kraks vejviser 1940 handelskalender

Tøjrensningsanstalter

Fag-Register for Danmark

Vil — 4015

■ Aarhus : A.B. C. TÆTNINGSLISTE COM- f PAG NI ET K Pasgaard g 531 &8428 Se Annoncen under Ly dum pr. Tistrup for A. B. C. Broncetætnings-Listen. F. F. Tætningslistefabrik, K Pasgaard ’ T 7 Asylg. 4 gi 531 & 8428 F. F- Tætningslistefiabrik Asylgade 4 - AARHUS - Tlf. 531 - 8428 F. F. Tætningslister (Trælister med fjedrende Metalkant) Trælister med Filtkant Trælister med Gummikant Broncelister i alle Typer og Dimensioner Svampegummilister samt enhver Art af Proiilgummilister. L y dum pr. Tistrup: A. B. C. Broncetætnings-Listen Lydum pr. T strup gi Lydum 19

Københavns Tætningsindustri forhen Københavns Tætningskompagni ved Jens Vonved

RENSERI OG FARVERI BARDING ’ s JOHS. FARVERIER & KEM. TØJRENSNINGSETABL., Akts.. Kontor og Fabrik Kaadmandsg. 11 Hl gi ★ Cent. 42(i8 (5 Ledninger) ZORIC fBardind RAADMANDSGADE IV 4268 I Hovcdforr.: Kobmagerg. 47 Kl Æ C. 4251 & Palæ 7001 Filial: Vesterbrog? 61 (v| g V 74 n tt GI. Kongev. 176 fVl g C. 4269 Torveg. 33 Kl f Am. 6035 Norrebrog. 31 (Ni gi N 6598 Nørrebrog. 180 (Ni $ Tg. 4045 Strandv. 191 Hell. $ Bell. 3605 I Tøjrensningsanstalter. ( Cleaners — Nettoyage å see — Reinigungsanstalten (chem.) København : Andersen C St. Jakobs G. 14 |0] gi Øb. 427 Ankersen H O Falkoner Allé 25 El ® Fa. 402 Barding Axel Kiplings Allé 42 Søborg ® Sø. 413 AXEL BARDING Kiplings Allé 42 Søborg - Tlf. Søborg 413 Farveri og kemisk Tøjrensning. it Boulevard Renseriet v.'H Petersen Danne- brogsg. 60 E D Ve. 9990 Bruun G Frederikssundsv.T35 Brh. gi Bella 2283 Christensen E Smalleg. 41 El $ Fa. 1809 Cleanol ved John 'William Nielsen Farveri & kemisk Tøjrensningsetablissement Frede- riksborgg. 35 E g C. 13745. Damppressen v. Vilh. Schultz Ryesg.122 A 0 g 0 2517 Eclipse ved A Ohnemus GI. Kongev. 165 g) C. 6471 En gros Renseriet v. Sigurd Winckler Amerikav. 12 l S g) ★ Eva 676 Eriksen Karl J Jagtv. 107 UD g) Ta. 2244 østerbrog. 60 [g] g 0 6239 Frederikssundsv. 118 B Brh. f Bella 1668 Sø borg Hovedg.40 Søborg g Søb. 3302

Højbroplads 17 Kl Telf. Cent. 5956 & Pa. 2943

Leverandør til Stat <& Kommune Er Nordens ældste, billigste og paa Tætningsomraadet tillige det mest erfarne. Fører de bedste Tætningsmidler til Vinduer og Døre. Orkanpasta, der har bestaaet Prøven for et Gas- tryk med 1OO m'm Vandtryk samt Verdens fineste Bronceliste Storm ­ slut med de 3 Tætningsflader. Dansk Patent Nr. 50219.

A. B. C

Denne Listes Fordele frem for alle andre er: Den brummer ikke, Aflobsrende for Vand, har op til 15 Gange saa stor Tæt ­ ningsflade. som andre Lister. Forlang vore Forhandlerkort. Faaes I Danmarks Købstæder fra Skagen til Gedsor.

BRONCETÆTNINGS-LISTEN

LYDUM PR. TISTRUP TLF. LYDUM 18 ABC

__ ABC • ’ MCHCE-TÆTHINGSIIITER . fil VIH9UIB 04 DØBEm.m. ... ___

FabrikaHon af Brancetætningslisien

Patent No. 37144

Dansk

Købsnhavn:

Gothersg. lo/

Tlf. C. 11658 531 7075 D

Aarhus Aalborg: Vejle :

Koldingvej 40

439

Roskilde:

o. UUISI

Dronning Margrethevej 22

257

Slagelse:

Set. Jørgensgade 20

1272

Odense: Specialfabriken Oko, Akf j. Overg. 14 gi 1735 (3 Lin.) Stegsted pr. Odense: Odense Tæt ­ nings-Industri, Aage Schou N issen gi 07730

Opsætning overalt.

OSCAR NIELSEN STRANDBOULEVARDEN 2S[ø] TLE ØBRO 8514

Tøjklemmer, (se Fjederklemmer).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker