kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Kegister for Danmark

Trælast og Tømmer 1

VII — 4005

Krause M H Træ- & Finérhdl., Akts., Niels Ebbesens V. 6 KJ $ ★ Cent. 3205 & 3226A Filial Strandlodsv. 63 [S] ★ Am. 9816 M H Krause % Niels Ebbesens Vej 6 og Strandlodsvej 63, Amager. Stort Lager af indenlandske og udenlandske Træsorter. Fyrretræ. Tlf. * Cent. 3205&3226A. Tlf. Am. 9816(2 Ledn.) Kbhvns ny Tommer-Handel Lygten 10 [ nv ] $ ★ Cent. 7091 Larsen Hans Slotsherrens?. 121 Vanl.ffl ★ Da. 5300 Lehmann TAVigerslevAllé 96 Valby flCent. 4100 & 4200 Lykkeberg J R N-Frihavnsg. 83 [øl D C.12777 MOTTLAU EMIL C Korsg. 15IH fflCent. 2994 NicolajsenN P Amagerbrog. 64,66 [B] j) ★ C. 8195 & 11981 Nielsen L C Aarhusg. 1 [ø] $ 0 664x Nielsen O Gjentofteg. 41-45 Gjentofte $ ★ Gjent. 1300 Nordisk Trælasthdl. v. N E Gunnarson Godthaabsv.152 [F ffl *0.3715 &*C. 3735 Nørbjerg Alfr. Jydeholmen 10 Vanl. j) Cent. 9076 & Damsø 900 Olsen & Salskov Iversen Vigerslevv. 253 Valby $ Cent. 14348 &Vb. 848 Ordrup Tommer- & Trælasthdl. v. Johs. Jen ­ sen Ordrupv. 72,74 Charlottl. $ Ordr.2062 Roskildevejens Tømmerhdl., Akts., Graa- brødret. 15 IE $ C. 3722 Rødovre Trælast- & Krydsfinérhdl., Akts., Roskildev. 317 Rødovre Valby X Rødovre 1 & Rødovre 112 SchandorfFs II Trælasthdl., Akts., Strandv. 36 Hell D Ryv. 951 Simonsen Harald, Akts., Østerbrog. 28 [ø] ffl C. 1651 & 1751 Akts. Harald Simonsen østerbrogade 28 Tlf. C. 1651 & 1751 Trælastlager Ourøg. 1 [ø] Tlf. Ryv. 941 Skandiatræ, Akts., Strandv. 138 C Hell, ffl Hell. 1766v Snedkermestrenes T ræ- & Finérskæreri, Akts. Nerrebrog. 157 [SJ $ ★ Cent. 978

Sundby Tømmerhdl. ved E Hinriksson Eng- landsv. 204 [s] gi Su. 48 Svitzer Em. Z Tømmergravsg. 1 E) fCent. 644, 1259&765Q • Telegramadr. „Svitzer" Em.Z.SviKer — wiiwm Trælastforretning Tømmergravsgade I S

Christiansen & Nielsen, Trælasthandel, Akts. Østerbro g) 314 (3 Lin.) __________ % CHRISTIANSEN »NIELSEN TRÆLASTHANDEL AALBORG Kontor og Lager: Østerbro Tlf. 314 (3 Lin.) Telegramadr.: „Trælast 11 . Trælast og Bygningsartikler. Jensen Harald, Hj. af Tordenskjoldsg.og Østerbro gi 3016 & 3036 Plougmand Karl Joh.. Norreg. 2, Vejgaard Aa 1383 Aalestrup : Aalestrup Tømmerhandel, Akts. 1 64 Aarhus ; Aarhus ny Tømmergaard, Akts. Dronn. Margrethes V. 25 gi 170(^& 1197 Aarhus Tømmerhandel Indeh. Niels Barnow & Co., Hj. af Niels Ebbesens V. og Ringg. D 8 (4 Lin.) AARHUS? TØMMERHANDEL INDEH. NIELS BARNOW &CO. CTrædast ~ Cement ~ (Tagpap (Pitchpine ~ (Sregonpine. . &arketstai> Jnsulite ~ < Væg-&. Gu/vf/iser. Andersen P M & Co. SørenFrichsV. gi 10638 Frederiksbjerg Trælasthandel, Akts., Læs ­ søeg. 20 g) 970 & 971 Kongsvang Trælasthandel, Christen Rohde Dansg. 7, Kongsvang g) K 44 Pedersen Gregers, Akts. Nordre Havn g)417 Trælastimporten ved K V Jensen Sydhavnen I 4820 Vesterbro Trælasthandel, Akts., Silkeborgv. 4 - 18 f 25 (3 Lin.) Aars: Hjortkjær Chr. & Co. , Akts, g) 6 Agerbæk: Asaa: Jensen Thomas 119 Asnæ s: Nielsen Alfred g)4 Assens: PLUMS HANDELS-AKTIESEL ­ SKAB g 1 Telegramadr. „Plum^. Avlum: Avlum Trælasthandel C Laugesen I I 25 Avning: Aiming Savværk og Tømmerhandel, Akts.gG Birkerød: BirkerødTrælasthandel vedJensJenseng36 &63 Bj erringbro: Bjerringbro Trælasthandel g 85 Bogense: Bogense Trælasthandel G V Larsen & J Christensen g 16 Bolderslev ; BolderslevTømmerhandel ved J C Gottschalk g 4521 Borris: j epse nJ Chr. g 40 Brabrand: Brabrand ny Trælasthandel, Akts, g 152 Bramming e: Thorsen ’ s Niels Trælasthan ­ del, Eiler Johansen g 6 B rand e: Brande Trælasthdl., Akts, ffl 31 Moller N J&Søn g 6 Agerbæk Trælasthdl., Akts. g) 10 Allingaabr o: Larsen Th. g 4 A 11 i n ge: Bech E M, Produkten 110 Nordlandets Handelshus ved Peter Kureg7 Ansager: AnsagerTrælasthdl.,Akts. 13

Tlf. Cent. 644, 1259 & 7659 efter Kl. 6 Forvalter H Bang-Tlf. Valby 3456 Finaaret tort Træ For Modelog Møbelsnedkere. Brædder, Planker, Tømmer til Bygnings- og Entreprenørbrug. Specialo : Halmstads-Hugget svensk Kærnefyr Pitch Pine - Oregon Pine Dansk Gran. Forhandling af Junckers Bøge Parketbrædder. Detailsalg. — Salg i hele Vognladninger.

Søborghus Tømmerhandel& SavværkFrede- riksborgv. 240 Søborg $ Søb. 78 Søborg Trælasthdl. ved II Rasborg, Søborg Hovedg. 172-176 Søborg g) ★ Søb. 2800 ThomsenLouis Østbaneg. 139 O g) C. 9340& 9876 Træ- & Finérhdl. Øbro, P Jørgensen Randersg. 27 [ø] g) 0 1757 & 0 1657 Trælasthdl.Selandia, Akts., Mozartsv.48[Y] ffl C. 1989 & 11989. Utterslev Tømmerhdl. v. I C Hansen Frede' rikssundsv. 284 Brh. g) Bella 2038 VanløseTømmerhdl., Akts., Boghold erAllé 31 Vanl. g) Cent. 14555 & Damsø 300 Wenglers Brødr. Trælasthdl., Akts., Sejrøg. 13 [ø] g) Ryv. 2077 & Ryv. 3577 Østerbros Trælasthdl. Lyngbyv. 168 [ø] ffl ★ Cent. 9150 Aabenraa: Cimbria Tømmerhandel,Akts. Ai 2006,2007 & 2008 Voetmann J J g) 1 & 201 Aabybr'o: Pedersen P Jg) 17 A akirkeby: Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen ffl 9 Hanseu N g) 3 Aalborg : Aalborg Tømmerhandel, A Jul. Jørgensen Østerbro 47 gi 4111 (2 Lin.) A alborg T ømmerhandel a . jul J ørgensen Trælast Bygningsartikler Krydsfiner. ØSTERBRO 0-7 TELF. 4111. Bendtzen Brødrene (Aalborg Trælasthandel) Akts. g) 30 (3 Lin.), Stats g) 13 Største Lager af Trælast i det nordlige Jylland. Alle Slags Bygningsartikler. Telegramadr. „Bendtzens u New Zebra Code.

Nørrebrogade 157® <7if.Cent.97Q ' ff élegrafnadr.„Snedkertroe'.'

„Pladen der beskyt fer Deres Sundhed ”

Strøm G Roskildev. 318 Rødovre Valby |) Rødovre 920 Stub & Nielsen Landskronag. 35 [ø] $ Cent. 4228 & 9828 Stub & Nielsen Landskronagade 35 [ø] Telefoner Cent. 4228 & 9828.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker