kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

(Sjælland) Tømrermestre og Tømrere

Skibinge p r. Præstø: Andersen A F $ P 279 Petersen R V $ P 267

Næstved; Aaris-Larsen Chr. $ 335 — Al- brechtsen A ksel $ 1380 — Bendtsen J akob $ 627 - Christensen Børge - Christensen Peter F$323 - Hansen Aage$213 - Hansen Niels Chr. 1. Næstved $ N 812 — Hansen P $ 1284 — Hesselberg P M | 579 — Jacobsen Vilhelm, 1. Næstved $ N954 — Jensen Chr. $ 870 — Jensen Gunnar $1476 — Jensen Peter $ 1012 — Larsen Albert $ 460 — Nielsen Fr. $ 235 — Pedersen Aage $ 1292 — Pedersen Oskar $ 1687 — Petersen Chr. $ 1686 — Petersen H P f 387 — Poulsen H P $ 92 — Vinters ­ borg A G $ 1628 — Vintersborg P G $ 818 Nodebo pr. Fredens borg : Jensen Chr. $ F 1622 Nø rre As mindrup: Eriksen Vald.$ A 19 Petersen Karl $ A 44 Nørre Hvalsø pr. Hvalsø: Nielsen Chr. $ H 135 Nørre Hyllinge pr. Kirke Hyllinge: Knudsen Ludv. $ K H 15 Nørre Jærnløse pr. Regstrup: Frederiksen R $ Sønder Jærnløse 45 Olsen A $ Søstrup 107 Nørre Smidstrup pr. Tappernøje: Petersen William $ T 15x Oppe Sundby Mark pr. Frederiks ­ sund: Jensen Aage $ F 29 y Ordrup pr. Store Merløse: Nielsen Vilh. $ M 7 Nielsen Willy $ M 112 Madsen Chr. $ Odden 64 Pollerup pr. Stege: Jensen Niels $ Keldby 3013 Præstø: Petersen H J $ 189 — Thomsen H J $ 235 Raageleje pr. Vejby: Sylvest Ejnar $ R 13 Raklev pr. Kalundborg: . Skov Alfr. $ R 3 Ramsømagle pr. Gadstrup: Andersen Aksel P $ G 107 Reerslev : Holmgren J Postadr. Ruds Vedby $ R V 55 y Klausen Chr. Postadr. Ruds Vedby | R V 114 y Olsen O Postadr.Hedehusene$Tjørnehøj21 Rcersø pr. Gø rlev S.: Larsen R $ R 11 Regstrup: Hansen Aage $ Søstrup 59 Rejnstrup pr. Fuglebjærg: Petersen L $ Gunderslev 31 Ring pr. Lundby: Rasmussen Laur. $ Hammer 62 Ringsted: Andersen J $507 - Bang Carl Aug. $532 — Hansen HansC $282 — Han ­ sen N P $ 382 - Jørgensen Christen $75 — Larsen Helge Cramer $ 413 — Nielsen Chr. ® 242 — Nielsen L $ 742 — Petersen Th. V $29 — Tybjerg H $ 564 Rislev pr. Næstved: Christensen Otto Lysholm $ R 13 Rode: Andersen Alfr. Postadr. Haslev $ Ulse35 Andersen Ludvig Postadr. Vig St. $ V 215 Ormeslev Mark pr. Forlev: Nielsen Anthon $ Vemmelev 107 Petersen Sofus $ Søliuse 30 Or nebjæ rg pr. Vordingborg: Nielsen Holger $ V 427u O rtved pr. Ringsted: Christensen Henry $ O 101 O rup pr. Fakse: Rasmussen Otto ® O 46 Overby pr. Nykøbing S.:

Roskilde: Andersen Jens Ringstedg. 25 $ 1184 Andersen Knud Lindev. 10 $ 1149 Christensen A Dronn. Margrete V. 29 $ 706 Christiansen N P Søvang 6 $ 2166 Christiansen Tb., Frue Kirkestr.4 $ 993 Frandsen A V Rughaven 23 $ 1632 Frandsen Sofus Tjørnegaardsvej 10 | 288 Hansen Anders Elisagaardsv. 34 $ 1402 Han«en Chr. Teilgaard Neergaardsv. 1 $ 2177 Hansen Haldor Eget Bo 27 $ 2215 Hansen O C Østerg. 38 $ 810 Jensen J A Gormsv. 17 $ 435 Jensen Ole Helligkorsv. 10 $ 587 Kristensen William, Dronn. Margrete V. 22 $ 257 Kristiansen Aage Herseg. 7 $ 173 Madsen & Magnusson Borgediget 7 $ 1269 Mogensen Aage H Grønneg. 7B $ 1109 Petersen H P Rugaardsv. 8 $ 900 Reimer Th. Frederiksborgv. $ 117 x Sørensen Johs. Borgediget 17 $ 187 Weber H Allehelgensg. 20 $ 76 (2 Lin.) Rosted pr. Slagelse: Sørensen Jakob $ Duemose 6 Ruds V edby: Christensen Carl $ 64 Jensen P $ 121 Røddinge pr. Stege: Hemmingsen Martin $ Damsholte 237v Rødvig Stevns: Kornberg P $ R 91 Pedersen Peder $ R 138 Rønne: Andresen Aksel $ 787 — DamChr. $ 185 — Johansen L A $ 709 — Lund ­ strøm O $ 648 Nielsen C L Smedeg. 2 $ 951 Nielsen K Holbækv. 12 $ 2052 Olsen L P Sct.Olsg. 8 $ 1409 Rørvig: Elner E $ Isøre 21 Sallerup pr. Lundby: W iliumsen J P^jiNøddekær 22 Sallev pr. Gadstrup: Johansen IP® G45 Samsø: BuhrSvenning, Haarmarkpr.Pille- mark $Tranebjærg364 — JakobsenM,Trane- bjærg$T373-Ladefoged AC,Kolby $Tra- nebjærg 215 — Mikkelsen M, Langemark pr. Tranebjærg $ T 198b — Nielsen Mich., Ons- bjærg $ Tranebjærg 404 — Rasmussen Hans, Permelille pr. Pillemark ® Trane ­ bjærg 315 Sandby: Hansen H La ur. $ Gislinge 10 Sandby pr. Vrangstrup: Rasmussen Niels Bohmann $ Skovmark 95 Sa nd ved: p ou i sen yy $ 113 Hansen H P$ Holtug.85 Nielsen Aage $ Holtug79 Sigerslevvester pr. Freder ikssund : Nielsen Chr. $ S 2 Sigersted pr. Ringsted: Hermansen Johs. $ S 52 Skaft elev pr. Slagelse: Nielsen Peter $ S 3 Skelebæk pr. Snertinge: Jensen Chr. $ Sn 144x Skellebjærg: Christoffersen Peter $ 54 Petersen Ludv. $ 60 Ske nkelsø pr. Ølstykke : Sørensen Kaj $ 0 88 Skibby: Nielsen NP$ 34 Vallentin V $ 141 Sandvig . Lind Kr. & Johs. $ 42 Sasserbro pr. FjenneBlev: Henriksen A $ F 33x Saunte: Jensen Julius $26 S igerslev p r. Store Heddinge: Rønnebæk pr. Næstved: Hansen Peter $Næstelsø 14 v Rønnede: Larsen L P $ 112 Rørby pr. Kalundborg: Andersen H $ Aarby 112

Skippinge pr. Starreklinte : Mortensen Jobs. $ Snertinge 128 Nielsen Niels $ Hørve 53 y Skoven pr. Jægerspris: Hansen Cornelius $ kulhusene 26 Skovlunde: Sørensen Eskild $ Ballerup 351 y Skuderløs e: p r. Braa by: Hansen Chr. $ Konradsfeld 4 u Skuldelev pr. Krogstrup: Ammitzbøll Aage $ S 59 Jensen Jens O $ S 13 Skyttemarken pr. Stensved: Rasmussen Alfr. $ Stensby 44 Skælskør : Dahlgren I $ 171 — Hansen R $ 67 — Hansen Svend Aage $ 265 Skævinge: Bækgaard O $ 106 Petersen O $ 101 Skørpinge pr. Flakkebjærg: Rasmussen Niels Peder $ Sludstrup 65y Skorpinge pr. Rødvig Ste vn^: Larsen Chr. $ R 39 Slagelse: Hansen Louis Parkvænget 1 $ 1232 Hansen Sigurd Mariendals Allé 4 $ 895 Haupt H J Set. Jørgens G. 20 $ 1272 Jensen A, Landsgrav $ S 1279 Jensen Alb. M Fisketorvrt 4 $ 939 Jensen Børgager. Herluf TrollesV.43 $928 Jensen J II Valbygaardsv. 26 $ 830 Jensen Rich. Valbyv. 43 $ 185 Keinicke P A Skælskørv. $ 742 Larsen Chr. Mariendals Allé 8 $ 517 Larsen Fred., Hans Tavsens G. 13 $ 758 Madsen R Holbergsg. 3 $ 778 Nielsen C Slotsg. 29 $ 437 Nielsen Hans Set. Mikkels G. 24 $ 1194 Andersen A P Løveg. 79 $ 411 Clausen Emil Skovsøg. 17 $ 924 BjergfeltCarl Postadr.Hvalsø. $Tingerupl7 GraversgaardPeter Postadr.Gilleleje$Haa- gendrup 34 LollOtho Postadr.Gilleleje $Haagendrup68 Smørumned re pr. Maaløv: Jensen Laur.^j M 260 Snekkerste n: Andersen J A $ 109 Johannessen Erik $ 157 Nielsen Aug. &Søn $ 14 Snekkerup pr. Jystrup Midtsj æ ll.: Fredi riksen H enry $ Ortved 84 Snertinge: Johansen Th. $ 87 Larsen Jens $ 151 Snesere: Nielsen A $ Tappernøje 75v Sneslev: Nielsen Ernst $Hjælmsø29 Sneslev pr. Fuglebjærg: Jacobsen Marius $ F 144 Snevre pr. Regstrup: Poulsen P Chr. $ Sender Jærnløse 30u Snoldelev pr. Gadstrup: Petersen Chr. $ G 103 Snoldelev Hastrup pr. Gadstrup: Nielsen P B $ Karlslunde 90 x Andersen Viggo $ 137 Andersen V M $ 190 Emmich O $ 161 Nielsen N P Valbyv. 44 $ 1665 Olsen Slots Alle 26 $ 16 & 309 Olsen C A Vesterg. 1 $ 572 Olsen Th. Løveg. 25 $ 211 Olsen Th. Herman Vesterg. 3 $ 1211 Steudel E Kalundborgv. 13 $ 1285 Sørensens Fr. Sønner Ny Holmstrup $ S 12 SI a g s t rup pr. S I a gelse : Olsen Chr. $ Slagelse 912 Sla ngeru p: Johansen Joh. $2 Slots Bjærgb y pr. Slagelse: Enøe Gunner $ S B 12 Smidstrupj

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker