kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4007

Fag-Register for Danmark

^Trælast og ’ Tømmer!

Petersens N Trælastforretning, Akts. Vpsterg. 96 $ 1050 (2 Lin.) _________ ___ A /s N. Petersen ’ s Trælastforretning Vestergade 96, Odense Tlf. 1050 (2 Lin.) Zebitz Robert & Co., Akts. Kanalv. ® 263 (2 Lin.) P a d b o r g: Schmidt Hinrich, Interessentsk. $ 201 Præstø : Olsen & TolderlundsTømmerhdl. Akts. $17 & 195 Ramm e: Grøn kær Aksel $ 24 Randers : JydskeTrælastimport, Den, Akts. $2389& 2390 Tlf. 2389 II 2390 Telegramadr. „Træimp. “ DEN JYDSKE TRÆLASTIMPORT AKTIESELSKAB RANDERS Lager og Indforskrivningaf Trælast og Bygningsartikler. «n gros «n detail Randers Aktie-Tømmerhandel Carøesg. $ 44,45&297, Stats $ 12 Randers Aktie-Tømmerhandel Tlf. Nr. 44, 45 & 297 Telegramadresse „Aktietræhandlen* . Største Trælastlager i Randers. Specialitet: Tørre, vellagrede Varer. Fin Sortering. Lager afalle Bygningsartikler. Etermtsklfer Vorbeck ’ s Tømmerhandel, Akts. S-Boule- vard $ 717 & 718 Ranum: Ranum Tømmerhandel $ 20 Rask Mølle: RaskMelle Trælast- og Fo- derstofforretning, O Rasmussen $ 14 Ribe: Danielson F $51 Ribe Stampemølle ved G HustedChristen- sen $ 20 & 820 Ringe: Knudsen Alfred $ 4 & 11 Ringkøbing : Laursen ’ s J P Trælast ­ handel, Akts. $ 301 (2 Lin.) Ringsted: Lange ’ s Holten Trælasthandel, Akts. $ 50 Roskilde : Bønnelycke OttoRingstedg. 22-32$ 332& 1332 LedreborgTømmerhandel, Akts. Ringstedg. 68 $ 57 & 1977 Weber H Allehelgensg. 20 $ 76 (2 Lin.) R oslev: Roslev Trælasthandel, Anker Christiansen $ 16 Rudkøbing: Nielsen Alfred $ 45 Rødby: Rødby Trælasthandel, Akts. $ 1165

Vestlollands Forenede Trælastforretninger, Akts. Tøminerg. 7 $ 75, 261,296 & 496

Koge: Hansen ’ s F A Eftf.,Akts. $ 225 (3 Lin.) / ------------------ -- ------------------------------------ - \ FA. HANSEN ’ S EFTF. AKTS. KØGE TLF. 225 (3 LIN.) TRÆLASTFORRETNING SALGSKONTOR 1 KØBENHAVN: - [ Hansen Holger $ 163 Petersen C F & bon $ 24 (2 Lin) Langaa: Langaa Trælasthandel ved J Friis $ 50 Lem St.: Lem Tømmerhandel ved Th. Jansen & Johs. Jansen $ 54 Lemvig: LEMVIG TRÆLASTHANDEL ved Bredr. Skou $ 140 Lille Egeb ’ ærg pr. Vig St.: Madsen Hans $ V 42 Lillerød: Clausen J $ Allerød 102 Lime: Lime Trælasthandel, O C Christensen $ 2 Lindholm pr. Maarum: Andersen Johs. $ Helsinge 263 Lande J .: Rh od Fr. $ 5 Landerskov: Reinholdt N $ 39 Løgstør: Løgstør Tømmerhandel ved L Møller & I Kold $ 26 Lø gumklos ter: HomiliusH «24 Vestslesvigske Trælastforretninger, De, Akts. JP 12 Lønstrup: Nielsen Andr. $ 1 Mariage r: Mariager Trælasthandel ved V Mouritsen $ 80 Maribo: Mariebo Trælasthandel, Akts, $ 109, 550,160 & Bandholm $ 50 Nielsen Hans $ 6 M arstal: Marstal Trælastkompagni, Akis. $ 121 Middelfart: Gimbel Th. & Co., Akts. $27 & 527 TU.G IMBEl8.CO. A/S 6 RUNDLAGT 1854 S MIDDEL FART INSUUTE \ Tmfiber lso/otions -Pladen ] • ASBESTPLADER, » som a OJ tagpap ETC. TLF. 27 U S 2 7 Møgeltønder: Lorenzen ’ s Trælasthdl. $ 48 & 75 Naksko v: Nakskov Trælasthandel Taarsv. 4 $ 57 NAKSKOV TRÆLASTHANDEL „VESTERPORT ” TLF. ★ CENTRAL 2253

VESTLOLLANDS FORENEDE TRÆLASTFORRETNINGERS NAKSKOV Telegramadr.; Aubertin. Tlf. 75.2G1.296&496 TØMMERHANDELos SAVVÆRK. ALT I BYGNINGSARTIKLER. Neksø: Kofoed P L Byggeforretning $ 76 Munch Johs., Akts. $ 28 N i be: Nibe Tømmerhandel, M Staun, Akts, $ 17 vaa: Reimers Fr. $ 38 & 21 Nordenskov: Nordenskov Trælastforret ­ ning, N Knudsen $ 55 Nyborg: Nyborg forenede Trælastforretninger ved P Schmidt <& Co. $ 146 & 846 Nyborg Trælasthandel ved Otto Nielsen $ 20 & 1020 Nykøbing F.: FRIGAST J LtJTKEN & Co., Akts. Toldbodg. $ WO & 544 Cemeni, Tagpap, Bygningsart. Nykøbing F. Trælasthandel ved Jørgen Jør ­ gensen & Søn Kajgade 21$1313 Sidenius K Slotsg. 11 $ 36 & 1136 Nykøbing M.: pænes Tømmerlageret, Akts. $ 74 Nykøbing nye Tømmerhandel, Akts. $76 Nykøbing S. : Nykøbing S. Trælast ­ handel, Akts. $ 1 Nysted: Nysted Trælasthandel, Akts. $1011 Næstved: Birksted H O, Akts. $ 1600 Næstved Tømmerhandel ved T A Meding $ 1478 (3 Lin.) Olsen ’ s L PEftf. ved Brødr. Ravn $ 225 Nørager: Nørager Trælasthandel, Akts. $ 70 Nørre Aaby: Ibsen R & Sønner, Akts. $ 31 Nørresundby: Nørresundby Tømmerhandel, Akts. $ 6012 (4 Lin.) Efter 6 Prokurist PHøeg-Hagen $6014a. Od_de£: j ensen Carl $ 404 Odder Trælasthandel, Akts. $ 88 Odense: Fyenske Trælastkompagni, Det, Akts., C T & P Jensen ’ s og Wilh. R Maegaard ’ s Trælastforretninger $ 2222 (4 Lin.)

ODENSE 3€ordar og ffifoisn&plcids: SEEBLADSGADE TELEFONER: 2222 (4-L1NJ

> --- --------------------------------- Hein N H Østerg. 58, 60 $ 5180 & 5199 Odense ny Tømmerhandel ved H C Nielsen Kanslerg. 26 $ 841

Nakskov — Telefon 67 TRÆLAST samt alle BYGNINGSARTIKLER føres paa Lager.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker