kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3997

(Jylland) Trikotage 1

Fag-Register for Danmark

AI a r i a g e r : Jørgensen Alma AI Nielsen Å Chr.

Silkeborg: Christensen IC $ 1270 — Chri ­ stensen Peter $ 380 — Ladj-AIagasinet, Sigfred Eriksen $ 933 — Aladsen M, Akts. $ 250 — Tekstil-Udsalget $ 872 — Trikotage-Lageret N V Nielsen $915 — Trikotage-Magasinet, Emilie Krogh $ 307 — Uld varehuset, AI Øvlisen ’ s Eftf.,M J Aladsen $ 115 Sindal: LarsenLS — Strømpehuset,Dagny & Holger Dam $ 82 Skaade pr. Højbjerg: Ellesøe Egild $ S 243 Skagen: Bruun A — Hansen A Støtt — Larsen Anna — Winther Kristian Stats® 318 Skals: Sørensen A $ 77 Skanderborg: Brændgaard O $ 317 — Iversen I Ringgaard $ 193 Skern : AIortensenAgnes$102 — Thomsen Th. $71 — Trikotagemagasinet i Skern ved Jenny JakobsenA Inger Lauridsen $ 247 — Uld varehuset ved Carl Marinus Jensen $86 Skive: Bigum N E $ 574 — Christensen Alarius $513 — Jensen Edvard $-833 — Jepsen ’ s Johan Eftf., O Steen Kibsgaard $ 80 — Junager Poul $ 468 — Kjærsgaard AI $ 105 — Simonsen Chr. $ 911 — Thor- dalil E $ 433 — Trikotage- & Strømpe ­ huset ved Amalie Nielsen $719 Skodbo r g J.; Skodborg Trikotageforret ­ ning ved Magdalene Ottilie Meier Skovlund pr. Aløl by AI i d t j .: Pedersen Ane Skærbæk: Jørgensen Chr. $ 80 Struer: BayJ M $202 — Bay Lauritz $271 — Høgholm Josef $ 65 Sæby: Herning ved Chr. F Christensen $ 177 — Jydske Strikkerier ’ s Udsalg, De, ved AI Nielsen & H Christensen — Sæby Triko ­ tageforretning, Emma Jakobsen $ 22 Sønderborg : Birkedal J H — ClausenJør- gen $ 85 — Rasmussen S vend $441 — Søn ­ derborg Uldvareforretning ved KnudHenry Stiand Petersen $ 49 — Terkelseu Al $ 521 — Trico ved Christian Feddersen $ 495 — Trikotagehuset Ekko ved J Jørgen ­ sen $ 124 — Tryk Laust $ 155 — W ille- sen ’ s Chr. Enke $ 780 Sønder Stenderup pr. Varmark: Dall II $ S-S7)4 Taars: Haungaard J Andersen $ 44 T a r m : Nielsen P — Thomsen Mathilde$48 Tavlov: Hageman Chr. $ 33 Thisted: PøhrHans $485 — Hansen Marie $551 — Hede Vilhelmine $ 515 — Kamp ’ s Laurids Eftf., $ 127 — Møller Poul $ 769 — Nedergaard C N $ 454 — Pedersen A $ 530 — Stigaard Karl $ 273 Tistrup: Nielsen Marie $ 62 Urup Alartha $ 63 Toftlund: Toftlund Trikotageforretning ved Hanna Schack $ 132 Torshøj: Madsen Anna $ 30 Tyregod: Knudsen Sostr. $ 3 Tønder : Hansen E $ 175 — Holtz Adolf $ 370 — Krogh J Tørring: Bregnsholm Chr.$ 47 Christoffersen I AI $ 54 Ulfborg: Bitsch Thomas $ 73 — Hansen Elisabeth $22 V a m d r u p : Krogh Th. — Røpcke Wer ­ ner $ 52 ^ ar( ^ e: Bjelke Andrea $ 103 — Christen ­ sen Anna — Christia nsenAIete $525 — Jes ­ sen Theodor $ 444 — Simonsen Chr. $ 273 — Varde Trikotageforretning, P Hyge- bjerg-Hansen $380 Vammen pr. Viborg: Rasmussen R M $ Va 44

Holsted ; Clausen N P, Holsted By Hornum: Johansen P Højrup $ 71 II o rsen s: Andersen ’ s Tvermose Eftf., H Andersen Aaboulevarden 40 $ 1645 Bach Andrea Amalieg. 20 $ 1115 Broch Alma Hestedamsg. 13 $ y06 Donner Anna Kattesund 3 $ 1404 Espensen Axel Hospitalsg. 15 $ 885 Hansen Alarie Hospitalsg. 3 $ 1692 Jacobsen Birch Smedeg. 21 Jensen Chr. Grønneg. 21 $ 379 Jensen Nora Sjællandsg. 9 $ 1739 Jespersen Carl Smedeg. 79 $ 2163 Kaa Ella Hestedamsg. 7 $ 344 Madsen ’ s K Garn- & Trikotageforretning Sønderg. 28 $ 1884, 1885 & 1886 . Aløller Oscar Sønderg. 42 $ 1015 Nielsen Alarie Borgeig. 15 $ 1325 Rasmussen Axel Allég. 69 $ 1403 Riihne Max Bjørn Borgerg. 28 $ 2408 Simonsen Chr. Torvet 6 $ 1579 Solgaard A Kattesund 16 $ 626 Strømpemagasinet vedBIIjerresen Torden- skjoldsg. 17 $ 1799 Wilhelmsen Kathrine Beringsg. 5 $ 1585 H ors lu nde : Horslunde Trikotageforret ­ ning, Emilie Hansen $ 106x Hovedgaard : Rasmussen Al & Co. $ 72 Hurup: KlitgaardKirstine $ 68 Hvidbjærg: Petersen Nielsen jy 53 Højbjærg: Pedersen Vilh. $ Skaade 205 Hørby: Højtoft Johanne $36 Jellinge : Alosegaard Petra $ 122 J e ^ s : Hansen Aletha $ 47 K e 11 erup : Christensen 1 C $ 91 — Niel ­ sen Magda $ 195 Knebel B ro pr. Knebel: Sørensen Al ­ fred $ K 17 Ko 1 d_in^j R er gh j ens Stejlbjergv. 25 $ 1627 Bjerre A Jembaneg. 30 $ 383 Bonde Anna Sønderg. 5 $ 1380 Enevoldsen E S Tønderv. 19 $ 863 Frandsen H Haderslevv. 27 $ 1074 Henriksen Johan Sønderg. 29$ 387 Holm-Petersen AI Dreyersv. 2 $ 1080 Jensen Peder Buen 2 $ 1820 Jensen Winkel Østerg. 11 $ 1208 Jørgensen Chr. Jernbaneg. 37 $ 1668 Knudsen Brødr.Adelg. 9$ 196 Løkke Carl Sønderg. 8 $ 965 Simonsen Carl Chr. & Co.Sønderg. 14 $ 694 Strømpehuset ved Alaria Hansen Klosterg. 3$ 962 Trikotage-Lageret ved R Højland Rende ­ banen Kolind: Stentoft Jens $ 55 Kri strup pr. Randers] Nielsen J Holst $ R2637 Laasby: Rionett Henrik $ 57 L angaa: estergaard M $ 27 Lemming: Lemming Trikotageforret ­ ning, Rs. Ankersen $ 14' Lemvig: Berthelsen Andersine $ 180 — Christensen Alette $ 190 — Alikkelsen Al $ 202 — Pedersen H & E Backe Lauridsen $ 36 — Strømpehuset $ 239 — Sønderriis Søstrene $ 98 Toft-Nielsen & Alatthesen $ 277 (2 Lin.) Vestjysk Trikotagelager, Jens Godballe $ 378 Lille Darum pr. Bramminge: Thomsen Dalgas Lunderskov: Alikkelsen Alarie $ 73 Løgstør: FrandsenPNørgaard $ 106 — Trico, Anna Sørensen $ 223 Løkken: MagasinRitz, C Gravesen Løn b org : Bollerup Agnete $ 22 Løsnin g: Christensen S $ 65 Løve pr. Bry rup: Jensen Kirstine $ B59

Nibe: Herning Trikotageforretning, Chr. Nielsen $ 82 — Pallesen Kr. $ 97 — Sen ­ derlev Viola $ 20 Nor db o rg : Uld varehuset ved S Jensen $80 Nykøbing M.: Jensen A & AI $ 473 — JensenFr. S $228 — Maigaaid Else $57 — Tempo ved Kr.Thøgersen $ 307 — Thom ­ sen Signe $ 429 — Thøgersen Jens $ 140 Nørre Bjært pr. Kolding: Johnsen Gerhard $ N B 44 Nørresundby: Bliksted K $ 2415 — Bolvig O, Akts. $ 2824 — Hammerum ved Herluf Jensen $671 — Jensen Kristine $ 4845 — Aloller Søstrene ved Mathilde Aløller $ 883 — Pries J $ 6119 — Rasmus ­ sen Jobs. $ 1115 — Uldvareforretningen Herning ved Otto Mouritsen $ 1168 O d der: Alerrild H $ 70 — Pedersen ’ s Chr. Eftf., ved E Pedersen $ 122 Randbøldal pr. Randbol: Thomsen Th. $ Randbøldal 48 Randers: Blaa Butik, Den, v.B Johann ­ sen Houmeden 12 $ 2051 Buchwald H J Nørrebrog. 40 $ 3017 Bærenholt Kai Slotsg. 2 $ 150 Christensen I Hjorth Vesterg. 21 $ 1098 Christensen Mary Nørreg. 2 $ 3306 Donsig P Middelg. 3 $ 347 Firlings Anna Adelg. 8 $ 1149 Heisøe R Th. Klosterg. 3 $ 802 Henning Julie Storeg. 14 $ 2027 Jensen Anthon Houmeden 7 $ 2519 & 2520 Jensen Henrik Vesterg. 1 $908 Jensen Marie Viborgv. 42 $ 170 Jensen Petra Vesterport 4 $2860 Knudsen Kjær, Interessentsk. Raadhusstr. 11 $855 Lindskov Anna Hobrov. 11 $ 3024 Mielby Jørgen Houmeden 9 $301 Møller Kærminne Bøsbrov. 20 $ 2841 Nielsen Christiane Raadmandsgaarden 5 ® 3261 Sandgaard Nielsine Houmeden 19 $ 729 Strømmens Trikotageforretning, Agnes Møller Strømmen 4 $ 1959 Strømpehuset ved W Pabst-Nielsen Slotsg. 9 $ 3063 Støvring Niels Raadhustorvet 3 $ 1926 Thomsen Anna Set. Mortens G. 4 $ 1378 Toft Asta Hadsundv. 30 $ 1910 Toftdahl AI Strømmen 45 $ 1969 Trikotageforretningen Kurant, Johanne Hansen Brødreg. 9 $ 677 Trikotagehuset ved Anders Jensen Torveg. 15 $ 309 Uldvare-Huset ved J Jensen & A Jensen Vesterg. 11 $ 562 Ø^terbro ’ s Varehus, E Bjørkmann Magnus- sen Udbyv. 60 $ 2964 Rask Mølle: Kristensen Johanne $ 23 Hi be : Dyhrberg A L 424 Strømpehuset v.Helga Kristine Christensen Ringkøbing : Brandorff Chrcstinef 279 — Jensen Ingeborg ved Camilla Højer $ 205 — Jensen ’ s Richardt Eftf., Thyra Møl ­ Oksbøl: Sørensen H Bøgh $ 67 Pandru p : Nielsen Anders $ 83 Pj edsted: Dyrvig Hansigne $ 47 Nielsen Ernst $ 63 Povlstrup pr. Vraa: Sonnesen Ejner $ P 21

ler $ 41 — Nothkjer Valdemar Risskov: Pedersen Serine $ 9640 Welling Astrid $ 9235

Røddin g: Friis Ingeborg $ 89 RødeK ro: Andresen Hans $ 81 Rød kærsbro : Villadsen P $ 15 Rende: Jensen Kirstine $32 Sej et pr. Horsen s: Zacho Marie $ S 40

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker