kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark > »•'... Trikotagefabriken WE KO ved Wilhelm Hel ­ lener Glasv. 6 I nv I $ Tg. 948 Specialfabr. for Iricot-Charmeuse. Trikotage I abr. Vitre, Akts., Ryesg. 106 B [ø] $ 0 94'2 Winkel Gregers Studiestr. 34 Ci<] $ Cent. 2354 & 2394 WINKELS ÆGTE KAMELULD SPECIALFABRIK FOR JUMPERS og KOSTUMER I WlENER-GENREN Winkel ’ s Trikotagefabrikker, Akts., Kølma- gerg. 62,64 [K] $ C. 288 A a b v h ø j : Christensen Chr. $ 553 Aalborg: Jensen Thomas, Peder Barkes G. 42 $ 4283 Pulloiver og Herreveste. Badedragter. Mnnkseaard Emil Vesterbro 29 $ 3064 Svendsen Chr. Richard Sonderbro 12,14 $ 4113 & 4913 'CHR. RICHARD SVENDSEN SØNDERBRO 12- 1G-. j AALBORG TLF. -Ml 13 & -4913 FORENEDEJYSKE FARVERIER & trikotagefabrikker , de , Akts. Dollerupv. $ 9191 (3 Lin.) Je nsen N Chr. Munkeg. 19.21 f 2596 (2 Lin.) N. CHR. JENSEN TRICOTAGEFABRIK Aarhus: Ernst Chr. Rosensg. 36 $744 Sportsbeklredning M.dler J Chr., & Co , Akts. 8 ct. Pauls G. 25 $ 183,3' '83 K 3084 , J. Chr. Moller & Co. Akts. - Aarhus - Tlf. 163, 3083 & 3084 Trikotagefabrik. Sonde ’ bo"g Trikotagefabrik, Akts. Niels Ebbesens V. 6,8 $ 58GS Wohlert Kai Kawogaarden Rosensgade 22 j 9600 (2 Lin ) l&wwl I KORSETTER - STRØMPER TRICOTAGE A v 1 u m : Thomsen & Kitkeby $ 16 Brande: Brande Maskinstrikkeri ved J Kjeldsen Jensen $ 1' 4 Bron dersl<*v: Maskinstrikkeriet, Carl Nielsen $ 164 Tlf. 2596 (2 Lin.) - Telegramadr. „Nia “ Munkegade 19 — 21 AARHUS.

Trikotage 2

VII — 3999 Byrum : Hansen Johs. Stats. $ 60 Do l leru p j>r. S kelhøj e: R avn gy. Aa. $ S 44 Trikotagefabrikken Dollerup, Vilhelm Christiansen $ S 18 E b el tøf t: Eb Itoft Trikotagefabrik ved Ove Ras ­ mussen $ 7 Engesvang: EngesvangTricotagefabrik, Mads Dal l $ 25 Gelle rupi und pr. Nybo: Bertelsen A $ H< rning 588 Haderslev:. Nordisk Trikotagefabrik, H C Merck Son ­ der' ro 7 $ 157 Se under Strømpe fabrikker. Hammerum : Frederiksen J M $ 52 Hammerum Trikotagefabrik ved Graves Nielsen $ 87 Hansen ’ s Arnold Trikotagefabrik,Akts. $27 Henriksen A P $ 39 Jensen Jacob & Co., Akts. $ 15 Spec : Interlock-og ribstrikket Herre og Dameundertøj i Maco - Bomuld og Silke. Jensen & Stampe ’ s Tril (Pagefabrik $ 6 & 32 JENSEN & STAMPE ’ S TRIKOTAGEFABRIK HAMMERUM «TLF.6&32 TELEGRAMADR.„STAMPE" LAGER N° 6 -KONTOR N2 32 DAME - HERRE -OG BØRNE- UNDERTØJ. Jesta Interlock Dame- Herre- og Børne- Un der tøj. Larsen ’ s Niels Trikotagefabrik ved Otto Larsen $ 2 Hed ehu sene: Trikotagefabriken Erica ved Kay Jeppesen & Herluf Bøge Gregersen $222 DAMEUNDERTØJ«* BØRNEUNDERTØJ. Herning: Abibiirup J Husted & Co. $ 149 Altid Nyheder i Mode Uld-Trikotage. Anders- n Peder A Co $ 609 Chlislensen Hans Oluf $870 Christensen H l«'ahhek$438 Damgaard Chr. $ 943 Elko ved Laurids Knudsen $ 798 Ellerbæk Carl $ 73 Frandsen ’ s FE TrikoU.gefabrik,Brødr. Lar ­ sen $ 212 . Hebs- aard's S Tricotagefabrik ved S & Ak ­ sel Hebsgaard $ 414 Herning 'I rikotagefabrik vedChr.Stefansen & ( ’ o. $ 605 Jensen C L $ 509 Jensen G Bu nr $ 837 Ribstrikkede Dame- og Børnetrøjer. Jensen & Kragelund £ 737 Specialitet: Herreundertøj. Interlock. Jepsen A$ 221 Jepsen ’ s J Trikotage- & K onfektionsfabrik $ 10*5 Spec.: Børne- og Dame-Undertøj. TRIKOTAGEFABRIK HEDEHUSENE TELEFON 222 POSTKONTO 17 3 58

Kirkegaard Chr. I & Co., Aktieselskabet$39 Kjær PC $683 K.lærgaard Ejnar fl 1 79 Kron/yde-i ved C Møller Christensen $ 144 Spec. :Strømpeskaanere(& Herre-Undertøj. Krøjgaard Jens $ 553 •

Krøjgaard Niels $ 72 & 872 Krøjgaard Poul $406 & 169 XrøjgxiarcL HERNING TELEFON FABRIK 406 & PRIVAT -169

TRIKOTAGEFABRIK HERRE-, DAME-

Langelund Axel $ 866 Specialitet: Børnetøj - Altid Nyheder. Larsen Chr. Nørgaard $ 786 Lauridsen & Meldgaard $ 893 Lillelund Cnr. $ 771 Lind Chr. | 797 Lund Erik F $ 906 - Børneudstryr. Lund Jørgen l.yhne Ivan $ 8 P 3 Specialitet. Børnetøj. Maskinstrikkeriet Elhajo ved A Jørgensen Midtjydsk Trikotagefabrik, S M Jensen $ 272 Nielsen V Kjær $ 789 Nielsen Rikardt & Hans Andersen $ 336 Pedersen & Ostergaard $ 20.8 Specialitet: Herre- og Drengeskjorter. Børnetøj. Børncnattøj i Trikotage m.m. Rasmussen A $ 806 Sørensen A $ 628 Trikotagefabriken Hammerum Herred ved Christ en-æn & (. ’ antzhorn $ 725 TRIKOTAGEFABRIKEN Mas Trikotagefabrikken \\ ini ved I bissen $495 Truelsen S & Søn $ 43 & 367 Uldjyden, Henry Roll $ 913 Vesterag er V $ 471 Pullovers-Slipovers. Zenith ved J M Ørrild Hobro: Di nesen Jesper $ 419 Hor sens : Fabrikken Rita ved Th. Madsen & E Madsen Sønderg. 28 $ 1886 Madsen ’ s K Trikotagefabrik Sønderg. 30 $38 _______________________________ K. Madsen ’ s Trikotagefabrik Tlf. 38 HORSENS Tlf. 38 Børnekonfektion. Fabrikation og en gros Salg. Mouritsen M J Sønderg. 42 $ 319 & 1919

Sørensen Aksel S- nderg. 34 $ 2334 Hundslund : Sørensen Brodr. $ 12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker