kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4035

Fag-Register for Danmark Hellesen ’ s Enke & V Ludvigsen, Akts., Alders- rog. 6 (0] $ ★ Cent. 2553 Telegramadr. „Hellespont 11 HELLESENS TØRELEMENT

Tørv

Tørmælk. Milk Powder — Lait séché — Trockenmilch

Tørv. Peat — Tourbes — Torf Maskiner og Artikler til Torvefabrikation se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Brændselsforretninger).

København:

Bruun L E Export, Akts., Agersøg. 20 [0] $ ★ Cent. 001 Broste P Strandg. 25,27 K) $ ★ C 3098 Colding & Co. Edv. Falcks G. 5 [V] $ C. 10029 Dansk Maltcentral, Akts., Vesterbrog. 1401Y] $ ★ Cent. 13531 100 °/ 0 opløselig Tørmælk t. alle Form. Dansk Mejeri Industri & EksportKomp., Akts., Petersborgv.4[ø] $Cent.731O Matthiessen Holger Strandg.21,25 Efl^C. 12245 - Telegramadr. „Fodermatthies* . Sønderbys Fabriker, Akts., St. Annæ PI. 28 K $ C. 394 & 9458 N akskov: Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Akts. $475, Stats $ 17 Kærnemælkspiilver til Foderbrug Sødmælks- og Skummetmælkspulver til Bageribrug og Biscuit- og Chokolade ­ fabrikation. Fabrikation af Kasein. SLeg£2 Dansk Mejeri- Industri og Export Kompagni, Akts. Møens Tørmælksfabrik, Akts., Lendemarke $ S 4511 &4512 GLENT & Co.j V-Boulevard 4EJ $^Cent. 13900 Hessiccator Akts., N-Sogade 25 A E $ Pa. 6295 A /s HESSICCATOR ANLÆG FOR: KUNSTIG TØRRING OG FORMALING AF LUCERNE KRUGER I, Akts., Christiansg. 22 E $ ★ Cent. 4726 e A Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Hind. NIRO ATOMIZER, Akts., Tagensv. 86 Kl $ Cent. 7575 Forstøvnings-Tørreanl. for alle Stoffer. Rustfri Staalmontage Akts. Aurikelv.8Val' $ ★ & 7506 Lucerne - Tørreanlæg. Vacuumanlæg for Korn, Frø etc. I [by Odense: Neckelmann ’ s Emil Maskinfabrik, Akts. '$ 248, Stats $ 45 ____________ Emil Neckelmann ’s Maskinfabrik, Akts. Tif. 248 ODENSE Stats Tlf. 45 Tørrerianlæg for Kasein-Blod, Korn, Frø &. Rod ­ frugter samt moderne Anlæg for Tørring af Træ og Tekstilvarer. Kontor: Kbhvn. st. Kongensg. 23 Tlf. C. 10848 „ Aarhus, Kystvej 55 Tlf. 3948 t N-SefGADE 25A TLF. PALÆ 6295 København : Tørrerianlæg og -maskiner. Drying Plant — Séchoirs — Trocknereien

København : Christiansen P& Søn Korsg.37 Kl $Cent.4847 Pindstrup Mosebrug Holbergsg.17EDC.8261 Aalsgaarde: Skindersø Mose Tørvefabr. $ Saunte 61 x Allingkloster pr. Gravballe: Andersen Otilius $ G 2 v Binderup pr. Nibe: Sørensen Carl F $ B 26 Bjærgene pr.Ryomgaard: Mikkelsen Ole Chr. $ Pindstrup 6 Blaahøj: Jydske Kult.ørvfabrikker, Akts. | 23 Blæsbjerg pr. Tolne: Blæsbjcrg Torve ­ fabrik, Martin Christensen $ Mosbjerg46 B oost pr. Nørre Snede : Kristensen Hans $NS54 Brandstrup pr. Rø dkærsbro; Brandstrup Tørvefabrik, A Pedersen Bække : Høghøj Tørvefabrik,P MunckDa ­ ni elsen $ B 11 Legardt J N $ 2 Doense: Stokholm Tørvefabrik $ Vebbestrup 18 Ejsing pr. Vinderup; Kjellerup Karl $ Haasum 11 Tvermose nordlige Tørvefabrikker, Jens Hyldgaard $ E 3 Engesvang: Andersen Rasmus $ 11 Elling Tørvefabrik, Thobias Lassen & Niels Kimose Hansen Aksel $ 55 Kidmose Chr. P $ 17 [Moselund Tørvefabrikker $ 15 Tørv - Tørvemuld - Tørvestrøelse. . Mosevang Tørvefabrik, Halvard Christen ­ sen $ 31 Tørvefabrikken Phønix, J Haarup $ 32 Filskov,: Hjortsø Mosebrug, H Christensen £7 - ■ Gandrup pr. Arden: Gandrup Tørvefa ­ brik, S Laursen $ Vebbestrup 27 Gersbøl pr. Snedsted: Bengtson ’ s Tør ­ vefabrik $ S 85 Jeppesen P Hove $ S 24 Gettrup: Mikkelsen Emil $ 58 Gravballe: Gravballe Tørvefabrik, M Sørensen $ 3 Hej nsvig: Hejnsvig Tørvefabrik, A P An ­ dersen $ 9 Herning: Herning Tørvefabrik, Woge Nielsen $ 650 H e s s e 1 h olt pr. Vinderup: Tværmose Tørvefabrik, Niels Bjerregaard $ V 96 Hodsager pr, Holsteb ro: østerby Karl $ Hodsager lOy Hornum : Hornum Tørvefabrik, H P Christensen$59u H undborg pr. S jørring : Dybdahl Carl $ H 40 Fuglsang Peder $ H 47 Pedersen M Skovsmose $ II 16 H usted pr. Verst: Husted Tørvefabrik, J H Andersen $ V 9u Kaale pr. Pindstrup: j ens enL P $ P36 A vlum: Bjerggaard Karl $ 50 Balling: Kjell er up Karl $61 Martinusen C D $12u Nielsen Alfred $ 9 v

VERDENS BEDSTE

Tørgær.

København : DANSK HANDELS- & INDUSTRI- COMPAGNI DANISCO, Akts., Havneg. 31 E $ ★ Cent. 6090 Telegramadr. „Danisco u . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Københav n : Dansk Tør-Is Fabrik, Akts.. GI. Køge Lan- dev. Valby $ Vb. 3600

Tørklister. Dry Paste — Colle de pate å see — Troekenkleister Køben h avn: Carlske Fabriker. De, ved Brodr. S & B Lund Langebrog.fi E $ C. 11307 & Am. 5103

©5

TØR KLISTER

MALERLIM & SNEDKERLIM ■ *

Fiona, Akts., Skinderg. 27 E $ Cent, 4946 & 10946

GRUNDLAGT 1896 DANMARKS ÆLDSTE FABRIK I TØRKLISTER. — Jettadam Fabrikker Aniagerbrog. 294,296 l S) $ ★ Cent. 7318& 2805 - „Spar “ . Stelling A Kbhvn - Valby $ ★ Cent. 621

Randers: Hansen N Fyensg. 14 $ 2546

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker