kraks vejviser 1940 handelskalender

Træsko 2

VII — 4010

Fag-Register for Danmark

2. Fabrikker og engros.

Orte pr. Br ed: Madsen MChr. $ Ørsted47 l» ttera P : HansenChr. $ 107 Ringsted: Ringsted Træskofabrik,Filial af Akts. De Foren. Træskofabr. $ 162 Rødby: Rodby Garveri & Træskofabrik $ 1056 Silkeborg: Andersen Søren $ 519 Træsko ogGummifodtøj en gr.o g en detail. Rasmussen J T $ 985 Sjørslev: gjørslev Træskofabrik, Th. Thomsen $ Demstrnp 25 Slagelse: Slagelse Træskofabrik, Akts. Set. Mikkels G. 16$ 130 Stokkeby pr. Ærøskøbing: Træskofa ­ brikken Ærø, P K Andersen & Søn $ Æ16 Svej bæk: Svejbæk Træskofabrikker, Akts. $ 2 Svendborg: Hansen A Møllerg. 51 $ 590 Svend horg Træskofabrik ved Hans Jacobsen Dronningholmsv. 1 $ 1239 T vi ngst rup : Tvingstrup Træskofabrik, J Steffensen $ 40 Vejen: Andersen Chr. $78 Vejle : y e jle Træsko fabrik, Filial af Akts. DeForen.Træskofabr. Langelinie60 $1030 Veste r Skern i nge: Hansen Børge $ 303 V i b o r ir : Firmaet Vognsen ved Søren Vognsen Gravene 31 $672 Fabrikation af Træsko og Træskostøvler samt Skotøj og Gummifodtøj en gros. Vordingborg: Vordingborg Træskofabrik & Læderhandel, S F Petersen $ 68

København: Forenede Træskofabrikker, De, Akts., Raadhuspl. 2 ffl i! Cent. 6703 & 13527 Fællesforeningen TræskofabrikkernesSalgs- kontor Raadhuspl.2[v] $ Cent.6703&13527

Træskærerier. (se Maskinsnedkerier og Savværker).

c/ctlg af al QALcigs TRÆFODTØJ fra. 12 af LANDETS STØRSTE TRÆ.5KO? FABRIKKER.

Træstuk. (se Stukkaturfabrikanter).

Træuld. Wood Wool — Laine de bois — Hohwolle

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Thuesen ’ s EftfHincheli Vesterg. 18 Kl $ Cent. 99(13 & By 8735 Fabrikation af TRÆSKOBUNDE OG MONTEREDE TRÆSKO Kapsko og Træskostavler. Aalbo ’ g: Christensen Chr. Lange & Son FredeiiksT. 41 £ 4489 Aarhus: Aarhus Træskoforretning, Akts- Mejlg. 7 $ 1171 Wissing Christian J Skoleg.25 $422 (2Lin.) Ardenj JustesenS $ 46 Rold Skovs Savværk og Træsko fabrik $31 &32 As sens: Pedersen A $ 187 Brøndbyvester pr. Glostrup: Brøndbyvester Træskofabrik, Vald. Larsen DB 340 Glostrup: Glostrup Træskofabrik, Fil. ai Akts. De Foren. Træskofabrikker $ 25 Gudbjærg pr. Gudme: Christoffersen ’ s Johs. Træskofabrik $ Hesselager 99 Hasle v; giglev H P $ 208 Helsted pr. Randers: Helsted Træsko ­ fabrik, N H Nielsen & Søn $ R 2755 Herning: Andersen C Meldgaard $ 995 (2 Lin.) Se Annoncen u. Skotøj. Hjørring: Hjørring Træskoforretning, Akts. $ 286 Ho rne pr. Faaborg : Horne Træskofabrik, Emil Petersen $H134 Horsens: Horsens Træskofabrik, Anton Nielsen Aaboulevarden 86 $832 Hørsholm: Hørsholm Træskofabrik, Jen ­ sen & Klinck,Usserød $ H 384 Kirke Værløse pr. Værløse: Horn Carl $ K V 49 Køge: Køge Trævarefabrik, Akts. $ 174 Langaa pr. Rygaard: Nielsen N P $ Hesselager 270 Lunderskov: Hess A Maribo: Hansen Carl $ 417 Nykøbing F. : Rasmussen N P & Son ’ s Træskofabrik Nørreg. $ 523 N æst ve d: Næstved Træsko fabrik, Filial af Akts. De Foren. Træskofabr $231 Nørre Aaby: Nørre Aaby Træskofabrik, R J Larsen Nørre sundby: Kanstrup P $2944 Nørresundby Træskofabrik, Akts. $ 1762 Oden se: „Fremad Expres u ved I Rasmussen & Søn, Nørre". 51 $ 566 & 6620 Hansen H P Middelfartv. 120 $ 2979

København: Christoffersen ’ s P Eftf. Islands Brygge 2 [§] $ Cent. 594° & Su. 1414 Export og Plads forretning . LøjmarHans F reder ikssundsv.88W|$Tg.823 Østerbros Pakkassefabrik Lyngbyv. 168 [21 $ ★ Cent. 9150 Faaborg: Faaborg Træuldsfabrik $ 239 &339 Gelsted: Gelsted Træuld fabrik Haraldskær Fabrik pr. Vejle: Haraidskær Træuldsiabrik $ Bredsten 110 Hillerød; Hillerød Træ uld s fabrik, Søren Østergaard $ 721 H orn8 ^ e ^ : Hornslet Træuldsfabrik, E Koefoed $ 31 Hov I bjærg pr. Lavrbj ær g: Bøstrup Træuldiabrik, H Christensen $ Bøstrup 22 Kagerup: Kagerup Trævarefabrik, Akts. $Helsinge9 KAGERUP TRÆVAREFABRIK KAGERUP - TLF. HELSINGE 9 Træuld i alle Finheder udelukkende af fineste dansk Naaletræ. Kolding: Trævarefabrikken Holmsminde, Akts. $ 357 Lunderskov: Aakiærdal Træuldsfabrik C Hansen $ 27 Odense: Odense Savmølle, Akts. Rugaardsv. 12 $ 90 (2 Lin.) %ODENSE SAVMØLLE ODENSE Rugaardsvej 12 Telefon 90 (2 Linier) Postkonto 6656 Træuld for alle Formaal. Pindstrup: Pindstrup Savværk & Emballagefabrik $ 13 & 18 - Eksport, en gros og detail. Ribe: Rilie Stampemølle ved G Husted Christen ­ sen $ 20 & 320 Ry_ : Ry Mølles Fabriker, Ry Trævarefabriker. og Imprægneringsanstalt, Akts. $ 29 Skamby: Skamby Træulds fabrik ved Rs. Andersen $ Uggerslev • 9 Sæby: Sæby Træuldsfabrik, I Jørgensen Mø k $ 10 V e .H e: Vejle Træuldsfabrik, A C Christen ­ sen Flegmade 14 $ 775

Artikler for Træskofabrikker.

Næstved: Nielsen ’ s L P Maskinfabrik $ 275

Træskoklamper.

K øbenhavn: Auto-Gummi Industri v. E Salomon Rejs- byg. 8 13 $ Eva 1460 D. K. M. (DanskKlampe-&Maatte-Tndustri), Akts., Rosenv. Allé 15 [0] $05611^05612 Sinkewit N Teglgaardstr 6 Kl $ By 1437y Vanløse Læder- & Klampeindustri v. J C Ja ­ cobsen Husumv.97 Brh. $ Bella 1243 Kellerup: Mikkelsen Johs., Beslagfabr. „Hjem* $ 49 Største Specialfabrik for alt Træskobeslag. Alt Stansearbejde udføres. FORLANG TILBUD.

Træskoringe.

Horsens : Horsens Træskoringefabrik, H Th. Hansen Smedeg. 78 $ 1707 Kellerup: Mikkelsen Johs., Beslagfa ­ brikken Hjerm $ 49 Virklun d pr. Sil ke l^org: Simested S $ S 1172

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker