kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4009

Fag-Register for Danmark

Trælast og Tømmer 2

Gottlieb Philip, Chr. d. 9. G. 7 OBJ gl Cent. 1587,1588 & 11588 Stats g 105 Post Giro 4687 1 Philip Gottlieb ; ■■L trælastagentur JOB __________ -- • ___________ få- Christian IX ’ s Gade 7 E Tlf. Cent. 1587, 1588 &. 11588 Stats Tlf. 105 — Telegramadr.: „Gottliebas". Philip Gottlieb, Constantia Tlf. HersholmSOO Otto Ryel, Gersonsv. 18 Hell. Tlf. Hell. 307 Prok. Jens Hansen, Nystedv. 23 Tlf. Vb. 4825 Hansen & Co. (Valdemar Hansen og Ivan Tornblad) N-Voldg. 2 KI g ★ Cent. 9711 Stats g 99 Hindenburg ’ s Eftf. & Waldemar Larsen Rentemesterv. 56 I nv I g C.1627 & 6269 Holme Chr. Reventlowsg. 26 E g C. 11583 Heiberg Th. Stokrosev. 1 [S] g Su. 1648 Iversen V Kastelsv. 22 |ø] g C. 14704& 0313 Kauffmann H & Co. Østerbrog. 152 (ø| gl 0 3726 - ....... Kjær Harald & Co. Holm. Kan. 9 E g ★ C. 5611 Kjær ’ s Harald Trælast-Import, Akts., Holm. Kan. 9 E g ★ C. 5611 LangeT, Akts., Schlegels Allé 6 E g C. 5917 Larsen A Frdbg. Alle 6B E g Eva 4809 MATTHISON-HANSEN A & Co. Sølvg. 36 E g C. 3791 lelegramadr. „Furuvirke* . Miede K H Blekingeg. 2 E Nimb Holger & Aage Amagert. 29 E g C. 5590 Nordtræ, Akts., Puggaardsg. 10 E S} ★ C. 15170 Olsen Carl Jul. Frm. Havneg. 9E g ★ C. 3595 Stats g 108 CARL JUL. OLSEN Frm. Indehaver A. Asmussen Havnegade 9 — København E Tlf. * Cent. 3595 Stats Tlf. 108 — Telegramadr. „Neslowood* . Alfred Asmussen — Tlf. Cent. 9536 Hans Falsing — Tlf. Cent. 13407 C A Winsløw Madsen - Tlf. Bvu.375 Gottlieb Svend, Akts., Vesterbrog. 143 E g Cent. 1795 Olsen Einar Mozartsv. 48 E g C.1989 & 11989 Peetz Tage & Co. Christ iansg. 22 E ® ★ C. 5530 Tage Peetz privat Sundvænget 22 Char- lottl. gl Hell. 4694 - Kaj Petersen Duntz- felts Allé 15 Hell, g Hell. 6300. PETERSEN LAUR. O N-Voldg.llE g) Cent. 2693 & 10693 Stats g 93 - Telegramadr. „Laurop'*. Rønnow Carl, Akts., Dalllerupsg. 3E gC.7355 & 7399 Aktieselskabet Carl Rønnow Oversøisk og europæisk Træ Krydsfiner - Møbelplader. Agentur for: De Polske Statsskove for Salg af Eg - Fyr - Gran. Sælger kun til Forhandlere.

Schmedes' Juls Eftf. Gyldenløvesg. 10 E I C. 802 & 7958 Schmedes Oscar Udsigten 22Gjentofte g Gjent 884 Schmidt & Bloch Jarmersg. 2E g ★ Cent. 12818 Stats^llQ-Telegramadr. n Schmidtbloch u . Schou P V-Farimagsg. 41 E g C. 15205 Schwabe Otto & Co., Gyldenløvesg. 10 E g Cent. 802 & 7958 Schønfeldt H Vesterport E g Palæ 6140 Svitzer Em. Z Tømmergravsg. 1 E gCent. 644,1259 & 7659 Seu. Trælast I. Thomsen Louis Østbaneg. 139 EU g C. 9340 & 9876 Tommerup Preben Reventlowsg. 18 E g C. 11405 & 11705 Vanløse Temmerhdl., Akts., Bogholder Allé 31 Vanl. g Damsø 300 & Cent. 14555 Wright C & Co. N-Farimagsg. 69E g ★ Cent. 1145 Telegramadr. „Wrightco" Aarhus: Danske Trælastkompagni, Det, Akts.Parkallé5g86, 87,88 & 89, Stats g 16 Jørgensen Jørgen, Akts. Stadion Allé 43 A g 8835 Esbj erg: Winther Chr. Havneg. 142 g 419 Fredericia . Olesen Jens Vesterdalsv.g884 Graasten: Christensen N A g 159 Horsens ; Jacobsen A Blume & Son Hulvej 34 g 1592 Skive: AlsløwK g 923 Trælast en gros & Agentur. Træmærker. Wood Labels — Etiquettes en bois — Holzmarken Nykøbing F.: Nielsen R J, Kraghave g N 254 Specialfabrik for Træmærker med og uden Paatryk samt fortløbende Num ­ mertal. Fabrikken grundlagt 1876. Svendborg: Svendborg Trævarefabrik, Carl Jeppesen Grubbemøllev. 14-18 g 1525 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. V* GRUNDL.1885 * N-FARIMAGSG. 69 S ^~/f. * Qent. 77 ^5

Vib org: Fischer ’ s Martin Trælasthandel, Akts. st. Set. Hans G. 9 g 48 & 848 Kja>rsgaard ’ s J N Tømmerhandel, Akts. Gravene 35 g 2 & 1302 Videbæk: Videbæk Tømmerhandel, Thom ­ sen & Henningsen g 49 Vildbjærg : Iversen Chr. g 10 & 80 Vildbjerg Trælasthandel ved S Nielsen g 76 Forhandl, af alleSlagsBygningsartikler Vinderup : Vinderup Trælasthandel, Akts, g 22 V ordingborg: Vordingborg Trælasthandel, Akts, g 23 Vordingborg Trælasthandel Aktieselskab TIL 23 Vordingborg Telegramadr. „Trælasthandelen". Trælast Bygningsartikler. Savværk. Lager af alle Sorter kehlede Lister, Døre, Drittelstaver, Baand m. tn. Vraa: Vraa Korn- og Foderstofforr., Akts, g 69 Æ r ø s k eb ing: Ærøskøbing Trælastforretning ved Th. Hansen & E Stærke g 5 Ødsted pr. Vejle: Ødsted Tømmerhandel, J Bøgh g 0 28 Ølgod: Sindberg ’ s Hans Tømmerhandel, Akts, g 42 Øster Brønderslev pr. Brønderslev: Mortensen Laurits g 0 B 30 2. Trælastagentur er og Trælast en gr os. København : Andersen Brødrene & Co. Hellerupv.8 Hell. <1 ★ Hell. 5797 P Andersen Ahlmanns Allé 2 Hell, ® Hell. 5509 E Andersen Strandv. 159HeIl. gHell.6021 Prokurist W Dahl Bernstorffsv. 59 Hell. ® Hell. 5103 Lagerplads Tuborg Havn g Hell. 6214 Bollhorn Joh. Vangedev. 233 B Søborg g Søb. 2237 Buch Carl U, V-Voldg 115 E ★ Cent. 8725 Christensen Axel Gl. Kongcv. 136,138 E g C. 9676 & Ev. 4933 Christiansen J Th., Hoffmeyersv. 37 E I ★ Da. 4848 Clausen Qvintus Reventlowsg. 26 E DiirC. 14478 Collstrop R, A/S, Østerbrog. 2 [ø] g ★ Cent. 848 & 4843 Se Annoncen under Imprægnering. Danske Trælastkompagni, Det, Akts., V-Rt ’ ulevard 17 E gi ★ Cent.3302 1 5 Linier) Svensk og finsk Trælastimport Splitved Pommersk Tømmer Krydsfiner Forhandler Øst for Lillebælt af TREETEX Svensk Isoleringjplade Davidsen Piesner & Co.,Akts.,Frederiksg. 11 OBJ gi Cent. 12815 Ellermann-Jensen Chr. Gi. Kongev. 96 E g Eva 2615 Franck A J & Co., Akts., Puggaardsg. 10 E g ★ C. 15170 Geckler N J Under Elmene 1 [S] gAm.7742

Træskeer. (se Trævarer).

Træsko. Clops — Sabots — Holzschuho 1. Udsalg 2. Fabiikker og en gTos.

(Artikler for Træskofabrikker). 1. Udsalg.

København : Jørgensen Jørgen Frederikssundsv. 150 Brh. g Bella 285 Nielsen L J Fanog. 39 [øl g Ryv. 3266 Nielsen P N Kødbyen Flæsketorvet 83 E g V 5479x A al borg: Nielsen J J Danmarksg. 64 g 1844

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker