kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4006

Trælast og Tømmer 1 Bredebro: JepsenL Nielsen £ 26 Broager: Broager Trælasthandel og Træ ­ varefabrik, Akts, £ 34 Bryrup: BryrupTømmerhandeloglmpræg- neringsanstalt, Marius Jensen £ 21 Brædstrup: Brædstrup Trælasthandel, Akts. £ 34 Brønderslev: Brønderslev Trælast- & Jernhandel, Akts, £ 372 Brørup : Brørup Trælast- & Foderstofforret ­ ning ved V Schmidt £4 &140 Bække: Bække Trælast- & Foderstofforr., Akts. £56 Børkop: Andersen A £ 36 Durup : Durup Tømmerhandel, BJensen £ 10 Ebeltoft: Ebeltoft Tømmerhandel ved J Westergaard ’ sEftf., II Lynge Nielsen £13 Egtved: Egtved Savskæreri ogTrælasthan- del, M Pedersen £ 123 Egtved Trælasthandel ved N B Thygesen £6 E jby: Hansen Hf 94 Ejstrup pr. Ejstrupholm: Ejstrupholm Trælasthandel, D O Svendsen £ Ejstrupholm 73 Esbj er g: Bøtker ’ s L Tømmerhandel, Akts. Sjæl- landsg. £ 1962 & 1963 Han Herreders Aktie Tømmerhandel £ 136 Fredericia: Fredericia ny Tømmerhandel, Akts. Vesterdalsv. £ 800 Fredericia Trælasthandel, Akts. Prinsesseg. 105 £ 60 & 1313 Frederiks h avn: Frederikshavns Savværk og Tømmerhandel, P Madsen, Akts. £ 11 & 10 Johansen ’ s Johs. Trælasthandel, Akts. £ 52 Frederikssund: Elsass ’ LN genner Indeh. Lauritz Hansen £ 13 Lange Hans R ved P Holten Lange & H Holtcn Lange £ 5 Frederiksværk: Frederiksværk Trælast ­ handel ved L Hallager £ 6 Gaarde: Gaarde Trælast- Gødnings- & Fo ­ derstotforretning, Kristian Haahr £ 2 Galten: Frandsen H £ 9 Gedsted: Andersen C P & Søn £ 2 G 6 r 1 Gjerlev Tømmerhandel ved L Skifter & Holger Andersen £ 8 Gern; PedersenP J £ 14 Give: Give Trælasthandel, Axel C Nielsen ‘ £12 Glamshjærg: Glamsbjærg Trælasthandel Harald Bisgaard £ 90 Glostrup: Glostrup Kul- & Trælastforret ­ ning, P Theilgaard £ 64 Graasten : Bøgh Herm. £ 11 G renaa : Thykier Frederik Trælasthandel, Akts. £ 25 & 468 Grevinge: Grevinge Tømmer- & Trælast ­ handel ved P Overgaard £ 29 Grindsted: Præstegaard ’ s Kr. Tømmer ­ handel, Akts. £ 10 Esbjerg Trælasthandel ved L Hansen GabVærksg. 15 £ 2403 (2 Lin.) F aaborg: Faaborg nye Trælastforretning, Akts. £ 254 Faaborg Tømmerhandel, Akts. £ 239 & 339 ^ anø: Nordby Tømmerhandel, S Brinch Hansen, Nordby £ F 15 ^ arsø: Petersen Just ved E Petersen £ 10 Fj erritslev:

Fag-Register for Danmark Holbæk: Holbæk Trælasthandel, Akts. Havnen £ 1401 Petersen Carl, Akts., Holbæk Tømmer- *handel £ 20 & 620 Holstebro: Andersen ’ s Poul Tømmerhan ­ del, Akts. £ 146 & 147 Bendix C £ 400 (2 Lin.) Holsted: Holsted Trælasthandel ved Chr Graversen £ Holsted St. 2 Hornbæk: Hornbæk Trælastforretning £47 Hornslet: Frandsen S £ 5,12 & 100 Hornum: Andersen Jacob K & Søn £ 5 Horsens: Christensen C Paulsen Jyllandsg. 31 £ 1497 HORSENS TRÆLASTHANDEL, Akts. Aaboulevarden 16 £ 115,116 &117, Stats £ 15 Stjernholms Trælasthandel, Akts. Gasv. 23 £35 &55 Hovedgaard: HovedgaardTrælasthandel, Laurits Christensen £ 3 Hundborg: Bruun Jens £ 11 Hundested : Hundested Tiælasthdl. ved Sophus Biammer £ 1 & 60 Hy Hinge: Schmidt P R £ 86 Hørning: H OTn i ng Trælasthandel,Akts.£29 Hør sholm: Sørensen Vilh. £ 188 Høruphav pr. Kirkehørup: Willesen H £ K 24 Ikast: Hagelskjær Nybo £29 Hedegaard Søren £ 13 .Teis: jels Trælast- og Byggeforretning, M Overbech £ 28 Juelsminde: Juelsminde Trælast & Kul ­ import, Hans Christiansen £ 19 Jyderup: Jyderup Tømmerhandel, Akts. £ 150 Kalundborg: JensenS P&Co. £29&30 Telegramadr. „Michaelsen “ . Kalundborg Tømmerhandel ved Chr. Peter ­ sen £ 51,451 & 354 K ellerup: Kjeller up Tømmerhandel, Akts. £ 138 K e r t eminde: ^Kerteminde Trælasthandel, Akts. £ 398 Direktør E Schriver £ 334 Kibæk: Kibæk Trælasthaniel, Ebbe Bred ­ mose £ 16 Kolding: Kolding Trælasthandel ved S Nielsen Buen £ 101 &2101 Schou P & Co. ’ s Trælasthandel, Akts. Los ­ byg- 71 £ 49 & 768 Sydjydsk Trælasthandel, C F Miiller ’ s Eftf., Akts. Parcelv. £ 47, Stats £ 20 Korinth: Korinth Savværk, Akts. £ 9 Egetømmer. Korsør: RASMUSEN ’ s TH. TRÆLAST ­ FORRETNING £ 13 Kvistgaard ; Boysen P £ 54 Kværndrup: Kværndrup Savværk og Trælasthandel ved Brodr. Hansen £ 85 (2 Linier)

Grænge: Østlollands Transportforretning, H Møller Andersen £ 51 & Sakskøbing 8491 Savskaaret dansk Havne- og Bygnings ­ tømmer, Piloteringspæle, Sveller og alle Bygningsmaterialerpaa Lager. Græsted: Græsted Trælasthandel, Chr.Pe ­ tersen £ 200 Gørding: Nielsen Chr. £ 8 Gørlev S. : Gørlev Handelshus, Akts. £ 7&98 Modin O C £ 22 & 23 H aarbølle pr . Askeby: Haarbolle Træ ­ lasthandel v. Carl .Nielsen £ Damme 3 Haarlev: Petersen ’ s Jørgen Eftf. £ 3 & 89 Haderslev: Christiansen Henry Sejlstensgyde £ 41 &42 Hansborg, Akts. Hansborgg. £ 86 & 87 Jiirgensen N, Ved Postgaarden 2 £ 50 & 137 Hadsten: Gadeberg A £ 7 & 97 Hadsten Tømmerhandel, Akts. £ 130 Hadsund: Hadsund Tømmerhandel og Kulimport, Akts. £40&140 Hammerum: Frølund L £ 43 J ensen .1 ens, Hammerum Tømrerforretning og Maskinsnedkeri Interessentsk. £ 7 Hasle : Grønbech & Co., Akts. £ 1 Haslev: Ulrich Carl J & Søn, Akts. £ 600 (4 Lin.) Hedensted: Hedensted Trælasthandel, N Primdal £ 9 Helsinge ; Pedersen Valdemar £ 13 Helsingør: Helsingørs Brændsels- & Trælasthandel, Akts, Allégade 3 £ 77 & 81 _____________ A /s Helsingørs Brændsels- & Trælasthandel, Helsingør Telef. 77 & 81 TRÆLAST og alle BYGNINGSARTIKLER. Stiirup C & Co. ’ s Eftf., Akts. Munkeg. 1 £ 49 ft 95 ______________________________ A s C Stiirup & Co.s Eftf. HELSINGØR Tir.49195 — Telegramadr. „Stiirups'*. — Tlf.49495 Trælast. Tagpap, Cement, Ildfaste Sten, saltglass. Rør og iøvrigt alle Bygningsartikler. Herning Trælasthandel, Akts. £ 14 & 614 ved Herning: Hansen ’ s^Sander Trælasthandel, Akts. £18 HjTlerød« Hillerød Trælastforretning O Th. Lewinsky £ 68 Hjallerup: Hjallerup Tømmerhandel, Akts. £ 81 Hjerting: Jensen A L & Søn £ 50 Hjørring: Lee Møller £ 608 & 628 Hobro: Hobro Tømmerhandel, Akts. £ 29 & 43 /■' " 1 ..... AKTS. HOBRO TØMMERHANDEL HOBRO II TIF.29 U 43 IMPORT AF TRÆLAST - BYGNINGSARTIKLER JERNBJÆLKER BETONJERN LAGER AF MORSØ STØBEGODS. .1 ! — . — IH i OG

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker