kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Torv

VII — 4036

Saabye J & O Lerche, A/S., Nyropsg. 19 13 g ★ C. 2658 & 12707 Telegramadr. „Saabyelerche* . Aalb org: Galsgaard A Vester Havn g 3589 (M. Ing. F.) (M. E.) __________________ A. Galsgaard Ingeniør, M. Ing. F. Entreprenør, M. E. Uddybningsarbejder Aalborg: København: Vester Havn Bosenorns AH (5 18 TJf. 3589 TJf. Nora 7363 Rand ers: Jydsk Uddybnings Akts. Mølleg. 6 g 262 & 263 - In genior Hol ger C Carlsen-g 214

Kaas: Kaas Briketter Akts., g 11 Kaas Briketter. Kaas Tørvefahrik, Jobs. Brix g 28 K el 1 erup : Kirkegaard Alfred g 82 Klosterlund pr. Eneesvang: Anch ersen Martin g E 9 Kristianshøj pr, Engfesvang: Nielsen Herluf Ammitzbøll g E 26u Ladegaard pr. Bred: Esøgaard R Chr. g Skalbjærg 67 Ladegaard Mark pr. Bred: Rasmussen Chr. g skalbjærg 91 Lille Løjtvedgaard pr. Svebølle: Lille Løjtvedgaards Tørvefahrik, H Jensen Lyng pr. Fredericia: LyngTørvefahrik g Stakroge 4 M ollerup pr. Laven: Svendsen P | M2 Moselund pr. Engesvang: Hesel Einer g E 5 Mosebo Tørvefahrik, Harald Pape g E 35 Nisset pr. Lemming: Nisset Fuglemose Tørvefahrik g L 27 Nørre Omme pr. Grønbjærg: Højmose Markus gi Ørnhøj 29x Nørre Søby: DanielsenRasmus g 93 Pindstrup: Hass Johan g) 38 N ordisk M osebrug v. Johs. F la Cour gl3 & 18 Afdelinger: Pindstrup og Stenvad. Mosebrug, Landets største Fabrikker i Tørv og Tørvestrøelse (Sphagnum). Pedersen Chr. Qvist g 44 Rygaard Richard g 7 Pælegaard pr. Munke Bjærgby: ’ Zinckernagel Johs. g Bromme 34 Rangstrup pr. Agerskov: Eangstrup Tørvefahrik, Viggo Straarup g R40y Ringsø pr. Pindstrup. Jensen A Chr. g P 33 Rønbjærg: Rønbjerg Tørvefahrik g 17 Sandet pr. Stakroge: Nygaard Brødr. g St 56 Sevelstedbjærg pr. Vinderup: Sevelstedbjærg Mosebrug, Jens Poulsen g Ejsing 16 Skødebjærg pr . Vorbasse: Straarup ’ s Viggo Tørvefahrik g V 40 Sparkær: Sp ar kæ r Mosebrug g 5 Stakroge: Lauridsen B g 5 Thomsen M g 7 Tørvefabriken Lyng g 4 Tørvefabrikken Mosevang, Th. Christensen g 10 Todbøl: Fuglsang Carl g Hundborg 42 Fuglsang Johannes g Hundborg 59 Jørgensen Kristian g Hundborg 10 Tollund pr. Funder: Christensen M P g Engesvang 2 Torsager : Kjær Søren g 17 Torsager Tørvefahrik, C M Sørensen g 26 Vaagholt pr. Bindslev: Vaagholt Tørvefahrik, M ChristensengB36 Vejeo: Vejen Tørvefahrik g 275 Verst: Svendsen P N g 52 Vester Moselund pr. Bording: Pedersen LauritsP g B 7v Viborg : Øster Teglgaard Tørvefahrik, L Winsløw-Nielsen g 314 Vinderup: Møller Chr. g 32 Vorbasse: Frydensborg Torvefabrik, Andeis Simonsen Straarup g 20 Vorbas-e Tørveværk vedElsøe & Rasmus ­ sen g 45

Vorslunde pr. Give: Pedersen O Dahl g G 124y Yllebjærg pr. Holstebro: Pedersen Marinus g Hodsager 17 y

Maskiner og Artikler til Torve ­ fabrikation . København: Industricentralen,PBispeskovKirkev. 18 Charlottl. g Ordr. 138 Telegradr.„Inducentra “ - Repr. for A. B. Abjørn Anderson, Svedala . Tørvestrøelse og Tørvemel. Peat Dast — Tourbes pour litiére — Torfstreu København : Boserup ’ s V Eftf., Th. Pedersen Grundtvigs Sidev. 5 13 g Cent. 4086 Christoffersen's P Eftf. Islands Brygge 2 [S] g C. 5942 & Su. 1444 Oplag og Udsalg for St. Vildmose Tørveindustri A/S Enkelte Baller og hele Vognladninger. Jensen & Winther Sylows Allé 16 E g Gh. 4153 Danskog svensk Tørvestrøelse og Tørvemel i hele Vognladninger. Lau Anker Bredg. 67 [K] g C. 12743 Store Vildmoses Tørveindustri, Akts., Hol- bergsg. 2 Kl g irC. 8300 Lok. 42 Engesvang: Moselund Tørvefabrlkker g 15

Udlejningsforretninger.

København: Aabid, Akts., Ny Vesterg. 1 Kl g Cent. 7007 Axel ’ s Service Udlejning v. Axel Hammer ­ toft Vodroffs Tværg. 3, 5 13 g Cent. 1147 Jensen H Møller Østerbros Udlcjningsforr. Middelfartg. 5 [ø] g Ry. 2940 Jørgensen W ehzel Lyngby v. 27 B O g Ry v. 1884 Kittel-Centralen ved Svend Ahlstrand Gothersg. 8 C Kl g Palæ 3102 Nielsen A P & Co. Skinderg. 28 Kl g Cent.828

TØRV og TØRVESTRØELSE Pind strup: Pindstrup Mosebrug, Fabrikker i Pindstrup og Stenvad g Pindstrup 13 & 18 Eksport, en gros og detail.

UDLEJNING af BORDE STOLE,

Tøræg. (se Æg, tørrede).

SERVICE, GLAS og PORCELÆN mm

Uddybningsarbejder.

København: Elzelingen & Co.. A/S., Bornholmsg. 3 Kl g C. 8526 (M. E.) J7,^4„L. ELZELINGEN & CO. % øornholmsgade 3 K øbenhavn k . CENT. 8526 Galsgaard A Rosenørns Allé 18 13 g No. 7363 Se Annoncen under Aalborg Mouritzen J G & Co., Akts., N-Voldg. 11 [K] gC.8104 Se under Entreprenører.

TLF. CENT. 828

GRUNDLAGT 1820. .i

.i

Nordsjællands Serviceudlejning v. Carl S Frederiksen RønnebærV.12H oltegl lo. 1334 Olsen A M Mønterg. 16 E g Pa. 7953

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker