure Væg-Ure Bornholmer-Ure

Elektriske Ure Batteri -Ure Automobil-Ure

I

Bl. a. Eneforhandler for:

FRIEDRICH MAUTHE G. m. b. H.,. Schwenningen A/Neckar GEBRUDER TH1ÉL G. m.b.H Ruhla i. Thiir. CORTEBERT WATCH CO. Cortebert • Desuden Lager af: MOVADO-URE CYMA-URE LANCO-URE 03

VEG LI A VÆKKEURE.

Ziirsen Hans, SteenBlichersV.22[F]gC.13O44 Aalborg: Hansen Svend Rosenlundsg. 12 g 2832 Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker