kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark OLSEN ALFRED & CO., Akts., Kvæst- husg. 3 OS $ -ArCent. 5021 Stats $1 98 Dansk Pudsetvist. Sekjær & Co. , A/S Østbaneg. 79 [øl fl C 8072 Brabrand: Dansk Tvist-Industri, N Jensen & Co. >52 Odense: Burcharth V & Son Vesterg. 68 $966&4392 Ringkøbing: Giistrup Ole ffl 10 Vejle: Petersen N Fr. Sønderg. 18 1 2207 & 2208 Tyggegummi. Chewing Gnm — Gomme ft måcher — Kaugummi Københa vn: Christensen M ølmark & Co., Akts., Ny Told- bodg.13DC.H857 - Neptun- Tyggegummi. Wrigley Wm. jr. Company, Akts.,Malmøg. 3 [g] D C. 14444 Vej le: Sørensen Holger Nørreg. 16 $ 1499 & 1500 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Pind.

VII -4013

Tælleapparater.

Carpets, Coverg & Blankets — Tapis & Couvertures — Teppiche & Decken (se tillige Gulvtæpper). 1. Tæppeudgalg. 2. Fabrikker & en gros. 1. Tæppeudsalg. K øbenhavn : Atelier for Knytning af Tæpper, Ebba Lund- by ’ s Eftf., E Rasmussen st. Kongensg. 46 anden Sal E $ By 3435 Bentzon & FichVesterbrog.4AKl DCent.7562 Dons KPM & Co. Frederiksbergg. 21 E ® Palæ 2097 Persiske Tæpper. Engelberg Carl Frederiksborgg. 17 og N-Voldg. 17 E $ ★ Cent. 7817

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14ED^C.6518 Dux Tælleapparatfabrik, Carl Jensen Enig- hedsv. 22 Char lottl. D Ordr. 1060 ________ Specialfabrik for alle Slags |*| 11 y Tælleværker og U W Æ Tælleapparater. — Forlang Katalog og Priser. — Elektrisk Bureau, A Thomsen Præstegaards Allé 2 Brh.D Bella 312 Fabrik og Udlejning af Persontælleapp.

Tændrørsfabrikker.

København : Forenede Tændrørsfabr. Master-Spintos, De, Akts., Admiralg. 22 Kl j) C. 7901

kcfb del hos

Næstved: Tændrørsfabrikken Thor, Akts, fl 1088

saa kdber De bedsf NØRREPORT

Tyveri-Alarm.

København: „Argus ‘ - Tyveri- & Brand Alarm Akts., Gothersg. 175 3S $ C. 7233 -Fri Notering. Danske Securitas Akts., Axelt. 6 |v] 1 ★ C. 891 UDFØRER ENHVER ART AF SIKRINGS ­ ANLÆG. LEVERES I ABONNEMENT.

Engelbrecht Carl, Akts., Gutenberghus Vognmagerg. 9 s E D By. 3082 Persiske Tæpper (Iran). Heemose J C, Akts., Rømersg. 21 E f! ★ Cent. 5348 Iranske (persiske) Tæpper ved Henry L W Jensen Gutenberghus Vognmagerg. 7 E $ C. 3737

Tændstikker. Matches — Allumettes — Streichhdlzer 1. Tændstikfabrikker. 2. Tændstikker en grog. (Fabrikation af Reklametændstikker). 1. Tændstikfabrikker.

København: GOSCH H E & Co. ’ s TÆNDSTIK- FABRIKER og Aktietændstikfabriken Godthaab Islands Brygge 63 [S] -ArCent. 6720 HELLERUP & GLØDEFRI TÆND ­ STIKFABRIKKER, Akts., Heimdalsg. 39 [N] $ Tg. 445 & Tg. 3575 Tændstikfabrikernes Salgscentral, Akts., Havneg. 41 OS > Cent. 13441 Télegramadr. „Tændstik* . Zilver E Hjallerup Allé 14-16 Kastrup JJlKa. ■^toL^- TRÆ-TÆNDSTIKKER NORMALT-ÆSKEINDHOLD I LOMMEFORMAT - SIKKERHEDS - TÆNDSTIKKER SPEC.AFU FOR REKLAME-TÆNDSTIKKER

SPEC.: BILLIGE ANLÆG TIL VILLAER, BUTIKKER, KONTORER OG LEJLIGHEDER.. Hassel & Teudt Bredg. 43 [Kl f Cent. 7475 TLP. CENT.7475

IRANSKE (PERSISKE) TÆPPER VED HENRY L.W. JENSEN

KØBENHAVN GUTENBERGHUS, VOGNMAGERG. 7-0 TLF. CENTRAL 3737 TELEGR.ADR.„|RANCARPETS'

AMALIENBORG ROSENBORG KGL. -MØNT NATIONALMUSEET KUNSTMUSEET H t. K ORLOGSVÆRFTET FINANSHOVEDKASSEN

Kbhvns Tyveri Alarm ved Splittorff Nielsen Dronn. Tværg. 21 KJ Palæ 2113 Nordisk Tyveri & Brand Alarm ved Wulff Nathan. C F Richs V. 99B El D Gh. 6349 Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124[ø] jl-A-Cent.8448 § SIEMENS Moderne TYVERIALARMANLÆG af enhver Art. Teknisk Brand- & Tyverivagt, Akts., Grøndalsv. 16 El $ Fa. 70

IRANIAN (PERSIAN) ART COMPANY LTD.

2. Tændstik) er en gros.

Clcf&its and Jmpoite'is. LONDON- -------------- 2 VICTORIA AVENUE BISHOPSGATE E ’ C'2 TELEF. 7729 BISHOPSGATE TELEGR.ADR.,, IRANPERART

København: Beck Hans Bredg. 25 C E $Cent. 13014 Hovedforhandler af „Lysglimt*.

Fabrikation af Reklame tænd stikker. København: Damby Ove CfLindehøjen 8 Vanl. $ Da. 1212 Pyroteknlk v. Fritze Meldrup Sandvejen 97 Søborg $ Sø. 3066 Privat-Adr. Havneg. 11 B Reklametændstikker.

TEHERAN, HAMADAN, ISTANBUL, STOCKHOLM, AMSTERDAM, MALMO FRIHAMN 189-190-191-192-

Tyveriforsikring. (se: Cykletyveriforsikring ; Indbruds ­ forsikring).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker