kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 4014

Tæpper 1 København (Fortsættelse):

Danske Vindues- & Dørtætnings Co., Det, Niels Ebbesens V. 17 13 D C 4937 Fabr.: Arne Larsen: Bolig Hostrups Hav e * 24 fl. No. 8702

Kolding: Volkerts Brdr. Fabriker, Akts.jp 344 & 700 Akts. Brdr. Volkerts

Johansen F F st. Kongensg. 49 E $ By3?48 Kbhvns Tæppelager ved Kurt Nielsen Fre- deriksborøg .34 E ft' -^-C 6*11 Kjøbenhavns Tæppelager Danmarks største og billigste TÆPPEFORRETNING ________ Se endvidere under Gu l vtæpper. Pipf r Otto Raadhuspl. 14 [V) £ ★ Cent. 1616 Sartov E & Co. Østenr. 22 IKI $ Palæ 5829 Skandii avisk Tæppe-Import. P Borgsten Vesterbrog. 27 [VJ f Ev. 3( »8 Steen Andersen Poul Vesterbrog. 27 [v] $ Eva3( 8 Stormgades Tæppelager, Akts, Storing. 16 E i By 8708 Tæppecentralen Akts. Østerbrog.116 [ø] f C. 14726 Tæppehuset ved Brødr. Jacobsen Kobma- gerg. 13 E D Palæ 4307 Tæppe- & Porcelæns-Messen ved Jensen & Christensen Blaagaardsg. 32 Kl $ N 6674 Aalborg: Worning ’ s Lauritz Eftf. $ 6900 (3 Lin.) Fredericia: FredericiaTæppelagerogTæp- pecentral ved Aage Jørg. Petersen Dan- marksg. 8 $ 913 Randers: Tæppelageret ved V H Andersen Slotsg. 7 D 2514 København : Aagesen & Co., Akts., Amagert. 29 E & Pa. 5120 Dansk Smyrna Tæppe Tndnstri, Hj. Johan ­ sen GI. Kongev. 39 E $ Ev. 3323 Fogl t L F Raadhuspl 77 ® f ★ Cent. 12108 Se Annoncen u. Møbelstoffer og Portierer en gros. Grumstrup Vilh., Akts., Amagert. 6 ED Cent. 56*3 & 13198 Hansen Einer Studiestr. 49 E D Palæ 6647 g Bol-Dan, Akts., Amagert. 11 E D ★ C. 12769 Iranske (persiske) Tæpper ved Henry L W Jensen Gutenberghus Vognmagerg. 7 E D C. 3737 Kt øluld Fabriken Lama, Akts., Ørholm Lyngby D ★ Hjorteka r 155 (3 Ledn.) Lewis N Raadhusstr.6 EDCent.l926«S 14113 Nybro Tæppe & Textilfabr. ved O Lund Pe ­ dersen Nybrov. 129 Lyngby f Ly. 2717 OLESEN C, Akts., Højbro PI. 4 E D *C. 5885 Volkerts Brdr. Fabriker, Akts., Kontor og Lager Købmagerg. 62,64 E D Cent. 2078 Brøn d erslev: Carstensen ’ s Klædefabrik, Akts. $ 40 Uldtæpper. Uldgarn, Buxehvergarn & Drengestoffer. Fre deric ia: Tæppeimporten ved H Olsen Danmarksg. 8 f 913 Gram: Gram Tæppefabr., Akts. tidl. Christian An- deisen D 28 Grindsted: Andels-Klædefabriken D 20 Dansk Uldgarn.T æpper,Klædevarer m.m. H orsens: Horsens Tæppelager, ved Erik Aagaard Sønderbrog. 14 D 2098 H øj er: Sønderjydsk Tæppefabrik AR Kjærby, Akts. D 71 - Se under Gulvtæpper. 2. Fabrikker & en gros.

Fabriker KOLDING TLF. 344 4. 700 ULDTÆPPER Flonelstæpper, Dækkener. PLAIDS KLÆDEVARER VÆVE-GARNER Possemen*- og VIGOGNEGARN

den fjedrende Broncetætnlngsllste til Vinduer og Døre ,, Tætka" er altid billigst og uder stedsevarende Garanti saavel for Materialer som for udfort Arbelde. Benyt aldrig ufalsede Lister og vogt Dem for Efterligninger. Tætka er den mest enkle, derfor den mest holdbare Direkte fra Fabrik. Leverandør til Stat og Kommuner, Arkitekter, førende Byggeselskaber OPMAALING OG TILBUD UDEN FORBINDENDE Danske l)indues - D/f'deednin^s C&. NIELS EBBESENS VEJ 17 0 TLF. CENTRAL 4-93 7

Skern : Skern Tæppefabrik, H Mathiasen j) 172 Specialitet : Flonelstæpper. Svinsbjærg : L arse n Bernhard ffiNøbbet 32 v V e j 1 e: Wittrup ’ s Th. Uldvare- & Tæppe- Fabrik, Akts. D 357

Tærskeværker. Thrashing Machines — Battensos — Dreschmaschinen (se tillige Landbrugsmaskiner). Aastorp pr. Tops: Holm Niels DT 13 Dronningborg p r Randers: Becker H & Co., Akts. fTR 2622 Dronning borg Maskinfabrik, Akts. ® R517 & 1817 F re d e r i c i a : RasmussenE, Akts.f)1404 (3Lin.) Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hillerød: Nordsten D 2 & 1002 Alle 1ste Klasses Landbrugsmaskiner. Holbæk: Andersen ’ sChr.Maskinfabr.,Akts.$l52&752 Se under Landbrugsmaskiner. Lemvig: Tærskeværksfabrikken Vestjyden, Akts. D 425 (2 Lin.) Skanderborg: Blom A & fcøn, Akts. D 510 & 511 U lierslev: Plov- og Maskinfabr. Mull erup,Akts. D 22 Se u. Landbrugsmaskiner. Vester Aaby: Nielsen ’ s Jens Maskinfabrik, Akts. D Vester Skerninge50

Jensen Ejner Landly siv. 52,54 Hvidovre Valby|l Hvidovre 366 Københavns Tætningsindustri, Jens Vonved Højbro PI. 17 E | C. 5956 & Pa. 2943 Se næste Spalte, øverst. Larsen Knud&Co. Lykkesh. Allé 28 E Nielsen Oscar Strand boulevarden 23 [ø] ffiøb. 8514 Se næste Spalte, nederst. Selvslutteren, G Petersen st. Kannikestr. 15 E f C. 12246 Toft-Nielsen & Vallø Hostrups Have 36 (vj f ★ C. 12853 TONIVA - Dørtrinets Afløser. Aalborg: Aalborg Gummivarefabrik Interessentsk. Sønderg. 9 $ 2730 Ellermann C Fjordg. 12 $ 316 & 2021 C.ELLERMANN AALBORG Fabrikation at FJEDRENDE METALTÆTNINGSLISTER TIL VINDUER OG DØRE. Kun en gros Salg. 316k2O21 telefon

Tætningslister.

København : ÅrBrcTBRONCETÆTNINGS-Ll- STEN, Enef< rhandlerRNorup,Gothersg. 107 E D C. 11658 Se Annoncen under Ly dum pr. Tistrup. Allbronco ved K Frederiksen Frisersv.22 B Charlotll. D Ordr. 4203 Andersen Paul Stakkesund 1 [ø] D Ry- 5332 Dansk Universal Tætningsliste, P Chri- / stensen N-Farimagsg?33 E D l* a - H8 D. U. T. Broncetætningslisten.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker