kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -4021

(Sjælland) Tømrermestre og Tømrere

Pedersen A Chr. Stenhusv. $ 344 Pedersen Alfred Smedelundsg. 22 $ 243 Rasmussen Vald. Godthaabsv. 40 $ 437 Holløse: Nielsen Alb. Postadr. Fodby $ Skelby 5v PedersenPoulD Postadr. Vejby $Tisvilde94 Holtug pr. Store Heddinge: Larsen L J $ H 33 Ho rnb æk: Fritzen Chr. $ 204 — Kiihl- mann H & A Petersen $ 23 — Nielsen Jens 8217 — Petersen Emil $ 197 — Petersen le $ 78 Horneby pr. Hornbæk: Andreasen Vald. $ Hornbæk 143 Hovby pr. Fakse: Hansen & Larsen $ F 107 Humlebæk: Andersen Chr. $ 139 Heinrichsen Alfred $ 143 Nielsen P $ 199 Petersen E Lund $ 141 Hundested : Carlsen Niels P $ 94 — Pe ­ tersen Jens Jørgen $ 140 Hundige Strand pr. Greve Strand: Bowman Knud $ H 325 Henriksen H Madsen Martin $ H 41 y Hunds trup: Christensen Vald. $ 20 Jensen Mads $ 21 Hvalsø: Christensen Jørgen $ 88 — Han ­ sen Georg $ 142 — Nielsen Chr. $ 63 Hvessinge pr. Glostru p: Hansen Ole $ G 609 Hyllested pr. Dalmose: Larsen Johs. $ D 87 Hyllinge: øi senO luf $49 Høbjærg pr. Helsing e: Nielsen Marius $ He 280 Høb jærg Hegn pr. Helsi nge: Nielsen Svend $ Helsinge 284x Hørsholm: Jensen Jul., Usserød $ H94 — Kristoffersen Karl $ 464 — Nielsen Axel £133 — Olsen Anton $ 317 — Petersen P $ 470 — Sørensen PN $ 268 Hørve : Adelgaard Knud $137 — Christian ­ sen Sigvald $ 28 — Pedersen Peder Chr. $71y Illerup pr. Kalundborg: Hansen Nejus f Svendstrup 42 øj pr. Taastrup: Christiansen Otto $1251 Hansen Johs. $ 1 214 Isøre pr. Rø r v i g : Jacobsen Emil Dyrelund $ 72 Jellerod pr. Kokkedal: Petersen Victor $ Hørsholm 346y Jenslev pr. Ki rke Hylling0£Henrik - sen Jacob $ K H 173 Jersie pr. Lille Skensved: From Viggo $ Solrød 118 Pedersen J Frederik $ Solrød 172 Jcrsie Str and pr. Solrød Strand: Christiansen Niels $ Snogebæk 12 y Jonstrup pr. Tikøb: Qlsen Ole P $ T 23 Jorløse pr. Svebølle: Christiansen H $ Tissø 6 Jensen Albert $ Tissø 30 Jyderup: Jensen Ejner $ 272 — Nielsen ’ s Aug.Eftf., C Høyer & P Petersen $ 42 Højby S. : Petersen Johan $ 42 Højelse pr. Lille Skensved: Jeppesen Jens $ S 12y Høje Taastrup pr. Taastrup: Hansen Lars $ T 492 Sørensen Peter $ T 385 Høng: Hansen A $ 180 Petersen Jens Valentin $ 136 Hørby pr. Holbæk: Nielsen Carl $ Udby 137u

Havbyrd pr. Ringsted: Hansen Sofus $ Hjælmsø 22u Havdrup: ErstlingKaj L $ 36 Havnelev: Olsen Knud Postadr. Rødvig Stevns $ H 64 Pedersen Vagn O Postadr. Store Heddinge $H54 Havrebjærg : Hansen Charles $55 Hansen P Kr. $ 9 Hebberyde pr. Skellebjærg: Jensen E $ S 85 Hedehusene : JørgensenP $ 135 — Lar ­ sen P $ 67 — Olsen J P $175 — Simonsen S, Baldersbrønde $ H 63 Hellested pr. Haarlev: Christensen Aage $ He 49 Nielsen Jens $ He 25 Helsinge: Andersen Arne B $ 165 Jacobsen Hans $ 222 — Jacobsen V $ 131 Helsingør: Bertelsen Poul, I L Tvedes V. 19 $ 1247 Berthelsen G Marienlyst Allé 11 $ 254 Børgesen Georg Set. Olai G. 49 $ 1152 Erting Aksel Bjarkesv. 1 B $ 681 Mortensen Julius Gl.Banegaardsv.22 $1047 Nielsen Axel, Grønnehavev. 21 $ 911 Nielsen E Nygade 2 $ 311 Olsen H Esrumv. 18 $ 982 Pedersen Niels Rosenvænget 17 $ 367 Petersen P Bjarkesv. 11 A $ 651 Poulsen H, Pontoppidansv. 18 A $ 504 Rasmussen Erik GI. Hellebækv. $ 624 Søegaard L Lundeg. 12 $ 187 Søgaard-Pedersen L Møffevænget 10 $ 160 Hemmershøj pr. Forlev: Eriksen S $ Lundforlund 43 Herfølge: Hansen Helge $ 1 Herlev pr. Hillerød: Olsen Hans I $ Freerslev 7y Herluflille pr. Herlufmagle: Christiansen Chr. $ Herlufmagle 6 v Herlufmagle: Hansen Victor $ 101 Nielsen NC $9 Petersen Chr. $ 45 Herrestrup pr. Grevinge: Jensen Laur. $ H 33 H~erringlose pr. Veksø: Nielsen Kr. Alfr. & Søn $ H 18 Herstedøster pr. Glostrup: Hansen Th. $ Østerhersted 19 Jensen Edv. $ Østerhersted 33 Hillerød: Andersen Carl $ 814 — Briiel Carl $ 842 — Jensen Sofus $ 355 — Jør- Sensen L $ 273 — Kielberg Chr. $ 271 — .ristiansen Viggo $-,1432 — Larsen Vald. $ 459 — Nielsen Hans $ 1007 — Nielsen H P $ 485 u — Nielsen Ingvar $ 897 — Olsen Chr. $ 652 — Olsen Hans Chr. Mangor $ 1151 — Petersen Jens & Emil Andersen $ 136 — Petersen Jørgen $ 680 — Raaschou Niels Valdemar $603x- Rosbæk Oluf $ 286 — Rosbæk Richard $ 1240 H imlin gø je pr. V alle: Hjembæ k pr. Jyderup: Møller J $ Snertinge 113x Hjælm pr. Stege : Hillebrand Børge $ Damsholte 228v Holbæk: Andersen NPDiget 4 B $ 738 Andreasen Laur. Dragerupsv. 5 $ 554 Andreasen Søren Havnev.28 $ 378 Asmussen V & JWeberSlotsv. 5 $ 38 Eriksen Erik Labæk 30 C $ 220 Hansen Niels Kalundborcv. 71 $ 976 Iversen Brodr. Strandmøllev. $ 724 Jensen Chr. Diget 9 $ 352 Jørgensen G Østerstr. 12 $ 368 Nielsen Olaf Godthaabsv. 59 $ 1308 .Jensen Anders $ Stolpehus 42 Petersen Oluf $ Stolpehus 45 Himmelev pr. Roskilde: Larsen Johan V $R 252u " Nielsen Holger $ R 48Q

Gislinge ; Jensen J P & N Petersen $ 36 Larsen N P $ 50 Petersen N $ 37 Rasmussen Chr. $ 9 Gisseløre pr. Kalundborg: Christiansen J Chr. $ K 441 Glostrup: Christiansen Hans $ 250 — Hansen S R Rosenvinge $ 328 (K T) — Jørgensen Aage $ 711 — Jørgensen Borge Baltzer $ 103 — Larsen Anker $ 653 — Larsen Henning $ 161 — Mikkelsen E $ 406 — Nielsen Alfr. $ 400 — Norkjær P$ 588 — Olsen Knud $ 404 — Olsen Niels & Sønner $ 331 — Pedersen Henry $ 403 — Petersen Enoch $ 297 — SørensenFr. $ 380 Glostrup pr. Braade: Hansen L $ Egebjærg 56 Glumsø : Christensen Chr. $ 103 Petersen I V $ 77 Rasmussen J C $ 22 Greve pr. Taastrup: Carlsen K $ G 63

Nielsen Jacob $ G 80 Rasmussen Jul. $ G 71 Greve Strand;

Nielsen Hans $ Hundige 26x Olsen Vald. $ Hundige 266 Grevinge: Pedersen Martin $ 44 Grumløse pr. Lundby: Pedersen N P $ Bindbjærg 11 Gryderup pr. Boeslunde: Mortensen Martin Lind $ Søhuse 49 Græse pr. Frederikssund: Jensen O B $ Si gersle wester 17 Græsted: Drescher V V $ 122 Larsen N P $ 102 Petersen Carl $ 14 Gudhjem: Petersen Niels P $ 65 Gudmindru p pr. Højby S.: Petersen Jens $ H 64y Gundsølille pr. Roskilde: Willumsen Aage $ GT G undsømag le pr. Roskilde: Christensen Chr. $ G 106 Jensen P $ G 36 Mathiesen & Jensen $ G 64 Olsen Andr. $ G 57 Gyrstinge pr. Ringsted: Madsen C P $ G 2

■n- Gørlev S.: Andersen Chr.$163 — Jørge: sen Jørgen $ 158 — Kjær H C $20 — Niel ­ sen L P $ 66 — Petersen Anton $ 38 — Petersen Verner $ 220 Gør løse: Bentsen H P $ Freerslev 38x Bentzen Ejnar $ Freerslev 16 G ørslev pr. Østervang:- Petersen Chr. $ Vollerslev 55 Haarbølle: Mortensen Laur.$Damme309u Haarlev: ChristiansenH P $ 29 Hagested pr. Maarsø: Hansen Ingemann $ H 1 Haldatrerlille pr. Fuglebjærg: Olsen Fred. $ H 32 Hallelev pr. Slagelse: Pedersen Johs. P $ Skattelev 44 H ammer pr. Lov: Pedersen CarlL$ H61 Hammersmølle pr. Fuglebjærg: j en . sen Chr. $ Haldagér 3* Ha mmer -Torup pr. Lov: Andersen H $ Hammer 43 Hareskov: Hansen C $ Hareskovby 87 Harrishøj pr. Tikøb: p eter8enA i lr .g| T18 Ha sle: Pedersen Chr. M $ 43 Haslev: Andersen G & V Stroyer $328 — BulowR$118 — HansenEmil$106 — Hansen H Lysholm $ 293 — Jørgensen Chr.$ 104 — Pedersen N P $ 187 — Petersen H P $ 198 Hastrup pr. Koge: Pedersen Hans $ K 620 Skov Fr. $ K 454

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker