kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Vester Broby pr. Sorø: Olsen Vald. fil B 8 Vester Egesborg pr. Lov: Petersen 7 ! 1 !!. fil Vesterborg 38 Rexen Andreas fil Vesterborg 4 Vester Saaby pr. Hvalsø: Kristensen M fil Kirke Sonnerup 24x Vetterslev pr. Vrangstrup: Nielsen Kaj fil Skovmark 50 Viby Hansen H fil 46 Petersen Emil fil 88 Videbæk: skuldbøl JChr.fil 12 Vie mose: Jensen A T fil Kalvehave 46 Vig St.: Jørgensen C fil 71 Larsen J L | 204 Larsen Oluf fil 23 Villingebækpr. Hornbæk; Jacobsen Sv. fil Dronningmølle 38 Vindebæk Kobbel pr. Askeby: Naur H J fil Damme 326u Vinde Helsinge pr. Gørlev S.: Petersen Hans fil V H 12 Vindekilde pr. Hørve: Sørensen Harald fil Faarevejle 104y Vindinge pr. Roskilde: Andersen David Johs. fil Vindingesogn 41 Hansen JFr. fil Vindingesogn 17 Vintre Mølle pr. Kirke Saaby: Jensen Lauritz Kr. fil Kirke Sonnerup 21 Olsen Chr. L fil V 82 Vivede pr. Fakse: Nielsen Fred, fil Vemmetofte 5y Vollerslev pr. Østerva ng: Christiansen Marius fil V 105 Vordingborg: Hansen Frands fil 124 - Hansen Ole fil 207 — Heller Laur. fil 492 — Jepsen C Chr. fil 336 — Jørgensen P fi) 291 — Madsen P fil 399 — Werngreen A E fi) 108 Vridsløsepr.Næstved: Hansen Ejner fil Fensmark40 Vridsloselille pr. Taastrup: Jensen Frants fi) Glostrup 606 Olsen Svend fil T 306 Værslev: Thomassen C V $ Aldersro 33 Petersen Herløv fil Odden 25 Øde Førslev pr. Haslev: Hansen Anton fi) Eskilstrup 73 Øen Skovhuse pr. Præstøt Petersen Vilh. fil P 242x Øen Smidstrup pr. Præstø : Jensen N fil Jungshoved 14 Ølby pr. Køge: PetersenJCfiSkensved 110 Ølstykke: Hansen Johs. fi 115 Øm pr. Roskilde: Nielsen E fi Glim 4 Ørslev: Nielsen N P| Bjærgbakke 36 Larsen L P fi 0 24 Olsen Chr. fil 0 20 Rasmussen H P fi 0 44 Østby pr. Skibby: Kristiansen J H fi Selsø 35 Øster Stillinge pr. Slagelse: Åbrahamsen Jens J fi Kirke Stillinge 1 Øverup pr. Næstved: Hansen Jørgen fi Fensmark 31 Viskinge pr. Svebølle: Hansen Aug. & Søn fil V 24 Yderby pr. Nykøb ing S.: Bladsen Anders fil Odden 568 Olsen J P fi Bjærgbakke 48 Ørslev pr. Vordingborg:

VII — 4025

(Loiiand-Faister) Tømrermestre og Tømrere Nyk øbing F. : Clausen Ritmer Stubbekøbingv. 64 fil 1109u Frederiksen V N-Boulevard 19 fil 1094 x Jørgensen M. Chr. Dronningengg. 14 fil 462 KristoffersenH J VestensborgAllé54 fil 564 Larsen Frantz Holmbergsg. 7 fil 400 Larsen N P Slotsg. 57 fil 986 y Markvardsen J, Jes Jessens G. 18 fil 1064x Mortensen B Grønsundsv. 33 fil 262 Nielsen C F Ø-Allé fil 953 Nielsen N P Grønsundsv. fil 298 Olsen Carl Fromsg. 15 fil 273 Olsen I O Kongensg. 34 fil 34 Pedersen Hans Holchsg. 7 fil 1063 Petersen Hans & Co. Slotsporten fil 184 Petersen H Chr. Nørreg. 7 fil 826 Rasmussen A C Slotsg. 69 fil 538y Schultz Aug. Skoleg. 42 Schultz Carl Jernbaneg. 10 A fil 402 Nyste d: Krusell N gi 1104 - OlsenFr.l rik fil 1170 Nørre Alslev: Sommer Lauritz Jjl 81 bl ørreballe : Christiansen Chr. fil Østofte 18 Nielsen C fil Østofte 50y Norreby pr. Femø. Mortensen Johs. fil F lx Nørre Ørslev pr. Egebjærg: Jensen H J fi N 0 28x Ore pr. Stubbekøbing: Henriksen H fil S 1219 Reersnæs pr. Bandholm: Abel C fil B68x Rødby: Due Grundtvig fil 1012 Larsen Bernh. fil 1142 Sakskøbin g: Christiansen J fil 4386 — Christiansen P, Rørbæk fil S 4059 — Han ­ sen E fil4260 — Larsen Martin fil 4108 — Topp K fil 4080 Skelby pr.Fiskebæk: ibsenK fil S 4 Skelstrup pr. Maribo: Ibsen H J fi Anderstrup 29 Jensen Chr. fil M 334 Skerne pr. NørreAlslev: Petersen R fil N A 133x Skottemarke pr. Holeby : Jensen Valdemar fil Vester Ulslev 44 Sl emminge pr. Sakskøbin g : Kamper Jørgen fi SI 2v Hansen A B Bispeg. 4 fil 802 Jensen A V Skoleg. 40 fil 33 Jørgensen L Østerbrog. 16 fil 855 Soesmarke pr.GuldborgL.: Pedersen August fil G 2 x ' Stokkemarke : PetersenP B fi 40 Stubbekøbing: Carlsen Harald fil026- Holm MA fil085 — JensenWilliam fil208 Sundby pr. Nørre Alslev: Mortensen L fil Ønslev 65y Systofte pr. Nyk øbing F. : Søllested: j ørge nsenKMfil 67 Sønder Alslev pr.Egebjærg: Olsen Oluf fil Sønder Kirkeby 26 x Sørup pr. Øster Ulslev: Jensen Fr. fil Vester Ulslev 58x Taaderup pr. Tingsted : Rasmussen L P Taagerup pr. Rødby: Kaare O J Taars pr. Sakskøbing: Strange Ernst fil Kalø 41y Tingsted: Willert Eigild fil 51y Tirsted pr. Vester Tirsted: Clausen Meier fil T 33u Toreby pr. Søllested: Johansen Hans fiS58y Jørgensen Carl fil N 5425 Sædin ge pr. Rødby: Hansen Emil fil R 1089 Ottosen Rasmus Larsen J P fil SI 56u Petersen L P fi SI 5

Bøtø pr. Veggerlose: Jensen Niels fi ) V 16

Dannemare : Kristiansen N J fi) 45 Døllefjælde pr. Sakskøbing : Madsen J fi D 9 Errindlev: NielsenN P fi 18 Pedersen Peder fi 32u Eskilstrup: Gaards J Jensen fi 94 Femø: Mortensen Jobs, 34 Fjælde pr. Sakskøbing: Jørgensen E fil Slemminge 66 v Flaarup pr. Holeby: Christensen R fi Vester Ulslev 36 Frejlev ; Jørgensen J P fil 28y Petersen P Fuglse pr. Holeby: Larsen Th. fil F 45y Gedesby pr. Gedser: Jonsson C F fil Gedesby 25y Gloslunde : Høj Chr. fil Græshave47y Grænge: Geertsen A fil 24y Ma j born K fil 46 Rasmussen R fil 53x Gundslevmagle pr. Eskilstrup: Hansen Fr. fil Torkilstrup 51 v Hasseløpr. Væggerløse: Andersen Th. fil V 57y Jørgensen Jens P fi V 50 Havløkke pr. Nørreballe : Rasmussen N P fil Østofte 76y Hejringe pr. Lindet : Petersen H fil Birket 62x Herritslev: Krog Ejnar $ 59 Holeby : Jørgensen V fil 45 Horbelev: Hansen R P H fil 46y Petersen O H fil 44 Rasmussen Rasmus fil H 12 x Horslunde: Andersen L fil 66 Madsen Ph. fi 55 Idestrup pr. Sønder Ørslev: Rasmussen Knud E fil ! 45 Kastager : Clausen J fil 39 Kettinge: Andersen Valdemar fil Nysted 1241 Kraghave pr. Nykøbing F.: Jensen H P fil N 1144 K rungerup pr. Sakskøbing: Horreby pr. Karleby : Nielsen P Joh. fi H 22v

Hansen Anton fil S 8465 Kudits e pr. Tillitse: Eliasen A fi Arninge lOx Kobel_ey_: HvidstenH fil 51 Landet L.: Jørgensen J fil 2v Majbølle pr. Guld borg L. : Andersen Julius fil G 55x Olsen Lars fil G 45

Maribo ; Frandsen E fil 133 — Hansen H Chr. fil 131 — Hansen Lorentz fi481v — Musse H fil 22 — Nielsen Gunnar fil 116 — Olsen Chr. fil 332 Marrebæk pr. VæggeUløse : Petersen Emil fil M 31 Musse pr. Herritslev: Bruun Emil fil 19v Na ks kov: Christensen C Løjtoftev. 94 U 369 Christensen H Th. Hoskiærsv. 6 fil 603

Hansen Adolf Klosterg. 1 fil 762 Justesen S Hardenbergv. fil 897 Pedersen H C Briickersv. 49 fil 81 Poulsen H Ø-Boulevard fil 348x Sørensen Vald. Taarsv. 69 fil 82 Nybølle pr. Søllested: Klinte E fil S 2

Lolland-V aister Bandholm: Nielsen Chr.fi 13y Bannerup pr. Eskilstrup : Hansen P fil E 63 x Barup pr. Stubbekøbing: Svava Erik Jensen fi Gundslev 33y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker