kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4008

Fag-Register for Danmark

Trælast og Tømmer 1

Skælskør : Meding Carl, Akts, g 8 ________________ Akts. CARL MEDING SKÆLSKØR Tlf. 8 Telegramadr. „Meding". Grundlagt 1855. Filial i Sandved Tlf. 122. Trælast og Bygningsartikler. Maskinsnedkeri og Savværk Tlf. 43 S kær bæ k: H o i m ’ s HTømmerhandel g 7 Skærbæk Tømmerhandel ved Emilius Carl Petersen g 79 Slagelse: Grønvold & Schou Jernbaneg. 10 g 136 &176 ______________________________ Grønvold & Schou ’ s TRÆLASTHANDEL Slagelse Savværk og Forgylder!. Tlf. Trælasthdl. 136 Savværket 176 Telegramadr. „Grønvold 11 . Trælasthandelen Silvan, Akts. Jernbaneg. 7 g 1757 Snedsted: Snedsted Trælasthandel ved C Rysgaard g 21 Spjald: Spjald Tømmerhandel, Petersen & ClemmenseD g 4 Sorø : Hansen H A ved Sven Hansen & Just Han ­ sen Storeg. 26,28 g 721,38 & 41 Grundlagt 1852. Hovedvejens Tømmerhandel & Savskæreri, Axel Hansen g 768 St e £ e : Møens Tømmerhandel, Akts.g 4006 Stege Trælasthandel, Akts, g 4038 Trælast- og Tømmerhandel samt Lager af alle Bygningsartikler. Stenlille: ChristensenHPg 12&87 Stoholm: Dam N C g 14 Stoholm Trælasthdl., Akts, g 99 S to re Heddinge: Grønvold Carl, Akts, g 14 & 172 Struer: Bendix Tømmerhandel g 1 & 332 Jensen ’ s T W Sønner g 8 & 9 Stubbekøbing: Wulff PWgl005 & 1006 Største Lager i alle Dimensioner. Svendborg: Baagøe & Riber Møllerg. 36 g 9 & 69 p M 0 ?!.! r | ber TELEGRAMADR. „RIBER. ’ TRÆLAST- og bygningsartikler . ^Specialitet : Pitch-Pine. MASTER og RUNDHOLTER. DÆKSPLANKER og BRÆDDER. MØLLEVINGER. Krøyer ’ s H JEnke Møllerg.24gl027&1827 Grundl. 1767 — Trælast og Tømmer. Svendborg Trælasthandel, Akts. N-Havn g 13 & 613 __________________ / Aktieselskabet SVENDBORG TRÆLASTHANDEL Telef. 13 &. 613

Rødding: Rødding Tømmerhandel, Chr. I Ravn g 49 Rød kærsbro : Rødkærsbro Tømmerhan ­ del og Savværk ved E Jenssen-Tuschg4 Rønne : B idstrup Chr., Indeh. MTh. Bidstrup g 141 Telegramadr. „Kulbidstrup". Grundlagt 1851. Bidstrup ’ s H P Bygningsforretning g 125 Rønne Skæreri & Trælasthandel ved Ander ­ sen & Madsen g 657 RØNNE SKÆRERI O. a TRÆLASTHANDEL /flBK VED ANDERSEN MADSEN

Sæb y ; Sæby Trælasthandel, Akts.g 2 Søby pr. Ærøskøbing: Søby Kul . & , Trælasthandel ved H L Rasmussen g S 90 Sønderborg: Sønderborg Trælasthandel, » Akts, g 959 & 960 Sønder Draaby pr. Nykøbing M.: Sønder Draaby Trælasthandel, W Klitgaard Lund g S D 40 Sønder Felding: Thomsen Chr. H g 22 Sønder Omme: Sønder Omme Tømmer ­ handel, Vilhelm Olsen g 10 Sønder Vi rum: Hansen ’ s J Herman Trælast- & Tømrerforretning gHemmet 20y Taars • Andreasen Th. g 6 Taastrup: Taastrup Isenkram- & Tømmerhandel, S Overgaard g 452 (2 Lin.) Tarm: Jensen ’ s J PEftf., M Nielsen gi Thisted: Hedegaard £ Hilligsøe ’ s Eftf. ved S Hedegaard, I Hedegaard & O Niel ­ sen g218 Nielsen ’ s J Tømmerhandel ved Anders Klit Nielsen & Niels Nielsen g 544 Sørensen ’ s Chr. Tømmerhandel, Akts, g 57 £657 Tinglev: Tinglev Tømmerhandel ved Jens Jessen g 4100 Tissinghus pr. Redsted Mors: ThissinghusTømmerh dl. g 0 sterHvidbj erg9 Tistrup: Tistrup Trælasthandel, Akts., Johan Chr. Fruergaard ’ s Eftf. g 16 Tjæreborg: HansenL g 19 Toftlund: Toftlund Trælasthandel ved Lassen Schmidt g 2 Tyregod: Thomsen Harald g 38 T ønder: Selmer J g 153 Tiedemann Carl g 56 £ 57 Tørring: Tørring Trælasthandel, P Hil ­ mer g 24 U1 f bor g : Ulfborg Trælasthandel ved Høj £ Petersen g 15 V a m d r u p : Vamdrup Tømmerhandel g 3 Vandel: Olsen Chr. g 51 Varde: VardeTrælasthandelvedEmilNiel- sen&Søng 162 £295 Vestjydsk Trælasthandel ved H Kunoe & Aage Petersen g 358 Vejen: Vejen Trælasthandel, Akts, g 47 V ejle: Andersen ’ s Johan Trælastforretning, Akts. £72 £872 ____________________ %JohanAndersen ’ s Trælastforretning. Tlf. 72 VEJLE Tlf. 872 Telegramadr. „Johan Andersen'*. Trælastforretning Savværk Kalkbrænderi Cement samt Lager af Skifer, Eternit Skifer og Bølge ­ plader, Isoleringsplader, Tagpap, Støbegods, Søm. Kontor for Nørremarkens Teglværk Vejle Trælast- og Kulkompagni, Akts. Havneg. 22 g 68 £ 69, Statsg 13

ISOLERINGSPLADER

BRÆDDER TØMMER BYGNINGSARTIKLER CEMENT.

Sakskøbing: Hansen P g 4042 & 4227 Sakskøbing Tømmerhandel, Asger Lyng ­ bæk g 4236 Samsø : Gylling Elias, Kolby Kaas pr. Kolby g Tranebjærg 22b Sejet pr. Horsens: SejetTrælasthandelA Savværk,C Knudsen g Skjold 10 Seide pr. Roslev: Seide ny Trælasthan ­ del ved Jens Børsting g} S 13 Pedersen A g) 11 Silkeborg : Midtjydsk Trælasthandel, Savværk & Maskinsnedkeri ved J J Neder- gaard g) 1011 & 1012 Nielsen H Reimar (A Høyers Trælasthandel) Viborgv. 2 g 90. 91,92 £ 93 r H. R eimar N ielsen A. HØYERS TRÆLASTHANDEL ^GRUNDLAGT 1873 Skagen: Skagen Kul- & Trælastforret ­ ning, Akts., Stats g 277 (2 Lin.) & 112 Skals: Ambrosius ’ A J Tømmerhandel Skals, Akts, g 5 Skanderborg: ChristensenN &Co. ’ sTrælasthdl., Akts, g 1 Skern : Bank ’ s Hans Eftf., Akts, gi 5 Alle Bygningsartikler. Skive: Christensen ’ sJensTrælasthandel,Akts.®151 Dige ’ s Trælasthandel, Akts, g 808 & 809 Skive Tømmerhandel, Akts, gi 33 & 34 Skodborg J .: p au lsen Th. g 31 Skovlund pr. Mølby Midtj.: Nielsen S Chr. gi S 70 Skovsgaard: østergaard J g 15 Skovshøjrup pr. Brenderup F.: Thomsen C M g B 4 £35 SILKEBORG TELF. 90-91-92 u93 PRIVAT 100 SAVVÆRK bygningsartikler STØBEGODS JERNBJÆLKER PANDEPLADER

Tømmer, Brædder, Teak, Mahogni og Krydsfiner. Veæb: JensenKK g 6 V estervig: Thylands Trælasthandel, Akts.,

g 120 £ 121 __________________________ [ thylands trælasthandel % VESTERVIG Telefoner: 120 &. 121 TRÆLAST, CEMENT, Bygningsartikler. En gros. En detail.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker