kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3996

Trikotage 1 (jyiiand)

Tricoved Jens Frandsen Kongmsg. 32 g 1773 Tjikotageforretningen Buldog v.H Spangs- berg-Christensen Kongensg. 49 g 894 Truelsen ’ s Søstrene Eftf. v. Petra II Peder ­ sen Kongensg. 54 g 759 Far 8 0 : Tindahl-Clausen Agnete g 43 Fisk bæk pr. Herborg: j aco bsen J o hs. gH15 Fjerritsle v: Albrechtsen Kirsten Mgl71 Rabes Axel g 58 Fredericia: Christensen Elna Jyllandsg. 18 g 705 Jensen Chr. Gothersg 17 g 45 Nielsen Eleraard Danmarksg. 7 g 235 Olsen Fr. Gothersg. 30 g 116 Pedersen P Munksgaard Danmarksg. 50 g 1128 Petersen L & M Gothersg. 37 g 1185 Sangill Anders Danmarksg. 13 g 1111 Simonsen Simon Jyllandsg. 45 g 507 Sorensen Tage Lykke Egeskovv. 31 g 1130 Frederikshavn: Andersen Chr. & Søn g 377 — Bjerregaard Marie g883 — Christen ­ sen K V g 898 — Clemmens.en Alfred g321 — Hjørnet L Jensen g 410 — Jydske Strik- kerier ’ s Udsalg, Anker ValdemarHansen g 852 — Kirkegaard M K g 918 — Nielsen Kjærgaard g 901 — Nielsen Laurits g 36 — Varehuset Jyden, Jens Clem mensen g 826 Gaar de ; Jensen J P g 5 Gammelby pr. Esbjerg: biliesen O A g E 1472 Gedsted : Jensen Jobs, g 66 14 i v e : Trikotagehuset,GydaChristenseng39 Gr aa s ten: HansenMagda g37 — Lausen's Grenaa: Busk Marie g77 — Hansen Svend g 162 — Huusoml Pg 414 — Lyshøj Anker g600 — Nielsen Meldgaard g 72 — Strøm ­ pehuset ved H Bagh g 491 Grindsted: Christensen A P — Triko ­ tagelageret, G H Beuchert g 161 Haderslev: b 0]1Z0 Trikotage-Magasin, Th. Nielsen Storeg. 6 g 1147 Jørgensen I Gravene 5 g 729 Kjær Chr. Storeg. 19 g 758 ! ' Nielsen Aksel Torvet 8 g 909 Strømpe-Centralen ved Martin Voss Slotsg. 2 g 780 Trikotagehuset, G Schlosser Torvet3gl010 H adsten: j en sen Ellen M g 180 Hadsund: ToustrupNgll9 — WiveLg49 Halvrimmen : Pedersen Levin g 39 Hem: Nielsen H C g 40 H e r n i n g : Buur-Andersen Agnes g 478 — Jydsk Trikotageudsalg ved Marie & Louise Nielsen g 881 — Krøjgaard Jens g 53 — Petersen Christine g 190 — Trikotageh. ■ N Krøjgaard g 694 — Trikotagemaga ­ sinet ved M Sikjær H j ørring: Broderimagasinet,M Christen ­ sen g 345 — Flensborg Lager ved Caja Kloch g 169 — Hansen C H g 619 — KristiansenHansg41 8 — Larsen Maria g386 — Lund Helga g 257 — Nordjydsk Trikota ­ gelager, Chr. Christensen g 940 - Strømpe ­ huset ved Martin Christensen g 185 — Uld ­ vare forretningen Herning, PPetersen g 405 Hobr o: Christensen N.Pg 124 -Dinesen ’ s Jesper Eftf., ved C A Knudsen g 229 — Fæster Martin ved Laurs Christensen Fæster g 168 — Jysk Uldvare ved AE Møller g 488 Holstebro: Damgaard Erhardt g 684 — Germa, N Andersen g 135 — Holm Jo ­ hanne g 163 — Kusk K g 587 — Lund Axel g 243 — Madsen A& D g 707 - Olesen Anna g 729 — Simonsen Chr. g 738 Anna Eftf., K Kjer g 151 G~ ram: Holst & Jørgensen Hinnerup: SøndergaardN g 76 Hjallerup: Raun Alfrida g 59

Sørensen Johanne, Chr. Wærunis G. 15 g 10126 Theilgaard A Skovv. 46 g 7739 Trikotageforretningen Hammerum ved M Christensen NyMunkeg.22 g 4619 Trikotageforretningen Thor, Erland Pe ­ dersen Thorvaldsens^, lig 7553 Tricotage-Magasinet Cif ved D Petersen Munkeg. 5 g 4071 Trikotagehuset ved A M Pedersen Randersv. 23 g 5318 Weis Jobs. Ryesg. 5 g 2864 Vejby-Christensen E, Frederiks Allé 140 g 8905 West ’ s Varehus, C V West Jægergaardsg. 83 g 2988 Westend Trikotageforretning ved Spure Hansen N-Allé 94 g 6030 Westergaard N Vesterg. 3 g 1851 ^■ ars: Jeppesen Sørine Aggersund Nord: Fisker- Pedersen A g 44 Asdal pr. Hjørring: Jacobsen Johanne g Snevre 23 v Augustenborg: Petersen Christine g 35 Avlum : Staunstrup Andrea g 43 Tholstrup ’ s Trikotagemagasin g 33 A vning: Prebensen Ejvind g 10 Bedsted: Oddershede Ingv. g 110 Bindslev: Andersen Viggo g 15 Bjerringb ro: Christensen Hans g 118 — Christensen Søstrene g 76 Blære: Jensen Chr. g 27 Brabrand: p ou lsen Aage g 118 Bramdrupdam: Christensen Jørgen g Bramdrup 28 Brædstru p: Jensen Marie g 25 — Riis Henriette g 97 Brøndersl ev: Hansen H Høy g 125 — Johannessen Anna gl44 — Møller Henning g 192 — Scharnxveber Johanne g 54 Brørup: Brandorff Steffen g 53 — Niel ­ sen Theodor g 109 — Strømpehuset, S Knudsen Pedersen g 77 Byrum: Hansen Anna, Stats g 16 Bække: Jensen Chr. g 55 Bælum: Christoffersen Jens g 51 Børkop: Andersen Ingeborg g 108 Byskov P g 105 Davgaard: Sørensen R g 56 Dronninglund: Trikota geforretningen Børsen ved Nora Nielsen g 126 Dybvad: Jensen Chr. g 48 Ebeltoft: Kjeldsen Anders g 68 — Kruse Dagny g 214 Egtved : Egtved Trikotage forretning ved Marie Margrethe Mikkelsen Ejstrup pr. Ejstrupholm: Trikotagemagasinet, C M Svendsen g Eistrupholm 33 Ellidshøj: Jensen Carl Guldbæk g 3 E sbj erg: B or nhøftThorvaldKongensg.100 g 1852 Christensen Agnes Jyllandsg. 46 g 2377 Dominicussen W Torveg. 60 g 2351 Hallum M Torveg. 30 g 1432 Iversen Søstr.. Spangsbergg. 7 g 2271 Jørgensen N Strandbyg. 42 g 1195 Larsson Johannes Strandb.vg. 16 g 765 Lund E Strandbyg. 52 g 1175 Madsen Inga Nørrebrog. 9, Boldesager g E 1009 Magasin Lady, Gudrun Nielsen Strandbyg. 7 g 2621 Magasin Madsen, Steen Madsen Torveg. 29 g 1139 Nielsen J Chr. Havneg. 134 g 1297 Nørgaard J Storeg. 69. Jerne g E 1427 Rexan ved E J Rexen Kongensg. 77 g 2214 Strømpehuset ved L Jeroen ’ s Eftf., M Fre ­ deriksen Thalund Kongensg. 86 g 1373 Sørensen Peter Kongensg. 35 g 504

A alestrup: o rm strup Poulag 127 Aarhus: Ami ved Agnes Jensen Sct.PauIsG.30 g6343 Andersen K M Sonderg. 38 g 583 Andersen Svend G-uldsmedg. 18 g 182 Andkjær Severin Thorvaldsensg. 17 g 217 Andreasen Nina Randersv. 32 g 2684 Billigheden ved A E Nielsen Vesterg. 52 g 7817 Blaa Butik, Den, ved B Johannsen Norreg. 31 g 8175 Bobbi ved K Fournais N-Allé 56 g 2936 Bromagasinet, Jenny Bonde Brunnsbro 3 g 2592 Brøndum N & A Guldsmedg. 19 gi 5867 Bøg Emil Bruunsg. 30 g 10030 Christensen E Hvidberg Mejlg. 57 g) 5372 Christensen Johannes Frederiksg. 2 g 3111 Christensen Kirstine Knudrisg. 1 2 g 7380 Christensen SE, Herluf Trolles G. 35g4722 la Cour L, Akts. Immervad 5 g 1186 Fagerholt Victor Paradis". 14 g) 623 Fenger Paul G Østerg. 28, 30 g 10682 Frederiksbjærg Varehus ved F Fjeldsted, Frederiks Allé 43 g 10055 Frederiksen Svend A, Janus la Cours G. 1 g) 7440 Gjerulff Johannes st. Torv 3 gi 290 & 291 Grann Gerda Vesterbrog. 8 g 6168 HansenCarl, Frederiks Allé 104 g 570 Hansen H LokkegaardTrøjborgv.30 g 10056 Hansen Stub. Frederiks Allé 129 g 5207 Hiinermund Gottfried, Frederiks Allé'138 g 5260 Iversen Marie Grønneg. 1 g 4501 Jensen C Volden 16 g 2103 Jensen Helene Fenger Falstersg. 2 g 4339 Jensen Jenny Vesterbrog. 5 g 5191 Johansen Ejnar Frederiksg. 5 g 5058 Kauffeldt N C Kongsvang g K 192 Kjær Sine Bruunsg. 56 g 5652 Korre Vilhelm Bruunsg. 59 g 8529 Kvist M Vesterg. 4 g 10340 Kønig Christine Mejle. 90 g 3974 Larsen Agnete Nørreg. 17g8003 Laursen A Frederiks Allé 162 g 2895 Laursen L Vesterg. 64 g 3517 Lexa ved AHerm. PetersenTordenskjoldsg. 40 g 3440 Linette, Louis Milwertz Sønderg. 76 g9048 Macco, Hovisch Nielsen, Høegh Guldbergs G. 29 A g 5618 Madsen Anton, Ole Rømers G. 5 g 3545 Madsen H V Set. Pauls Kirkepi. 9 g3902 Madsen M & R Nielsen Jægergaardsg. 18 g 3131 Madsen Th. Knudrisg. 32 g 277 Magasin Special ved G Carstens Frederiks Allé 172 g 6614 Marcussen Carl Frederiksg 34. 36 g 5175 Mascot, P Tolstrup Jensen Tordenskjoldsg. 59 g 5088 Møller Dagmar Randersv. 29 g 9188 Nicolaisen P de Mezas V. 20 g 6419 Nielsen Marius Frederiks Allé 130 g 2512 Nielsen M Lund Frederiksg. 44 g 4683 Nielsen N Lundbyesg. 26 g 6990 Nielsen P Bro Tordenskjoldsg. 87 g 7582 Nielsen R, Frederiks Allé 94 g 2604 Pedersen A Bilgrav Tordenskjoldsg. 72 g 7047 Petersen ’ s MEftf.,D & GLoreritzen Sjæl- landsg. 75 g 6989 Petersen Rigmor Tordenskjoldsg. 22 g2138 Richard Emilie Guldsmedg. 40 g 2828 Poulsen DP M NyMunkeg.il g 4016 Rasmussen Britha S-Ringg. 35 g 9078 Rasmussen C Set. Pauls G. 38 g 10163 Rasmussen K Neergaard, Hans Broges G. 9 g 4971 Rasmussen Metty Jægergaards" 78 g 1916 Schulz C P Falstersg. 9 g 3436 Stahnke Elfrida Eichler S-Ringg. 2 g 5569 Stæhr Henrik Guldsmedir. 16 g 8209&82I0 Suder L Rosengaardenll Silkeborgv.g7995 Søndergades Trikotageforretning v. Peder Dameaard Sønderg. 33 g 2517 Sørensen A J Odenseg. 42 g 7045 Sørensen Andrea Norreg. 34 g 3897

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker