kraks vejviser 1940 handelskalender

U dvandringsagenter

Fag-Register for Danmark Sc hliintz Bredr. Aaboulevard OBH No. 8102 Brodr. Schliintz Aaboulevard 9 El Tlf. Nora 8102 Nørrebros Serviceudlejning Borde - Stole • Service Forlang Katalog. Soigneringsanstalten Adam Brolæggerstr. 9 Kl <1 C. 3246 __ L>e

VII -4037

Sass V Th. edsv. Skibsmægler Amalieg. 36 Kl $ ★ 0. 69

Udstillingsbygninger.

.QWNSON UtUfy

REDERIAKTIEBOLAGET N0RD5TJERNAM STOCKHOLM generalagenter : HOLM&WONSILD aut . udvanoringsagent : SKIBSMÆGLER V.TH.SASS AMALIEGADE 3 G 0 TLF.* CENT. 69

Kobenhavn: Fri Udstillings Bygning, Den, Østerbrog. [ø] $ Palæ 2803 UDSTILLINGSHALLEN FORUM Akts., Julius Thomsens Pl. 1 El JD C. 5866 Aalborg: Aalborg-Hallen Kong Christians Allé $ 5738 Aarhus : Aarhus-Hallen, Akts. Set. Knuds G. $ 62

passagerforbindelse : GØTEBORG- PACIFICKYSTEN & SYDAMERIKA

Sørensen M B Raadhuspl. 47 El $ ★ C. 4878 Tholander V Havneg. 51 Kl $ ★ C. 13708 Tobiesen Hans st. Kongensg. 132 Kl $-jlrC. 55

• HAANDKLÆDER • VISKESTYKKER • DÆKKETØJ • BARBERSERVIETTER • " KITLER m . m .

AARHUS HALLEN «iiiuiuiHumMMiiiiiuRiui

Ugeblade, (se Aviser 3).

4 SKANDINAVIENS

bb&cLst IvicDceltecle, ug wtest worde/WLe. 4 UDSTILLINGSLOKALER

TRÆF

Aarhus Kunstbygning, Akts.Merksg. $5500 Fredericia: Dansk Købestævne $ 409 & 410 Se iøvrigt Afd. IV Side 1780. Odense: Fyens Forum, Akts. Sortebrodretorv $ 2725 AKTIESELSKABET

uid. Imp. & Eksp. Wool — Laines — Wolle

København : Beckett & Meyer Kvæsthusg.6 Kl $ Cent.563 Bloch & Behrens ’ Uldforr., Akts., Toldbodg. 19 Kl $ C. 3677 &3688 - Import&Eksport. Conrad F V Sortedamsg. 5 ISI $ N 230y Dansk Chromlæderfabrik, Akts., Gadekærv. 8-10Valby$C. 9348 & 9448 Telegramadr.: „Chromlæder “ . Gunnlogsson Jakob & Co., Akts., Strandg.12 [0$ Cent. 1821 & 3333 La Plata Compagniet, Akts., Nyhavn 22 Kl $ C. 5148 Levin Joseph & Co., Akts., Islands Brygge 35,37 [S] $ * C. 2411 Møller A T & Co. Dronn. Tværg. 5 Kl $ Cent. 1599 & 11599 SambandIslenskra Samvinnufjelaga (Islands Andelskontor) Strandg.25 $C 12525&12556 Imp. <& Eksp. af islandsk Uld. Schledermann C J SteenstrupsAllél3 El $ N 7628 Telegramadr. „ Uldimport? . Siversleth Chr. P V-Boulevard 48 El ffiCent. 4680 Telegramadr.,.Civersleth'^rwwdZa^tlSSS. Sæmundsen ’ s Carl Industrirepræsentationer. Akts., Holbergsg. 15 Kl $ C. 12880 & 6474 Randers: Boje Jørgen Brødreg. 23$ 2667 & 2668 Sorteret dansk Uld til omgaaende Levering. Thisted: Smith Valdemar $ 6,151 & 166 Uld og Klude en gros. Viborg: Frandsen L Bech Skansebakken 3 $ 760 Viborg Exporttorretning ved Chr. Sørensen Grønnes'. 7 $ 615 - Dansk Uld til Eks ­ port. Huder, Skind <& Klude en gros.

MED

SOIGNERINGS ANSTALTEN AOAIMI BROLÆGGERSTR. 9 0

ODENSE PROVINSENS STØRSTE UDSTILLINGSHA L ,

SPORTSHAL, KONCERTHAL, FOREDRAGSHAL . BILLETKONTORET TLF. ODENSE 1066 KONTORET „ „ 2725 RESTAURATIONEN „ n 6255

Dantnaiikt celclrle GRUNDLAGT 1892.

Theilland-Poulsen Kay Vesteibrog. 40 [VI V 76'28 Thomsen A Jagtv. 55 El $ Ta. 1225

Udvandringsagenter, autoriserede. Licensed emigrant agents — Agents (immigration au- torisés — Ermochtigte Auswandrungsvermittler København: Bruhn Hjalmar Amalieg. 39 Kl $ C. 16& 198 Bruhn J Axelt. 1 EJ $ * C. 14717 & 4619 Gjersøe Nils Raadhuspl. 47 El $ ★ C. 4878 Hansen C K (Willie C K Hansen) Amalieg. 35 Kl $ ★ C.72 Haugsted Herman Ove Frederiksbergg. 21 E $ *C. 42 Holm Jørgen Østerg. 1 Kl $ ★ C. 11987 Huld Axel Østerg. 22 El f * C. 11251 American Scantic Line United States Lines. Jacobsen Ove.Niels Juels 0.10 Kl $ C. 16431 Det Østasiatiske Kompagni Gdynia- Amerika Linien. M ogensen C Vesterbrog. 2 A El $ C. 4700 & Palæ 1212 Pedersen ST Amagert. 24 Kl $ ★ C. 8048 PETERSEN HELGE Raadhuspl. 57 El $ C. 4158 & 15557 Svenska Amerika Linien. Rasmussen Robert W E Frederiksbergg. 10 Kl $ C. 8946 & Pa. 5563 Den norske Amerikalinie.

a . thomsen JAGTVEJ 55- TAGA 1225 NØRREBRO

STOV®

— V h £2 Hansen ’ s Carl Udlejningsforrpf ning Studsg. 29 $ 6398 5 W0 A Æ r 7 Se "' S ° arlE ' ,, ’ ETho “ -n

Udlejningsmæglere. (se Bolig, og Lokaleanvisning).

Uldgarn. (se Garn).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker