kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4034

Tømrermestre og Tømrere (Jylland)

Fag-Register for Danmark Øster Hjermeslevpr. Brønderslev: Krogsgaard Niels $ 0 H4 Østerholmen pr. Kvissel: Mikkelsen * ErniT$ K fs ” Øster Hornum pr. Støvring: Andersen Fr. Vinding $ 0 H 34 Østerild: Gregersen Jens $ 22 Gregersen Levin $ 20 Øster Jølby pr. Erslev: Jensen Chr $ ØJ 99 Thorsen P L $ 0 J 7 Øster Tørslev: Johansen ES Nedergaard $34 Øster Uttrup pr. Aalborg: Nielsen C $ 0 U 24 Øster Vandet pr. Vandet: Sunesen Theodor $ Skinnerup 18 u

KristiansenA K Duropen 18,20 $ 518 Madsen Jens Jegstrupv. $ 845 Nielsen N C Dannebrogsg. 15 $ 965 Schaarup J S Dannebrogsg. 1 $ 821 Sørensen Emil Dannebrogsg. 2 $ 576 Viby J- Grosen S $ 102 Jensen Johs. $26 Jensen Peter $ 176 Sørensen Ejvind $ 56 Vildbjærg: Thomsen Th. $ 29 Vind: Andersen Jens Chr.$VindAndelscentral 12 Vindblæs: Lund Søren $3 Vinde rup: DalbyN $ 147 — DaugbjergP $ 86 - Nielsen H N $ 102

^ ar 4e: Hauberg H C Jp 65 — HøgsbergM $ 524 — Sørensen S $ 342 - Thomsen J 1430 V edersø pr. U lfborg: Andreasen Niels $U89y Vedslet pr. Hovedgaard: Hedevang Kristen $ Grumstrup 42 Ve J eD: Baagøe Niels $ 297 — Jensen M & Nielsen $200 — Krabbe H A $ 84 — Nielsen Frands $ 50 Vejerslev pr. Vils: j ensen Kr. $ Vils50 Vejlby pr. Risskov: Hansen A $ R 9460 — Sørensen P A $ R 9470 V e jl e: Cederholm CF Ved Anlæget $2215 Christiansen N K Svendsg. 3 $ 2148 Gregersen A Langelinie 13 $ 1318 Hansen K M Skyttehusv. $ 1737 Hansen Th. Rich. & H C Jensen Ved An ­ læget 8 $ 1302 Jensen Christoffer & Søn Vesterbrog. 27 $ 1133 Jensen Jens Chr. Urebakke $ V 1784 Jensen Morten Grejsdalsv. 55 $ 953 Kaltoft H Vedelsg. 53 $ 767 Nielsen IP, Chr. Winthers V. 36 $ 2142 Nielsen K P Ørstedsg. 3 $ 1017 Petersen A Grejsdalsv. $ 236 Petersen Jørgen & Co. ved N Chr. Jørgen ­ sen Jernbaneg. 18 $ 131 & 1631 Sørensen L M Fredericiag. 50 ® 681 Thorsen C & Søn Tonnesg. 20 $ 375 Thorsen E Vedelsg. 34 $ 1676 Tømrernes Andelsselskab Kolding Landev. 17 $ 1166 Weissenborn H Enghavev. 24 $ 1197 Vejrum pr. Struer: Hansen Johannes $ V 6 Vejstrup pr. Sjølund: oisen H $ V 16 Veiling pr Ringkøbing: Jeppesen Knud Vellingshøj pr. Hjørring: Kjeldsen KP j Vidstrup 2 Vemb: Graversen Kr. J espersen Kr. $ 94 Kold Th. $ 72 Stampe Chr. $ 48 Vennebjærg pr. Sanderlev: Jensen Carl $ Skallerup 31x V ers V- Christensen Chr. $ 46 V esløs: Andersen Martin $ 27 Brun'Akdel $ Øsløs 5 Vestbirk: Hansen Kr. $ 17 Jespersen N $ 30 Vesterby pr. Klakring Jyll.: Hansen Peter $ K 49 Vesterbolle pr. Gedsted: Eikjær Johannes $.V 11 Vester Grønning pr. Jebjærg: Nielsen E $ G 17 Vester Hornum pr. Aars: Knudsgaard G $ V H 18 Vester H vidbj erg pr. Karby: Hoppe- nau Alfred $ K 2 Vésterlund: O lsen Ole $ Vester 20 Vestermark pr. Hjørring: Knudsen J P $ Bjærgby 18 Vester Nebel: Kristensen P $ 1 Sørensen Henrik $ 19 Vester Torup pr. Torup St.: Lindstrom Mølholm $ To 31 Vestervig: j en sen Anton $ 60 Oveygaard P $ 57 Vester Ørum pr. Uldum: Breinberg Alfred $ U 22 Viborg: Romier Knud Domkirkestr. 20 $ 783 Bomler S Holstebrov. 14 $ 143 Christensen A C Sotorp $ 1232 Christensen P V NørregB$ 1057 Højberg Emil J Aalborgv. $ 1371 Jacobsen A Tjørnev. 16 $ 1240 Jensen C W Boyesg. 5 $ 483 Kristensen Georg Reberbanen 16 $ 844

Vinding pr. Vejle: Poulsen AK $ Vi 54 Touborg Nicolai $ Vi 51 Ulv Jens $ Vi 53 Vindingland pr. Vejle: Sørensen J P $Ve 2078 Vistofte pr. Knebel:, Høgh Holger $ V 2 Vitten pr. Hinnerup:

Artikl er for Tømrere.

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 M $ ★ Cent. 6518 - Specialmaskiner.

Jensen Jens $ V 37 Knudsen H $ V 33 Vitved pr. Skanderborg: Søderstrøm Hjalmar $ V 24 Vi u ^ : Petersen H $ Alminde 18 b Vium .pr. Sjorslev: PedersenM $ Hvam 1 Vivild; Thomsen Marius $ 70 Vojens: Gregersen G $ 80 Thomsen $ 10 Voldum pr. Randers: j en sen MK $ V15 Vitting S.P $ V 34 Vor pr. Ørsted: j ensen S Valdemar ; $ 0 62 v Vorbasse: Nielsen Niels $ 15 Vorning pr. Hammers høj: Hansen Johs. $ H 26 Vostru^r ' Bøjlesen Bøjle Hansen $ Lønborg ly Vraa: christensenGodthard $169 — Madsen M $ 82 V ra ^ s: Møller Marinus $ Bryrup 38x Vrensted: Ej er sted Marius $ 54 Vrigsted: RasmussenR $ Hornsyld 110 Vrist: R øn n Niels $ Harboore32y Vrold pr. Skanderborg: Andersen H $ V 25 Vrov pr. Skive: Kabel Kr. $ Vridsted 2 Vrønding: Hanseu Ejnar $ 65 Y4by: Jensen Edvard $ 2 Ødis: Muller N P $ 25 Ødsted pr. Vejle: Therkildsen Peter $ 0 46 Ødum pr. Aarhus: Olesen Chr. Øgetund pr. Filskov: Hansen Jens ■ Kristian $ F 29 x Ølhy pr. Struer: AgergaardL $ 0 35 01g°d: Overgaard A Ølst pr. Randers: B ac h Andr. $ 0 29

Tøndebaand. ‘ Barrel Hoops — Cerceaux — Fassreifen

K obenhavn: Reher & Soe V-Bou ’ evard 36 M $ C. 14395 Horsens: Madsen ’ s Schmidt Eftf;, Hans Madsen Strandg. 28 $ 5 Odense: Hansen L Nørrebro 79 $ 307

|Tønder. Barrels — Tonneaux — Fisser. (se tillige: Bødkere; Fustager).

København: AndersenRåstrupKlovermarksv. 32 [S] $ C. 8516 Køb&Salg af br. Olietønder og Jern fade. Balle ’ s Jørgen Eftf. Nørrebrog.' 209 (SI $Cent. 4272 Guntel C & V Nansensg. 57 E $ Cent. 7323 Halby & Jacobsen Holbergsg. 1 [S $ C. 618 Iacobsen L, Akts., Gerdasg. 17 Valby $ ★ C. 1653 Johansen Kai Kvæsthusg. 5 E $ C. 1081, 11200 & 11212 - Køb og Salg. Mahnfeldt E Nyhavn 65 E $ C. 4821 Aarhus: Balle ’ s Jørgen Bødkeri- & Røgeri, C Chri ­ stensen Frederiksg. 48$ 269

Ølste d pr. Aarhus: Jensen Ole Ørnh øj: Thomsen Christian $ 42 Ørsted: Hougaard H $ 91 Ørtoft pr. Sæby: Mathiasen Dusinus $ Stidsholt 7 Ørum pr. Davgaard: Thomsen Heder $ Hostrup 1

Tørelementer. Dry Batteries — Piles électriques sdches — Trocken- elemente København: Cyklelygte- & Tørelementfabrikken „Nefa u Akts., Laplandsg. [S] $ Am. 1858 & Am. 1892 HAVEMANN ’ s AAGE EFTF. Nikolaj PI. 34 E $ ★ Cent. 8597 Hellesens Tør- og Radio-Batterier.

Øster Assels : JohansenNP $44 Øster Bisholt pr. Horsens: Juhl Marinus $ Glud 7 Øster Bording: OvergaardNiels $ Sin ­ ding 36 y Øster Brønderslev pr. Brønderslev: "jeHsenKP - $ ØB*TJ Severinsen M $ ØB 33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker