kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Kegister for Danmark

VII — 4028

Tømrermestre og Tømrere (Fyen) Urup pr. Langeskov: Jensen Rasmus g Rynkeby 44 Vef linge: Christensen Chr. g 87 Nielsen Holger g 24 Vejstrup: Rosenlund Th. g 112 Vejstrup Mark pr.Vejstrup: Jensen Rasmus g V 159 Verninge pr. Knarreborg: Petersen Siegfred g. V 8 Simonsen F A | V 63 Vester Aaby: JørgensenChr.E Larsen L g 167 Olsen P g 218 Vierne pr. G amby : Larsen Ulrich g Veflinge 21 Vindeby pr.Lindelse: Christensen C M g Hennetved 124 Vindeby pr. Svendborg: Henningsen Chr. g Troense 89 Vindeltorp pr. Rudkøbing: Madsen M L g R 329 Vester Skerninge: Hansen Hans J g 259 Knudsen Henrik g 273

Holst Niels Nørreg. 26 g 6268 Hustømrernes Akts. Christiansg. 20 g 6004 Ibsen E Marselis Boulevard 20 g 6762 Jacobsen A P, Chr. Wærums G. 7 g 9139 Jacobsen Chr. M Strandv. 10 g 2464 Jacobsen H Rosenkvist, Ivar Hvitfeldts G. 27 g 9725 J afner K Christiansg. 32 g 5225 Jensen Harald, Peder Skrams G. 31 g 7129 Jensen J Bæk de Mezas V. 20 g 3165 Jensen K A Lundingsg. 13 g 6907 Jeppesen Jens R Langelandsg. 207 g 9432 Johansen H Wagner, Kongsvang g K 108 Jonassen A Engelbrecht Herningv. 13 g 7540 Jørgensen IM, Høegh Guldbergs G. 129 g 6898 Jørgensen J K Kongsbergsg. 5 g 4421 Kjeldsen P B, Hendrik Pontoppidans G. 30 g 8444 Klostergaard Th. A N-Allé 88 g 3798 Larsen O I N-Allé 81,83 g 3919 Laursen L G Schleppegrellsg. 12 g 5602 Laursen L M Marstrandsg. 3 g 6252 Lystrup Marius Klosterport 5 g 5535 Madsen S A Marselisborg Allé 3 B g 836 Marqvardsen M, Hans Broges G. 14 g 1102 Michaelsen A Langelandsg. 31 g 6646 Mikkelsen Børge Kirk, P P Ørums G. 36 g 4128 Mogensen Kaj Mejlg. 58 g 357 M ortensen Carl, Vilhelm Bechs V. Rosen ­ vang g Kongsvang 119 Mortensen Th. Odenseg. 28 g 6589 Møller Georg V-Ringg. 41 g 10517 Møller Hans Brammensg. 45 ’ g 7415 Moller R Thorvaldsensg. 1 g 3561 Møller S Marselisborg Allé 30 C g 1932 NiclasenS J Ordrupv. 10 g 3729 Nielsen A Th. Tordenskj old sg. 36 g 7715 Nielsen H L & Søn Marstrandsg. 1 g 1957

Aalborg: Andersen A Justesen Jembaneg. 17 g 1460 Andersen N C Sjællandsg. 34 g 4552 Andersen N JKærlundsv. 26 g 2880 Bendtsen N C, Steen Blichers G. 1 g 2781 Boelsmand Søren Petersborgv. 15 g 5345 Borris N C Borgerg. 33 g 2174 Bundgaard A Klostermarken 5 g 2070 Christensen J C, Kong Christians Allé 37 g 394 Clausen S P Hobrov. 25 g 3464 Dissing M, N-Trandersv., Vejgaard g Aa 3525 Dybbro H Ny Kærv. 12 g 3 ’ 584 Eilersen F Danmarksg. 65 g 1121 FÆRCH FERD. & CO. Strandvejen g 301 Giehm J J 0 Østerbro 49 g 6831 Hansen Martin Klostermarken 2 g 80 Hemmingsen N P Hadsundv. 10 g 4706 HøgsbergK Annebergv. 103 g 6450 Iversen Ejnar Al gade 67 g 4757 Jensen A P st. Nygade 6 g 2559 Jensen Jens Chr. Rom Rantzausg. 5 g 6410 Jensen Jørgen Rolighedsv. 6 g 3514 Jensen Karl Vingaardsg. 32 g 2679 Larsen Hans Østerg. Forl., Vejgaard g Aa 4910 Larsen Vald. Sjællandsg. 56 g 5411 Mogensen M &Søn Vesterbro 49 g 472 Morel H F Jernbaneg. 20 B g 3492 Mouritzen FSønderg.37,VejgaardgAa3427 Nielsen Aksel Davids Allé 11 g 6936 Nielsen N P Sønderg. 9 g 6026 Nielsen Peter Hviid Kastetv. 47 g 6823 Olsson Chr. Møensg. 1 g 2747 Pallesen Johs.,Peder Skrams G. 15 g 6407 Pallisgaard Chr. Østerbro 61 g 1687 Pedersen N. N-Trandersv., Vejgaard g Aa 844 Petersen Johan Ryesg. 67 g 6826 Rasmussen N J Sofiendalsv. 19 gi 1715 Sørensen Anker Møllepl. 11 g 6087 Sørensen I, Thorsens A llé 19 g 5890 Sørensen Martin Østerbro 51 gi 646 Sørensen S K Sankelmarksg. 8 g 797 Thiede H J Østerbro 95 g 1664 Thingholm Jens Himmerlandsg. 1 gi 4804 Toppenberg N B Myhresv. 10 gi 3690 Tordrup C V, Herluf Trolles G-. 20 g 6058 Tømrernes Andelsselskab m. b. A. 0-Allé38 1 5811 Welling R Langelandsg. 11 g 3119 Aalbæk : Petersen N P g 29 A a l e: Andreasen H g 39 Pedersen Niels g 58 Steffensen V g 10 Aalestrup: Nielsen Søren AndersenE F A ren dal sv. 18 g 9637 Andersen Søren, Knudrisg. 49 g 8208 Bendixen Bentin Molsg. 4 g 3639 Bentsen Niels Silkeborgv. 110 g 6148 Broundal Aa. S S-Rirfgg. 69 g 10530 Brauner P S-Ringg. 55 g 3486 Buhr Knud N-Ringg. 102 g 4640 Christensen E, Otto Svestrups V. 17 g 10821 Christensen F, P P Ørums G. 12 g 4051 Christensen J, Set. Pauls K irkepi. 14 g 602 Christiansen J, Solsortv. 8 g 6274 Christiansen N C Vesterbrog. 6 g 2230 Christiansen Vald. Set. Pauls Kirkepi. 9 g 4144 Fabricius Th., Otto Sverdrups V. 10 g 1642 Hansen A C Holbergsg. 10 Kongsvangg K83 Hansen Knud E Randersv. 112 g 10585 Hansen Rich Stadion Allé 18 g 8719 Hansen Svend Langelandsg. 219 g 4709 Haugaard N Skovvangsv. 196 g 7570 Have-Jørgensen Peder S-Ringg. 63 g 7262 Holm Chr. Skovv. 19 A g 1370 Aa Isrode pr. Aalsø : Jensen R g Aalsrode 18 Aals ø: Henriksen Jens Peter g 29 Aalum pr. Randers: Nielsen Marius g Aa 13 Aarhus:

Voldbro pr. Assens: Johansen J E g Turup 56 Vold tofte pr. F lem løse : Petersen Anthon g Ilaarby 208 Øksendrup : Christensen Christen g Frørup 23 Ølsted pr. Staaby: Nielsen Mads P g Allested 31 Ørbæk: Andersen Rasmus g 113 Ørbæk pr. Mej Isko v: Hansen J P g Brenderup 187 Ørritslev pr. Otterup: Knudsen Chr. g O 221 Ørsbjærg pr. Aarup: Jørgensen Kvirin g A a 241 Ørsted pr. Rørmosehus : Madsen Aksel F g 0 132 Petersen Jørgen P g 0 68 Petersen Rasmus J g 0 109 Øster Egense pr. Otterup: Knudsen Th. A g O 289 Øster Hæsinge pr. Højrup: WolffHB gH 71 0 s t e i L u n d e p r. L u n d e : Andersen Marie g L 64 Øster Skerninge Aamark pr. Olle- ru P • Mortensen Joh. g Vester Skerninge Østrup Mark pr. Otterup: Nielsen JP g O 73 Jylland. A abenraa: Westphal Fritz Aabybro: Eskildsen A K g 65 Nielsen Ludvig g 95 A abyhøj: Andersen AC | 381 Christensen Chr. AI g 59 Christiansen H Al. Christiansen P g 379 Frederiksen J C $ 129 Hansen L R g 54 Jensen A V Blirup g 195 Jensen Oluf V Jensen Poul g 423 Jensen P Overgaard g 23 Moller A g 544 Nielsen Søren g 370 Rasmussen Harry g 387 Schmidt N P $ 168 Aadum pr. Tarm: Nielsen M g Aa 19 Aagaar d : Jørgensen Niels g 79

Aarslev pr.Randers: friikkelsén Anders g Aa 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker