kraks vejviser 1940 handelskalender

Trævarer 2

Fag-Register for Danmark

VII — 4011

Hadsund: HadsundTrævarefabrik og Savskæreri, Aage

2. Trævarefabrikker.

Kjeldsen & Co. g 57 Hjulbøre - Vogntræ

København: Aabo Trævarefabr. v. Edvin Nielsen Smalleg. 41 CØ g Fa. 1567 Andeisen ’ sRasmus Eftf.,HansChristoffersen Borups Allé 154 156 É) g C. 3817 Borchorst & Lindhard Hauser PI. 16 E g C. 8272 _______________________________ Rundstokke Værktøjsskafter Teltstokke Bærepinde Gymnastikstave Bøjler m. m. Kosteskafter. Forlang Tilbud. BORCHORST & LINDHARD Fabrik: Islebrovøj 47 - Tlf. Islebro 47 Kontor: Hauser Plads 16 - Tlf. C. 8272 Colittv.tr Nielsen, Niels Hemmingsens G.32 Kl g Palæ 6280 Donsby E Gammelmosev. 48 Gjentofte g Ge. 3748 Drewien Aksel Emdrupv. SøgaardEl gRyv. 4952 Fabrikken Dannebrog ved Herman I Mol ler Buddinge Hovedg. 37, 39 Søborg g Søb. Frakkebøjler, Bærepinde,Massear tikler. Billigste Priser. Iacobsen L, Akts., Gerdasg.17 Valby g -^-C. Jacobsen A M Kløverbladsg. 27 Valby g Vb. 1796 - Vaskebrætter , Altankasser m. m. Jorgensen ’ s E Trævarefabrik Vanløse Allé 79 Vanl. g Damsø288 Kbhvns Trævarefab r . ved Larsen & Jesper ­ sen Lindgreens Allé [S] g Am. 8314 Strygebrætter, Taburetter, Husholdnings- & Wienerstiger. Neerskov Alfred E Andemosev. 18 I nv I g Sø. 1545 Pedersen Martin & Søn Brofogedv. 11 I nv I g Tg. 3364 Petersen Kai V Frederikssundsv. 264 Brh. g Bella 2039 Stigefabr. Avanti ved H Tvede Helgolandsg. 1 ® g Cent. 3198 & Eva 1585 Svendsen Bcrnh. Frederikssundsv. 86 I nv I g Ta. 7846 Trævarefabr. Øresund, Akts., Øresundsv.145 [s] g Am. 8113 Aalborg : Kjærsgaard ’ s A J Trævarefabrik Mølleg.13 g 975 Springborg ’ sHPTrævarefabr.,Akts.Vester- bro 25 g 108 & 3808 Vejgaard Trævarefabrik ved N Pedersen N-Trandersv. 67, Vejgaard g Aa 844 Aarhus: AarhuR Emballagefabrik, Akts, g 4556 Trip's N Trævarefabrik Brendstrupv. g 8153 Trævarefabrikken Centrum ved Bach Sø ­ rensen & Pedersen Østerg. 5 g 2492 A gersted: Fabrikken Frem, Johannes Olesen g 85 Allingaabro: Allingaabro Trædrejeri^.N JørgensenglOl Bramminge: BrammingeTrævarefabrik, M Jørgensen Brorsbøl pr. Haderslev: Iversen Iver K g H 599x Bryrup: Jensen J $ 10 Fredensborg: Jensen M, Asminderød g F 247 G lam s bjærg : Virkelyst Trævarefabrik * gi 5 & 266 GI ostrup : Askman Chr. jun. g 647 Ha ar lev: Rasmussen H C g 121

Lukkede Vandsidertræer (patenterede) . Ham mel: Hammel Trævarefabrik ved H Chr. Brodersen g 92 Pedersen A Vald. Hasi ev: Haslev T ræ Industri. Akts, g 368 Haslev Træ Industri A /s Haslev Tlf. 368. Drejede Masseartikler. Havdrup: Havdrup Trævarefabrik ved L Pedersen & Sønner g 33 Hedensted: Hedensted Trævarefabrik, O K Jensen g 4 He lsingør: H jorth V & Co. GI. Bane- gaardsv. 4 g 1249 Herning: Trævarefabrikken Era, Lund Ja ­ cobsen g 364 w Hillerød: Hillerød Hjulbør- & Trævare ­ fabrik ved L & T Larsen g 770 & 774 Hinnerup: Hinnerup Trævare-Fabrik, Akts, g 23 Holbæk: Nielsen ’ s H PBundskæreriRo- lighedsv. 4 g 614 Hornslet: Hornslet Trævarefabrik, S Laursen g 49 Høstriver, Strygebrætter. Taburetter, Trappestiger, Vaskemaskiner. Horsens : Horsens Bøj le-og Trævarefabrik ved J K Hansen Sønderg. 34 g 1439 HORSENS TRÆLASTHANDEL, Akts. Aaboulevarden 16 g 115,116 & . 117, Stats g 15 Telegramadr. „Trælasten". Hudevad pr. Aarslev: HudevadTrævare ­ fabrik, J M Larsen g Davinde 122 Højemels pr. Glamsbjærg: Hansen Hans g G 239 Herning: Herning Trævarefabrik, J M Jensen g 80 Ikast: Pedersen R P g 69 J ordlese: gæk J L g Haarby 5 Kalundborg : Trævarefabriken Munkesø ved Carl Rasmussen g 678 K 1 æstrun nr. N ibe : Nibe Tiævaretabrik ved Carl Christensen g Vokslev 23 Træriver og Bøjler en gros. Kolding: Trævarefabrikken Holmsminde, Akts. Kon- gebrog. g 357 Fabrikation og Lager af: Staver, Bunde og Tøndebaand til Smørdritler. Korinth: Jensen N g 104 Kraghave pr. Nykøbing F.: Nit Isen R J g N 254 Kege : Køge Trævarefabrik, Akts, g 174 Fabrikation af Drittelstaver og Bunde. Opskaaret Bøgetræ m. m. Lan gaa : Langaa Træindustri, H Graabech g 119 Langaa pr. Rygaard: R V g aar d Træva ­ refabrik, L P Jørgensen g Hesselager 223 Langeskov: Legetøjsfabriken Langeskov, Valdemar Jensen g 1(J5 Trævarefabr. Fremad, C W Friberg g 91 M all i ng: Malling Trævarefabrik, N Bærnthsen&Co. g 29 Maribo: Maribo Trævarefabrik, Akts, g 10

Wood Ware — Objets en bois — Holzwaren 1. Trævareudsalg 2. Trævarefabrikker. (Artikler for Trævarefabrikker) 3. Trævarer en gros. 1. Trævareudsal g. København : Amager Selvbygger v. Hans Chr. Jørgensen Vermlandsg. 64 [S) g Su. 324 Bruun Aage St. PenersStr. 10 Kl g By 2079 Davidsen ’ s IC Eftf. ved F Ørnskov Kult. 15 Kl g By 4423 Fabrikernes Salgskontor ved CarlJorgensen V-Voldg. lo® g Cent. 5004 Hareskov Molle Trævare- og Legetøjsuds.v. V F Christensen Blegdamsv. 10 Kl g N 2353y HelLrup Trævareforr. ved K Top-Jensen Kildeuaardsv. 8 C Hell, g Hell. 4799 Jørgensen Hans J Suhmsg.2 Kl g) By 3513 & By 3553 Petersen Chr. A & Son ’ s Eftf., K Holm Kompagnistr. 4 Kl g Cent. 4822 Petersen Svend & E Hartung Smalleg. 37 Dø g Gh. 504 7y Thuesen ’ s CJ Eftf., RHincheli Vesterg.l80S g Cent. 9963 & By 8735 Valby Trævareforr. v. Esther Sørensen Valby Langg. 35 Valby g Va. 418y Aalborg: Christensen L Nørreg. lg 2018 Hjorth L & Son N-Trandersv. 17, Vejgaard g Aa 375 Weiss D Reberbansg. 29 gi 2862 Aarhus: Gissel M Studsg. 62 g 2628 Jensen M Frederiks Allé 119 gi 2511 PetersenNØstergaardSjællandsg. 65 g5317 Schaltz C B Brammersg. 2 g) 4193 Bi rkerød: Mellerup A P gi 104 Br æ <1 s trup: Nielsen Peter Esbjerg: Rasmussen L Torvet g 1187 Fredericia: j enaen KristianDanmarksg. 5 g) 997 Frederikssund; Larsen Agnes Hals: Poulsen Marie g 60 Haslev: Mondahl C gi 281 Helsin gør: Hincheli Chr. Akseltorv g 18 Herni n g: KrejgaardLaurids Nielsen P Kjær g 247 Hillerød: Petersen ’ s S N Eftf.,TageRas- mu8sen g 653 Holstebro: p e dersenJP g 689 H orsens : Pedersen & Hansen, Møbel- & Trævarefabrik Nygade 37 g 2458 TonnesenM Hospitalsg. 9 g 1482 Kollerup; NielsenN KoldjngJ Dreier S Mazantig. 8 g 1661 Juhl Chr. Sønderg. 6 g 1242 Nykøbing M.: Mikkelsen Chr. g 324 Rand e rs : Andersen Peder &Søn Adelg. 23 g 737

Jensen I M Adelg. 3 g 1422 Jensen O C Vesterg 6 g 2171 Welling MTaarng. 1 Rosle v: Hoffmann H Jensen Herm. S k e r n: Mikkelsen Jobs, g 138 Skive: Nielsen Niels Chr. g 142 Som: Nielsen Vald. g 186 Struer: Munksgaard L g 75 Thisted: Mogensen Johan g 418

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker