kraks vejviser 1940 handelskalender

Træ- og Finérhandlere

I ? ag-Register for Danmark

VII — 4003

Hovedstadens Træ- &Krvdsfin erlager ved Jensen & Pedersen Gl.Kongev. GI.Bane- gaard E) $ C. 4382 Jacobsen Johs. Lygten 55 I nv I $ Tg. 1571 Jørgensen NA Adelg. 90|) C.11548&Palæl61 Krause M H Træ- & Finérhdl., Akts., Niels Ehbesens V. 6 E f Cent. 3205 & 3226A Filial Strandlodsv. 63 (§] g Am. 9816 (2 Ledn.)

Pedersen Alexander Omøgade 7 A ved Lyng ­ byvej El fl Ryv. 1820 & Ryv. 4877 Bp. $ Hell. 3434 ___________________________ ALEXANDER PEDERSEN Træ- og Finérhandel Omøgade 7 ved Lyngbyvej Tlf. Ryvang 1820 & Ryvang 4877 Lager af udenlandske Træsorter og Finér samt Fyrretræ til Snedkerbrug. Telegramadr. „Træsander". Pedersen Holger Norreg. 20 E $ Pa. 8150 Peschardt Oscar & Co. st. Kongensg. 59 OS gi C. 3288 & 3255 Indehavere: A Af ellentin. Rennow Carl, Akts., Dahlerupsg.3|V] $ C. 7355 &7399 Akti ese lskabet Carl Ronnow Oversøisk og europæisk Træ Finér - Krydsfiner Mobelplader. Sælger kun til Forhandlere.

Træ- og Finérhandlere. Timber & Veneer Merchants — Marchands de bois & de placages — Holz- und Furnierhåndler (se tillige Finér og Træ). København: Barsøe-Hansen C Nøjsomhedsv. 11 [g] Boisen Jørgen Steen Billes G. 3 [ø] D C. 4764 Brøchner Th. & O Ørnev. 68 [NV] £l C. 233 Træ, Finér og Krydsfinér. Dansk Alebelplade- & Finérfabrik, Akts., Odense, Salgskontor: Borgmestervangen 17 f C. 13119 & 15289 Dansk Træ I/S, Hansen & Høgsbro, II C Eigaard C J Ljkkesh. Allé 4 B |V] C. 67 Fischer II C Mimersg. 64 El $ Cent. 3653 Gottlieb Philip.Chr. d.9.G.7 E |Cent. 1587 !5H8&1l588Sta 4 s D 105 LJUSNE PLYWOOD (Svensk Fyrretræs Krydsfiner) Gennem mange Aar et aner ­ kendt og enestaaendeFa- brlkat i Fyrietræs Krydsfiner. Leveres i alle gangbare Tykkelser (fra 4-25 mm) " og i alle Standardformater og Kvaliteter. Forhandlere over holo Landet. Generalagentur for Danmark og Island: „ PHILIP GOTTLIEB Christian iX ’ s Gade 7 København K. Te egr. Adr. Gottliebas. - Statstelt. 105 Telefoner: Central 1587, 1588 & 11588. Gottlieb Philip, Chr. d. 9. G. 7 E » Cent.1587, 1588 & 11588. Stats ® 105 - Post Giro 4687 Telegramadr. „Gottliebas". Øisteds V. 22 B E f Ev. 3984 Køb og Salg af Skoveffekter.

SnedkermestrenesTræ- & Finérskærerl, Akts. Nørrebrog. 157 IH) $ ★ Cent.. 97«

Nørrebrogade 1570 Jif.Cent.978 ffélegramadr. u Snedkertræ'.'

NIELS EBBESENS VEJ 6 IB TLF. ★ CENT; 32O5&.3226A

Sorensen A Gjording Madvigs Allé 6 E $ C. 12633 Træ- & Finércomp. Placage, Akts. Strand ­ boulevarden 111 [0] $ 0 6007 Trækontoret ved JL Bjørner & Søn Axelborg E ________________________ TRÆKONTORET VED J. L. BJØRNER & SØN AGENTUR OG EN GROS Speciale: KRYDSFINER ÆDLE FINER AXELBORG — KØBENHAVN Telefoner Central 7132 & 8359 Pladstelefon: Taga 4546 Telegramadr.: „Fagusca 1 *. Øbro Randersg. 27 El- $ 0 1757 & 0 1657 Aalborg: Møller Axel Hanefeld Jyllandsg. j) 2012 Springborg ’ s H P Trævarefabrik, Akts. Vesterbro 25 j) 108 & 3808 A /sH-PSPRINGBORG s OVERSØISK TRÆ, RUSSISK EGETRÆ,

FOR ENDVIDERE ØENERALAGBNTUR FOR DANMARK OG ISLAND

Krydsfiner-Handelen ved G Pagh Moller Hyltebro 5 HØ $ ★ C. 13186 Krydsfiner-Handelen v/G PAGH MØLLER Hyltebro 5 ved Nørrebrogade 225 Tlf. A-Cent. 13186 Telegramadr. „Threeply “ Specialforretning i Krydsfiner og Mebelplader. Lykkeberg J R N-Frihavnsg. 83[Q| flC.12777 Mathiesen P st. Kongensg. 75 B Kl $ Cent.. 10776 MOTTLAU EMIL C Korsg. 15 Hl » Cent 2994 .. Møller Th. Heibergsg. 18 Kl Nordisk Finer Central Akts. Vesterport E f Pa. 8125 Olsen A Gotth. Snerlev. 4 Gjentoftef Gjent. 1317 Olsen C V Lyshøj Alle 5 Valby $ Va. 5236 Larsen ’ s Waldemar Tømmerhdl. Se Hinden ­ burg ’ s Eftf. Rentemesterv. 56 EE $ Cent. 1627 & 6269 /

PRIMA FINSK

BIRKE-KRYDSFINER.

Hammer Viggo O P & Søn, Akts., Amager- > fæliedv. 50 [S] f C. 1619 & 1719 Hansen Carl Esben Carl Johans G. 15 El f Øb. 5086 Hansen E & Jobs. Jacobsen Bispev. 2 | nv ] C. 13822 & 11620 Hindenburg ’ s Eftf. Rentemesterv. 56 I nv ] ® Cent. 1627 & 6269 Eftf. Rentemesterver56 [NV] Tlf. Cent. 1627 & 6269 Forvalter Kaj Pedersen Tlf. Gh. 5602u Repræsentanter: Kbhvn. A Knudsen Tlf. Nora 4333 Udenbys Villy E Risor Tlf. Damsø 4144 I P Simonsen Tlf. Risskov 9562 Alle Slags inden- og udenlandske Træsorter oq Finér. Krydsfinér og Mobelplader.

Trævarefabrik Telefon 108 - 3808 GRUNDLAGT t b e a OVERSØISKE TRÆSORTER FINER .

11111111 _________ Tørt Snedkertræ Krydsfinér Spec: Cigarkasser -TliHiiiiriiiiiiiiii ---------- Ligkister

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker