kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3995 Madsen H E Tolderlundsv. 74 $ 8735 Madsen K P Vesterg. 97 $ 2075 Mortensen G Marienlystv. 40 $ 5546 Mærker C Frederiksg. 4 $ 6657 Nedeigaard ’ s C N Eftf. ved K Ingerslev Nørreg. 22 $ 733 Nielsen Carl Grønlandsg.27 $ 5182 Nielsen Holger Kongensg. 35 $ 8477 Nielsen ’ s Johs. Eftf., Vesterg. 50 $ 1057 Nielsen K & M Hjallesev. 62 $ 7816 Nørregades Trikotagelager ved Tryde An ­ dres Nørreg. 11 $ 5340 OdenseUldhandleres Indkøbsforening. An ­ delsselskab, Hans Tausen G. 13 $ 2849 Olsen E K Palnatokev. 40 $ 8095 Petersen Svend Holm Albanig. 61 $ 7331 Rasmussen Ella Skibhug. 28 $ 7937 Tiikotagefoiretningen Rena. AageRasmus- sen Faaborgv. 20 Postadr. Fruens Bøge $ Dalum 251 Trikotage-Magasinet Odense ved K Mad ­ sen Vesterg. 45$ 6033 Trikotagehuset ved A Hansen Overg. 26 $ 955 Vorm Jonny Læssøeg. 66 $ 3851 Zachariasen Svend Skibhusv. 193 I 7475 Ostergaard Chr. Nørreg. 74 $ 4024 Ostergaard J C Bredstedg. 6 $ 4969 Otterup: Eriksen Knud $204- JydskUld- tøjslager ved Ebba Venge $ 243 Carlsen Gunner $ 177 Ru dkøbing: Hansen ’ s Edv. Eftf., Arne Hartmann Petersen $ 228 — Juul ’ s Vare ­ hus $250 — Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Johannes Berthelsen $ 526 — Jørgensen Maria $ 148 — Jorgensen Ste- fanie $ 289 — Nielsen F V $ 437 — Uld ­ varehuset ved Karen Andersen $ 70 — Osterbye L $ 251 • Røfle: Madsen Magda $ 103 bkaarup b .: ollesen Hansa $ 80 Skal eboll e pr. Tommer up : Hansen El" len $ Blummenlyst 93 Stenstrup: Johansson Valborg Overlade $204 Stige pr. O dense: Rasmussen Hans Jørgen $ O 2843 Store Snøde; Hare Laurits $ Snude 114 ^ ri Pedersen M $ 7 Svendborg: Andersen J C Brogade 27 $ 167 Bank Martin Møllerg. 19 $ 114 Frederiksen ’ s Conrad Eftf., ved ArneKlindt Damgaard Gerritsg. 32 $ 289 Friis Knud Ørkildsg. 3 $ 1184 Gjørup L Esthersv. 3 $ 410 Jydsk Trikotage, Axel Jørgensen Brogade 33 $ 1317 Jydske Strikkeriers Udsalg ved K Frede ­ riksen Mølleg 33 Marquarusen Petra Møllerg. 61 $ 1192 Mikkelsen Chr. jutf. Møllerg. 7 $ 255 Mosumgaard Johanne Jessens MoleB $1115 Nielsen N Drejer, Grev Schacks V. 10$1462 Nielsen R P Vesterg. 38 $946 Tricotage-Magasinet ved Astrid Hartmann Petersen Gerritsg. 26 $ 165 Svindinge F.: Nielsen SR $ Ørbæk 118 Tarnp pr. Odensej Pedersen Inger $ Odense 432 Tarup pr. Od ensej Andersen H $04295 U gger slev : Bjerg Rudolf $ 140 U 1 bølle: Kert Anna $ Vester Skerninge287 Vester Aaby : Møller Yrsa Skov $ V- Skerninge 314

Fag-Register for Danmark Gudb jærg pr. Gudine: Trikotagefe rret- ningen Justa, Anna Rasmussen $ Hesselager 13 Haarslev pr. Gamby: Andersen A & Hmnevad 147 Harndrup: Hansen M M $ Fjellerup 36 Pedersen Am a $ Fjellerup 55 H j a 1 1 e s e : Balslev Anna $ Dalum 401 J ordløse: Clausen Margrethe $ Haarby 78 K e r tem i n de : Kerteminde Tricotage- & Garnforretning ved L R Petersen $315 — Mouritzen L $ 337 — Pedersen Alfred Kor up F. : Berthelsen Jenny $ Bredbjærg . 39 Kværndru p: G rønn egaard K $ 71 Hansen Henrik $ 180 Langeskov: Andersen ’ s Johannes Enke $ 74 Lei belle; Larsen Johanne $ Tranekær 82 Lohals: Andersen Budtz $ 79 Middelfart: Hansen A I $ 285 — Han- sen Ca« 1 $ 343 — Lauritsen ’ s P Eftf., Dag ­ mar Hansen $ 122 — Nielsen K Megel- vang $ 254 — Strømpehuset ved M H Sø ­ rensen — Støvring Karen $ 185 — Trico Jenny Køser Nyborg: Andersen Peder $ 555 — .Tyd ­ ske Strikkeriers Udsalg, Emil Schmidt$665 — Lingeri-og Børneudstyrs Magasinet Spar ved S Chr. Jensen $422 — Madsen Skov $ 661 — Meijer ’ sl Tricotageforretning $ 384 — Petersen ’ s Jensenius Eftf., Johanne Rasmussen $ 110 NæsbyF.: Andersen A $ Odense 7683 N ørre Aab y: Hultén Hj. $ 156 Trikotageforr. Mie v. M E Sønnichsen $117 N ørre Br oby: Rasmussen Carly S $ Brobyværk 158 Nørr e Søby : Kerris J M $ 144 Q(l e i> s . e: Almind J Asylg. 22 $ 1549 Andersen Carola Albanig. 34 $ 5129 Andei sen & Madsen Frknr. Overg.41$5632 Andersen Marius Kongensg. 23 $ 2942 Augustinus A Dronningensg. 30 $ 9519 Barsøe Chr. Vesterg. 96 $ 453 Beck P Albanig. 19 $ 8641 Blichfeldt Anna, Mageløs $ 5858 Bornhøft Harald Kongensg. 8 $ 7632 Christensen Carl st. Glasv. 55 $ 7322 Duer Elisabeth Rødegaardsv. 50 $ 6871 Franck Th. Kongensg. 5- $ 2078 Gadeberg Petrea Set. Jørgens G. 32 $ 5817 Grønbjerg Johannes Guldbergsv. 21 $ 2139 Hansen A Kongensg. 22$ 4373 Hansen EinerE Dalumv.142 Postadr.Fruens Boge $ Dalum 374 Hansen I, Set. Jørgens G. 101 Hansen Johanne Vesterbro 56 $ 6656 Jacobsen Niels Kongensg. 53 $ 1415 Jensen Chr. Nørreg. 43 $ 3351 Jensen Georg Skibhusv.02 $ 6835 Jensen Holger Damhusv. 3 $ 4893 Jensen Jens Nørreg. 30 $ 1224 Jensen Martha Læssøeg. 9 $ 7318 Johansen A Rugaardsv. 90 $ 8107 Jydsk Uldvarehus, M J Bank Kongensg. 28 $ 2343 Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved C Jen ­ sen Kongensg. 19 $ 3219 Jørgensen A C Nørreg. 65 $ 1192 Jørgensen Arthur Nellemann S- Boule ­ vard 252 $ 2947 Jørgensen Bertha Dalumv. 7 Postadr. Fru ­ ens Bøge $ Dalum 164 Jørgensen Martin Rugaardsv. 108 $ 5232 Jørgensen R Nørrebro 38 $ 5519 Knudsen Marie Skibhusv. 155 $ 7908 Korris Christine Frederiksg. 34 $ 5714 Larsen Agnes V Overg. 49 $ 6688 Larsen Christine Skibhusv. 87 $ 6430 Madsen Anker Skibhusv. 9 $ 7095 Madsen Carl Skibhusvej 1 $8556 Humble: Jørgensen Th. $ 128 H 0 .l ru P» Madsen Niels $121

(Fyen) Trikotage 1

Vester Hæsinge: Strarup Mathilde $ Broby værk 199 Vester Skerninge: Madsen Sofie $ 58 Villestofte: Nielsen J $ Bredbjærg 61 Vis-en bjærg pr. Bred: Søiensen Peder $ Skalbjærg 35 Ærøskøbing: Nielsen Niels M $ 71 Olsen P $ 147 Ørbæk : Andersen Esther $ 180

Jylland. Aabenraa: Andersen Emil $891 Hansen Arnold $ 851 Jø ’ gen-en Johann $ 866 Nissen Wilhelm $ 718 Toft Thomas $ 791 Aaby høj: Nielsen Karen $475 Aa gaard: Jensen Dagny $ 120

Aalborg: Aalborg Strømpemagasin ved E Nielsen & MJensen Danmarksg. 64$ 5598 Alva ved Svend Hansen Alg. 3!? $ 651 Bjødstrup P Danmarksg. 28 $ 3642 Blaa Butik, Den, O Vedel Jensen Algade 27 $ 5000 Brandt's Magasin Jens Bangs G. 1 $ 3100 Brøndlund Hilda Ve sterbro 59 $ 4829 Christensen Gunni Møller Istedg. 28 $ 4190 Chris' ensen R Sjællandsg. 32 $ 3382 Christiansen I R berbansg. 12 $ 2696 Christiansen Louis Østeraag. 5 $ 578 Fjeldgaard Thorvald Reberbansg.28 $4575 Hammerum v. Laurits Nielsen Fredericiag. 8 $ 5602 Hansen Henry Kastetv. 39 $ 5665 Herning ved A Mouritsen Algade 10,12 $ 1930 & 30 >2 Iversen & Iversen Algade 3 $ 955 Jensen Margrethe Nørreg. 18 $ 4518 Jensen Olga Danmarksg. 27 $ 7133 Jessie v. J Olesen Vesterbro 82 $ 56 42 Jørgensen Ellen M Prinsensg. 40 $ 6004 Jørgensen Knud Vesterbro 4 A $ 6086 Kolby Hans P Algade 13 $ 1982 Laursen Elfrida Østerbro 71 $ 5445 Legarth E & A Bredeg. 8 $ 7< -88 Lndvigsen L Nørreg. 23 $ 5496 Mascot, Aase Hansen Algade 9 $ 4005 Mulvad Peter Hj. af Bispensg.og Gravensg. $4172 Møller Gerda Valeur Prinsensg. 43 $ 6523 Nielsen Peter Hadsundv. 40, Vejgaard $ Aa 6761 Palsgaard P M Ørstedsv. 3 $ 4712 Pedersen Frida Kastetv. 48 $ 5387 Petersen Emma Vesterbro 67 $ 5601 Rasmussen Anna Boulevarden 38 $ 349 Ribana ved E Thomsen Frederiks T.$ 3623 Stoklund Kamma Kastetv 58 $ 6751 Strømpecentralen, II Mulvad Vesterbro 63 $ 3290 Strømpehuset ved OSørensen Østerbro 69 $ 3441 Sørensen Helga Østerbro 66 $ 6427 Sørens« n P Sønderbro 8 $ 6439 Sørensen P O Absalonsg. 12 $ 2924 Tricotagehuset City, Akts. Bispensg. 16 $ 995 Trikotagefabrikkernes Udsalg, Jensine Winther Had-undv. 31 $1357 Trikotageforretningen Makko ved Gurli Christensen Sja llandsg. 4 $ 2875 Trikotage forretningen Nordjylland ved Ma ­ rius Jørgensen Bispensg. 3 $ 786 Trikotageforretningen Spar, Georg Mow Reberbansg. 18 $ 4488 Trikotage Magasinet, Jens Ottesen Boule ­ varden 7 $ 3180 Uldvarehuset, E Henriksen Hadsundv. 34 $ 4317 Vestjydsk Trikotageforretning ved S P Svendsen Hadsundv. 13 $ 1659 Wibe C Vendelbog. 8 $ 4323 Østerbro Varehus v.G Edvards Østerbro 20 $ 3743

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker