kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Vil — 3993

(Sjælland) Trikotage 1

Trikotagehuset Løven, v. Niels Lund Istedg. 11E £ C 2710 Trikotagekælderen ved August Schmidt Nytorv 13 E £ Cent. 13950 Trikotage-Magasinet, Akts., Kobmagerg. 19 E Trikotagemagasinet Fortuna, Akts., H C Ør ­ steds V. 66 E £ N 6594 Trikotagemag. Rikke v. AI Bank Frederiks ­ sundsv. 10 Hvl£ Tg. 479 Trikotagemag. Scottie v. Sv. Jensen Bre- mensg. 3 (si £ Su. 1645 Trikotagemagasinet Stop ved JacobineThom- sen Vigerslevv. 54 B Valby £ Vb. 2098 Trikotagemag. Vivi v. Frk. Alargr. Eriksen Godthaabsv. 183 |F1 £ Gh. 5638x Trikotage- & Uldvareforr. Herning, Akts., Istedg. 45 E £ Eva 1190 Troelsi n I Griffenfeldtsg. 14 E £ N 904 Troelsen ’ sKEnke Griffenfeldtsg.28 E £N246 Uldmagasinet, Akts., Gothersg.5E£By4974 Ulla ved Harry Pedersen Søborg Hovedg. 85 Søborg £ Søb. 1779 fh. L C WARBURG & SØN ’ s EFTF ved M Johansen Højbro PI. 3 E £ Cent. 6173 Kgl. Hofleverandør. Forretningen grundlagt 1746. Varnes Henry Østrigsg. 45 [g] £ Am. 2247 Vejle Olga Nørrebrog. 152 E £ Tg. 4804 Wella v. Karen Kurth Amagerbrog. 130 [s] £ Am.5032y W estergaard Robert Reykjaviksg. 4[S]£ Am. 931 9x Vibevejens Alesse v. Frk. Bertha Petersen Vibev. 61 [NV] £ Tg. 4962 Wienecke Ingeborg Rolighedsv. 19 E £ N 764x Vienna ved Johannes Starck Godthaabsv.2E £ Gh. 206 Wiese & Co. ’ s Trikotageforr.Peter Bangs V. 110 E £ Damsø 1444 Viktoria Alessen v. Leo Resnitzky Istedg. 23 E £ Eva 3922 Vindberg Johanne Aalborgg. 10|g] £0291 0y Winterlich Astrid Aaboulevard 9 E £N6889 Wunsch Chr., Peter Bangs V. 6 E £ Gh. 657y Øregaard Trikotageforr. v. Frk.JChristensen Strandv. 130 E Hell. £ Hell. 1897 x Østergaard Elisabeth S-Boulevard 72 E £ Eva 1819 Asnæs: JensenLP £ 117 Boeslund e: Andersen N £ 79 Dal miose: Dalmose Trikotageforretning, Frode Nielsen £ 20 Fakse : FakseTrikotage&Skotøjslager ved V Skrydstrup £ 79 Pakse La de plad s: Albrechtsen Sv. £ 21 PedersenK Aa. £ 150 Fredensborg: AlelgaardKristine£252 hrederikssund: Frederi kssundK on t a nt- forretning ved A K Sørensen £ 110 — Jyske Strikkeriers Udsalg. De, ved Knud Møller £ 112 — Mortensen Ella £ 476 Fr ederiksværk : Braamunk Clara & Elisab. £ 101 — Brammer Else £ 312 — Jydske Strikkeriers Udsalg ved Svend Dons £369 Fugl ebjærg: Larsen Marie £ 86 G los trup: Trikotageforretningen Jyden ved K Andersen £ 273 Glumsø: Foldager L £ 2 G ørlev S. : Andersen N Toustrup £ 29 — Kjær Ingfrid £ 20 Haarlev: Kristiansen Sigurd £ 93 Haslev: Andreasen ’ s Jensine Eftf., Olga Larsen £ 389 — Christensen A P £ 61 — GraversenLB£ 501 — Hansen Anna & AJargrethe £ 344 — Sørensen Einar — Hagested pr. Maarsø: Christiansen Bodil £ H 4

Svendsen & Jensen Kastruplundg. 23 A Ka ­ strup £ Kastrup 449 Sværtegades Varehus ved Vald. Hansen Sværteg. 1 E £ By 4834 Sørensen Andrea Istedg. 126 E £ V 739u Sørensen H V Vibev. 35 Hv| £ Tg. 4296 Sørensen Ove Guldbergsg. 23 Hl £ N 5192 Sørensen S T Amagerbrog. 141 É £ Am. 26I8y Thomsen ’ s Jens B Eftf., A Tørsleff GI. Kon ­ gev. 161 E £ Cent. 2557 Thomsen Viggo Øverodv. 3 Holte £Holte257 Thorhauge J st.Kongensg.50 E £Cent.l2350 & 12550 Thorsen ’ s H. Tricotage Akts.,Nørreg.4 E £ Palæ 3955 Tove v. Helga Schønbaum Amagerbrog. 59 [s] £ Am. 9958 Toxværd Ebba GI. Kongev. 87 E £ V 2867v Traber E AI Havneg. 43 E £ Pa. 4207 Trane-AJessen v. Emilie Carstensen Trane- gaardsv. 29D Hell. £ Hell. 2229 Trico Valby Langg. 193 Valby £ Vb. 3210 Tricobazar v. Z Johansen Oehlenschlægersg. 12E £ V4785 Tricota ved Svend Alartinsen N-Fasanv. 140 E £ Gh.8031 Tricotageforr. Bubi ved Elna Elhart S-Boulevard 92 E £ V5289y Tricotageforr. Juvel ved AI Feder Gothersg. 18 E £ Palæ 1040x Tricotageforr. Lizzi, Akts., Vesterbrog. 62 A E Tricotageforr. Taga ved F Wulff Christensen Jagtv. 129 E £ Tg. 3491y Tricotagemagasinet Lyon ved N C Hansen Amagerbrog. 97 [S] £ Am. 9339 Trikotageboden v.Edith Christensen Dron- ningensg. 46 E £ Am. 1327v Trikotagebørsen, Akts., Rantzausg. 20 A E £N 894u Trikotagefabr. Prima ved N C Nielsen GI. Kongev. 49 E £Cent. 10834 Trikotageforr. Angora v. Frøken E Chri- stophersen Bernstorffsv. 135 Hell. £ Ordr. 3936 Trikotageforr. Asta v. A Alelby Gothersg. 13 E£Cent. 6430 Trikotageforr. Bjørn v. N C Nielsen Holm- bladsg. 76 [S] £ Am. 7464 Trikotageforr. Dana v. A Axelsen & D Carl ­ sen Mathildev. 17 El £ Gh. 3375y Trikotageforr. Ekko v. CL Rammeskov Lyngbyv. 21 [ø] £ Ryv. 1381 x Trikotageforr. Falken. Richard Laursen Frederikssundsv. 161 Brh. £ Bella 1033 Trikotageforr Hammerum ved Peter Chri ­ stensen ’ s Eftf. Østerbrog. 64 [ø] £Cent.2257 Trikotageforr. Jason ved EHollenderHolm- bladsg. 2 [S] £ Am. 1231 Trikotageforr. Jette v. V Brensholm Kildegaardsv. 10 Hell. £ Hell. 2139 Trikotageforr Kami v.K FlenstedHalfdansg. 30 [S] £ Am. 9285 Trikotageforr. K aro v. A Christensen Norre ­ brog 161 E £ Ta. 5788 Trikotageforr. Krydset v. A Rasmussen Falkoner Allé 34 E £ N 1434 Trikotageforr. Liselotte v. Elisabeth Risom Baggesensg. 20 E £ No. 2598x Trikotageforr. Alona v. A Stokholm Valby Langg. 210 Valby £ Vb. 4714 Trikotageforr. Nicco veb H Christensen Viktoriag. 16 E £.Ve. 6518v Trikotageforr. Ninette v.Kirstine Hinrichsen Østerbrog. 54 A El £ 0 2444 Trikotageforr. Nora v. K Thorningø Norrebrog. 76 E £ N 876v Trikotageforr. Populær v. Inge Paludan Norrebrog. 164 E £ Tg. 2670y Trikotageforr. Skjold v. AWitt Blaagaardsg. 26E£N2283y Trikotageforr. Skjold v.KSpuhr Smalleg. 54 El £ Gh.66 Trikota g ehuset ved AnnaChristensen&Laura Hansen Kjeldsgaardsv. 35 Valby £ Vb. 883x

Mygind Anna Vodroffsv. 19 E £ V589y Møller Anna Strandv. 4 A [0] £ Ryv. 726x Mollers G Varehus Akts. Nønebrog. 1G6 E £ Ta. 7565 Møller Knud E Blaagaardsg. 14 E £ N 7719 Neertoft A Jagtv. 101 E £ Tg. 4622 Nielsen C jun. Vesterbrog. 81 E £ V 8066 NielsenIJina Zoffmann Virum T. 2 Lyngby £ Fr. 6825 Nielsen Hedvig Jyllingev. 19 Vanl. £ Damsø 3356x Nielsen I Tagensv. 102 1N] £ Tg. 2721 x Nielsen JAS Rantzausg. 28A Hl £N 3725 y Nielsen Kai G Vesterbrog. 171 E X' Ev.4421 Nielsen N C Norrebrog. 194 E £ Tg. 1094 y Nizzet ved A Hedelund Rosenørns Allé 44 E £ N 8549 Norup Jens A Reventlowsg.10EIlCent.9451 Olesen Ole GI. Kongev. 150 E £ Eva 2206 Olesen ’ s Simon Trikotagefabr. ’ sLandemærke- Udsalgs Eftf. Akts. Landemærket 11-17E £ C.244 & By 7 644 Olsen Hanna S-Boulevard 71 E £ V9509v Olsen Helge Sallingv. 65 IFI £ Damsø 4737 Olsen Robert & Co. Godthaabsv. 126 [F] £ Gh.5471x Omøe Ove Chr. Korsg. 21 (Ni £ C. 14557 Pedersen Anna Frederikssundsv. 290 Brh. £ Bella 2005 Pedersen Antoinette Utterslev T. 22 inv ] £ Be. 4009 Pedersen S Sankelmarksg. 19 E £ V 5562v Petersen Aa. Vangedev. 129 Gjcntotte £ Gjent. 3478 Petersen Claudia Norgesg. 25 E £ Am. 3502 Petersens Hertha Eftf. v. J M Pedersen Godthaabsv. 69 E £ Gh. 195 v Petersen Louise Kastrupv. 2A [S] £ Am. 361 lx ' Petersen AT Fredensg. 8 (HJ £ No. 2012 Petersen Margrethe Stationsv. 21 Vedbæk £ Vedbæk 272 Petersen Søren Haderslevg. 27 E Piccadilly ved M N Madsen N-Voldg. 110 E £Pa. 7047 Piper Otto Raadhuspl. 14 E £ ★ Cent. 1616 Populære Varehus, Det, v. Svend Lund Ægirsg. 7 IH1 £ Tg. 5240 Puk v. Lilly Skov Hillerodg. 83ED £Tg.34Ol Raahauge B JægersborgAllé 42 Charlottl. ff) Ordr. 1578 Ramset Johanne Frederikssundsv. 51I nv | £ Tg. 1796v Rasmussen E & M Christensen Strandv. 189 Hell. £ Hell. 3845 Retbøll Barbara K Elmeg. 6 A H) £ N 5695 Ryvangs Uldstrikkeri v. Aaee Pedersen Nygaardsv. 17EI £ Ryv.4406 Samson Holger Norrebrog. 29 E £ Cent. 12232 Schackinger Svend Tagensv.79E £Tg.5887y Schmidt Aug. Amagerbrog. 161[S] £ Am. 589 Sibbesen H Ny Carlsberg V. 26 E £ V 8202 Skaaning C St. Annæ G. 22 Kl £ Am.6076 Skjold v. C Schultz Nielsen N-Frihavnsg. 50 É1 £ 0 3971 Sommer K Toftegaards. Allé 38 Valby £ \ a. 3619 Spring H Falstersv. 7 E £ Gh. 1127y Starcke Holger Trekronerg. 1A Valby £ Vb. 1300 Steenstrup Fr. Værnedamsv. 17 E £ V 3983 Trikotage og Damelinned. Strømpeboden v. Niels Worm Strapdv. 201 Hell. £ Hell. 4418 Strømpeforr. Anél v. A Jacobsen Kronprin- sensg. 2 E £ Pa. 7667 Strømpehjørnet v. A Jacobsen GI. Kongev. 164 E £ Eva 87 Strømpekælderen v. A Budte Christensen Vennemindev. 5 [S] £ Ryv. 4294x Strømpelageret Ellis v. Aage Stenderup Nor ­ rebrog. 34 Hl £ No. 527 Strømpe Al essen v. Fiu J. Olsen Norrebrog. 100 E £ No. 1788x Strømpe-Peter ved Laurits Petersen Ros ­ kil dev. 254,256 Rødovre Valby £ Rødovre 740 I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker