kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4020 Bringstrup pr. Ringsted: Olsen H P fl B 37 Brøderup pr. Tappernøje: Jensen Holger F f T 61 Brøndbyvester pr. Glostrup: Sørensen H O | B 250 Sørensen P f Avedøre 77 Brøndbyvester Strand pr. Glostrup:

Fag-Register for Danmark

Tømrermestre og Tømrere (Sjælland) Alme pr. Græsted: Hansen Ludv. fl Haagendrup 40 Larsen Laur. f) G 143 Alsted pr. Fjenneslev: Alsted Savværk, Hans Hansen f Alstedby6 Alsø nderup pr . Hillerød: Olsen Chr. f) Bøgebakke 43 Annisse pr. Helsinge: Svendsen C fl A 39 Appenæs Hoved pr. Næstved: Petersen Peter $ Nyland 22 Arnøje pr. Store Heddinge: Petersen P f A3f Askeby: Hansen Alfred fl Damme 39 — Hermansen Chr. f) Damme 127 Askov pr. Bøgesø: Andersen Chr. f> Everdrup 83 A snæs: Frederiksen Hans f 138 — Hansen Edv. j) 158 — Nielsen Aksel fl 82 Asserbo pr. Frederiksværk: Jacobsen J C fl Liseleje 229 Olsen Chr fl Liseleje 312 Avderød pr. Kokkedal: Nielsen Lauritz P fl Karlebo 20 Avedøre pr. Glostrup: Eriksen O F f) A 96 Aversi pr. Haslev: Christiansen Poul f Tybjærg 58 Baarse pr. Præstø: Christensen Harald jj B 1 Jensen R Balskov f) B 18 Baarup pr. Kirke Eskilstrup: Arildsen KJ fj K E 57 Bakkely pr. Mern: Andersen H fl Kindvig 6 Ballerup: Jørgensen H f) 92 — Nielsen Johan fl 109 — Pedersen P f 273 Birker ød: Christiansen Chr. f 108 — Ebbe L fl 73 — Larsen H fl 264 — Nielsen Henrik A f}411 Bistrup pr. Fodby: Pedersen Otto fl Bregnebjærg 38 Bjærgesø pr. V allekilde : Pedersen Peder Chr. fl Hørve 71y Bjærgsted pr. Jyderup: Hansen N P fl J 189x Bjærgsted Mark pr. Jyderup: Petersen Peter f) J 212 Bjørnehoved pr. Frede riksværk : Jensen J H fl F 273 Blangslev pr. Lov: j ensenPe derflL38 Blæsinge pr. Havrebjæ rg : Jensen Harald fl II 2 Boderne pr. Aalsgaarde: Søblik A fl Hellebæk 192 Boeslunde: Hansen Asger f 64 Hansen Jens P f 10 Bonderup Old pr. Skibby: Nielsen Niels Chr. fl S 95 Balstrup pr. Ringsted: Christensen Svend f R 416 Bendslev pr.Fuglebjærg: Jensen J P fl Tingjellinge 4 Benløse pr. Ringsted: Olsen Gustav fl R 760 Bilds ø pr. Slagelse: Lambert Vald. fl Kirke Stillinge 79 Biltris pr. Kirke Hyllinge: Petersen N f 1 K H 77

Faardrup pr. Flakkebjærg: Petersen Jacob f) Snekkerup 32 Faareve jle St.: Andersen Jens fl 14 Lisberg Frede fl 17 FakseLade plads: Jensen Thorvald f) 22 — Larsen Chr. fl 177 — Søback Chr. fl 45 Farendløse : Christensen Hans fl Nordrup 8x Farum: Christensen Chr. fl 159 Hansen H f 80 Hansen Jens f 180 Jensen W f 35 Mortensen M Th. fl 18 Feddetpr. Fakse : j en sen Th. f Orup47y Fensmark pr. Holme Olstrup: Hansen Peter fl F 53 Jensen Jul. fl F 47 Ferslev : Jensen Carl Postadr. Skibby f Vejleby 20 Jensen Chr. Postadr. Svenstrup J f F 25 Kristensen Kr. Moberg Postadr. Skibby f Vejleby 80 Fj el l ob ro p r. K værkeby: p e tersen Rein ­ holdt f K 12 ' Fjenneslev: Sørensen H C fl 71 Flakkebjærg: Hansen Niels f 54 Fløng pr. Hedehusene: Andersen Laurits f H 165 Forlev Mark pr. Forlev: Kristensen Aksel fl Vemmelev 19 Forsinge: Kristiansen Niels f Aldersro37 Frankerup Mark pr. Flakkebjærg: Christensen Søren f Eggeslevmagle 19 Fredensbo rg: JørgensenH fl 129 — Sø ­ rensen Louis fl 234 — Sørensen R C fl 23 Fred erikssund: Christensen Georg fl 75 — Jensen LP® 317 — Larsen J J f) 315 — Nilausen V f 372 — Pedersen Anders P f 418 — Petersen Otto fl 189 — Petersen Victor ® 269 — Schæffer E f 480 — Søren ­ sen V fj 267 Frederiksværk: JacobsenEj vind Wilier fl 365 — Nielsen C Chr. fl 72 — Winther Fritz fl 202 — Winther Oscar fl 100 Freers lev pr. Hillerød: Jensen Hans fl F 43 Jensen Oluf fl F 11 Frølund e pr, Ko rsør: Euøe P flF21 Frøslev pr. Store Heddinge: Hansen Viggo fi Lyderslev 67x Jørgensen J P fl Lyderslev 41 x Fuglebj ærg: Andersen Holger fl 42 Eriksen Johs. f 183 Larsen Carl f 142 Petersen Fr. f 102 Fuglebj ærglund pr. Fuglebjærg: Jensen P fl Fuglebjærg 75 F.uldby pr. Sorø: Jacobsen Christen fl F 24 Gad strup: Jørgensen J f 75

Andersen Oluf fl B 330 Panduro Rud. f B 292 Buerup pr. Jyderup: Hansen Chr. f) Lykkebjærg '43x Busemarke pr. Borre: Jørgensen Fr. f) Bu 2454 Nielsen Edwin f Bu 2466 Bybjærg pr. Holbæk: Johansen J P § Orø 63 Børstingerød pr. Hillerød: Larsen Aage Bøstrup pr. Slagelse: Nielsen J fl Sorby 32u Bøtterup pr. Hornbæk: Jensen N F fi Havreholm 11 Dalby pr. Borup: Nielsen Chr. f) Regnemark 40 Dalby pr. Krogstrup:

J ørgensen H f D 28 Poulsen J P fl D 26 Dalmose: Jacobsen Peter f 95 Darup pr. Roskilde: Henriksen Jens fl R 1593x Damme pr. Askeby: Hansen Joh. fl D 105 Dianalund: Jensen H P f 101 Larsen L P f) 82 Dronningmøll e: Pedersen Regner fl 132 Druestrup pr. Tureby: Madsen Knud fl Storkebæk 60 Drøsselbjærg pr. Slagelse: Jørgensen N fl Mullerup 17 Duehøj pr. Braaby: Petersen Wilh. f Konradsfeld 22u Dystrup pr. Holme Olstrup: Olsen N P | Toksværd 30 Døjringe: Christensen Einer Dønnevælde pr. Græsted: Jensen Chr. fl G 103 Ebbeskov pr. Fakse: Frederiksen J $ F 165 Eggeslevmagle ’ pr. Skælskør: Andersen Emil fi E 33 Ejby: Christoffersen Chr. Postadr. Lille Skensved f E25 Larsen Otto Postadr. Kirke Hyllinge fl Ei- bybro 55 Ellede pr. Kalundborg: Larsen Rs. fl Raklev 11 Elmelunde pr. Stege: Madsen Viggo S Borre 404y

Ganløse pr. Maaløv: Christensen Karl fl G 42 Nielsen N P f) G 22 Gelsted pr. Herlufmagle: Hansen H L fl H 38 Gers høj pr. Kirke Hyllinge: Andersen N P f) Skibby 48 Gevninge p r. Roskilde: Hansen J V fl Lindenborg 56 Gevnø pr. Store Heddinge: Christensen H M fl Lyderslev54 Gierslev pr. Løve; Petersen J V f L 60

Enderslev pr. Haarlev: Hansen Chr. S Nørre)und 54 Hansen Hans P fNørrelund 43 Engelstrup pr . Tapper nøj e: Jensen Emil S Everdrup 1 Esbønderup pr. Esrum: Hansen Chr. f Esrum 67 Eskebjærg: Hansen J S B Eskilstrup pr. Rønnede: Andersen Jul. f R 42y Esperg ærde: Arp H fl 21

- B° rr e: Drejer Sofus f 2207 Borup : Hansen Ove $ 32 Larsen F W ® 47 Ottosen Otto K fl 86

Gillelej e: Andersen Peter f 105 — Chri ­ stensen Carl f) 8 — Christiansen Reinhard & Svend Svendsen fl 58 — Hansen JP f 165 — Petersen Jørgen Underbjerg f 80 Gimlin ge pr. Flakkebjærg: Jensen P fj F'121 Raae Otto R f F 103u

Bjergvang 11 S 417 Larsen Oluf fl 122 Olsen Oluf fl 195x

Borød pr. Sorø: Jensen Carl g S 338 Braaby: ,] ensen p jy Konradsfeld 18 Braade: Sivertsen Ludv. fl Egebjærg 116 Brande lev: RasmussenHans fNæstelsøll

'

Tjellesen Harald f 39 Tjellesen Kai f 338 s Esrum: Christensen H C fl 66

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker