kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Skads pr. Esbjerg: Jensen G $ Andrup 25 Skagen: Berthelsen N A, Stats $113 — Christensen Marius, Stats $311 — Sørensen H P, Stats $ 332 — Truelsen Vald., Stats $ 305 Hansen Niels $49 Skanderborg: Christiansen N P $ 214 — Dueholm C E $ 346 — Jørgen ­ sen Johs. $ 131 — Mikkelsen N J Phil- bert $257 — Nielsen Viggo — OvergaardFr. $ 282 — Overgaard Peter $303 — Thom ­ sen Jørgen $228 Skarrild pr. Kibæk: Nielsen Chr. $ S 22 Skellerup pr. Hobro: Sørensen P $ S 25 ^^ ern: Andersen A $212 — Axelsen Johs. $ 281 — Christensen Gravers $ 64 — Claus- ager M $ 178 — JespersenP $198 — Vester- gaard Michael $ 217 Skibbild: Sørensen Elvin M $ 12 Skibet: Pedersen Theodor $ Jennum 12 Skivholme pr. Skovby Østj.: Sørensen Gunnar $ Ski 22 Albertsen K $ 625 — Christensen Ingvard $ 699 — Christensen Jens $ 756 — Eriksen Aage $ 467 — Fibæk Johs. $317 — Haldborg S $ 189 — Jakobsen J P $ 207 — Laursen Johs.$ 956 — Liltorp A $ 583 — Nielsen Jakob $ 505 — Nielsen N Chr. $ 412 — Nielsen N K $ 838 — Tømrernes Andelsselskab $ 197 — Ostergaard P J $606 Skjoldelev pr. Hinnerup: Larsen Chr. Seerup $ S 2 Skodborg J.: Andersen Alfred $ 38 Højberg H J $ 30 Skovsted pr. Thisted: Dalgaard Jørgen $ S 10 Skovva ngen pr. Aarhus; Moller P$ Lystrupli S kringstrup pr . Skals: Møller Hans Andreas $"Skr 2 Christiansen P $ Skr 31 S kyum pr. Hørdum: GrønkjærN $ S 8 Skærbæk Mark pr. Tavlov: persen ~ Erik $ S 42 Skæring pr. Hjortshøj: Laursen K $ S 41 Skæring Strand pr. Hjortshøj: Yde J Chr. Skæve pr. Dybvad: Tamborg Hans $ S 22 Skørping: Nielsen Holger $ 7 Skørring pr. M ørke: HansenM $ Karl ­ by 22 Slyngborg pr. Uggelhuse: Jensen J P $ Lang Kastrup 6 Smaakær pr. Ravning: Hansen Axel $ S 40 Smidstrup: Nielsen Niels P Postadr. Fredericia $ S 34 Simonsen Chr. R Postadr. Vraa $ S 22 Snejbjærg pr. Herning: Foged Uhn $ S 37 Shoghøj pr. Fredericia: Andersen Chr. $ Erritsø 59 Solbjerg M.: j an senKG $ Ø-Jølby 70 S o I bjærg Østj,: Skave pr. Holstebro: Dahl Peter Rohde $ S 31 Pedersen Elias $ S 13

(Jyiiand) Tømrermestre og Tømrere sen S Alfred — Lynge S N $ 399 — Mortensen Johannes $ 198 — Olesen Richard $ 287 — Sørensen Jens $ 219 — Taabel Niels $ 330 — Ostergaard M $ 246 T iist pr. Mundelstrup: Andersen Niels Timring pr. Vildhjærg: NergaardHans Tind pr. Bjerringbro: Christensen J $ Gerning 15 Tindbæk pr. Bjerringbro: Bentmann Adolf $ T 4 Steffensen Peter $ T 10 Tise pr. Manna: Jensen Peder Kr.$T 16 Tistrup: j enS en H $ 56 Tjæreborg: Hansen HChr. $ 5 Todbjærg pr. Hjortshøj: Mortenson P $ T 11 Toftlund: Christensen Carl Rasmussen R $ 131 Tornby: Larsen Sigurd $ 44 Torp pr. Thisted: Hansen H P $ Th 611 Torrild pr. Odder: Frandsen Joffim$T25 Torshøj : Knudsen Morten $ 52 Torsted: Christensen Stephan Brandhøj Postadr. Thisted $ To 18 Gregersen K r. Ølgod Postadr. Horsens $ T 14 Henriksen Chr. Postadr. Horsens $ T 42 Torum pr. Roslev: Villadsen Jens$T 31 Troelstrup pr. Brædstrup: Jørgensen Th. $ Burgaarde 1 True pr. Brabrand: Søndergaard A $T23 Trustrup: Mikkelsen MR $ 7 Try pr. Torshøj: Jensen Chr. $ To 19v Tvede pr. Ra nders: Andersen Henrik $ T 11 Tversted pr. Sindal: Nielsen Jens M $ T 23 Tvingstrup : Nielsen Axel G $ 15 Tvis: Ankersen K Ernst $ 6 Tyborøn Havn: Christensen P $ 122 Kirk Niels Tylstrup: Madsen Ejnar $ 9 Pileaard Ernst $ 32 Tømmerby pr. Tem: Hansen Peter $ Tein 88 Tønder: Bredahl O N $ 176 — Chrestesen P — Horst Wilh. — Købke Carl $ 127 — Nielsen Frederik $ 256 Tørring: Petersen Peter $ 74 — Thomsen Th. M GI. Tørring $ T 116 Tørring: Christensen A P Postadr. Laven $ Javngyde19y Jakobsen L Postadr. Lemvig $ Tørring Huse 22 Nielsen PDamgaard Postadr. Lemvig $ Tørring Huse 40 Toving pr. Erslev: Dal Knud Gregersen $ T 17 Egeberg Niels $ T 28 Ug 1° T: Jensen Lars $ 42 Uldum: Søndergaard K $ 2 Ulfborg: Bennedsgaard Kr. Jepsen $ 57 — TruelsenJens $ 106 Ulsted: Nielsen Peter $ 74 Vadum: Christensen Jørgen $ 62 — Thom ­ sen Aage $ 57 Vamdrup: Møllerskov J $ 34 Vandborg pr. Bonnet: Tulstrup pr. Malling: Rasmussen Hans $ Ask 4 Tumbøl pr. Felsted: Iversen Chr. jun. $ F 84 y Hansen Aksel $ T 54 Hausen L W $ T 44 Tim: Jensen J P $ 42

VII — 4033 Stenhøj pr. Frederikshavn: Nielsen Th. $ S 6 Snebang Alfred $ S 22 Stensballe pr. Horsens:

Jensen Aage $ S 24 Jørgensen Th. $ S 34 Stepping: Klaaborg Kristian $ 38 Sterup pr. J erslev Jyll.: p O ulsen Carl $ S 14 Stilling: Rasmussen Henning $ 65 Stjær pr. Harlev: DueKristian $ S 25 Struer: Andersen N Chr. $ 198 — Bech Hald $ 123 - Borgholm HCN $ 67- Jen ­ sen J T $ 199 — Nielsen Th. & M Jensen $ 347 — Pedersen Johs. N $ 249 — Peder ­ sen Villiam $ 246 Studsgaard: Rosendahl Jens $ 2 Suldrup pr. Støvring: Pedersen Chr. $ Su 48 Sulsted : Nielsen Chr. $ 42 Sundby pr. Snedsted: Kirk Poul $ Su40 S up ds : Knudsen Peder $ 10 Møller Ålir. Postadr. Hammel $ S 17 Svenstrup J.: Andersen I C $ 47 Sørensen Aksel Postadr. True $ Mariager 95x Sy vs ten pr. Hørby: Andersen B J $ Volstrup 35 Sæby: ChristensenChr.R $ 196 — Peder ­ sen Andr. $ 147 Sædding pr. Esbjerg: Nielsen P Th. $ Hjerting 49x Søby pr. Hornslet: Christensen C P $ S5 Søby pr. Kølkær: SørensenEjnar$K27v Søften pr. H innerup : stobolm: Søvsø Alfred $ 55 Stovby: Sørensen Aage $ 22 Overby L Ellerbæk $ 19 Svankær pr. Bedsted: Larsen Chr. Trandbjerg $ S 3 Svejbæk: Brønd j chr. 16 Svenstrup: Sønderb org : Jørgensen P $ 1048 — Møller N P $ 614 — Poulsen A Th. $1123 — Welter Robert $ 356 Sønder Bork: Lauridsen N L $ B 12 Sønderby pr. H orsens : Sørensen Søren $ S 9 Sønder Felding: Westerby Chr. $ 16 Sønder K ong erslev pr. Kongerslev: Svendsen Jens $ S K 64 Sonder Nis s uin p r, Ulfborg: Jensen Knud $ S N 55 Sønder Tranders pr. Gistrup: Bjerre G P $ S T 21 Sønder Vilstrup: Hansen August $2 Sønder Vissing: Brønd Th. $4 Sørvad: Knudsen F M $ Vinding 6 Taaning pr. Ska nderborg : Mortensen S $ T 13 Taanum pr. Randers : j ensen Emil$T32 Jensen Frants $ T 28 ' ^ a,ars: Knudsen Kr: $52 I^armj Gabs Chr. — Jessen Alfred — Jo ­ hansen I P Tarp pr. Billum: OstenfeldH$Billum32 T a s t u m pr. S t o h o 1 m : Mikkelsen N P $ S 34 Overgaard Kr. $ S 14 Sønder Bjært pr. Bjært: FalkJU$SB41

Laursen Niels $ Bælum 56x Soneberg pr. Kolding: Nielsen S $ Bramdrup 94 Spentrup -, KruseN $ 71 St avning pr. Ske rn : Hansen Marius $ St 14 Stenderup: Hansen Th. $7 Stenderup pr. Krogager: Nygaard A <1 $ S 40 II 103

Kibsgaard Ejnar $ T 27 Tavlov: j en sen P $ 23 Tem: Andersen N Jacob $ 2 Jensen N A $ 9

Larsen Chr. $ V 11 Pedersen Eli $ V 38 Vandel: Hansen M $ 17

Thisted: Hove Jens $ 428 — Kjellerup P $ 267 — Knudsen Kristian $ 392 — Larsen L C Bisgaard $ 525 — Lar-

II 103

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker