kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 4018

Tømrermestre og Tømrere (Sjælland)

Nielsen A Refsnæsg. 40 El g N 14O5v Nielsen Axel Kastrup Ewaldsensv. 6 E g , Gh. 1356y NielsenBjørnBillesborgv.8Vanl.gDamsøl61 Nielsen Carl Raadhuspl. 4 E g By 4072 Nielsen Carl Enghave 4 Rungsted Kyst g Ru. 30 Nielsen Carl H V GI. Kongev. 174 E g V 2288 Nielsen Chr. Stationsv. 21 Vedbæk g Ved ­ bæk 96 Nielsen Chr. Jenslovsv. 8 Charlottl. g Ordr. 5875 NielsenChr. Kastrup, Valbygaardsv.44Valby g Cent. 5404 Nielsen Edv. Efteraarsv. 6 Charlottl. g Ordr. 1956 Nielsen Einar OVasehøjv.2 CharlottLgOrdr. 223 Nielsen Elis Moller Augustag. 1 (si g Am. 9849 Nielsen Frederik Rødtjornev. 29 Vanl. g Damsø 1426 Nielsen H Skolev. 8 Holte g Holte 1249 Nielsen Hans Katrinedalsv. 52 Vanl. g Damsø 2311 Nielsen Hans P Kirsebær Allé 8 Holte g Holte 638 Nielsen Harald PileAllé35E g V 370x Nielsen HChr.Drosselv.74 E g Gh. 774 Nielsen HJ S-Allé 33 Valby g Vb. 3973x Nielsen H P Tjørnegaardsv. 5 Gjentofte g Gjent. 247 Nielsen H P Kastrup, C F Richs V. 65 E g Gh. 143 Nielsen Ingvard Strandv. 723Klpbg. gBvu. 184 Nielsen J Bagsværd Hovedg. 118-122 Bag ­ sværd g Bagsværd 147 Nielsen J Adelg. 77 Kl g Cent. 6413 Nielsen J Sylviav. 10 Valby g Vb. 3829 Nielsen J Lorentsen Wibrandtsv. 1 [S] g Am. 4226 Nielsen J P Wilkensv. 37 E g Gh. 9094 Nielsen Julius & Søn Sondermarksv. 1 Valby g Cent. 2716 Nielsen K Frederiksv. 9 A E g Fa. 490 ' Nielsen Kai Lyneborgg. 26 Is] g Su. 1482 Nielsen K L, Mathilde Fibigers V. 5 E g Gh. 9145 Nielsen Kr. & Søn Stockflethsv. 11 E g C. 9145 Nielsen Lars & Søn Falstersv. 1 E g Gh. 1707 Nielsen Ludvig F Drosselv. 60 E g Gh. 633 Nielsen Martin, Niels W Gades G. 45 [ø] g Ry. 2165 Nielsen N Bøje Broderskabsv. 13 E g Gh. 9913 Nielsen OIF, C F Richs V. 28 B E g C. 12098 Nielsen Otto Gladsaxev. 96,98 Søborg gSøb. 1200 Nielsen P H Amsterdamv. 22 [S] g Am. 1674 Nielsen Rasmus Parallelv. 71,73 Bagsværd g Bagsværd 186 Nielsen Sofus Nærumv. 341 Nærum g Nærum 102 Nielsen Vilh. Smalleg. 8 E g Gh. 884y Nissen Jørgen Brogaardsv. 53A Gjentofte g Gjent. 2834 NOR KJÆR P St. Knuds V. 9 E g Cent. 10588 Norlin V F Landlystv. 44 Hvidovre Valby g Hv. 871 Nygaard P Mølle Allé 21 Valby g Vb. 4458 Ohland Chr. & Son GI. Kongev. 174 E g Cent. 8684 Træffes bedst 12-1 og 5-6. Olesen S J Hamlets Pass. 4 I® g N 2188 Olsen Axel V< sterbrog. 46 Eg V 3513 Olsen C Mejnert Eckersbergsg. 24 [ø] g 07606 Olsen Chr. Engdraget 71 Valby g Vb. 573 OlsenChr. N-Fasanv. 205 El gTg.3059 Olsen Egon Nakskovv. 97 Valby g Vb.3765 Olsen Georg Lyngbyv.357 Gjentofte gGjent. 1090

Kragh Julius Boyesg. 17 E g V 614x Krause A P Søborg Hovedg. 89 Søborgg Sø. 399 Krause C, Vilhelm Bergsøes Allé 5 Søborg | Sø. 93 Kristensen A Rentemesterv. 24 ® Kristiansen J K Frederiksborgv. 14® gTg. 6649y Krog Jørn Valby Langg. 217 Valby g) Vb. 2704 Kruuse E Tesdorpfsv. 83 E g) Gh. 4106 Kbhvns Garagebyggeri ved A Clausen Nokkerosev. 16 ® gi Søb. 856 Langhoff H & Søn Hoffmeyersv. 18 E g Da. 2710 Larsen C Grondalsv. 35 E g} Gh. 8063 Larsen C A Holmelins Tværv. 5 Lyngby g Lyngby 2410 Larsen C G Toftegaards Allé 44 Valby gVa. 5341y Larsen C Mogensen Saxog. 21 E g}Ev. 4104x Larsen David Flensborgg. 40 E gi V 7719 Larsen H A, A N Hansens Allé 18 Hell, g Hell. 859 Larsen J H Middelfartsg. 4 [g] Larsen J O Vendersg. 8 Kl gi By 3106 Larsen J P Lyngbyv. 6 El gi Ry. 5553y Larsen J P Høstv. 6 Charlottl. g Ordr. 3117 Larsen Kristian Mellemv. 3 Holte g Holte 703 Larsen L, N J Fjords Allé 16 E g N 1615v Larsen L E Røde Mellemv. 112 [ÉJ g Am. 1099 Larsen L P Søborg Hovedg. 92 Søborg g Søb. 67 Larsen N A Sallingv. 29 E g Gh.6949 Larsen N P Stjerneborg Allé 5 Søborg g Søb. 228 Larsen Skjold Falkoner Allé 51 E gFa 336 Lauridsen M G Havdrupv. 9 Brh. gBc.2119y Laursen A J Bredahlsv. 8 V alby g Vb. 1322 Laursen N M Præstekærv. 8 Brh. g Bella 1226 Lausen Laue Agerskovv. 1 Rødovre Valby g Rø. 1080 Lebech Vald. GI. Kongev. 86A E g Eva 114 Leidersdorff G Allég. 6 E g Cent. 9638 Leth Peter Spjrøg. 8 [0] g Ryv 111 Lorentzen E R Amagerbrog. 26 (§] g . 1503 Lorentzen H C F Schweizerdalsv. 3 Rød ­ ovre Vanl. g Rødovre 168 Lorentzen P Th. Dronn. Olgas V. 7 E g Gh. 5505 u Lund A A Bellahøjv. 104 E g Be. 4277 Lundgren B, Henrik Ibsens V? 2 E g Ve.76y Lunding H Hørsholmsv. 85 Rungsted Kyst g Ru. 87 Lynggaard-Petersen MH Skovshovedv. 30 Charlottl. g Or. 5201 Madsen A K, Ole Bruuns V. 1 Charlottl. g Ordr. 3944 Madsen C Prøvestens Allé 1 [S] g Am. 7317 Madsen Ditlev Fiolstr. 16 Kl g By 7901 Madsen Jørgen Manøg. 7 [ø] g Ryv.3265 Magnussen Ernst, Karl Gjellerups Allé 13 Søborg g Søb. 1740 • Mariboe Ludvig Ahornsg. 6 EJ g N 631y . Mathiasen L C & Son C F RichsV.69 E gGh.2392 Mathiesen Hjalmar Carlsv. 1 Holte g Holte 156 M ikkelsen P K Vermlandsg. 11 EU M ortensen Chr.Hartmannsv.37B Hell.gHell. 1806 Mortensen E Pihl Marsalav. 15 EU g A,m. 6811 Mortensen E & S Smakkegaardsv. 19 Gjen ­ tofte g Gjent. 3309 Mortensen Harry Aalekistev. 84 Vanl. g Damsø 456 Mortensen M C Horncmansg. 29 [ø] Mortensen P st. Kongensg. 32 Kl g Palæ 6848 Mortensen P A Havmandsv. 12 Herlev Muller E, Sophus Bauditz V. 29 Charlottl. g Ordr. 634 Møller Thomsen C Nybrog. 24 E g C. 12050 NedergaardA Grønnev. 7 Holte g Fr. 6970 Nielsen A Hartmannsv. 6 Lyngby g Lyngby 341

København (Fortsættelse): Jensen Vilh. S< nnerupv. 49 Brh. gBella3151 Jensen William Nørre Allé 15 El g N 8197 Jeppesen Frank Hjortekærv. 134Klpbg. g Hjortekær 27 Jessen Johannes V Bentzonsv. 48 BE g Gh. 641x Johansen Axel Skovgaardsv. 18 Charlottl. g Or. 276 Johansen G T Olgas V. 9 Vedbæk g Ved ­ bæk 201 Johansen IH Høeghsmindev. 5 Gjentofte g HeU. 3063 Johansen M Vendelbo Bolbrovej 9 Rungsted Kyst g Ru. 16 Johansen P Runebergs Allé 22 Søborg g Søb. 145 Johansen R, Torkel Badens V. 18 Hell. g Hell.2628x Johnsen Chr. Amager Låndev. 18 Kastrup g Kastrup 63 Johnsen Peter Georginev. 9 (S] ,g Am. 386 Jørgensen A Lindegaardsv. 48 Charlottl. g Ordr. 131 Jørgensen Alva Dr. Abildgaards Allé 11 E g N4909 Jørgensen Arnold Randbølv. 20 E g Damsø 2483 Jørgensen Chr., Akts., Kildevældsg. 72 [øl g Cent. 5673 Jørgensen Einar Amagerbrog. 120 E g Am. 2258 Jørgensen H Toftøjev. 31 Vanl. g Damsø 62 JørgensenHaraldL Gammelvagt 1 Kl g Palæ 1548y Jørgensen Henry Ulvebjerg 2 Bagsværd g Ba. 332 Jørgensen H M, Hartmannsv. 4 Hell. gHell. 3165 Jørgensen H P Buddingev. 301, 303 Søborg g Søb. 72 JørgensenHP,HenrikIbsensV.14E g V 1218y Jørgensen Jens Bag Torvet 28 Søborg Jørgensen Johs. Italiensv. 90E g Su. 470 Jørgensen J P Vemmetofte Allé 16 Gjentofte g Gjent. 483 Jørgensen L Mariev. 5 Holte g Holte 482 Jørgensen Niels Jørgen Gjentofteg. 9 Gjen ­ tofte g Gjent. 120 Jørgensen Peter Høgholtv. 6 Vanl. Jørgensen Vald. Skou Borgmestervangen 10 El g Tg. 3449 y Jørgensen Vilh. Pile Allé 19C E g V 4387 Kastrup Nielsen H P, C FRichs V. 65 E g Gh. 143 Kjær Aksel Horsekildev.2 Valby gVb,1219v Knudsen Ejnar Nordfeldv. 19 Brh. gBe.3363 Knudsen M A Hyltebjerg Allé 85 Vanl.f Da 2540 Knudsen O Gemmas Allé 2 Kastrup Koefoed J Rudolph Cypemsv. 19 É g Am. 305y KofodESH Tingv. 109 EU g Am. 3771 Kofoed Kaj Hvidkløverv. 11 ®g Søb. 370 Kofoed P Birkebakken 13 Valby g Vb. 1564 Kondrup Hans Toftekærs v. 21 Gjentofte g Gjent. 461 Plads & Værksted Vangedev. 44 Hans Kondrup Tømrermester Nybygning - Ombygning-Reparation Kornerup-Bang Poul Thorvaldsensv. 1 E g Eva 4799 Kornerup-Koch H J Amagerbrog. 26 [s] g Cent. 1503 _____ HJ. KORNEBDP-KOCH TØMRERMESTER AMASERBR06ADE 26 ® TELEFON CENT. 1503 HUSBYGNING TAGKONSTRUKTIONER

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker