kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -4004

Træ- og Finérhandlere

Axholm Mogens B Kanslerg. 16 El $ 0 9902 Bangs Tømmergaardv.Vilh.BangFrederiks- • sundsv. 129 Ilerlev $ Yrsa 225 Behrens C Islandsg. 13,15 [3 $ Am. 1530 Boldsen Aage H Nedertoften 19 Vanl. $ Da. 2588 & Da. 2888 Brasen K Rødovrev. 155 Rødovre Vanl. $ Rødovre 620 Brønshøj Maskinsnedkeri & Tømmerhdl. N Bendixen Frederikssundsv. 190 Brh. $ Bella 123 & Bella 1223 Byens Tømmerhandel v. O Aakerlund Gyl- denløvesg. 19 EJ $ By 4642 Christiansen O J Zolas Allé 4Soborg $ Søb. 442 Clausen ’ s H Eftf. Trælasthdl. Musvaagev. 24 [ nv ] $ ★ C. 7345 H Clausen ’ s Eftf. Trælasthandel Nlusvaagevej 24 [ nv ] Telefon ★ Cent. 7345. Fischer H C Mimersg. 64 EJ $ Cent. 3653 Fog Johannes Rolighedsv. 4 Lyngby $ ★ Lyngby 1001 Frihedens Tømmerhdl. v. H Andersen GI. Køge Landev. 342 Hvidovre Valby $ Hvidovre 302 Godtfredsen William Forhaabningsh. Allé49 [V] $ C. 1268 GottliebSvend, Akts.,Vesterbrog.l43$C. 1795 Hagen L W, Akts., Mimersg. 17 [N] Hammer Viggo O P & Søn, Akts., Amager- fælledv. 50 (3 $ C. 1619 & 1719 Hansen ’ s F A Eftf., Akts., Vesterport [V] $ ★ C. 2253 Hansen I C Frederikssundsv. 284-288 Brh. ffi Bella 2038 Hansen Niels Gothersg. 8 Kl $ Palæ 3073 Mali. Egetræ, Brædder, Lægter, Lister, Krydsfinér og Tagpap. Trcetex. Hellerup Trælasthdl. ved H Rasborg Inge- borgv. 32 Hell. $ Hell. 1105 & Hell. 2092 Hindenburg ’ s Eftf. Rentemesterv.56 I nv T $ Cent. 1627 & 6269 Clausen Th. Stubmøllev. 16E $ ★ Va.4430 Enghave Trælasthdl., Akts., Ordrupv. 151 Charlottl.ffiOrdr.4382 Stort Lager af tørt Snedkertræ Bygningstømmer, hv.pl. Brædder Danske og udenl. Træsorter Møbelplader - Finér - Krydsfiner - Insulite Holte Trælasthdl., ved P Stub Kongev. 100 Holte $ Holte 54 Husum ny Tømmerhdl. v. N Juel Jeppesen Frederikssundsv. 352 Brh. $ Bella 877 Hvidovre Tømmerhdl. & Isenkramforr. v. J Jespersen Hvidovrev. 135 Hvidovre Valby $ Hvidovre 344 Høst Victor & Lehmann ’ s Eftf. v. S Over- gaard Haraldsg. 15 El $ Cent. 3535,6135 &6342 JacobsenPW&Søn, Akts.,Uplandsg. 40 [3 $ *0.7171 Jeppesen Chr. Kastrupv. 158 (3 $ Su. 530 Jørgensen Mogens M Stengaards Allé 79,81 Lyngby $ Ba. 505 Jørgensen N A Adelg. 90 Kl $ Cent. 11548& Palæ 161 Kjær Erik Tagensv. 130 E) $*Tg. 6558 Kongevejens Tømmerhdl. v. E Schou Konge ­ vejen 201 Holte $*Fr. 6601 Eftf. Grundlagt 1864 Ekspedition Tlf. Cent. 1627 Kasse og Bogholderi Forvalter Kaj Pedersen „ „ „ 6269

Aarhus: Aarhus ny Tømraergaard, Akts. Dronn. Margrethes V. 25 $ 1700 & 1197 Aarhus Savværk, Akts., Norrebrog.43 .1} 6789 (3 Lin.) Akte. Aarhus Savværk Træ- og Finérhandel Nørrebrogade 43 Tlf. 6789 (3 Lin.) Telegramadr. ,,Dampsav “ . Inden-og udenlandskeTræsorterog Finér. Holm A Studsg. 16,18 f 9430 Jydsk Træ- og Finérhandel ved V Mikkel ­ sen Bissensg. 12 $ 298 Pedersen Gregers, Akts. Nordre Havn j|)417 Assens: Plums Handels-Aktieselskab $ 1 Fredericia: Danckert Hans & Co., Akts. Oldenborgg.27 $ 1013 Hobro: Hob) d Tømmerhandel, Akts. $ 29 & 43 Horsens : Jydsk Trælager ved V V Pedersen & E J Pedersen Sønderbrog. 31 $ 2390 Karetmager- og Snedkertræ. Kolding: Pedersen Thorvald, Odense,A/S g}177 &178 N æ s tved: Dansk Skovindustri, Akts, $ 616 Odense: Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts. Rutraardsv. $ 5188 & 8288 „Fionia* Møbelplader og Døre. Knudsen ’ s NPTræ-AFinérhandel st. Glasv. 20 $ 872 Nielsen K C Vesterbro 58 $261 Randers: Knudsen Arne Storeg. 9 $ 1001 Randers Savværk ved P Jørgensen Vester ­ grave 40 $ 1201 Sørensen Almann, Dr. Lassens G. 8 $1340 Roskilde: Pedersen V V & Co. Hedeg. 10 $ 1530 Rønne: Kofoed Ahlman $ 480 Eg, Ask, Elm, Bøg, Krydsfinér. Slagelse: Grønvold & Schou $ 136 & 176 Tarup pr. Odense: stope Th. $ 1690 & ” 3835 Th i s ted M adsen O $ 714 Vejle: Andersen ’ s Johan Trælastforr., Akts. $ 72 V esterborg: Konrad sen O G j) 50 Eg : Havnetømmer, Pæle, Hvidbøg.

Trækonstruktioner. Wooden Constructions — Constructions de bois — Holzkonstruktionen København : Kornerup-Koch H J Amagerbrog. 26 [3 $ Cent. 1503

Trækul. Charcoal — Charbons de bois — Holzkohlen

København: Dansk Trækul Kompagni, C T Christiansen Korsg. 37 O $ Cent. 4847 Postkonto 22145 l a retortbr. sv. Trækul l a Trækulgryn til Høns Vognladninger og enkelte Sække. MatthiessenHolgerStrandg.21,25E$*Cent. 12245 - Telegramadr. ^Fodermatthies* Svensk Trækul & Tørvestrø Import ved Al ­ phonse Lund N-Farimagsg. 69 U3 ffi Palæ 6076 x Odense: HolbeckRasm.&Søn, Akts. $24 & 99 (5Lin.) Ran d ers: Hartogsohn Philip, Firma $ 300 Ringe: Lehrmann Julius $ 37 &73 Sorø: Sorø Akademis 1. Skovdistrikt $ 125 Gryn- Mel - og liele Trækul. Trælast og Tømmer. Timber — Bois de charpente & bois de construction — Holz (Nutz- und Bauholz) (se tillige Træ-og Finérhandlere). 1. Trælast- og Tømmerhandlere. 2. Trælastagenturer og Trælast en gros. 1. Trælast-og Tømmer handlere. København: Andersen Brødrene & Co. Hellerupv. 8 Hell. $ ★ Hell. 5797 P Andersen Ahlmanns Allé 2 $ Hell. 5509 E Andersen Strandv.159 Hell. $ Hell. 6021 Prokurist W Dahl Bernstorfisv. 59 Hell. $ Hell. 5103 Lagerplads Tubor? Havn $ Hell. 6214 Andersen E Kofoed Hvidovrev. 336 Hvid ­ ovre Valby $ Hvidovre 116 Aubertin & Co., Akts. GI. Køge Landev. 39 Valby $ ★ Cent. 4141 & 1357 AUBERTIN & CO..AKTS GRUNDLAGT 1850. GL. KØGE LANDEVEJ 39 TLF. ★ 'CENT. 4141 & 1357

Gh. 5602u

Træhæle. Næstved: DanskTræhælefabrik ved H Hansen $ 898 Trævarefabrikken Dan ved C Jensen(Næst- ved Træhælefabrik) $ 778

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker